فراکسیون مناطق ترک نشین مجلس، توطئه و تمهیدی ارتجاعی!

واقعیت این است که در بین حزب الهی های مزدوری که مجلس ارتجاعی اسلامی را پر کرده اند، حتی یک نفر هم پیدا نمی شود که نوکر و جیره بگیر رژیم و گماشته ولی فقیه مرتجع، نباشد.

38 سال  از تاریخ  به قدرت رسیدن رژِیم ارتجاعی جمهوری اسلامی، می گذرد. در طول این مدت نسبته  طولانی، علیرغم  همه سرکوبگری ها و جنایت کاریهای رژیم خودکامه قرون وسطائی، در ایران اسیر و دربند همواره  آتش  مبارزه و مقاومت کارگران،توده های زحمتکش، زنان به پا خاسته، ملتهای  تحت ستم و روشنفکران آزاده و متعهد به منظور رهائی از چنگال  خون آلود  این  رژیم ضد مردمی ، مشتعل بوده است. در طول این سال ها، رژیم آزادیکش، ده ها  هزار تن  از  مبارزین و آزادیخواهان را به قتل رسانده و در شکنجه و آزار زندانیان سیاسی، از هیچ  جنایتی خود داری نکرده است. اما  رژیم ضد مردمی، با همه  این کشتار ها و سرکوبگری ها هرگز قادر  نبوده است،  جلو رشد مبارزات حق طلبانه توده های بپا خاسته را گرفته و مبارزین راه آزادی  را به سکوت و دست کشیدن از پیکارعادلانه، وادار سازد.

رژیم جمهوری اسلامی، همچون دیگر رژیم های  سرکوبگر و ضد مردمی، در عین حال که برای  حفظ سلطه جنایتکارانه خود، به حربه  ترور و اختناق و کشتاردر سطح گسترده متوسل میشود، برای محدودساختن دامنه عصیان و مقاومت  توده های زحمتکش، از متد های  عوام فریبانه " رفرمیستی"  نیز استفاده  می کند. یکی از اقدامات ارتجاعی و گول زننده اخیر رژیم در این زمینه،  ایجاد فراکسیون کذائی  مناطق  ترک  نشین در مجلس فرمایشی اسلامی  می باشد. در واقع  امر ، این دامی است  که  رژیم  آزادیکش برای فریب  توده های  محرو م و زحمتکش  آذربایجان که سال هاست در آتش فقر و فلاکت و بیکاری و بی خانماتی میسوزند و از ستم ملی و تبعیضات و اجحافات بیشمار، رنج می برند، گسترده است. رژیم  ضد مردمی  در هراس  از طوفان سهمگین  خشم  و قهرتوده ها، به منظور فرو نشاندن شور مبارزاتی خلق آذربایجان و امیدوار ساختن  این خلق  مبارز به " مراحم و الطاف " خود،  اینک  مضحکه " فراکسیون  مناطق  ترک نشین مجلس" را علم کرده است. واقعیت  این است که در بین  حزب الهی های مزدوری  که  مجلس ارتجاعی اسلامی را پرکرده اند، حتی  یک نفر هم پیدا نمیشود که نوکر و جیره بگیر رژیم  و گماشته  ولی فقیه مرتجع  نباشد. این عناصر  جیره خواری که  به نام  نمایندگان آذربایجان و دیگر نواحی ترک نشین در مجلس کذائی  جمع  شده اند، همه و همه عمال و خدمتگزاران قسم  خورده رژیم بوده  و کوچک ترین پیوند و نسبتی  با کارگران و توده های زحمتکش ترک زبانان ایران، ندارند. از فراکسیونی   که افراد و عناصر  تشکیل  دهنده  آن،  همه در شمار عمال و مزدوران جیره خوار و سرسپرده رژیم بوده و در طول سال ها دراغلب جنایات و اعمال  ضد انسانی  حکومت اسلامی دست داشته اند، انتظاری جزخدمت  به امیال  ارتجاعی رژیم ، پر کردن جیب های  خود و سرکوب آزادیخواهان و مبارزِین، نباید داشت. 

