برای رستگاری ایران به پا خیزیم!

اگر عاشقان میهن و کنشگران سیاسی و فعالان مدنی براستی خواهان رستگاری و بزرگی ایران، همراه با دمکراسی و پیشرفت هستند، باید جان به کف دست بگیرند و هیچ هراسی از میهن فروشان خیانتکار و خدمتگزارانش در هیچ نهاد و دستگاهی نداشته و با آگاهی و همدلی و عشق در کنار مردم باشند....الگو برداری از روش دولت و حکومت و دستگاه عدالت و قانون کشورهای دمکراتیک و طراز نخست جهان می تواند به ما کمک کند تا خیلی زود ایران را از این استبداد و خودکامگی حاکمان نجات داده و کشور و مردم بسوی آزادی و عدالت پیش بروند .

 

این نوشته ها هیچکدام شعار نیست، بلکه خواسته های جامعه مدنی در ایران است که من نیز به سهم خودم آنها را پیگیری می کنم:

آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی ، لغو اعدام یا نه به اعدام ، رفتن و یا به عبارتی گم شدن روسیه از ایران بطور واقعی ، سرکوب کارگران متوقف شود ، قانون اراده یک ملت برای عدالت است نه ابزار سرکوب آزادیخواهان میهن ، و باز هم نه به اعدام و نه به استبداد که هر دو این ها در هم تنیده شده و هر کدام که نباشد دیگری نیز محو می گرد .

براستی اگر دستگاه قانون و قضا را گروهی از شایستگان اندیشمند و فرهیختگان برگزیده راستین مردم اداره کنند دیگر شاهد قانون شکنی و بیعدالتی در این سطح گسترده نخواهیم بود ، آنگاه دیگر آزادیخواهان و مبارزان میهن و مردم دوست راهی زندان نمی شوند ، بساط اعدام ها برچیده می گردد و دیگر نظاره گر بسط خشونت در کشور نمی شویم .

حاکمان و مدیران دستگاه های حکومتی و دولتی نخواهند توانست با ابزار قانون مردم معترض و منتقد را سرکوب کنند و همینطور توان قدرت نمایی فراقانونی از آنها گرفته شده و همراهان و وابستگان قدرت دیگر قادر به چپاول ثروتهای ایران نمی گردند و تصمیم های پشت پرده که منجر به بذل و بخشش سرمایه های ملی میهن به سوریه ، فلسطین ، یمن ، عراق ، لبنان و ... و جنگ افروزی در منطقه انجام نخواهد گرفت چرا که شفاف بودن دستگاه عدالت سبب می شود تا نهاد قدرت و حکومت فقط در اندیشه خدمت به کشور و مردم باشد و دیگر کسی برای نمایندگی شورای شهر ، فرمانداری ، شهرداری ، مجلس ، دولت و ریاست دولت سر و دست نخواهد شکست چون باید در دوران مدیریت خود فقط و فقط شبانه روز خدمتگزار راستین ایران و ملت باشند .

آنگاه که خبری از غارت و سودجویی و رانتخواری و چپاول در دستگاه حکومت نباشد فقط دلدادگان عاشق خدمت به مردم و میهن وارد میدان قدرت و مدیریت می شوند که نتیجه آن پیشرفت کشور و سعادت و رفاه شهروندان خواهد بود . ببینید که تمامی خواسته های جامعه مدنی در دستگاه عدالت قدرتمند کشور تحقق می یابد و آنگاه دیگر کسی ادعای راهبری نمی کند تا فریبکاران نیرنگباز پیرامونش را بگیرند و او را در هاله ای از تقدس پوشالی پنهان کرده و زیر بیرق او دست تطاول به اموال و جان مردم بگشایند .

کوچکترین خطا و اشتباهی از سوی هر مقام و قدرتی که باشد توسط مجریان عدالت رصد شده و به نمایندگی از جانب مردم گریبانش را می گیرند و بزیر می کشند تا پاسخگو باشند . الگو برداری از روش دولت و حکومت و دستگاه عدالت و قانون کشورهای دمکراتیک و طراز نخست جهان می تواند به ما کمک کند تا خیلی زود ایران را از این استبداد و خودکامگی حاکمان نجات داده و کشور و مردم بسوی آزادی و عدالت پیش بروند .

اگر عاشقان میهن و کنشگران سیاسی و فعالان مدنی براستی خواهان رستگاری و بزرگی ایران همراه با دمکراسی و پیشرفت هستند باید جان به کف دست بگیرند و هیچ هراسی از میهن فروشان خیانتکار و خدمتگزارانش در هیچ نهاد و دستگاهی نداشته و با آگاهی و همدلی و عشق در کنار مردم باشند .

همان گونه که بارها نوشته ام ، ایران از دیر بازدیار پهلوانان ، خردمندان ، عاشقان و فرهیختگان بوده و هیچگاه از جوانمردان و زنان خدمتگزار مردم تهی نگشته است . با نگاهی به فرهنگ و تورقی در تاریخ ایران می بینیم که بارها سرزمین مهر از زیر آتش ویرانی و خاکستر یورش و تازش اقوام دیگر ققنوس وار برخاسته و زندگی را از سر گرفته است ، اگر شاهد ماندگاری ایران پس از گذشت 10 سده هستیم و ایران کهن دیار مردمان بردبار و فروتن همچنان برجاست به سبب همان راز و رمز دیرینه است ، آری دوستان ، عاشقی ، مهر ، دانایی و گذشت ، سرزمین خورشید را تاکنون پابرجا نگه داشته و پس از این نیز پایدار و پرتوان به پیش خواهیم رفت ، ایران و مردمانش در طول گذار تاریخی بارها از دیکتاتوری ، کم آبی ، جنگ ، تهاجم ، فریب و دروغ ، نامردمی ، ستم و بیداد ، گذر کرده و بازهم از همه این بحرانها را پشت سر خواهد گذاشت .

اما این 37 سال حاکمیت دستگاه دین و روحانیون فرصتی بود که در اختیار آنان قرار گرفت تا کشوری آماده پیشرفت که ثروتها و ذخایر طبیعی فراوانی چون مردم ، جغرافیا ، پیشینه فرهنگی و تاریخی ، نفت و گاز ... داشت را با به خدمت گرفتن خردمندان و فرهیختگان میهندوست ، بسوی شکوه و عظمت و پیشرفت ببرند و بار دیگر ایران را یگانه جهان سازند اما افسوس که با نفوذ عناصر نادان ، وطن فروش ، متعصب ، چپاولگر به سیستم دولتی و حکومتی نه تنها چنین نشد بلکه ایران درراه سراشیب و سقوط افتاد ، اعدام ، زندان ، جنگ ، غارت منابع و سرمایه های ملی ، دروغ و ریاکاری ، فرار مغزها ، مهاجرت ، استبداد ، مدیران نالایق ، ابزار شدن قانون بدست نهاد قدرت ، سبب ساز بیکاری ، فقر ، اعتیاد ، فساد و فحشا ، نابودی محیط زیست ، کم آبی ، رکود ، شکاف طبقاتی بسیار ، و ... گردید .

اینک همانند همیشه باز هم سرنوشت ایران در دستان نیرومند و پرتوان عاشقان بی ادعایش است که درون و برون کشور زندگی می کنند ، همانطور که آموزگار نیکی زرتشت بزرگ سده ها پیش گفت : راه در جهان یکی و آن راه راستی است ، و اندیشه نیک ، گفتار نیک و کردر نیک را چراغ راه آزادی و آبادی میهن دانست و کورش بزرگ پدر ایران گفت : ایران را نسل شجاعان و خردمندان به پیش میبرند و فردوسی بزرگ حماسه سرای میهن ، آیین پهلوانی و دانایی را بدستمان سپرد وظیفه داریم که زیر بار ستم و بیداد نرویم ، آزادی و عدالت را فریاد بزنیم ، شجاعانه پای در میدان خدمت بی منت به مردم و میهن بگذاریم ، انسانیت را یاری کنیم ، ایران را تنها نگذاریم . پاینده ایران ، جاوید مردم میهن ...........

