فراکسیون ترکان ، مسخ جنبش رفع تبعیض، رویش فاشیسم

دربرهه ایکه اوضاع سیاسی جهان و منطقه به سوی « حرکات راست حکومتها و راست دینی و غیر دینی در میان توده ها در حرکت است و ناسیونالیسم و ناسیونالیسم افراطی تکیه گاه دیده میشوند و در نبود حرکات قدرتمند مترقی، روندی به سوی فاشیسم با سرعت زیاد جریان دارد « تشکیل فراکسیون فقیه ساخته» از آدمهایی چون نماینده ی لمپن اورمیه نه تنها معجزه نیست بل حرکت و پدیده ای کاملا طبیعی ست...

 

 

 نادر قاضی پور نماینده ی اورمیه

 

 تشکیل  فراکسیون ترکان در مجلس ایران پدیده ای ست طبیعی
در اوضاعی که به سوی فاشیسم میرود

-نظری این فراکسیون را ادامه راه پدرخود چهرگانی نامید و از معجزه  حرف زدند.
-نظری آنرا توطئه ی حکومت علیه احقاق حقوق مردم نامید.
اما موضوع در حقیقت تلاش برای« کنترول و مسخ» حرکت حق طلبانه ی ملیتهاست. تحت شرایط جدید ی که به وجود آمده است.

جامعه ی سیاسی ایران سرگذشت جایگزینی اصطلاحات« انجمن اسلامی کارخانه»  به جای« شوراهای کارخانه ها» که مستقل بودند و از انقلاب برآمده بودند، را خوب میدانند. و کلا همه ی تشکلهای مستقل را با این متد « تسخیر و کنترول و مسخ» کردند نیز میتوان بیادآورد.

در آذربایجان، میدانیم که حرکت قلعه بابک را با « تراکتور» تحت کنترول درآوردند.
از طرف دیگر « فراکسیون کردها» در مجلس ترکیه را نیز شاهد بودیم . و در اروپا سیاست کنترول نازیست ها را نیز.
اینها نمونه هایی است از «سیاست کنترول»  که توسط حکومتها انجام میگیرد.

فراکسیون فقیه ساخته ی ترکان در مجلس ایران ، که اعضایش را ذوب شدگان در فقیه تشکیل میدهند ، نیز حرکتی ست از سوی حکومت که جنبش حق طلبانه در مسئله ملی را « تحت کنترول بیشتر درآورده و آنرا تسخیر و مسخ» نماید. چون سرکوب و زندان و شکنجه و کشتا رهای مرموز خوب جواب نداده است. حکومت راه چاره را آن دیده که خود در رأس حرکت رفع تبعیض قرار بگیرد و آنرا تا میتواند کنترول و فاسد سازد.

دیگر ملیتها نیز درتلاشند و بر حقوق ضایع شده ی خود پای میفشارند. حکومت دریافته کنترول توسط سرکوب جواب نمیدهد باید « مسخ کردن حرکات ملی» با متد پارلمانی تکمیل شود. حتی در صورت نیاز میتوان الکی ایران را « فدرال اسلامی» نیز اعلام نمود. حکومت برای حفظ خود در جایی که نماز و روزه را میتواند تعطیل کند چرا ایران نتواند الکی فدرال خوانده شود.

علاوه بر عامل داخلی که حرکت ملیتهاست در جهت احقاق حقوق، عامل بیرونی هم وجود دارد که موجب شده حکومت به وجود فراکسیون خودساخته تن دردهد. و آن سیاست خارجی توسعه ی  قلمرو شیعگری در منطقه و ایستادگی عربستان سعودی و دوستانش در برابر آن است که بخشی  از مخالفان حکومت را به سوی خود میکشند. از این زاویه فراکسیون ترکها پاسخی به عربستان است. همینطور اقدامی ست حداقل تبلیغاتی  در جهت بهبود رابطه با ترکیه و جمهوری آذربایجان. که موقعیت خود را در منطقه و سوریه محکم کند. و در تبلیغات ادعا کند که« بله ملیتها آزادی دارند و از فراکسیون در مجلس برخوردارند». آنان که درزندانند اله و بئله هستند.

