گسترش جنگ های قومی و مذهبی با بازی های پیچیده و خطرناک

افزایش تنش بین ایران و ترکیه
بازیگران جهانی و در راس آنها ایالات متحده آمریکا، فرانسه و انگلیس با بازی های پیچیده و چندگانه در منطقه، پای بازیگران منطقه ای را هم به نزاع و جنگ رو در رو کشیده و دامنه آن را گسترش می دهند، عربستان سعودی که سال ها با استفاده از منابع مالی گسترده از گروه های ارتجاعی...

گسترش جنگ های قومی و مذهبی با بازی های پیچیده و خطرناک، ( افزایش تنش بین ایران و ترکیه )

سال ها پیش برنارد لوئیس از تیم پر قدرت و پر نفوذ دانشگاه هاروارد در نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایالات متحده آمریکا، که گاهی در مقام مشاور و گاهی هم در قدرت اجرایی قرار می گیرند، گفته بود که دشمنی با ایالات متحده در کشور های اسلامی بویژه عربی در حال افزایش است، برای پیشگیری از آن و شکستن سنت جان سخت و دیرپا در این مناطق باید به حمله نظامی متوسل شد و تخم نفاق و کینه را در درون آنان بگونه ای کاشت و رشد داد که سال های طولانی، جنگ منطقه ای و فرقه ای ادامه داشته باشد و ساختار کهنه و فرسوده آنها درهم بشکند.

این رهنمود لوئیس و دیگر مشاورین جنگ طلب، مورد استقبال مقامات سیاسی و نظامی آمریکا قرار گرفت و زمینه های اجرایی آن با شرکت نیرو های محلی بویژه نیرو های ارتجاعی با پسوند اسلامی فراهم آمد.آمریکا همکاری با نیرو های ارتجاعی را در منطقه که از سال ها پیش آغاز کرده و تجربه فراوانی بدست آورده بود، جنگ و مداخله را آغاز کرد و از همکاری کشور های عضو ناتو هم بهره مند شد، در این راستا با شخم زدن و ویران کردن سرزمین های این مناطق که همراه با کاشتن تخم کینه، دشمنی و نفاق بین گروه های قومی و فرقه ای بود، نام گذاری های جدیدی مانند اسلامگرایان میانه رو، تند رو، رادیکال و بنیادگرا و .. ابداع کرد و برخی از آنان را هم مدافع دمکراسی خواند که باید الگو برای کشور های دیگر اسلامی باشد! . به هر رو مداخله نظامی ایالات متحده و شرکاء در منطقه زمینه ساز تشکیل خلافت ابوبکر بغدادی، بنام دولت اسلامی عراق و شام ( داعش ) شد که در منطقه وسیعی از خاک عراق و سوریه بنام اسلام حکم راند و جنایت و وحشت آفرید.

 تشکیل این دولت اسلامی داعش که با بازی های بسیار پیچیده سیاسی، نظامی و اقتصادی خارج از اراده مردم این منطقه و در دور دست ها طراحی شده بود، شکاف بین ادیان و مذاهب، بویژه دو مذهب عمده اسلامی، شیعه و سنی را در منطقه و جهان گسترش داد. در نتیجه دولت اسلامی داعش با همکاری برخی از دولت ها و نیرو های منطقه ای و جهانی شکل گرفت و در مدت کوتاهی به میلیارد ها دلار ثروت دست یافت، با استفاده از این امکانات وسیع مالی و تبلیغات گسترده، هزاران جوان را از مناطق مختلف جهان به خود جذب کرد، با پخش هزاران فیلم از جنایات خود که گاهی با چشم پوشی و همکاری پنهانی نیرو های امپریالیستی در جهان به نمایش گذاشته می شد، شرارت و خشونت را به اوج خود رساند تا نفرت، کینه و دشمنی را در منطقه ماندگارسازد. همزمان با آن، کشور های منطقه در مقابل هم صف آرایی کردند، تنها منبع اقتصادی این کشور ها، اغلب درآمد های نفتی است که در سال های گذشته و حال، بخش مهمی از آن را در هزینه های تسلیحاتی و جنگ نیابتی در مناطق مختلف بکار برده شده است. در اغلب این کشور ها رشد اقتصادی به شدت و سرعت کاهش یافته و هم اکنون پیرامون صفر دور می زند، با کاهش درآمد های نفتی کسری بودجه از میلیارد ها گذشته( 100 میلیارد دلار در عربستان سعودی ) بیکاری و بحران های اجتماعی و روانی در این جوامع به شدت افزایش یافته است، بنابرین اضطراب جمعی در بین توده های مردمی ( دپراسیون اجتماعی ) حاکم شده ، در نتیجه ناهنجاری های رفتاری در بین توده های مردمی دیده می شود که می تواند مورد بهره برداری ارتجاع و تاریک اندیشان منطقه و شرکای خارجی آنها قرار گیرد، در ادامه این روند صف آرایی ها شکل می گیرد، بگونه ای که در یک سو کشور های سنی مذهب و در دیگر سو شیعی مذهب، هر روز یک قدم به جنگ و نفرت از یکدیگر نزدیک تر می شوند، و به نظر می رسد این روند، تا تجزیه برخی از آنها و تغییر جغرافیای سیاسی منطقه پیش خواهد رفت.