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-آقای راغب بااینکه نوشته های شمامتین وزیباهستند.من برایتان متن ننوشته ام.یکی ازطرف متن متن مینویسد.من ازکلمه نژادپرستانه دروداستفاده نمی کنم .برایم کلمات یک سویه نویسی ویا سره نویسی معنی ندارد.من اگربخواهم ازکسی تشکرکنم ازکلمات عامیانه استفاده میکنم.برای من سلام.دورود.گون آیدین.صاباحون خیرهیچ فرقی باهم نداشته وخط ومرزبرای تورک.فارس.عرب غیرقایل نمیشوم .انسانیت.عقلانیت.مدنیت.ترقیخواهی.آزادگی .درهرزبان ودین ومسلک ونژاد اصلیت دارندنه کلمات.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نه به اعدام ؟ واقعا این خواست ملت ایران ؟ پس چرا به جای عفو دیه به قصاص و صرفا قصاص رضایت می دهند؟ چرا صدها نفر به تماشا میرند؟ چرا فیلم اعدام هزاران بار تو گوشی ها باز پخش ودیده میشه ودست به دست می چرخه ؟نه عزیز نه به اعدام نه به قصاص نه به حکم قران نه به اسلام و... باورکن دوست داشته باشی یا نه هنوز اکثریت تو ایران به اسلام باورداره اگر چه تو عمل بهش کاهل باشه و از طریق نذر و...دنبال راه میان بر اما باور داره پس شک نکن اکثر قوانین رو اکثریت ملت قبول دارند امروز بیشتر از هر زمانی نوجوان ایرانی به حوزه فرستاده میشه امروز تا دلت بخواد طلبه جوان هست روضه خوان هست بیشتر از هروز دیگه مردم ایران خمس وزکات میدهند باور کن هر سال رکورد میزنه خمس وزکات ونذری مردم ایران به خدا شناسنامه ها ایرانی اونا که ضریح ها رو پر از پول وتراول میکنند اونا که هزاران گوسفند نذر میکنند جیب صدها مداح رو پر از

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای توکلی عزیز! با سلام، در اینجا لازم است تذکری به خدمتتان برسانم تمام توهینهای چاله میدانی که نسبت به مردم تورک آزربایجان در سایت ایرانگلوبال اعمال میشود، مسئولیت آن شخصا متوجه جنابعالی است. چون همانطور که همه میدانند مسئولیت و نظم ترتیب سایت با شخص جنابعالی است. اگر توانی اداره سایت را ندارید، لطفا آنرا به خوانندگان اعلام کنید، تا خوانندگان تکلیف خود را با سایت مشخص کنند! از چندی پیش کسانی برای مستراح کردن سایت ایرانگلوبال به انواع حیله و ترفند متوسل شده اند، تا نظم و انضباط و دیالگ منطقی را دراین سایت مخدوش کرده آنرا به آشغالدانی بدل نمایند. همانطورکه خودت میدانی فردی با جعل اسامی کامنت گذاران، سعی در مغشوش وهرج و مرج کردن سایت ایرانگلوبال را دارد. پر واضح است که چنین چیزی بدون اجازه شما ممکن نیست. پس نتیجه میگیریم که شخص شما نه تنها دراین امر نقش دارید، مهمتر از همه

