شاهزاده رضا پهلوی، یگانه شاهزادۀ ایرانیان!
31.08.2016 - 02:55

شاهزاده رضا پهلوی،
یگانه شاهزادۀ ایرانیان!
-------------------------------

 

Missing media item.Missing media item.Missing media item.

از هنگامی که شورای ملی ایران، برهبری شاهزاده رضا پهلوی در عرصۀ سیاسی ایران و جهان پایه گذاری شد، دکان سیاسی بسیار "گندم نمایان جو فروش" بسته شد.
شاهزاده رضا پهلوی در همۀ هنگامه های زندگی سیاسی اش، همانند یک سیاستمدار دانا و میهن دوست دیدگاه های خویش را به آگاهی مردم ایران و جهان رساند و هیچ برگۀ پوشیده ای در زندگی سیاسی شاهزادۀ مهربان ما وجود ندارد.
همۀ ایرانیان حق دارند زندگی سیاسی شاهزادۀ ایرانیان را نظاره کرده و دیدگاه های مخالف و موافق خود را در این باره اظهار دارند.
اما و بشرطی که :
-دروغ نگویند!

در پی کودتای ارتجاع سرخ و سیاه در بهمن سال 1357 ، و در چارچوب قادسیۀ دوم، درست است که رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی بر میهن ما چیره شده است، اما:
هیچ قانونی تا کنون، قانون اساسی سال 1285 مشروطیت را در میهن ما لغو نکرده است.
برپایۀ قانون اساسی سال 1285 و متمم آن، شاهزاده رضا پهلوی یگانه وارث پادشاهی در ایران بوده و می باشد.
شاهزاده آزادی خواه، دانا و میهن دوست، شاهزاده رضا پهلوی، یگانۀ شاهزادۀ ایرانیان بوده و یگانه شاهزادۀ ایرانیان است.
اگرچه شاهزادۀ ایرانیان نمی خواهد که در بارۀ او چنین گفته شود، اما "رضا پهلوی" مهربان شاه من است.
همین و بس!
درود بر شاهزاده رضا پهلوی!
زنده باد خاندان پهلوی!
زنده باد مردم ایران!
پاینده ایران!

کیانوش رشیدی قادی
دهم شهریور ماه سال 7038 میترایی

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کیانوش رشیدی قادی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما