کوشنده بختیاری احمد بارانی منجزی، مدیر انجمن شیر سنگی شوشتر دستگیر شد

دست اندرکلران حکومت اسلامی با مشاهده رویگردانی ملی ایرانیان از اسلام و اسلامگرایان و همپیمانی با تاریخ، فرهنگ و نمادهای ملی خود در همایش بزرگداشت کوروش در پاسارگاد، نتوانستند خشم و تنفر اسلامی خود نسبت به ایران و ایرانیت را پنهان کنند و به حماقت های تاریخی خود جهت سرکوب ایرانیان و حفظ سلطه ننگین شان ادامه داده و کوشندگان فرهنگی - سیاسی را به اسارت گرفته است. کوشنده فرهنگی-سیاسی بختیاری، آقای احمد بارانی منجزی، مدیر انجمن شیر سنگی شوشتر پس از همایش پاسارگاد دستگیر شد.

حکومت اسلامی بعنوان دشمن اشتی ناپذیر سیاسی، تاریخی، دینی و فرهنگی ایرانیان، با اتکاء به اوباشان و مزدبگیران سپاه و بسیج هر صدای آزادیخواهانه و ایران دوستانه را در گلو خفه کرده و تجربه 38 ساله نشان داده که هیچ راهی جز مبارزه توده ای قهرآمیز و قیام ملی سراسری برای ایرانیان باقی نگذاشته است. کسانی که امروز بجرم گرامیداشت کوروش و نفی حکومت ددمنش اسلامی در همایش های صلح آمیز دستگیر شده و مورد تحقیر، آزار، و شکنجه قرار می گیرند، فردا جنگ توده ای -مسلحانه را جایگزین مبارزه مسالمت آمیز خواهند کرد.

اگر حکومت اسلامی در مسیر انتقال مسالمت آمیز قدرت بمردم ایران قرار نگیرد، بنظر میرسد که کوشندگان سیاسی - فرهنگی و بویزه زاگرس نشینان، به پیکار قهرآمیز رو خواهند آورد.
بر اساس اخبار از شیراز؛ احمد بارانی منجزی، فعال بختیاری, مدیر انجمن شیر سنگی شوشتر، ۷ آبان به علت سخنرانی کوبنده در پاسارگاد و شاهنامه خوانی دستگیر شده و هیچ اطلاعی از این فعال بختیاری ساکن شوشتر نیست.

 

منبع: 
ایرانگلوبال
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کار با افراط و تفریط درست انجام نمی شود.اگر یکی حضور ملیونی عیرانیان در تظاهرات را تعدادی خس و خاشاک بنامد و آن دیگری برعکسش یعنی عده قلیل با خط مشی خاصی را عیرانیان بنامد چرخ گردونشان همیشه خواهد لنگید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پنجه برگها آویزان است
و چنگالهای دشمنان، تیز
و اینان پرنیان امیدهایمان را میدرند!
در گندمزار زنجره ای میخواند
درخانه بی شوی زنی مینالد
رهگمکرده کودکی پدرش را آواز میدهد!
روزها دامنکشان پیش میروند و دامن ابدیت را
میشویند
و این خونها که نبض هزاران مرد در آن جاری است،
زندگی را میشوید،
تا زنجره آرام گیرد، زن بی شوی نماند
و کودک بر چهره پدر لبخند زند!
من قطره ای از دریای بیکران خلق ام
همچون شبنمی که زیور گلهاست
و همچون آن فروغ آسمانی که زمین را روشن میکند
با این همه، من بی هیچ ام اگر نتابم، اگر نخندم
تازه اگر بگویم و همچون شبنم که گل ها فراموش میکنند،
تبخیر شوم
شما خواهید بود و من در شما خاک شده ام.
نه به من به اقیانوس بیندیشید
نه به پای زخموار، به قدم های استوار امیدوار باشید
شعله- مانند خشم - خوشه میدهد
و خشم خرمن سرخ امیدهای فروکوفته است
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جوانان ایران باید خود را برای مبارزات مسلحانه آماده کنند*
تجربۀ 38 ساله رژیم ضدخلقی جمهوری اسلامی و نقش مخرب گفتمان مبارزۀ مسالمت آمیز در طول هشت سال دولت آخوند فریبکار محمد خاتمی تایید کنندۀ این نکته است که باید با تمام قوا به دفاع و ترویج مبارزۀ قهرآمیز بر علیه رژیم ضدبشری جمهوری اسلامی پرداخت تا زمینۀ خروج عملی مبارزه از بن بست را فراهم کنیم. ما باید در رسانه های مختلف اپوزیسیون به ترویج و جا انداختن چرایی و ضرورت مبارزۀ قهرآمیز پرداخته و گفتمان ضدخلقی مبارزۀ غیر خشونت آمیز را ، با استدلال مستند، در مقابل واقعیت خشونت بی رحم ، نهادینه و برنامه ریزی شده 38 سال سرکوب جمهوری پاسدار ضدخلقی - بسیجی جنایتکار- آخوند فاسد و دزد بازاری، قرار دهیم . زمان کنار گذاشتن تعارفات است :
رژیم ضدبشری و ضد ایرانی جمهوری اسلامی را باید با مبارزۀ مسلحانۀ توده ای از جای برانداخت.