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
درود بر آقای زرتشت احمدی راغب. تمام ملتهای داخل ایران از لر و کرد و فارس و ترک و بلوچ و عرب و... همه با هم برادر و برابر هستند. تفکرات تجزیه طلبانه محکوم به شکست است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب رهگذر نمیدانم شما در کجای جهان هستید که ایرانیان خارج کشوررا بی تفاوت به میهن و بی بصیرت میخوانید. من برحکس شما میبینم که بیشتر ایرانیان خارج آرزو دارند که ایران از دست این جمهوری اسلامی ظالم و دزد آزاد بشود و خیلیها هم حاضرند به آزادی میهن کمکی که از دستشان می آید بکنند. من نمیدانم انگیزه واقعی شما از این کامنتی که نوشته اید چیست. با فرض اینکه از روی صداقت نوشته اید و قصد خدمت به رژیم را ندارید به شما میگویم که لطفا سعی نکنید روحیه نا امید و افسرده خودرا با دادن اطلاعات غلط به مردم داخل ایران منتقل کنید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
هم وطن گرامی اقای زرتشت. بدون شک شما نظرات مختلف در رابطه با نوشتار خود را خوانده اید. دل به این گروه سوداگران ساحل نشین نبد. . سازمانهای مدعی در پی قدرت با کمک بیگانه هستند و باوری به اراده ملی و عشق به ایران و تمامیت ارضی ان ندارند . احساس میهن دوستی شما بسیار ارجمند ولی مرد میدانی کاردان و با بصیرت و میهن پرست در این غربت وجود ندارد . هیچ ابی از این جماعت گرم نخواهد شد. وعده دروغ عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی و ظلم وستم و وو شعاری پوچ بیش نیست. میدان نبرد برای ازادی وطن و کارزار علیه اشغالگران عربتبار همان ایران است . پیروز و کامروا باشی .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
درود بر آقای زرتشت احمدی راغب. دست شما مبارز بزرگوار را میبوسم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
هر جنبشی بدون برنامه روشن و رهبر راه به جائی نخواهد برد . ما هنوز فرد و شخصیتی در برون و درون نداریم که مردم از او پیروی کنند. نه در میان دین گرایان بلکه د رمیان چپ هم چهره میهن پرست و قابل قبولی وجود ندارد . ایا شما رهبری را میشناسید ؟
برای پیدا کردن چنین رهبری فقط نیاز به همکاری و هم فکری همه سازمانها و افراد و گروهای مختلف است .
افرادی مانند اقای بختیار برای همه مردم ایران یک فرصت تاریخی بود که ارتجاع چپ و ودینی ایران فرصت ندادند و از بین رفت .اقای رجوی با تمام توانائی به کاه دان زد و عاقبت بخیر نشد. اقای هجری در خدمت عربستان است .
مریم رجوی فقط یک مترسک است . ما در 100 سال گذشته کار ی جز دشمنی با رجال کشور نکردیم واکنون انچه کاشته ایم برداشت میکنیم . ما عقیم و کشوری قحط الرجال هستیم .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
از شاهنامه خواندن این دوست نویسنده معلوم است از همان قماشی است که حداد عادل است که می نویسد : اسم مغازه هارا فارسی انتخاب کنید تا امام زما ن خرسند شود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مسئول محترم کامنتها، خواهش میکنم اجازه ندهید طرفداران رژیم جنایتکاراسلامی تهران، و شعبان بی مخ های خارج نشین بیایند اینجا با نقاب پان فارسیسم .... به این و آن خط و نشان بکشند، و به مبارزین ملی مدنی خلقهای جغرافیای موسوم به ایران که در داخل کشورعلیه رژیم منفور و جنایتکار اسلامی مبارزه میکنند، توهین نمایند!
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مسئول محترم کامنتها ، خواهش می کنم نگذارید طرفداران رژیم جنایتکار و چپاولگر جمهوری اسلامی بیایند اینجا و با نقاب پان ترکیسم .... به مبارزین داخل کشور مثل زرتشت احمدی راغب توهین کنند.
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
درود بر زرتشت احمدی راغب که در داخل کشور شجاعانه با رژیم جنایتکار و چپاولگر و ضدایرانی جمهوری اسلامی مبارزه می کند.
کامنتهای امثال این تهرانلی و یا همان Azad درستی حرف ما را نشان می دهد و به خوانندگان ثابت می کند که این پانترکهای تجزیه طلب که موسوم به حرکت ملی آذربایجان جنوبی هستند، بخشی از دستگاه اطلاعاتی و امنیتی رژیم جمهوری اسلامی می باشند.
این پانترکها، طرفدار الاغهای جنایتکاری مثل نادر قاضی پور و ملاحسنی هستند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چناب تهرانلی ، این شخص آمده در خواست از مردم کرده برای حکومت دمکراسی، کجای حرفش از پان فارسی و از این حرف های ضد قومی زده؟!
من در چند کامنت پیشنهاد اتحاد همه مردم ایران از مبارزان مختلف اعم حقوق زنان، دگرباشان جنشی، قومی/اتنیکی، مذهبی، دینی/سکولار/لیبرال... داده ام. اگر واقعا اعتقاد به برابر انسانی و حقوق بشر و دمکراسی دارید، چاره ای جز یک اتحاد نداریم. چاره ای نداریم که یک شورای رهبری بر اساس خواسته های حداقلی دموکراتیک مثل چیزی شورای ملی چند سال پیش اعلام کرد مانند تمامیت ارضی، اعلامیه حقوق بشر، دمکراسی، نظام غیر متمرکز (فدرالی)...
یا طرفدار دمکراسی و اجزائش هستید یا نیستید؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
زنده باد زرتشت احمدی راغب و دیگر مبارزان داخل ایران که با ظلم آخوندی ستیز میکنند. پانترک هایی مثل تهرانلی هم از خارج کشور بددهنی میکنند و َنسخه تجزیه میپیچند. برای تهرانلی ها رنج و ستمی که مردم ایران تحمل میکنند اصلا مهم نیست. این خودخواهان ضدایران و ایرانی فقط دنبال جاه طلبی های خودشان هستند. اینها در واقع همدست پانترکهای رژیمی مثل ملاحسنی کثیف و نادر قاضی پور جنایتکار هستند. همه دشمنان ایران و ایرانی آرزوی جنگ قومی و تجزیه ایران عزیز را به گور خواهند برد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من با نوشته شما موافق هستم ولی پیشنهاد شما چیست؟ نظام اخوندی اسلامی و مخالفان او اساسن برنامه ای مشترک برای اینده ایران ندارند . هر گروه و سازمان و حزبی هدف نهائی خود را کسب قدرت به هر قیمت میداند.
برای انچه شما د رنظر دارید نیاز به همکاری همه سازماها و احزاب و گروها میباشد و جریانات مدعی سایه مخالف را میزنند . متاسفانه نظام مقصر نیست نظام سرنگون است و از روح و قلب مردم ایران به بیرون تاریخ پرتاب شده است ولی کو گوش شنوا برای همکاری مشترک. توجه دارید که بخش مهم مخالفان نظام یعنی رجویسم هم اکنون همکار عراق و امریکا و عربستان هستند . بخش کردان غیور کشور ما در همکاری با دولت اسرائیل و امریکا سر از پا نمیشناسند. بخش تجزیه طلب ترکتباران سینه برای دولت ارودغان میزند. بخش چپ و توده ای کشور ما در درون نظام

