طرح تشکیل صندوق حمایت مالی از مبارزان فعال
19.08.2016 - 15:23

 

طرح تشکیل صندوق حمایت مالی از مبارزان فعال

 

پیشنهاد پروژه ی ایجاد صندوق مالی برای حمایت از

فعالان و مبارزان جنبش های اعتراضی، کارگران و زحمتکشان، معلمان، پرستاران، زنان ...

علی الخصوص مبارزان دربند  ، زندانیان مخالفِ اسلام سیاسی و خانواده های آنان

 

دوستان  گرامی

رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی در ایران با بحران های غیر قابل حل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی عظیم درگیر است.

ناتوانی غیر قابل انکار رژیِم و بسته ی فکری  اسلام سیاسی در حل بحران های موجود، در سرکوب وحشیانه کارگران و زحمتکشان، معلمان، و زنان در عین اجرای اعدام های گسترده کاملا مشهود است.

براساس درک این واقعیت و بنابر  وظیفه انسانی و انقلابی، در حمایت  از فعالان و مبارزان جنبش های اعتراضی بدین وسیله اعلام می شود که  شورای هماهنگی برای تشکیل  صندوق حمایت  مالی از مبارزان فعال ایجاد می گردد.

 

اولین شورای هماهنگیِ صندوق حمایت مالی از مبارزان فعال  با هدف تشکیل صندوقی به منظور جمع آوری کمک مالی، در نظر خواهد داشت برای شور و مشورت و به منظور گسترانیدن و شناساندن و اجرایی کردن پروژه ی موردِ نظر در این نوشتار از دوستان، فعالان مدنی و سیاسی و همه نیروهای انقلابی که تمایل به شرکت فعال در این حوزه ی انسانی دارند، دعوت به همکاری نماید.

شورا از دوستان و فعالان مدنی و سیاسی و سایر افراد که  در این زمینه تجربیاتی دارند صمیمانه دعوت به همکاری و ارائه ی مشورت و تبادل نظر می نماید.

لازم به ذکر است :

-         کلیه ی امور مربوط به این صندوق به صورت آنلاین و شفاف انجام خواهد شد.

-         اداره شورایی و دموکراتیک از مشخصات بارز شیوه ی مدیریت صندوق حمایت  مالی از مبارزان فعال است.

-     دوستان و فعالان سیاسی و مدنی براساس تجربه و تمایل و انتخاب فردی می توانند حوزه فعالیت خود در کمیته های مختلف اجرایی را مشخص نمایند.

-     هر عضو عادی، بعد از ارسال کمک مالی، در زمینه هماهنگی و یا رای گیری برای اولویت دادنِ ارسال کمک های جمع آوری شده، صاحب رای و نظر خواهد بود. پناهندگان سیاسی غیر وابسته به جناح های سیاسی اسلام گرا، امکان همکاری بدون پرداخت کمک مالی را دارند.

-     تمامی مراحل این طرح بعد از تکمیل فرم های اجرایی، با نظارت عمومی و اداره شورایی، با مشارکت تمامی اعضا به صورت آنلاین، در یک سایت اینترنتی به معرض دید همگان گذاشته میشود.

-     اعضای جدید از طریق انتخابات آنلاین و مستقیم انتخاب خواهند شد. اولین شورا بعد از پایان مراحل اجرایی تشکیل صندوق، منحل خواهد شد.

 

-         اعضای اولین شورا می توانند به عنوان نماینده و یا عضو ساده در انتخابات بعدی شرکت نمایند.

-     شیوه ی ارسال مبالغ جمع آوری شده، با کمک گیری از نهادهای بین المللی از جمله کانون وکلای بدون مرز و سایر تشکل ها و نهادهای مستقل جهانی انجام خواهد شد.

-     اصلی ترین راه ارسال کمک های مادی در قالب جوایز حقوق بشری برای مقاومت و تلاش انسانی صورت خواهد گرفت. مبالغ جمع آوری شده از طریق نهاد های بین المللی برای فعالان و مبارزان جنبش ها که از طریق رای گیری در شورای هماهنگی مشخص می شوند، ارسال می گردد.

دریافت این مبالغ موجب پیگرد قانونی در داخل ایران نخواهد شد.

 

نکته : تا به حال  نهاد و تشکل های زیادی برای چنین پروژهایی و از جمله جمع آوری کمک مالی به فعالان و مبارزان داخل کشور ایجاد شده است. تعدادی در نیمه راه متوقف و تعدادی کماکان به فعالیت ادامه می دهند. درس گرفتن از تجربیات آنان، چه از اقدامات مثبت و چه  اقدامات منفی، بسیار مهم است.

 

-     کلیه ی امور مربوط به  صندوق حمایت  مالی از مبارزان فعال  لازم است به طور شفاف انجام شود و شورای هماهنگی و همه ی  کمیته های اجرایی  موظف اند منعکس کننده ی  حساب دقیق، گزارش کار و  فعالیتِ خود از طریق سایت اینترنتی باشند.