در کل از وجود فراکسیون فقیه ساخته چیزمثبتی برای مردم آذربایجان نصیب نخواهد شد و بجای آن حرکت حق طلبانه بیشتر در معرض کنترول و مسخ و سرکوب ، با روش ریاکارانه ی بهتر، قرار خواهد گرفت.

 حکومت با توجه به موقعیت خود در منطقه و اوضاع جاری، در ضمن اوضاع جهان را نیز در نظر دارد. انتخابات آمریکا، حرکات آمریکا با رئیس جمهور جدید او را وامیدارد که سوراخهای داخلی را برای دوری از انفجار بگیرد. البته با تشکیل فراکسیون فقیهانه.
ناسیونالیسم فارسی که نام  ترک را قبول ندارد حتی این فراکسیون مسخ شده و مسخگر را نیز خیانت به ایران آریایی و کوروش میداند.

رویش شرایط فاشیستی در جهان : با برنامه ی خاورمیانه ی بزرگ امریکا،  و قدرتهای بزرگ ،  که وضع فاشیستی داعش و سوریه و عراق و افغانستان و ایران و غیره را پدید آوردند ، و هنگامیکه در خود آمریکا سطح سیاست « به راست افراطی میگیراید» و مواضع «  بوش و خانم کلینتون و ترامپ » میدان داری میکند؛ و پل استر نویسنده ی معروف آمریکایی میگوید:   داریم به نقطه ی بن بست نظام سیاسی فعلی آمریکا می‌رسیم.. من هیچ وقت تا این اندازه مایوس نبودم" ، و مردم بین انتخاب بد و بدتر وامانده اند، میتوان گفت که وضعیت « اندیشه و سیاست در جهان» به سوی گرایشات راست و راسیستی و فاشیستی حرکت میکند و حرکت مترقی نمود امیدوار کننده ای ندارد. مدتهاست که زمان دارد  به طرف برآمد و قدرت گیری نیروهای راست میچرخد.  تا کجا میتواند پیش برود و موفق میشود، باید دید. که عواقب فاجعه بار زیادی میتواند برای بشریت داشته باشد. وجود داعش و حکومت اسلامی ایران زاده ی چنین روند و شرایطی ست.

دربرهه ایکه اوضاع سیاسی جهان و منطقه به سوی « حرکات راست حکومتها و راست دینی و غیر دینی در میان توده ها در حرکت است و ناسیونالیسم و ناسیونالیسم افراطی تکیه گاه دیده میشوند و در نبود حرکات قدرتمند مترقی، روندی به سوی فاشیسم با سرعت زیاد جریان دارد « تشکیل فراکسیون فقیه ساخته» از آدمهایی چون نماینده ی لمپن اورمیه نه تنها معجزه نیست بل حرکت و پدیده ای کاملا طبیعی ست. 

اینکه حکومت چقدر در هدف « کنترول و مسخ و سرکوب» موفق خواهد شد باید دید. اما مشکل حکومت بزرگتر از آن است که از عهده اش بربیاید، تنها میتواند طبق معمول سنگ اندازی کند .
- گفتیم سیاستهای سرکوب تاکنونی جواب نداده، از این روی مجبور به پذیرش و ساختن «فراکسیون ولایت چی ها» شده است. 
-شرایط به زیان حکومت و به نفع حرکات حق طلبانه است. با پذیرش خود همین « فراکسیون فقیه دوغان»* که حکومت مجبور شده درستش کند. یا روی خوش نشان دهد که عمالش درست کنند.
اینکه چقدر به نفع حق طلبی ست باید دید. 
 برای حکومت ثابت شده سیاستهایش پاسخ لازم را نمیدهد ، این برای حق طلبان مثبت است.
مجلس فراکسیون را رسما پذیرفته. نشانه ی آنست که «سیاست انکار هویتها » از طرف حکومت شکست خورده است. 
و تأییدی ست بر مثبت و مدنی بودن تلاش مسالمت آمیز آذربایجان در مسئله ملی.
اینها همه نتیجه و فشار « حق طلبی» هم در آذربایجان و هم در کل ایران از طرف همه ی ملیتها ست. و نوشتم که شرایط جهانی و منطقه ای نیز در « ساخت و پذیرش فراکسیون ترکان» بی تأثیر نبوده است.

-------
فقیه دوغان فراکسیون: فراکسیون فقیه زاده =فقیه ساخته

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

تصویر احمد اسماعیلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فراکسیون مناطق ترک نشینان،تاسیس فرهنگستان ادبیات ترکی،شروع تدریس زبان ترکی در دانشگاه ها ومهمتراز همه تدریس زبان کتاب آنا دیلی در زنجان همگی اجرای نیمه واندک خواسته های مردم آذربایجان بود که موقع رای دادن به نمایندگان مجلس وحتی رئیس جمهورشرط کرده و از آنها تعهد گرفته بودند که اصل15 قانون اساسی را اجراکنند.وافرادی مثل حداد عادل وغیره آن را فراکسیون تچزیه طلبان نامیده اند.ومخالفت خودرا با تاسیس فرهنگستان زبان ترکی را اعلام وآنرا نقشه تجزیه طلبان فلمدادکردند.امروزه فشارترک زبانان برمسئولین دانشگاهی ومدارس ونمایندگان به خاطرزبان ترکی بیش از آن است که بتوانند مقاومت کنند.امروزه مناطق ترک نشین درکمبود معلمان واستادان زبان ترکی که خودشان دارای سواد آکادمیک ترکی باشند هستند.چرا بیش از صد سال بوده که آموزش رسمی این زبان ممنوع بوده است وکمک به این قضیه قدمی گرچه اندک ولی برای احقاق حق آدری هاست
تصویر احمد اسماعیلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام.اخیرا تدریس زبان ترکی آزربایجانی دردبستان های زنجان شروع شده است شما نظرتان در ای مورد چیست ؟ من عکس ومتن کتاب را نتوانستم ارسال کنم ،چگونه میشود آنها را برای اطلاع گذاشت باتشکر
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
-اینکه حکومت چقدر در هدف « کنترول و مسخ و سرکوب» موفق خواهد شد باید دید. اما مشکل حکومت بزرگتر از آن است که از عهده اش بربیاید تنها میتواند مانع ایجاد کند .
- سیاستهای سرکوب تاکنونی جواب نداده که روی به «فراکسیون ولایت چی» آورده است.
-شرایط به زیان حکومت و به نفع حرکات حق طلبانه است.
با پذیرش خود همین « فراکسیون فقیه دوغان» که حکومت مجبور شده درستش کند. یا روی خوش نشان دهد که عمالش درست کنند.
اینکه چقدر به نفع حق طلبی ست باید دید.
اینکه برای حکومت ثابت شده سیاستهایش پاسخ لازم را نمیدهد ، مثبت است.
مجلس فراکسیون را رسما پذیرفته. نشانه ی آنست که «سیاست انکار هویتها » از طرف حکومت شکست خورده است.
و تأییدی ست بر مثبت و مدنی بودن تلاش مسالمت آمیز آذربایجان در مسئله ملی.
اینها همه نتیجه و فشار « حق طلبی» هم در آذربایجان و هم در کل ایران از طرف همه ی ملیتها ست.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای ائلیار بنا به اعتراف مسئولین رژیم در آذربایجان یکی از بزرگترین اشتباهات رژیم جلو گیری از تجمع قلعه بابک بود چرا که حرکت ملی از کوه به شهر ها آمد و توده گیر شد و اما در رابطه با این فراکسیون نمایندگان تورک زبان . بنظر من حرکت ملی آذربایجان خیلی وسیعیتر از حد و حجم این نمایندگان است که این ها بتوانند حرکت را رهبری و یا تحت کنترل در بیاورند .و این یک واقعیت دلنشین برای ما تورک زبانان است که تمامی سیاست شونیستی دولت شاه- شیخ ایران در رابطه انکار تورک در ایران با شکست مفتضحانه روبرو شد و این حقیقت تورک برای کل رژیم و حتی برخی از نمایندگان از جمله نماینده اردبیل که خود را آذری خطاب میکرد تحمیل شده از طریق حرکت ملی آذربایجان است کافی نگاهی کنید به ٢٠ سال قبل که در بتن تمامی تحقیر های شونیستی یک عده دانشجوی دانشگاه تبریز با در دست داشتن پلاکادر شعار هارای هارای من تورکم جنبش ابراز هویت
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان مثل اینکه مقاله را درک نکرده اند . حرفهای مقاله را تکرار میکنند ولی ناقص.بعد هم حاشیه روی میکنند. مثال :
1-«فراکسیون را اگر ولایت فقیه هم ساخته باشد با میل خود نساخته بلکه ترس ازقدرت روز افزون تورکهاست که تن به چنین امتیاز ها داده است.» آنتی راسیسم- بلی این را نوشته ام.
2- « اینها[ فراکسیون] همه فشار توده های هویت خواه، و از پایین به بالاست» سازاخ-بلی نوشته ام