در این میان، عناصر سود جو و سازشکاری  در بین  ناسیونالیستهای  آذربایجان،  در نوشته ها و تبلیغات خود، تشکیل فراکسیونی از مزدوران و جیره خواران مجلس نشین را، برجسته ساخته  و این توطئه ننگین رژیم را به مثابه امر مثبتی، ارزیابی میکنند. این عناصر سازشکار با این  اقدام ارتجاعی و دیگر تشبثات مرتجعانه ، رفع ستم ملی در آذربایجان را با وجود بقای  رژیم  و از طریق  مبارزات آرام  و صلح  جویانه مدنی و دوری و اجتناب از هر گونه  برخورد قهر آمیز و کسب  تدریجی " امتیازات"، عملی دانسته و بدین  وسیله به پیشبرد اهداف و مقاصد ضد مردمی  رژیم  جمهوری  اسلامی در فرو نشاندن آتش خشم توده ها ، خدمت می کنند.  در شرایطی که  در آذربایجان و دیگر نقاط  ایران، مبارزه علیه رژیم خودکامه، هر روز دامنه گسترده تری پیدا می کند،  رژیم مکار، ناتوان  از فرو نشاندن خشم و عصیان توده ها، با دادن  وعده های  پوچ  سرخرمن و تشکیل  فراکسیون های فرمایشی، مذبوحانه می کوشد  از تشدید مبارزات توده های به پا خاسته کاسته و از سرنگونی  حتمی  سلطه  پوشالی خود، جلوگیری به عمل آورد. باید  با تشدید هرچه بیشتر مبارزات  ضد رژیمی، توطئه های رنگارنگ ارتجاع هار حاکم در ایران را ، یکی  پس از دیگری، خنثی ساخت. علم کردن فراکسیون ارتجاعی و فرمایشی  مناطق  ترک نشین درمجلس مطیع و دست نشانده اسلامی، همانا یکی از این توطئه های موذیانه  رژِیم  ضد مردمی  جمهوری اسلامی  می باشد. راه رهائی  توده های  محروم  و زحمتکش ایران،- اعم از  ترک و عرب و فارس و بلوچ و  کرد و ترکمن و ... - از چنگال  انواع ستمگریها  و راه  رفع ستم  دیر پای ملی  که  خلق های  غیر فارس، سال هاست  در معرض آن قرار دارند ،  تنها و تنها مبارزه  پیگیر و آشتی  ناپذیر جهت  سرنگونی کلیت  رژِیم  ارتجاعی  جمهوری اسلامی  می باشد                 ابان ماه 1395  

  

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اپوزسیونی که به نام ایران پرستی با گروهک های تا بن مسلح پانکرد که صفت خیانت .. و سربری دارند متحد شده اند کجا و نظام اسلامی کجا.ترجیح میدهم بین بد و بدتر طرف نظام اسلامی را بگیرم تا اینکه شاهد نسل کشی اکراد تروریست وتجزیه طلبیشان در آذ غربی و لرستان و ایلام و کهکولیه و ...باشم مشابه عراق و سوریه.
لااقل ترک های ایران وحشی و سربر نیستند مگر همین پ ک ک ترکیه به بهانه فاشیست بمب گذاری و سربری و ...نمیکند شاخه پژاک هم که معرف حضورت است.
در هر صورت حرکت دموکراتیک نظام اسلامی در رعایت حقوق اقوام ترک فقط به مزاج یک مشت نژادپرست خوش نمی آید که حداقل های کردار نیک و پندار نیک و گفتار نیک را فراموش کرده اند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در جواب سانی ننگ و عار بر کسانی که به خاطر تمایلات ارتجاعی ناسیونالیستی به مشاطه گری چهره چرکین رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی می پردازند . این رژِیم شوونیست و آزادیکش همانا دشمن بی امان همه خلق های تحت ستم ایران و از آنجمله خلق آذربایجان می باشد. رهائی توده های محروم و زحمتکش ایران از بند اسارت و ستمدیدگی و حل عادلانه و دموکراتیک مشکل ملی در ایران، در گرو سرنگونی رژیم قرون وسطائی جمهوری اسلامی توسط زحمتکشان سرتاسر ایران ، می باشد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
قطعا حرکت رو به بهبود جمهوری اسلامی قابل تقدیر هست تا امثال ناصر کرمی ها که نماد .. هستند و با خائنین تجزیه طلب پانکرد هم متحد شده اند هستند از اکثریت حرکات جمهوری اسلامی حمایت خواهم کرد چون همین ملاها نشان دادند در این شرایط بحرانی منطقه و جهان قادرند کارهای بزرگی بکنند.به شخصه بدون تفکرات اسلامی و حتی سکولار کشش عجیبی به سمت جمهوری اسلامی پیدا کردم
مطمئنا سخنان این روزهای برخی اپوزسیون های خارج نشین اعم از سلطنت طلبان و ...و...کشش بیشتری به سمت جمهوری اسلامی ایجاد کرده و حتی اتفاقات آمریکا هم این مورد رو تقویت کرده.

ننگ بر این گروه هایی که مسیر اتحاد با تروریسم پانکردی رو پیشه کردن و این روزها عرصه برآنها تنگ تر شده

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تیتر نشان دهنده این هست که ما معمولا دچار توطعه های دایی جان عاریا پلونی می شویم.حزب الهی مزدور رژیم ضد مردم مردم ضد رژیم ارتجاعی خودکامه قرون وسطایی!!!! یعنی مردم قرون وسطایی نیستند و مدرن تشریف دارند یا این که مردم ماداگاسکار این رژیم را سرکار اورده و سرپا نگه داشته.تناقض در این عیرانکده زیاد هست.تا زمانی که عنصر جایگزینی قدر قدرت عامه پسند بتواند اعلام حضور کند بهترین حرکت تلایش برای تاثیرگذاری حداقلی بر دست اندکاران و اذهان منجمد باستان گرا هست.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در جواب مروی شما نمیدانم یک عنصر رژیمی هستی یا فردی دارای تمایلات پان ترکی که نظرات قوم پرستانه ات وادارت ساخته که به مشاطه گری چهره چرکین رژِیم شکنجه و اعدام به پردازی . شما اقدام رژیم آزادیکس جمهوری اسلامی را که اعمال ضد دموکراتیک و سرکوبگرانه اش را 38 سال تمام است مردم ایران شاهد و ناظر هستند در ایجاد فراکسیون کذائی مناطق ترک نشین مجلس فرمایشی، اقدامی دموکراتیک می نامید و این توطئه و تمهید ارتجاعی را خاری در چشم مخالفین این رژیم جنایتکار، قلمداد می کنی! از دید من، این دفاع آشکار از رژیم آدمکش جمهوری اسلامی و تخطئه و تقبیح آنهائی که پرچم مبارزه و مقاومت را علیه این رژیم خودکامه همچنان بر افراشته نگه داشته اند ، به روشنی نشان میدهد که برخی از قوم گرایان فرصت طلب، نه تنها طالب و خواهان

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این عملکرد دموکراتیک جمهوری اسلامی بیشتر باعث تنفر مردم از اپوزسیون نماهایی شد که هستی و ممات خود را روی نژادپرستی علیه ترک و عرب برنامه ریزی کرده اند.
همه میدانیم که برنامه براندازی اپوزسیون خارج نشین در مقطعی خاص به اتحاد با جریان پانکردیسم تروریستی انجامیده و گویا قول حبه کردن مناطق آذر غربی و لرستان و ایلام و کهکولیه و همدان و بخشهای از خوزستان به پانکردیسم خروجی مفاد قرار دادی اپوزسیون نماهای خارج نشین بوده.
در هر صورت چه کسانی از سال 1384 حدودا حامی ایجاد جبه متحد کورد بوده اند و چه کسانی برای ترورها و بمب گذاریها و کشتارهای پانکرد ها به به و چه چه میکرد . چه کسانی و چرا در مورد تدریس زبان کردی برای اولین بار در ایران و سپس راه اندازی فراکسیون کرد هااعتراضی نکردند اگر واقعا ایران دوست بوده اند؟؟
برایم جالب است این حرکت دموکراتیک جمهوری اسلامی چرا خاری شده بر چشم مدعیان دموکراسی!!!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به سعید. پان فارسیزم در باتلاق گندی افتاده , هر جه دست و پا میزند , بیشتر در آن فرو میرود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای جداری متاسفانه شما از دادن جواب تفره می روید ولی حقیقت را نمی شود با بی جوابی، جواب داد ، شما کمونیستها یک زمانی در رابطه با انسانهای شهید در راه کمونیسم باید جواب دهید، وشما که بخدا اعتقاد ندارید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بودن لات لمپن پاسدار آدم کشی مثل نادر قاضی‌پور در سرکردگی فراکسیون ترکها بیش از پیش نشان از به هم رسیدن دو گنداب قوم گرایی و ارتجاع شیعه گری دارد.گندابی نمانده که جریان قومی گری پانترکیسم آلوده اش نشده باشد. قبلا به زیر سایه چکمه خونین ارتش سرخ رفت و حالا هم زیر عبای "آقا" که از یک تبارند. نه آرای عمومی که راس هایی که در  دو دوره اخیر انتخابات به قاضی پور رای دادند نشان از آن دارد که جریان پوپولیستی پان ترک برای رسیدن به "خواست های" "ملی -زبانی" به هر لوش و لجنی متوسل میشود . تشکیل فراکسیون پان ترکها را باید به فال نیک گرفت.حال پان ترکها از نماینده شان پیداست. از کوزه همان برون تراود که در اوست .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
برای توجه کلیه مبارزین ضد رژیمی ! در طول 38 سالی که رژیم جمهوری اسلامی سر کار بوده ، همواره نیروهای سیاسی مبارز و انقلابی موضعشان در قبال این رژیم ارتجاعی سرکوبگر که دستش به خون هزاران تن از آزادیخواهان و انقلابیون آغشته است، این بوده است که راه رسیدن به آزادی و دموکراسی همانا سرنگونی رژیم توسط توده های زحمتکش میباشد . با وجود اینکه سازشکاران و فرصت طلبان در صفوف اپوزیسیون رژیم کم نیستند ، اما شعار سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی توسط توده های محروم و زحمتکش ، به مثابه تنها شعلر دموکراتیک و انقلابی، هیچوقت مقبولیت و عامه پسندی خود را از دست نداده است . استقرار تمام آزادیهای دموکراتیک در ایران اسیر در چنگال رژیمی جنایتکار و آزادیکش بدون تردید منوط به سرنگونی انقلابی این رژیم قرون وسطائی میباشد . اینک رژِیم که در چنگال انواع

