حزب دمکرات کردستان ایران: با جمهوری اسلامی وارد جنگ مسلحانه شده‌ایم