بازیگران جهانی و در راس آنها ایالات متحده آمریکا، فرانسه و انگلیس با بازی های پیچیده و چندگانه در منطقه، پای بازیگران منطقه ای را هم به نزاع رو در رو کشیده و دامنه آن را گسترش می دهند. عربستان سعودی که سال ها با استفاده از منابع مالی گسترده از گروه های ارتجاعی منطقه حمایت می کرد مجبور به مداخله مستقیم در جنگ شده، نخست در حمایت از شیخ بحرین به آنجا نیرو فرستاد و سپس با تشکیل ائتلافی به بمباران حوثی را در یمن پرداخت که با کشتار و ویرانی همچنان ادامه دارد. در این میان با حمایت از گروه ها ارتجاعی در سوریه هم خواهان براندازی رژیم اسد در سوریه شد که بتواند این نیروهای ارتجاعی و وابسته بخود را جایگزین رژیم استبدادی وی سازد، در نتیجه با رژیم جمهوری اسلامی ایران هم که از رژیم اسد و هلال شیعه در منطقه حمایت مالی، نظامی و مشاوره ای می کند، به شدت مخالفت کرده، تا جائیکه نگرانی از برخورد نظامی آن دو با دو دیدگاه متفاوت ( سنی و شیعه ) هر روز افزایش می یابد.

هم اکنون همه بازیگران جهانی و منطقه ای در راستای منافع کوتاه مدت و دراز مدت خود عمل می کنند و با تشویق و حمایت از فرقه گرایی و جنگ مذهبی به این بازی کثیف خود ادامه می دهند، بازندگان بازی، توده های محروم و ستمدیده منطقه اند که از یک سو گرفتار استبداد و ارتجاع و از دیگر سو بازیچه مدعیان دروغین دمکراسی قرار گرفته اند که به جای دمکراسی، بمب و جنایت و خشونت و وحشت به ارمغان آوردند. در این میان مداخله و ورود ترکیه بعنوان بازیگر مهم منطقه ای در بحران سوریه و عراق و جبهه گیری های جدید بر ابعاد بحران افزوده و خطر فراگیری جنگ را در منطقه افزایش داده است.

ترکیه در درون با بحران های بزرگ اقتصادی و اجتماعی روبرو است، هنوز چند ماهی از کودتای نافرجام نگذشته است، جنگ خانگی در منطقه کردنشین ادامه دارد، بمب گذاری و ناامنی در شهر های بزرگ مردم را وحشت زده و کلافه کرده است، برخی از شهر های مرزی، مورد اثابت راکت و موشک قرار می گیرد که از عراق و سوریه پرتاپ می شوند، حاکمان ترکیه و در راس آنان، رجب طیب اردوغان از هر فرصتی استفاده می کند که از یک سو جبهه وسیعی در منطقه با راه اندازی پایگاه های نظامی ( در قطر و سومالی ) تشکیل داده، قدرت و توانایی های نظامی خود را به رخ دیگر بازیگران منطقه مانند ایران بکشد و از دیگر سو افکار عمومی را از بحران های درونی به بیرون معطوف دارد. در این راستا تعدادی از نفرات نظامی خود را با تجهیزات کامل با نام « سپر فرات » به بهانه مبارزه و جنگ با نیرو های داعش و پ  ی د ( کرد های شمال سوریه که ترکیه آنان را ادامه پ ک ک می داند ) به سوریه و عراق فرستاده، و این نیرو ها در داخل خاک سوریه از ارتش آزادی بخش سوریه و برخی دیگر از گروه های جهادی حمایت می کنند. از دیگر سو ترکیه تعداد دیگری از نظامیان ویژه خود را برای آموزش پیشمرگه های کرد سنی مذهب به عراق فرستاده و در 13 کیلومتری موصل متمرکز کرده است، تا هنگام ضرورت از آنها استفاده کند و سپر دجله را تشکیل دهد.

با آغاز حمله به موصل که بیش از دو سال در کنترل داعش بود و نیرو های عراقی با فرار از آن، آن را بدون مقاومت در اختیار داعش گذارده بودند، تنش بین بازیگران منطقه ای بالا گرفت، ترکیه با توجه به منابع نفتی و استراتژیکی موصل، توجه خاصی به آن دارد در این راستا از مدت پیش با مطرح کردن پایان دوران موافقت نامه لوزان که در سال 1923 به امضاء رسیده و در سال 1925 موصل را به عراق با قیومیت انگلیس داده بود، خواستار تجدید نظر در موافقت نامه و مداخله نظامی در بیرون راندن داعشی ها از منطقه شد ، دولت عراق نه تنها با خواست ترکیه در کاربرد نیرو های نظامی مخالفت کرد، بلکه آن کشور را متجاوز خواند که با واکنش شدید آنکارا روبرو شد. اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت: ارتش ترکیه نیازی به اجازه نخست وزیر عراق ندارد که وارد موصل شود، بهتر است عبادی حد و اندازه خود را بداند، بازی های پیچیده ای در منطقه جریان دارد، توافق لوزان دیگر مشروعیت ندارد، در منطقه نینوا بین 300 تا 400 هزار ترکمن زندگی می کنند، از آن گذشته در تلعفر که در 22 کیلومتری موصل قرار دارد، بیش از 75 درصد مردم سنی مذهب اند، ورود نیرو های شیعه ( حشد الشعبی ) به موصل و منطقه، جنگ فرقه ای و مذهبی را گسترش خواهد داد. از آن گذشته مقامات ترکیه یادآوری می کنند که ارتش ترکیه متجاوز نیست، زیرا حیدر العبادی در سفر خود به آنکارا در 25 دسامبر 2014 از احمد داوداوغلی نخست وزیر وقت ترکیه خواهان مشارکت ارتش ترکیه در آموزش و حمایت تسلیحاتی از عراق، در مبارزه با داعش شده و این یک درخواست رسمی بوده است.

ترکیه نگرانی خود را از نفوذ ایران در منطقه بار ها بر زبان رانده است و یادآور می شود که دولت بغداد در کنترل تهران و حشد اشعبی( نیرو های بسیجی شیعه عراق ) از سوی نیرو های ایرانی به فرماندهی قاسم سلیمانی آموزش دیده اند، در این میان دیدار ولایتی مشاور رهبر و دبیر کل مجمع بیداری اسلامی در سومین روز حمله نیرو های عراقی به موصل و دیدار با مقامات عراقی بحث و حدیث های فراوانی دارد، به گزارش خبرگزاری تسنیم، ولایتی در دیدار با فئواد معصوم رئیس جمهور عراق گفت: ما مشکلات عراق را مشکلات خود می دانیم و پیروزی آن را هم پیروزی خودمان، از اینکه همه ارکان دولت عراق اخطار جدی به ترکیه داده اند که حق ندارد دخالتی در عراق بکند و باید نیرو های خود را از عراق خارج کند خوشحال کننده است. فئواد معصوم هم یادآور شد که ضروری است، ایران، عراق و سوریه برای مقابله با خطر داعش متحد شده مبارزه کنند. این سخنان نشانگر جبهه بندی جدیدی در منطقه است که می تواند زمینه یک مبارزه طولانی و فرسایشی فرقه ای و مذهبی را پی ریزی و فراهم آورد. آنچه مسلم است، دیر یا زود نیرو های داعش موصل را تخلیه خواهند کرد، تنها راه خروج آنان به سوی سوریه از طریق یک کریدور که از قبل آماده شده، فراهم است. به نظر می رسد که با ورود آنان به سوریه نه تنها جبهه ارتجاع و گروه های جهادی تقویت پیدا خواهد کرد، بلکه نیرو های ذخیره ای را تشکیل خواهند داد که هنگام لزوم و ضرورت، قابل انتقال به مناطق مختلف جهان خواهند بود. آنان ابزاری در دست امپریالیسم و ارتجاع منطقه اند که در راستای اهداف آنان عمل می کنند تا رژیم های استبدادی و ارتجاعی منطقه به حیات خود ادامه دهند..