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در جواب ع ب تورک اوغلی، بدون اینکه حتی یک بار هم شده، جوابی به نوشته ها و کامنت های اینجانب بدهی، در کامنت های اغلب بی سر و ته خود، از توهین و تهمت و بد و بیراه گفتن ، بی نصیبم نه می کنی . بهمین دلیل منطقی، دیگر یا شما گفتگو و دیالوگی نخواهم داشت.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-باتوجه به نوشته آقای بی نام که کلئن فرمایشات متینی داشته ودست روی نقاط مهمی گذاشتند،وباتوجه به جواب های آقای جداری که بجای جواب منطقی برمن دادن ازهیچ توهینی برخودابا نمی دارد.تازه میخواهدجواب محکم تری بدهد.من نمی دانم این آقابدترازحرف وانگ هایی که زده آیابدترازآن رامیتواند،پیداکند،یامیخواهندفحش خواهرمادربدهند،به یک سیاسی کارانگ وتهمت زدن حتی بدترازفحش های رکیک است.البته اگراینهارابدانند!!!!
این دوستان وآقای جداری خیلی راحت میتوانندبه نظرات هتاکان وداندگان تفکرسرکوب دراین سایت که سالهاست به نفرت پراکنی مشغولند،توجه کرده وجایگاه خودرادربین تمام نویسندگان ومتون نویس هاپیداکند.
ازطرفی بایک انگشت ورفتن به سایت آذری ها ودیگرپان ایرانیست ها خیلی راحت میتوانند،دوست ودشمن خودراپیدانمایند.
اگربه سایت آذری هاتشریف ببرید،دوستان زیادی همفکرخودراپیداخواهیدکرد.
درکنارگودنشسته ولنگش کن میگویند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شما مرا کمونیست نامیدید. من نه کمونیست هستم نه ناسیونالیست و نه بانترکیست و نه مسلمان هستم ، دشمن آنها هم نیستم . من بعنوان یک سوسیال دمکرات میانه رو تنها اشکالات شما و ضعف خط فکری شما و بقیه را بیان میکنم. خواستم کمکی به شما بکنم اما مثل اینکه شما خودتان را اقلاطون میدانید و از سیاست و خطی که دارید خیلی خیلی راضی هستید. باور بفرمائید من مخالفت با ناسیونالیسم و کمونیسم ندارم و یا تعصب به هیچ ایدئولوژی ندارم. به نظرم هر شرایطی به سیاست و برنامه خاصی احتیاج دارد. نمی توان سیاست لنین، مائو یا مارکس را در هر شرایطی مثل آچار فرانسه بکار برد. نمی شدود چند جمله به اصطلاح کمونیستی ازبر یا حفظ کرد و همیشه طوطی وار مثل آیه های قرآن آنها را بیان کرد
بیایید اندکی بخود بیاییم و بجای بازی با افکار این و آن خودمان فکر کنیم. سنت شیعکری را که فرد شیعه همیشه به مجتهد احتیاج دارد کنار بزنیم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در پاسخ آقای گمنام، با سلام اینجانب در هیچکدام ار نوشته های خود، مطرح نکرده ام که سرنگونی رژِیم جمهوری اسلامی، سبب از بین رفتن ستم ملی در ایران خواهد بود بهیچ وجه چنین تضمینی وجود ندارد که بدنبال از بین رفتن رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی، دموکراسی واقعی در ایران، ایجاد گردد. در دنیای واقعیت ها، همه چیز مشروط است . آنچه من همواره مطرح ساخته ام این است که یدون سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی توسط توده های زحمتکش ایران، امکان رفع ستم ملی از ملت های غیر فارس ایران، وجود ندارد. اگر شما بر آنید که با بودن رژِیم جمهوری اسلامی ، ملت های تحت ستم ایران می توانند از چنگ ستم ملی رها گردیده و آزادانه ، سرنوشت خود را تعیین کنند، لطفا دلیل یا دلایل خود را در این زمینه در نوشته های خود ارائه دهید. با شعار دادن صرف ، هیچ دردی دوا نمی شود. شما نا راحتید که

