بـــــــــچـــــه هـــــا مــــــتــــشـــکـــریــم!

با عرض تبریک و شادباش به تک تک دوستان پرتلاش و کوشای تارنمای "فرهنگ گفتگو" که با پشتکار و جدّیت ممتد و ارزشمند خود سایت "ایران گلوبال" را به یکی از سایت های پـُر بیننده و با ارزش تبدیل کرده اند. مایلم تشکر علنی و عمومی خود را از زحمات بیدریغ و بسیار حرفه ای این تیم قابل تحسین ابراز نمایم.

با عرض تبریک و شادباش به تک تک دوستان پرتلاش و کوشای تارنمای "فرهنگ گفتگو" که با پشتکار و جدّیت ممتد و ارزشمند خود سایت "ایران گلوبال" را به یکی از سایت های پـُر بیننده و با ارزش تبدیل کرده اند. مایلم تشکر علنی و عمومی خود را از زحمات بیدریغ و بسیار حرفه ای این تیم قابل تحسین ابراز نمایم. این سایت پر محتوا همواره همانند خاری پــــُر ســــوز بر چشم امثال شریعتمداری های کیهانی، و همانند نسیمی امید بخش بر روان آرزومندان آزادی و رهایی ایران خواهد بود.هشت سالگی ایران گلوبال (فرهنگ گفتگو) را به مسئولین و دست اندرکاران این سایت و به نویسندگان و مراجعین و بینندگان فرهیخته آن تبریک، و به دشمنان آزادی بیان و اندیشه و فرهنگ ایرانی نظیر شریعتمداری ها تسلیت عرض می کنم. بـــــــــچـــــه هـــــا مــــــتــــشـــکـــریــم!

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

نظر: 
مسئولان محترم سایت گلوبال
آغازفعالیت هشتمین سالگرد سایت گلوبال را به شما دست اندرکاران آزادیخواه سایت ، تبریک میگوئیم .
امید داریم با کوششهایی که توسط شما گرامییان برای چرخش اطلاعات آزاد صورت میگیرد، موجب افزایش سطح آگاهیهای هموطنانمان برای دستیابی هرچه سریعتر به آزادی ، بعنوان پیش شرط تحقق دمکراسی وداشتن ایرانی آباد وآزاد، گردد.
دبیرخانه گروه رایزنی برای ایجاد جبهه آزادیخواهان ایران