جشن مهرگان خجسته باد!

چیرگی اهریمنان غم و اندوه با جنگ افزار دروغ و نیرنگ بر کشور باستانی ایران یکی از دوره های دوزخی تاریخ ایران است.....در روزگاری که جهان به سوی فر و فروغ روشنایی و روشنگری به پیش می رود ما گرفتار قومی بربر و تاریک اندیش شده ایم.....با ستایش دوستی و عدالتخواهی ، ایزد راستی و درستی را همانند نیاکان ارجمندمان یاری دهیم تا باز هم بر اهریمن دروغ و کژخویی و نیرنگ پیروز گردیم

 

جشن مهرگان پس از جشن نوروز یکی از ماندگارترین مراسم شادی و سرور در ایران است .

اعتدال میان شب و روز ، جشن برداشت کشت و کار کشاورزها ، پیروزی داریوش بزرگ بر گومات مغ فریبکار ، چیره گی آفریدون بر اژدهاک ستمگربا یاری و دادخواهی کاوه آهنگرو همراهان ، و ... نشان از بزرگی و فر و شکوه جشن مهرگان در تاریخ مردم ایران از دیرباز تاکنون دارد .

آیین مهر ایزد داوری و دادگری ، برابر روشنایی و فروغ و دوستی نیز از آیین های ایرانی نیاکان با فر و فرهنگ سرزمین مهر است .

خورشید رخشان و جاودان نیز همان مهر ایرانی و قبله گاه روشنایی و فروغ خرد و دانایی در نزد مردمان کهن دیار مهربانی بود . یادبود و برگزاری جشن های تاریخی و ملی ایران همراه با خردورزی و نیک اندیشی وظیفه سترگ همه ایرانیان میهن دوست و با فرهنگ می باشد .

گسترش سپهر شادی و نشاط و شناخت و شناساندن اندیشه نیک فرزانگان فراسوی هزاره های سپند ، سبب ساز روشنگری در این روزگار بی خردی و تاریکی می گردد ، چیرگی اهریمنان غم و اندوه با جنگ افزار دروغ و نیرنگ بر کشور باستانی ایران یکی از دوره های دوزخی تاریخ ایران است که چندباره تکرار شد و در روزگاری که جهان بسوی فر و فروغ روشنایی و روشنگری به پیش می رود ما گرفتار قوم بربر و تاریک اندیش شدیم .

باز هم نیم نگاه به تاریخ میهن یاریگر ما میشود ، تا با پیروی از آیین مهر و پهلوانی و جوانمردی ، میهن و مردم خود را همراهی کنیم ، ستایشگر فروغ مهر باشیم ، از پله های نردبان روشنایی بالا رویم ، خورشید آزادی و آبادی و دادگری نزدیک ماست .

با ستایش دوستی ، عدالتخواهی ، ایزد راستی و درستی را همانند نیاکان ارجمندمان یاری دهیم تا باز هم بر اهریمن دروغ و کژخویی و نیرنگ پیروز گردیم .

جشن ملی و تاریخی مهرگان بر همه ایرانیان جان شاد و فرخنده باد ......

 

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.