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای حسن جداری ، شما کنجکاو به اسامی اصلی کامنت نویسان نباش، به متن نوشته های آنها دقت کن، به تصور و تجربه من دین و ایدئولوژی [ در راس آنها کمونیسیم] و اعتیاد به مواد مخدر و الکل و قمار و سکس در یک رده سکتاریستی فکری و جسمی قرار دارند، اینگونه انسانها با مغزی در بند کشیده به اعتیادشان بدنیا نگاه می کنند، ترک اعتیاد برای اینها تقریبا غیر ممکن است، به همان اندازه ائی که یک شیعه با دیدن عکس امام رضا منقلب می شود، یک کمونیست هم به محض دیدن عکس رفیق مارکس و رفیق لنین از خود بیخود می شود، من به قطع یقین می دانم که ترک عادت موجب مرض است، ولی حدفم از نوشتن کامنت، بر حذر داشتن جوانان از آلوده شدن آنها به کمونیسم است، برای نجات آنها از اعتیاد و تباهی به کمونیسم است، اگر برایتان مقدور است، آخر عمری دست از سر این جوانان پر شور آزربایجان بردارید، حداقل برایشان بگویید که در ٢١ آذر ١٣٢٥ رفقای

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای جداری شما با جواب خودتان به سوال من تئوری و آلترناتیو خودتان را نفی میکند. شما بر این باور هستید که تمامی ستمهای ملی و طبقاتی با سرنگونی رژیم اسلامی نابود خواهند شد.(پاراگراف آخر مقاله شما).
شما در جواب اعتراضی من به افکار، آلترناتیو ، برنامه و استراتژی تان چنین گفتید که بلی با این شرط که حزب کمونیستی در ایران بوجود آمده باشد. اگر حزب کمونیست مورد نظر شما در ایران نباشد ستمها سر جای خود خواهند ماند.
فعلا حزب کمونیستی نیست و هیچ دورنمایی برای تشکیل حزب مورد نظر شما نیست و مردم هم در انتظار حزب کمونیست شما نخواهند ماند.
اگر حزب کمونیست نیست تا بعد از سرنگونی رژیم حقوق مردم را برآورده کند چرا مردم را به سرنگونی رژیم دعوت می کنید. چرا مردم را به تاریکی ها و ناکجا آباد دعوت می کنید؟ چرا میخواهید مردم از چاله به چاه بیفتند؟ چرا با مردم شوخی میکنید؟ چرا قولی به مردم میدهی که توان

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در جواب خانم یا آقای A اینجانب در نوشته آخر خود و کامنت ها ی مربوط بدان، در مواردی عبارت فدراسیون را عمدا به جای فراکسیون به کار برده ام. چون فراکسیون مناطق ترک نشین که رژیم برای پیشبرد اهداف ارتجاعی خود ایجاد کرده است ، ظاهرا در حکم فدراسیون نیز می باشد! بر خلاف نظر شما من قاریشدیرمامیشام و میدانم چه کار میکنم . در استعمال فدراسیون به حای فراکسیون، طنز جالبی هم خوابیده است!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شیوه خوب و بسیار دموکراتیک است وقتی مقاله ای در سایت "ایران گلوبال" درج میشود ، خوانندگان در نقد و انتقاد مقاله درج شده، نظرا ت. خود را ابراز میدارند. اشکال کار در این است که بیشتر این منتقدین، یا اسامی مستعار دارند یا بی نام ونشان می باشند . گاهی هم ، منتقدی با دو یا سه نام مستعار، کامنت می نویسد. نویسنده مقاله در چنین صورتی در حقیقت امر نه با انسانهای دارای اسم و رسم مشخص ، بلکه تو گوئی با اشباح و ارواح، طرف گفتگو می باشد. از جمله این افراد دارای اسم مستعار یکی هم کامنت نویسی به نام ع ب تورک اوغلی می باشد. گاهی دلم میخواهد جواب محکمی به این آقای تورک اوغلی بدهم . اما مسلم میدانم که اسم واقعی ایشان تورک اوغلی نیست . آن وقت احساس می کنم مخاطب من یک انسان واقعی نیست و حرفها و نوشته هایم در جواب

