پاسخ به اِدعایِ دروغِ شورا، به جعلی بودنِ صدایِ شاهزاده

پاسخ به اِدعایِ دروغینِ شورا، پیرامونِ «جعلی» بودنِ صدایِ شاهزاده: در ایران، ملیت‌های مختلف داریم.

پاسخ به اِدعایِ دروغینِ شورایِ ملی، پیرامونِ «جعلی» بودنِ صدایِ شاهزاده رضا پهلوی: در ایران ملیت‌هایِ مختلف داریم.
مصاحبه کامل بیژن فرهودی با شاهزاده رضا پهلوی در صدایِ آمریکا. 
شورایِ ملی‌، دیروز در طی‌ِ بیانیه‌ای در بندِ ۳ بیان داشته است: ویدیو یِ زیر، گفتگویِ شاهزاده رضا پهلوی با صدایِ آمریکا است، از دقیقه‌یِ ۴۸:۲۵ توجه شود.
شاهزاده‌یِ گرامی‌ اشاره می‌کنند: در ایران "ملیّت ‌هایِ مختلف‌" داریم. (در دقیقه‌یِ ۴۹:۴۳) ما به خوبی‌ می‌دانیم، عده‌ای می‌کوشند نکوهش هایِ بیان شده را به حاشیه کشند، وگرنه بر هیچ کسی‌ پوشیده نیست که گفتگویِ ایشان با صدایِ آمریکا نمی‌تواند جعلی باشد.
در بیانیه اعتراضی در بندِ ۲ نوشتیم: 2. علیهِ یگانگیِ ملی‌ِ ایران (ایران یک کشور، یک ملت، یک ملیت) حضرتعالی در یکی از مواضع تأسف‌بار و شگفت‌اگیزِ خود، ملت ایران را متشکل از "ملیت‌هایِ مختلف" تعریف فرموده اید، که با وجود همه اعتراضات خصوصی و سرگشاده، هرگز این موضعِ مشترک با سازمان‌هایِ تروریستی تجزیه‌طلب را پس نگرفته‌اید.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
زنده باد جمهوری! زنده باد دمکراسی ! شاه و سلطنت هر گز ! تاریخ به عقب نمی رود . مرگ بر تجزیه طلبی و دین مداری و حکومت ارثی !
عدم انتشار شده: 
false