گسترش تنش و جنگ فرقه ای و مذهبی در منطقه، از یک سو پایه های ارتجاع و استبداد را تقویت خواهد کرد و از دیگر سو، زمینه بازی های پیچیده، ماندگار و خطرناک امپریالیستی را برای سرکوب نیرو های مترقی فراهم خواهد آورد و این مجموعه، همه توان و منابع مالی و انسانی منطقه را خواهد بلعید،راه برون رفت تلاش در راه صلح و همبستگی توده های مردمی و گذر از بنیاد گرایی اسلامی و رژیم های دینی و مذهبی است که جز ترویج ارتجاع، خشونت و جنایت کارآیی دیگری ندارند.،

محمد حسین یحیایی

mhyahyai@yahoo.se

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام.جناب یحیایی گرامی، بهتون امیل زدم لطفا با من تماس بگیرید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تز و انتی تز گوناگونی در مورد مسایل این منطقه ميتوان مطرح کرد. اصل ولی این است که کرم از خود درخت است و نام ابن درخت هم اسلام است. قرنها پیش از " غرب" شیعه ها و سنی ها خرخره همديگر را میجویدند. تنها سرکوب شدید دیکتاتور هایی مانند صدام و قذافی توانسته بود اوضاع را ارام نگه دارد. دین تنها افیون توده ها نیست بلکه مروج سیاه ترین خصوصيات انسانهاست.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب ناصر کرمی,
مقایسه حجاب و نام مستعار به قول قدیمی ها قیاس مع الفارق و به قول " مستفرنگ " ها مقایسه سیب و پرتقال است. فرض بفرمائید نام من احمد محمدی و یا علی علیاری و یا هادی صداقت و هر چه چیز دیگر باشد. شما از کجا میدانید که این اسم حقیقی ست و یا قلابی؟ با گزینش نام peerooz, برای شما مسلم است که این یک نام مستعار است و با ثبت نام در سایت, کسی دیگری نمیتواند به نام من کامنت بگذارد. دست از این ادعا های بی معنی بردارید.
تصویر ناصر کرمی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به کاربر گرامی سایت ایرانگلوبال.... بهمن موحدی (بامدادان).....اعتراض و درخواست ممنوعیّت پوشیدن لباس سر و تا پا (برقه) و حجاب و نقاب زدن زنان مسلمان از سوی مردمان فرانسه، آلمان، اطریش و بطور کلی کشورهای اروپایی و اسکاندیناوی را یک حق دمکراتیک خود میدانند.
این مردمان اروپایی میگویند همانطور که ما تن و صورت خود ر ا در پارچه پنهان نمی کنیم و موقع بر خورد با دیگران در چشم ما نگاه میکنند این هم حق طبیعی ماست که بدانیم با چه کسی طرف و حساب هستیم. از طرفی واقعیّت های بسیاری را میشود از حرکات و رنگ صورت در مواقع لازم از صورت و نگاهها خواند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به کومونیست باز چیلیق, چرا همه تان پناهنده غرب از جملهدآمریکا هستید. دروصیت نامه لنین اینطور نوشته شده؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 

سلام، ادابازچیلیق هستم از صدای آمریکا در روستای قولونج از توابع آذربایجانغربی! خدمتتان یه سوال داشتم. حالا که معلوم شده امپریالیسم آمریکا منطقه رو به آتش کشیده و قصد تاسیس کردستان بزرگ دارد، چرا این پان ترکهای تهی از دانش همش به مارکس و کمونیستها بد و بیراه میگن و کاری به امپریالیسم ندارن؟! با نهایت تشکر، اداباز از طرف ینیلیک، یازی باز و یارا باز از دهستان قولونج.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ادامه,
فراموش کردم بگویم که به عقیده ایشان ۲۷ رجب روز معراج محمد به آسمان بود و جمهوری اسلامی این روز را برای حمله انتخاب کرده بود: گفت از پیریست آن ضعف دماغ.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
برنارد لوئیس, یهودی انگلیسی آمریکایی " از تیم پر قدرت و پر نفوذ دانشگاه هاروارد " نبود و استاد دانشگاه پرینستون در ایالت نیوجرسی بوده و به عقیده بسیاری, هدف او حفظ منافع اسراییل میباشد. او از طرفداران حمله آمریکا به عراق بود و از فرمایشات ایشان یکی این که پیش بینی کرده بود که در ۲۷ رجب سال ۱۴۲۷ - تقریبا ده سال پیش - ایران که پانزده سال مشغول ساخت بمب اتمی بوده است به اسرائیل حمله کرده و آن کشور را نابود خواهد کرد. ایشان امسال ۱۰۰ ساله شدند.
آدم بیاد داستان مولانا می افتد که :

گفت پیری مر طبیبی را که من
در زحیرم از دماغ خویشتن
گفت از پیریست آن ضعف دماغ
گفت بر چشمم ز ظلمت هست داغ
گفت از پیریست ای شیخ قدیم
گفت پشتم درد می‌آید عظیم
گفت از پیریست ای شیخ نزار
گفت هر چه می‌خورم نبود گوار
گفت ضعف معده هم از پیریست
گفت وقت دم مرا دم گیریست

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"" گسترش جنگ در خاورمیانه، با ادغام تجارت و جنگ، توسط تروریست‌های پ ک ک و با حمایت کمونیست‌ها از آنان، شروع شد "" خاورمیانه هیچوقت سرباز مزدور و میسیونری نداشت، افکار چپی و کمونیستی بستر لازم را در اختیار جوانانی گذاشت که با غرق شدن در افکار چپی، نهیلیست و پوچ گرا بار آمدند، به تدریج نسلی شکل گرفت که امروز آماده جنگ، در مقابل دریافت دلار است. این میراث چپ و کمونیست برای مردم منطقه است، بخشی از این تفکر چپی را، جوانان مارکسیست انقلابی‌ و حزب توده، وارد حکومت نیز کردند و کار به جائی رسیده که ایران با قحطی هیچ فاصله‌ای ندارد، با ۴۰ میلیون گرسنه در ایران، ۳۰ میلیون بیکار، چپ هنوز در افکار چپی غوطه ور است و در این اعتیاد، سخت تلاش دارد کشور ترکیه را نیز، وارد این چرخه‌ٔ نکبت کند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"" گسترش جنگ در منطقه توسط تروریست‌های پ ک ک و با حمایت کامل کمونیست‌ها از آنان، شروع شد "" اقلیم کردستان عراق، از دولت عراق شاکی‌ است که "" ۵ تن برنج گندیده "" توسط دولت عبادی، به اقلیم تحویل داده شده، همین اقلیم شاکی‌ است که پیشروی نیروهای پیشمرگه اقلیم بسوی موصل، به دلیل عدم حمایت هوائی عراق، کند شده، دولت عبادی، پاپت و بازیچهٔ رژیم شاهنامه خوانی است که کمونیست ما، از آن حمایت می‌کند. "" اولویت روسیه در این بلبشو، سوریه است ""، اولویت ترکیه نیز، تضمین ثبات است، سوالی که باید از کمونیست ما پرسید این است که شما چرا جانب طرفی‌ را می‌گیرید که تروریست‌های هشد ال شعبی را پرورش داده است؟ کدام دولت کمونیستی در دنیا، به آوارگان موصلی کمک خواهد کرد؟ آیا اگر حمایت کشور‌های غیر کمونیستی نبود مردم همین کشورهای کمونیستی، همدیگر را ، زنده زنده نمی‌خوردند؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"" تا سال ۲۰۵۰، ۷۰ هفتاد درصد ساکنان زمین، در شهر‌ها زندگی‌ خواهند کرد "" در خاورمیانه، شهرنشینی در شهر‌های "" استانبول، آنکارا،باکو، ازمیر، دوبی "" و اسکان تازه واردان، با موفقیت‌های چشمگیری همراه بوده، به غیر از این شهر ها، شهرنشینی در خاورمیانه "" تهران، اصفهان، بابل افغانستان، کراچی "" جز شکست، حدیث دیگری نبوده، شهر نشینی در "" کاراکاس ونزوئلا کمونیست زده نیز، شکست خورده ""، خاورمیانه، همگام با دنیا، وارد دوران " بقا " شده، این بقا با آویزان شدن از افکار پوسیده کمونیستی، حاصل نخواهد شد، دوران به نعل و به میخ زدن سپری شده، امید آن میرود که کمونیست جهان سومی‌، وضعیت جهان را، در یابد.
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به ناصر کرمی
بنده در کامنت خود در ذیل این مقاله به جنگ افروزی و فرقه گرایی رژیم جنایتکار وچپاولگر جمهوری اسلامی در منطقه پرداخته ام و به رژیم ضدبشری حمله کرده ام، میشود توضیح بدهی بنده در کدام بخش از کامنت خود به سلطنت طلبان و رضا پهلوی پرداخته ام؟! من نظرات خود را با جرأت و صداقت و بدون ترس از انگ خوردن بیان می کنم و جنابعالی هم لازم نکرده جایگاه بنده را مشخص کنی ، اینکه من به رضا پهلوی حمله می کنم به خودم مربوط می شود وبه کسی ارتباطی ندارد. بله؛ بنده مخالف سلطنت طلبان و طرفداران رضا پهلوی هستم و تا می توانم به آنها حمله می کنم، همین رژیم پهلوی بود که به دستور امپریالیسم آمریکا و انگلیس، دولت ملی دکتر مصدق را سرنگون کرد و زمینه ساز قدرت گرفتن خمینی خون آشام در جریان انقلاب ضدسلطنتی خلق ایران در سال 57 شد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
محمد عزیز، سعی کنید تعاریف غیر علمی لنین را در مورد امپریالیزم فراموش کنید، هیچ پدیده سیاسی بدون علّت در جامعه ائی بوجود نمی آید و خود بخود از بین نمی رود. جنگ جهانی سوم بپایان رسیده و اتحاد جماهیر شوروی با اقمار خود در جنگ سرد و نامرعی اقتصادی در برابر سیستم اقتصاد بازار آزاد و لیبرالی جهان شکست خورده و از هم متلاشی شده دنیا دیگر عوض شده و دوران کولونی گری و تکرار کلمات قدیمی، همه اش کار امپریالیزمه یا غربه، دیگر بسر آمده، امروز دیگر دوران صدور بیل و کلنگ نیست، دیگر صنعت ذوب آهن و فلزات و اتومبیل سازی جزو صنایع تفاله محسوب می گردند، امروز دنیای ارتباطات و مبادله اطلاعات است و سرمایه های کلان کاملا حالت سیالیّت بخود گرفته، امروز سرمایه و صنعت مثل ظروف مرتبطه در کل دنیا به هم متصلند، دیگر سرمایه و صنعت و صاحبان آن مثل گذشته در قله کوهها نیستند،
تصویر ناصر کرمی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب اقای کیانوش توکلی،....کاربری بنام بهمن موحدی (بامدادان) از زمان پیوستن به سایت ایران گلوبال هدفمند ولی در لفافه خاندان پهلوی و بویژه رضا پهلوی را مرتب مورد حمله و سلسلهء پهلوی و شخص رضا پهلوی و سلطنت طلبان را در کنار جمهوری اسلامی و پان ترک ضد ایرانی قرار میدهد. قرار دادن سلسلهء پهلوی با نظام جمهوری اسلامی و لکه دار کردن فرد سیاسی و شناخته شده ای مانند رضا پهلوی از سوی این فرد امری غیر دمکراتیک و متضاد با تحزیه و تحلیل های سودمند است.
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مسببین اصلی بحران کنونی خاورمیانه، دولتهای غربی هستند. نزدیک به 40 سال پیش امپریالیستهای غربی به سرکردگی امپریالیسم آمریکا با توطئه کردن علیه انقلاب ضدسلطنتی خلق ایران و زدوبند با خمینی خون آشام باعث شدند انقلاب خلق ایران به انحراف کشیده شود و خمینی خون آشام به قدرت برسد. همچنین امپریالیسم آمریکا با مداخله در جنگ داخلی افغانستان و توطئه علیه دکتر نجیب الله وپشتیبانی مالی و نظامی از تروریستها و وحوش اسلامی در افغانستان، مصیبت کنونی در خاورمیانه را بوجود آوردند.درواقع امپریالیسم آمریکا، مردم خاورمیانه را به خاک سیاه نشانده است ، به دلیل: 1- زدوبند با خمینی خون آشام که منجر به ربوده شدن انقلاب ضد سلطنتی و قدرت گیری آخوندها در ایران شد .2- مداخله در جنگ داخلی افغانستان و توطئه کردن علیه دکتر نجیب الله.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"" به دلیل قحطی تحلیل در مدیای فارسی‌، به مسائلی‌ اشاره خواهم کرد "" نویسندهٔ سطور فوق، از آنجائیکه افکار کمونیستی و توده‌ای دارد، تحولات خاورمیانه را، بدجوری وارونه جلوه می‌‌دهد. قطب ترکیه، به دنبال نفوذ اقتصادی و فرهنگی‌ در منطقه است، کمونیست ما، اشاره‌ای به اقتصاد نمیکند چونکه اقتصاد و توسعه در بینش کمونیستی، پشیزی نمی‌‌ارزد. قطب ایران، دنبال توسعه قلمرو از طریق " تولید اخلال " به هر نحو ممکن است. بدون شک برای ترکیه، سرنوشت مردم ترکمن در کرکوک و تلافر مهم است، مخصوصا که با اتکا به قدرت کار آفرینی ترکان، شکوفائی اقتصادی منطقه، سریعتر حاصل خواهد شد. صادرات ارزان گاز روسیه به ترکیه، پیامی به ایران بود که باید مطیع روسیه باشد، از طرفی‌ با نابودی داعش، جنگ جدید در منطقه حول ضدیت با شاهنامه خوانان شکل خواهد گرفت، وظیفهٔ یک تحلیلگر، حمایت از آن قطبی است که توسعه اقتصادی در اولویت خود قرار داده

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقای یحیایی مثل اینکه شما روسیه را ازقلم انداختید؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جالب است, آقای یحیائی طبق سنت کومونیستی اش سعی کرده پای ایران را در این جنگ و کشتارها بین مسلمانان منطقه بمیان نکشد و دامن ایران را پاکیزه نگهدارد در حالیکه سن و سالش قد میدهد که که قبل از ظهور جمهوری اسلامی در ایران, منطقه در آرامش نسبی بود. آقای یحیائی میداند که جنگ شیعه و سنی از زمان روی کار آمدن حکومت شیعه ناسیونالیست ایرانی در منطقه شعله ور شد و این ایران است که طرح های دیرین استعمارگران غرب در راسشان انگلیس و آمریکا و فرانسه را ,اختلاف بینداز و حکومت کن, از جان و دل اجرا میکند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ترکیه کشوری است که باید از نقشه جهان حذف شود دولت ایران هم اگر عاقل باشد گروه هایی کرد مبارز را مانند حزب الله یا حماس یا حوثی با اخرین سلاح های روز تا بن دندان مسلح میکنند و قسمتی از درامد نفت را صرف نابودی ترکیه خواهد کرد
اینجا ممکن هست که ما یک شانس دیگه هم بیاوریم و با تورک های ایران و جمهوری اذربایجان هم بتوانیم یک تصویه حساب کنیم
همین حالا هم نباید امنیت شهر های اینها در ایران را تامین کرد یا در شهر هایی که اقلیت اند باید به تدریج از میان برداشته شوند