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای جداری مرتب از فدراسیون مینویسد آیا اشتباه تایپی میکند یا قاریشدیریدیر؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-تندروی درآخرنتیجه اش کندشدن وازنفس افتادن است.چپ های تندروکه نمی توانندتحلیل حامع وروشنی ازرخدادهای درونی جامعه داشته باشند،همیشه آفت مبارزات عقلانی بوده اند.
اگرمجالس اعصارمشروطیت وحمایت ازمشروطه ومصدق رامروری کرده باشیم ،همیشه این چپ وراست های کم سوادیکی ازاصلی ترین ارکان شکست این دوران بوده اند.
مادرطی تاریخ مجالس ایران ،هیچ وقت جمعی بنام فراکسیون تورک نشین رادرمجلس ویادرهئیت دولت نداشته ایم.
هنوزهیچ چیزی نشده تعدادی بادیدن اسم فراکسیون تورک ازراست وچپ وازکینه ورزان ونادانان هیستریک وارعلم مخالفت خودرابرافراشته وبه محکوم کردن این فراکسیون برخاسته اند.
اگرسخنان نماینده آبادان رادرروزچهارشنبه شنیده باشید،ازهمین نمایندگان که توسط نویسنده مقاله یکی ازجیره خواران ومزدوران حکومت است باهمین نویسنده مقاله یک صدا ویک نظروهمسومیباشد.
دراینجابایدپرسید،فرق شمابااودرچیست،آیاشماهم جیره

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شاید یکی از دلایل ایجاد فدراسیون ترکان در مجلس اسلامی - که وسیله ای در اختیار رژیم برای پیشبرد اهداف ارتجاعی اش می باشد - این است که رژیم ضد مردمی جمهوری اسلامی، در وحشت و هراس از تشدید تمایلات ملی گرانه در آذربایجان و احتمال تمایل هرچه بیشتر اهالی این دیار و دیگر ترکان ایران به ترکیه و جمهوری آذربایجان، دست به تشکیل فدراسیون کذائی مناطق ترک نشین مجلس زده است تا بدین وسیله و از طریق این تمهید توطئه گرانه، خود را "طرفدار" ترک زبانان کشور که بیش از یک سوم حمعیت ایران را تشکیل میدهند، نشان دهد. در هر حال از رژیم مکار جمهوری اسلامی جز توطئه گری و فریبکاری انتظار دیگری نباید داشت. تردیدی نیست که این تمهید ارتجاعی رژیم نیز همچون دیگر توطئه گریهایش با شکست کامل مواجه خواهد شد و توده های زحمتکش آذربایجان ،

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
درود بر ملایان که در مقایسه با کهنه کمونیستها بسیار مدرنترند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای جداری کسانیکه همه مسایل را با عینک طبقاطی بررسی می کنند قادر نیستند فشار مبارزه هویتخواهی توده ها را واضح ببینند، رژیم جمهوری اسلامی برای حفظ بقای خود سعی می کند بر حسب آمارهای افکار عمومی اجتماعی آزربایجان عمل کند، تا سرمایه های بدست آورده اش مثل شاه ، یک شبه از دست ندهد، آنها شاید دیگر عاقلانه عمل می کنند، با تشنج زدایی سعی می کنند حفظ سرمایه های خود را تضمین کنند، حرکت ملی آزربایجان با تمام روشن بینی مسایل را تعقیب می کند، هیچ نیروی مذهبی و یا چپی قادر نخواهد بود ، سوار بر حرکت ملی آزربایجان جنوبی شود، چون در ۲۱ آذر ۱۳۲۵ کومونیستها را شناختند و بعد از انقلاب هم در جریان خلق مسلمانان افراطی تابع ولایت فقیه پانفارسیسم را خوب شناختند،