--فاکت:
در مقاله هر دوموضوع آمده و کامل تر:
علت تشکیل عامل داخلی«1- حرکت ملیتها در جهت احقاق حقوق، »
2- علت تشکیل عامل بیرونی یا منطقه ای: «عامل بیرونی هم وجود دارد ( توسعه شیعگری در منطقه -و ایستادگی عربستان سعودی- بهبود رابطه با ترکیه و جمهوری آذربایجان)
که موجب شده حکومت به وجود فراکسیون خودساخته تن دردهد.»
میخواهد بگوید« بله ملیتها آزادی دارند و از فراکسیون در مجلس برخوردارند»
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خوانندگان اگر نظری دارند لطفا در مورد موضوع اصلی بنویسند ، کامنتهایی که به موضوع اصلی مربوط نباشند طبق مقررات سایت زیر این نوشته جای نخواهند گرفت: اصول سایت:
« کلیه کامنتهایی که بدون ارتباط مستقیم با مطلب باشند، به صفحه شما منتقل خواهند شد.
ایران‌گلوبال» منبع در باره ی ما.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آالیار. فراکسیون تورکها را ولایت فقیه ساخته نیست. شما عمدا یا سهوا خیزش تورکهارا در ایران که دارد به نیروی تعین کننده تبدیل میشود کوچکتر میکنید. اگر ولایت فقیه هم ساخته باشد با خوش خوشانی و میل نساخته بلکه ترس از قدرت روز افزون تورکها است که ولایت فقیه را تن بدادن چنین امتیاز ها کرده است.
آالیار گرامی ما می خواهیم تمامی نیروهای ملت خود تورک را چه تورک آزربایجان باشد چه قشقائی و سایره؟ چه در درون رژیم باشد و چه در بیرون وچه سوسیال دموکرات یا کومونیست باشد وچه غیره باهم در یک جبهه داشته باشیم . همان گونه که فارسها هستند و خیال میکنید آقای اقبال اقبالی با رفسنجانی در مقال ما تورک ها در یک جبهه نیستند؟ ساده لوحی است

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب ائلیار من مشکل شما را متوجه شدم . مشکل شما اینست که سرمبارکت را نمی توانی یا نمی خواهی بچرخانی و اطرافت را ببینی .در ضمن بحث نکردن من با شما را به حساب ضعف من نذار چون اینجا آنجایی نیست که من بخواهم شما را مفتضح کنم که خودت ....به امید شفای عاجل برای تمام آنها که خودشان را با فاکت و دلیل و استدلال می دانند ولی یک فاکت و دلیل برای تیتر مطالبشان نمی خواهند یا نمی توانند بیاورند. به امید روزی که سر شما هم بچرخد و بجز جداری و لنین و استالین بقیه دنیا را هم ببیند.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
Antiracism گرامی آخه عزیز - من کجا نوشته ام جمع شدن در قلعه کار رژیم است؟ ووو
براستی من مردم و زنده شدم از بس نوشتم با « فاکت و دلیل و استدلال» سخن گویید . کو چشم بینا و گوش شنوا و ذهن پرسشگر؟
واقعا آیا بلایی برسر ذهن عزیزان آمده؟ آخه این چه وضعی ست که مدام جمله بافی میکنید و نه دلیل و فاکت و استدلال در آنها هست.
باز و باز و باز میگویم که برای دیالوگ لازم داریم با « فاکت و دلیل و استدلال» سخن گویید . تمام
وقتی می نویسید ائلیار گفته باید «جمله ی صاحب مرده ی من را نقل کنید که ببینیم چه نوشته شده» بابا جان! ایش باش چوالدان دییل کی، هر نه ایستدیک آرایا آتاق!
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
Eza-گرامی نظر شما منطقی ست. بله حق باشماست. ممنون از قید نظرتان.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست من نوشته : مقاله شماست که ادعاست نه کامنت من ( در کامنت شماآمده « من دلیل آوردم اینکه با پان ایرانیست و ناسیونال بلشویکهای وطنی هم صدا شدی- ( و منهم نوشتم این ادعاست دلیل نیست. چون فاکتی برای سخن خود ذکر نکرده اید- یعنی فقط ادعا میکنید. معنی ادعا و دلیل را نمیدانید. در مقاله کنترول گروهها توسط حکومتها مطرح شد و فاکتهای مختلف ذکر شده مانند کنترول نازیها-کردها-قلعه بابک و شوراها. این یعنی با فاکت سخن گفتن. پس باز بلد نیستید با فاکت و دلیل چیز بنویسید- و نمیخواهید یاد بگیرید- چون به تعصب کور گرفتارید- با مغز خود تفکر نمیکنید.)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آالیار گرامی, فارسها یک مثل خوبی دارند" سوراخ دعا را گم کردن" شما هم واقعا سوراخ دعایتان را گم کرده اید. آزربایجانی ها به قلع بابک بدون خشونت جمع میشوند و آنجا شعر میخوانند فلان , شما مینویسید کار رژیم است. آزربایجانیها برای اعتراض به توهینهای روزنامه های دولتی به خیابانها میریزند , شما می نویسید کار خود دولت بود. آزربایجانیها امضاء برای رفراندوم جمع میکنند و به سازما ملل می فرستند , شما مینویسید کار خود دولت بود. از اقصاء نقاط آزربایجان به استادیومها می آیند تا ضمن تشویق تیم محبوبشان خواسته های ملی خود را هم مطرح کنند, شما می نویسید کار خود دولت است. حالا فراکسیون پارلمانی تشکیل داده اند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ضمن تشکر از ائلیار به چند نکته اشاره می کنم.
1 - فراکسیون تورک محصول و ساخته و پرداخته فاشیسم و دولت سرمایه داری و اشغالگر ایران است. ماهیت آن هم مانند ماهیت مجلس ایران فاشیستی است. هدف رژیم از تشکیل فراکسیون تورک ایجاد توهم ، کنترل و تحریف مبارزات و مطالبات دمکراتیک مردم آذربایجان است.
2 - نه تنها مردم بلکه بخش وسیعی از ناسیونالیستها و پانترکیست متوهم شده اند و تشکیل فراکسیون را پیروزی جنبش ملی و هویت طلبان میدانند. آنها به مزدور و جنایتکاری چون نادر قاضی پور به به و چه چه میگویند و مردم را به دنباله روی از او و دیگر عوامل رژیم در فراکسیون تورکها دعوت میکنند همانطوریکه سالها مردم را به دنباله روی از ملا حسنی ها دعوت میکردند.
3 - تشکیل فراکسیون نشانه قدرتمندی جنبش دمکراتیک - ملی تورکهای آذربایجان است. رژیمی که تا دیروز تورکها را شهروند ایرانی و هویت ایرانی تعریف میکرد و هویت و

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای ائلیار بنظر من این مقاله شماست که ادعاست نه کامنت من . من دیگر با شما بحث نمی کنم چون هدف من از نوشتن در اینجا چیز دیگری است سکوت در برابر شما بهترین کار است چون به اندازه کافی با نوشته هایت خودت را افشا می کنی و نیازی به کالبدشکافی شما نیست. البته این جمله شما هم ثبت تاریخی شد که در نوع خود بی نظیر بود"اما دیالوک جاری بین حکومت و کردها توسط دولت ترکیه شکسته شد و دولت به کرد ها اعلان جنگ داد" شما نخواستی یا نتوانستی اعلامیه پ ک ک برای شروع جنگ مسلحانه را ببینی یا سر بریده دو پلیس ترکیه را که اعلان شروع جنگ پ ک ک (بخوان اعلان جنگ آمریکا و غرب و روس برای تجزیه ترکیه)بود را ندیدی. اینها عین ادبیات اقبالی است. اگر سر مبارک را کمی به بالا بچرخانی مقاله اقبالی را با همان ادبیات خودت می بینی ولی نمی توانی بچرخانی چون نمی خواهی ببینی. شما و حسن جداری بهتر است خود گوئید و خود خندید چون مال
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
Antiracism گرامی کمی به کامنت شما تره خورد کردم و دیدم ، دو آتشه تر از ذوب شدگان در فقیه به خصوص قاضی پور سنگ فراکسیون قلابی را به سینه میزنی.دیگر اینکه هر وقت کمونیست شدم برای شما آگهی میفرستم که در تاریکی سنگ نپرانی.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نوشته : « من دلیل آوردم اینکه با پان ایرانیست و ناسیونال بلشویکهای وطنی هم صدا شدی- (این ادعاست دلیل نیست.)
این یعنی جزو آن چهار دسته ای. ( یعنی ائلیار نادان است و شما دانا- این هم توهین است نه دلیل. این سطح دلیل آوردن شماست. ) - شما الان همان حرفهایی را می زنی و همان تیترها را انتخاب می کنی که اقبالی و کرمی و ... انتخاب می کنند ( فاکت نیاوردی - باز ادعا میکنی ) این را چه طور توجیه می کنی؟!!.
(فاکت بیار- نه ادعا.)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جنا ب آالیار تصادفی نیست هر موقع شما کومونیستهای قسم خورد(بظاهر سوسیال دموکرات) جنبشی را در آزربایجان میبینید آش داغتر کاسه از پان ایرانیستها میشوید. جناب آزرباجانیها آگاه تر از آنند که به همچون نوشته هائی تره خورد کنند. زیاد وقتتان را نمیگیرم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب ائلیار فقط یک جمله ات ارزش بحث دارد آنهم اینست:"شما نظر دیگران را با دلیل رد کنید ما هم استفاده کنیم". من دلیل آوردم ولی ندیدی و نخواستی ببینی آنهم اینکه با پان ایرانیست و ناسیونال بلشویکهای وطنی هم صدا شدی این یعنی جزو آن چهار دسته ای.شما الان همان حرفهایی را می زنی و همان تیترها را انتخاب می کنی که اقبالی و کرمی و ... انتخاب می کنند این را چه طور توجیه می کنی؟!!. شما با هر بهانه ای حرکت ملی آزربایجان را به فاشیسم ربط داده و برایش تیتر می زنی آیا این دموکراتیک است ای نازک تر از دموکرات. شما نمی دانی یا نمی توانی ببینی که قدرت مانور حرکت ملی در داخل محدود است و باید با این حرکتها دایره مانورش را افزایش دهد چه با تشکیل فراکسیون چه با شرکت در مراسم حج چه با سکوت در برابر بلبشویی به نام سبز الله.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بحث مقاله « پرداختن به فراکسیون کردها در ترکیه» نیست. نام فراکسیون بخاطر این آمده که الگویی برای حکومت ایران است.و اشاره شده به متد حکومتها جهت کنترول گروهها.از جمله نازیها.
---------
گرچه پرداختن به کردها خارج از موضوع ست اما به احترام درخواست دوستمان کمی توضیح میدهم:
فراکسیون کردها در ترکیه درپی طی دوره هایی از مبارزه ی مسلحانه بر پایه ی توافق حکومت ترکیه و خود کردها مبنی بر اینکه مبارزه با سلاح را کنار بگذارند و به کوشش مدنی و پارلمانی بپردازند بود. در این رابطه اوجان گفت« سلاحها را دفن کنید».
کرده ها بعد ها موفق شدند فراکسیون و حزب حلقها را تشکیل دهند. اما دیالوک جاری بین حکومت و کردها توسط دولت ترکیه شکسته شد و دولت به کرد ها اعلان جنگ داد. علت مسئله از دید من استقلال خواهی کردها بود و دولت ترکیه مخالف تجزیه کشور است و مخالف تشکیل کردستان بزرگ بود. با برنامه ایکه کردها داشتند-

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب ائلیار من در اینجا مقاله ایی ننوشته ام و سمیناری برپا نکرده ام. من خواننده مقاله ام و شما نویسنده آن. رسم بر آنست که شما چون به این مطلب اشاره کرده اید پس میبایست قدرت آنرا داشته باشید یک پاراگراف برای روشن شدن من و دیگران به آن بیافزائید.
با تشکر
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
لطفا فاکت بیاور که من در کدام مقاله « هورا» کشیده ام به جنبش سبز.
اینجا بحث حج نداریم. مقاله نوشته ام میتوانید نظر بنویسید. در آرشیو.
شما خود را دانا و دیگران را نادان حساب کرده اند. کار نادرستی ست. شما نظر دیگران را با دلیل رد کنید ما هم استفاده کنیم.
مبارزه «رفع تبعیض و تعیین سرنوشت» در آذربایجان ملک کسی نیست و جایی برای« مال من و تو کردن» نیست.
در مورد مسایل هرکس حق نقد و دفاع دارد کمونیست و غیر کمونیست.
انحصارگری خصلت دیکتاتورانه است و مردود.

تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
گرامی فراکسیون کردها در مجلس ترکیه را شما بشکافید استفاده بکنیم. و رابطه اش را با فراکسیون ترکان نشان دهید.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
گرامی،
-قرار نیست سخن خود من را ناقص کنی و به خودم تحویل بدهی. نوشته را خوب بخوان. مقاله را درک نکرده اید.
-کامنت حذف نمشود اگر نامربوط باشد به ص.شما میرود.
- منهم شعر می نویسم ولی نه مقاله ی سیاسی را . بهتر است سخن سیاسی را خیالی نکنید که تبادل اندیشه صورت گیرد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب ائلیار همان کامنتی را که زیر پست استاد لوایی گذاشتم اینجا هم می گذارم خودت را بین این سه چهار گروه که اعلام کردم پیدا کن. این شامل جناب دیرنج مین ائلی هم می شود. شما در ماجرای سبزها که نامزد آنها را هم همان حکومت فارس تائید کرد با جان و دل برایشان هورا کشیدید و شبانه روز خودتان را برای میرحسین یا حسین پاره کردید الان همین حرفها را که برای حرکت ملی میزنی بهتر بود آنروز به خودت میزدی. همین مقاله ات را بردار و به جای کلمه فراکسیون ترک ، کلمه جنبش سبز بگذار انوقت منظور من را می فهمی. این هم متن آن کامنت تاریخی
"در ماجرای شرکت فعالین ملی در مراسم حج گفتم که ان کار صحیح و بجا بود و دقیقا سر وقت انجام گرفت دلیلم هم هجوم هیستریک و بدون فکر پان ایرانیست و کمونیست و خودی های نادان به آن حرکت بود که هر وقت حرکت ملی کاری درست انجام می دهد خواب این سه گروه مشوش می شود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
گاهی این جناب ائلیار انگشت روی نکاتی میگذارد که با وجود ناهمدید بودنم در برخی از دیدگاهایش، شگفت برانگیز میباشد. ایشان اشاره کوتاهی به فراکسیون کردها در مجلس ترکیه نمود اما اگر بیشتر آنرا میشکافت میتوانست بهره مندتر باشد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آ.الیار عزیز ، اینها همه فشار توده های هویت خواه، و از پایین به بالاست، شما می توانید رشد فاشیسم ترکتبار بنامید، یا براحتی کامنتهای غیردلخواه خود را حذف کنید، ولی حقیقت هماننند رودخانه ایی راهش را بدریای آزاد باز خواهد کرد، با انداختن سنگ جلو آب، نمی شود مسیر رودخانه را عوض کرد.