اِتهامِ نژادستیزی در پاسارگاد دستاویزی برای تجزیه‌یِ ایران

اِتهامِ نژادستیزی در #پاسارگاد دستاویزی برای #تجزیه‌یِ #ایران!
گفتگوی‌ِ سعید بهبهانی با آرمان چاروستایی در تلویزیون میهن.
۱۷ آبان ۱۳۹۵ برابر با ۸ نوامبر ۲۰۱۶

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
سلام-کوروش یک وسیله برای عقب مانده های تاریک اندیشی وارضای تاریک اندیشان مانده درقعرتاریخ فرهیختگان فارس نژادپرست بوده وازلحاظ حقوقی دربت سازی برای پرستش این صهیونیست ساخته هیچ مشکلی نیست.
من ازلحظ آزادگی درجامعه آزادبشری به این تفکراحترام گذاشته ولی تحمیل این بت جدیدبرای جامعه ایرانی وجهانی رامخالف آزادی های اجتماعی میدانم.
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
کوروش بهترین غذای روحی برای گوسفند پروری است . کوروش چاره بیچاره گان و بی هویتان برای ارضاء حقارتهای این قوم کولی و زامبی است .
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
خب نژادپرستی خلاف کردار نیک و گفتار نیک و پندار نیک هست این رو هر.. میفهمه.راستی شما سلطنت طلبها چرا با پانکرد های تروریست متحد شدید علیه اونا که فاشیستی نبوده خوشبختانه
عدم انتشار شده: 
false