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
و از یاد نبرید که در تبریز برخی از این نماینده گان مجلس رژیم بشکل کتبی قول داده بودند که در مجلس تدریس زبان تورکی و ایجاد فرهنگستان زبان تورکی را پی گیری خواهند کرد . و از یاد نبرید که HDP « حزب کوردها » در پارلمان تورکیه چقدر تاثیر گزار بود و در ضمن فشار دستهای غیبی و نوشتن طومار بر علیه این فراکسیون تورک زبان مجلس رژیم شروع شده و حتی در برخی نوشته جات و مصاحبه ها تشکیل این فراکسیون را مترادف با تجزیه ایران دانسته اند که این تفکر حضرات خیلی معنی دار است که نماینده گان مجلس رژیم و اقداماتشان را مترادف تجزیه ایران تلقی میکنند و دراصل این نشان گر تنفر این حضرات از هر چه در آن از کلمه تورک استفاده کردن است این حضرات خوب میدانند که این نماینده گان از هفت خان رستم « ولایت فقیه » گذشته اند و اینها به نظام پایبند هستند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کامنت نویس گمنامی پرسیده است آیا تضمینی وجود دارد که پس از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی توسط توده های زحمتکش ، آزادی و دموکراسی در ایران ایجاد گردد ؟ جواب کوتاه من این است که هیچ کس نمی تواند این تضمین را بدهد. همه چیزمشروط است. اگر در راس مبارزات زحمتکشان ایران، حزب انقلابی مدافع منافع کارگران و توده های زحمتکش قرار داشته باشد، انقلاب با خود، دموکراسی و آزادی واقعی برای اکثریت عظیم اهالی کشور به ارمغان خواهد آورد و زمینه برای رفغ ستم ملی از ملت های تحت ستم ، فراهم خواهد شد. تنها در چنین صورتی ملت های ساکن در ایران آزادانه و به طور دموکراتیک سرنوشت خود را تعیین خواهند کرد. اما اگر در راس انقلاب توده های زحمتکش چنین حزب انقلابی قرار نداشته باشد ، بلا تردید انقلاب شکست خواهد خورد و رژیمی سرکوبگر و ضد دموکراتیک مدافع نظام
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چرا توطئه؟ بنظر عقب نشینی حکومت اسلامی و تغییر استراتژی کردی به ترکی ارزیابی می شود، بنظر می رسد همگرایی ایران و ترکیه برای جلو گیری از قدرت گیری کرد ها توسط غربی ها و سمت گیری حزب دمکرات کردستان ایران بسوی عربستان و همچنین بهبود رابطه با تر کیه و جمهوری آذربایجان دلیل تشکیل چنین فراکسیونی شده است

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آیا فراکسیون ترک زبانان مجلس در مقابل حرکت ملی آذربایجان خواهد ایستاد ؟ یا در جهت حداقل خواستهای حرکت ملی آذربایجان حرکت خواهد کرد ؟ و باز آیا فراکسیون ترک زبان مجلس جاگزین رهبری حرکت ملی خواهد شد یا اینکه فقط در مجلس و مراکز دولتی میخواهند صدای حرکت ملی را به گوش مقامات برسانند .اما نظر شخصی من اینست که ایجاد هر تجمعی برای احقاق حقوق تاثیر گزار است حتی ایجاد یک انجمن محیط زیست و یا حمایت از حیوانات و غیره .و ایجاد یک فراکسیون تورک زبان در بطن خود نشانگر یک گروه از نمایندگان مجلس رژیم برای احقاق حقوق در مقابل دولت و مجلسی است که خود این نماینگان را به آنجا راه داده و حالا این نماینده گان چه خوشان بخواهند و چه از طریق فشار از طرف مردم مناطق انتخاباتی حوزه خود بالاخره این فراکسیون باید در جهت خواستهای ملت تورک زبان اقداماتی انجام دهند و درست در این نقطه است که نتیجه مثبت خواهد داشت
تصویر دیرنج مین ائللی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
حرکت ملی آزربایجان موفق شده است, مجلس قانون گزاری کهریزکیان را بهم بریزد. کاری که از اپوزیسیون سرتاسری ساخته نبوده و نیست. اعضای فراکسیون ترکها میدانند که حتی اگر جمهوری اسلامی اجازه شرکت دوباره در انتخابات فرمایشی را بدهد باز به رای مردم نیازمندند و اکثریت بزرک آزربایجانیها, هر روز رادیکالتر از دیروز, حقوق ملی خود را طلب می کنند. اینها تصور می کنند که با همراه نشان دادن خود, طوفان قیام را مدیریت خواهند کرد. لکن غافلند که تاریخ نشان داده است که مردم از اینها برای باز کردن دروازه قلعه فاشیسم اسلامی-فارسی استفاده خواهند کرد تا شر حضور انسان نما های حاکم بر سرنوشتشان را برای همیشه کم کنند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جمهوری اسلامی به ترک ها امتیاز داده فقط همین!!همین امتیاز دهی به کرد ها در غالب تدریس زبان کردی و تشکیل جبه متحد کرد در ایران مشابه حزب خلق های ترکیه بوده که در غالب نشست های مخفی با آخوند یونسی مشاور روحانی در امور اقوام ایجاد گردیده و جبه متحد کرد مسئول مستقیم مذاکره با پژاک و کومله و ...بوده که البته با افزایش عملیاتهای تروریستی پانکردیسم این امر شکست خورد(اشاره میکنم به ذات تجزیه طلب پانکرد های آریایی عموزاده که بدون بهانه های نژادپرستی مرسوم در ایران بالاترین تعداد گروهک تروریستی رو دارند)
نوعا درگیری مشترک جمهوری اسلامی و ترک های ایران در استان آذربایجان غربی و احتمالا بعد ها لرستان و خوزستان موضوع تشکیل فراکسیون های مشابه خواهد بود،حداقل ترک ها هیچ گروهک تروریستی ندارند و در استان آذر غربی مسقیما با تروریسم کردی درگیر هستند و این یعنی نقطه اتحاد.اپوزسیون خارج نشین هم متحد کردهاست.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با تشکر از آقای جداری بابت زحماتشان در بیداری خلقها بعرض می رسانم از نظر بنده یک واقعیت هم این است که دیگر زمان ایدئولوزی های شرق و غرب گذشته و این ایدئولوژی ها یا شکست خورده اند یا شکست خواهند خورد و اگر هم شکست نخورند بدلیل بومی نبودن کارایی نخواهند داشت.شرایط داغون و بهم ریخته داخلی عیران ایجاب می کند که مسائل را سیاه و سفید نبینیم و قانون همه یا هیچ را بی خیال بشیم.اکنون طیف های رنگی همه گروه های اپوزیسیون و طرفداران هر نوع تفکری در لابلای سپاه و بسیج و اطلاعات و مجلس گرفته تا میان رانندگان تاکسی نفوذ دارند و هر کدام سعی می کنند وزن خود را در مقابل بقیه افزایش دهند.فرموده اید //اما رژیم ضد مردمی، با همه این کشتار ها و سرکوبگری ها هرگز قادر نبوده است، جلو رشد مبارزات حق طلبانه توده های بپا خاسته را گرفته و مبارزین راه آزادی را به سکوت و دست کشیدن از پیکارعادلانه، وادار سازد.// حال