-     شورای هماهنگیِ صندوق حمایت مالی از مبارزان فعال،  نه تنها به اعضای خود، بلکه  رو به جامعه و افکار عمومی نیز تمامی فعالیت های خود را منتشر خواهد ساخت تا کوچکترین ابهامی  در مورد فعالیت های مالی وجود نداشته باشد. مبالغ دریافتی و همه راه حل های تصمیم گیری و چگونگی ارسال و رسید دریافت کمک مالی، در معرض دید عموم منتشر خواهد شد. فعالیت این نهاد در خدمت به تمام فعالان و مبارزانِ دربند، حتی زندانیان سیاسی بی نام و نشان و  بدون توجه به تعلق تشکیلاتی و سازمانی آنان خواهد بود.

-         معیار تعلق گرفتن کمک مالی، نیازمند بودن و مبارز بودن است.

-         رهبری جمع، شورایی است و با نشستِ مجمع عمومی، قابل عزل، جایگزینی یا با  رای اعتماد مجدد، ابقا خواهند شد.

 

-     مراکز دریافت کمک مالی، به ویژه نهادها و سازمانها لازم است به روشنی به اطلاع عموم برسند و قابل دفاع باشند. از هرگونه همکاری با نهادهای بین المللی وابسته  به قدرتهای امپریالیستی و ضد مردمی از نوع " سولیداریتی سنتر" یا تشکیلات  مشابه خودداری و دوری خواهد شد.

 

این پروژه بدیل نهادهای مدنی و سیاسی و تشکل های خارج از ایران و یا حتی داخل ایران نیست، بلکه همکار و کمک کننده به آنان در خدمت به تقویت جنبش های داخل و خارج کشور به منظور کمک به مبارزان سیاسی جنبش ها، فعالان سیاسیِ مخالف اسلام سیاسی، خانواده های آنان و ضدیت با رژیم مذهبی در ایران است. در این راستا با سازمان ها و احزاب و جمعیت های بدنام ایرانی در خارج از کشور، ارتباط و همکاری برقرار نخواهد شد.

همکاران و همراهان سابق جمهوری اسلامی(بریده ها) و اشخاص و سازمان هایی که سابقه ی دفاع از اسلام سیاسی _ به عنوان مثال ترغیب کنندگان به شرکت در هر انتخاباتِ غیرِ آزاد و بدون ناظر بین المللی در ایران_ در پیشینه ی فعالیت خود دارند امکان عضویت یا فعالیت در هیچ یک از شوراها یا کمیته ها اعم از تصمیم سازی، تصمیم گیری یا اجرایی  این صندوق را ندارند.

 

شورای هماهنگیِ صندوق حمایت مالی از مبارزان فعال،  به هیچ جریان سیاسی و یا حزب و سازمان سیاسی وابسته نیست و جریان مستقلی است اما اعضا و هواداران جریانات سیاسی می توانند آزادانه در این اقدام سیاسی به عنوان یک عضوِ مستقل، شرکت نمایند.

هدف نهایی اجرا کردن این طرح، ساخت " اپوزسیون عملگرا است.

این پروژه با موفقیت در جذب نیروهای به حاشیه رانده شده متخصص و عملگرا شامل همه ی طیف های مخالفِ حکومت ارتجاعی بدون منسوبیت ایدئولوژیک خواهد گشت و در نهایت همه آنان را در اتحاد عمل مشخص و مشترک همگانی جمع خواهد کرد.

ساخت اپوزسیون عمل گرا تنها از طریق اتحاد عمل محقق خواهد گشت. گسترش این اتحاد عمل ها و همکاری های مشترک در زمینه های مشخص و همگانی، نیروهای واقعی و عملگرا را نهایتا مشخص خواهد کرد. ارتباط عملی این نهاد با نیروهای مبارز داخلی به واسطه ی حمایت عینی و مادی و معنوی از نمایندگان مبارز در همه جنبش ها، اتحاد عمل و ارتباط مستقیم با آنان را فراهم خواهد نمود.

 

لازم به ذکر است این طرح اولیه به صورت کلی، صرفا برای مشورت با اعضای اولیه نوشته  شده است. مرامنامه و اساسنامه این طرح را کلیه اعضای شورای اولیه تدوین خواهند کرد. اولین جلسه کمیته اجرایی در آخرین هفته ی ماه سپتامبر برگزار می گردد.

زمان و مکان این جلسه متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

            اعضای اجرایی اولین شورای هماهنگی

 August 19, 2016   

سی ام  مرداد ۱۳۹۵

           نشانی الکترونیک :   sahmiran2016@gmail.com

           وب سایت :     www.sahmairan.blogspot.com

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

باریش نصیریان

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما