ننگ تاریخ بشر!

قتل عام توده ها را شیخ فتوا داد و مرد این چنین آدمکشی؛ در پهنه دنیا نبود

 

کاش در عالم  نشان از عنصر ملا نبود!

وین بساط زهد و تزویر و ریا؛ برپا نبود!

کاشکی در این دیار رنجه  از خود کامگی

اینهمه اعدام و قتل وغارت و یغما نبود!

روزگار توده ها شد تیره در زندان شیخ

کاشکی این تیره روزی ها نصیب ما نبود!

جزجهالت؛ جز شرارت؛ جز  فشار و اختناق

حاصلی از سلطه خونبار ملا ها نبود

قتل عام توده ها را شیخ  فتوا داد و مرد

این چنین آدمکشی در پهنه دنیا نبود!

راستی این دیوخو ملای خون آشام  را

ننگ تاریخ بشر گر خوانمش؛ بیجا نبود

در دل چون سنگ شیخ  ظالم و بیدادگر

ذره ای از مهر و انسان دوستی پیدا نبود

این همه ظلم و تعدی کرد ملا؛ زین سبب

همچو ملا؛ کس میان توده ها رسوا نبود

 جز قیام و انقلاب توده های رنجبر

درد ما را هیچ درمان دگر؛ پیدا نبود!

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در دنباله شعر « ننگ تاریخ بشر!»؛ دو بیت طنز آمیز زیر را که سال ها پیش در ذم و نکوهش ملاها ساخته ام؛ تقدیم خوانندگان گرامی می کنم: نمیدانم چرا ملا در ایران
به دیگر مردمان دارد مزیت؟
که تنها امتیاز و حسن ملا
بود بیعاری و جهل و خریت!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تذکر برای خوانندگان گرامی؛ در تایپ بیت ششم شعر « ننگ تاریخ بشر»؛ اشتباهی رخ داده که بدینوسیله تصحیح میگردد: به جای راستی این دیو خو ملای خون آشام را خوانده شود راستی آن دیو خو ملای خون آشام را