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آقای جداری ! من این یادداشت را از ایران می نویسم و در بطن واقعیتها زندگی در ایران هستم . تشکیل فراکسیون مناطق ترک نشین حاصل زحمات چندین ساله فعالین مدنی آذربایجان و دیگر ترکان ساکن ایران می باشد . من نمی دانم فراکسیون مناطق ترک نشین در مجلس در آینده چه کار مثبتی برای ترکها انجام خواهد داد و یا اصلا ممکن است کاری هم انجام ندهد ، اما تشکیل فراکسیونی با 100 نماینده ترک از نقاط مختلف ایران نشان از کثرت جمعیت ترکان ایران است که تا به حال انکار می شد . تازه همه نمایندگان مناطق ترک در این فراکسیون نیستند،

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام آقای جداری، شما در مقاله تشکیل فراکسیون تورکها در مجلس فاشیستهای اسلامی را محکوم کردید و در پاراگراف آخری مقاله نوشیتید: " راه رهائی توده های محروم، ترک و عرب و فارس و بلوچ و  کرد و ترکمن سرنگونی کلیت  رژِیم  ارتجاعی  جمهوری اسلامی  می باشد".
 آقای جداری این آلترناتیو و آرزوی یک سرنگونی طلب خوش قلب و ناسیونالیست فارس یا ایرانی است. یعنی این نه تنها آلترناتیو کمونیستی نیست بلکه آلترناتیو دمکراتیک هم نیست.
راه رهایی زحمتکشان و ملتهای تحت ستم تنها و تنها و فقط و فقط سرنگونی رژیم "فلان فلان شده "اسلامی است.  آیا این آلترناتیو دمکراتیک و یا سوسیالیستی است؟؟؟؟ این اولین بار نیست که شما این آلترناتیو را میدهد. مخالفت با رژیم اسلامی ، افشای رژیم و مطالبه سرنگونی رژیم کافی نیست . 90 درصد مردم مخالف رژیم هستند و

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اصلا در حکومت ولایت مگر مردم نماینده دارند تا فراکسیون ترک یا کرد،عرب ،بلوچ و... داشته باشند ؟؟؟؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
زنده باد کمونیسم !
آزادی برای ایران ، خودمختاری برای خلقها !
تجزیه طلبان دشمن مردم ایران و دشمن خلقهای ایران هستند .
نالود باد اتحاد شاه و شیخ و پان ترک بجزیه طلب ؛ عامل و ستون پنجم دول بیگانه .
ناسیونالیسم وشونیسم ، فرزند ناخلف فاشیسم است و بجای مبارزه با حاکمان قرون وسطایی ، با مردم ایران ، حصوصا با فارس درگیر شده .
پیش بسوی ایرانی دمکرات و سکولار و جمهوری و سوسیال و فدرال و منوگام ! پیش بسوی حفظ تمامیت ارضی ایرانی قدرتمند.