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقایان عزیز! جمع کنید این نمره دادن ها را. خواننده را احمق حساب نکنید. وقتی به نمره مثبت فشار داده میشود، نمره منفی زیر آن یکهو میپرد روی عدد 16 و در یک ثانیه شانزده عدد منفی زیر کامنتها درج میشود. بی آنکه عد مثبتی بر آن اضافه شود. عدالت شما در واقع عدالت جمهوری اسلامی پانفارس را در دهن انسان تداعی میکند. آفرین بر شما ها! ایران را اینچنین آباد میکنید. همانطور ادامه بدید.تا بکلی از هم بپاشد!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این آقا به بهانه ایران، میخواهد دوباره غل و زنجیر و اسارت بردگی پانفارسیم را بر گرده ملل ایران بیاویزد. انگار با مشتی بچه سر و کار دارد. ایشان گویا هنوز درک نمیکند به بهانه تمامیت ارضی!، یکقرن تمام است خون خلقهای ایران بر زمین ریخته میشود. حقوق انسانی، ملی مدنی، آزادیهای سیاسی، اقتصادی، حق تعیین سرنوشت شان زیر پای دیکتاتورهای رنگارنگ پانفارسیسم لگد مال میشود. پان ایرانیست و پانفارسیسم چقدر باید ساده لوح، گستاخ و هوچیگر باشد با انکار حقوق انسانی مردمان ایران فکر میکند میتواند به بهانه تمامیت ارضی غل و زنجیر اسارت برده داری را بهمراه زبان استعماری خویش دوباره بر ملل ایران تحمیل کند و مدام العمر سلطه سیاسی و دیکتاتوری پانفارسیسم را در جهنم ایران گسترش دهد!