باز هم در باره " فراکسیون مناطق ترک نشین مجلس"! پاسخی به یونس شاملی در این زمینه

مثبت تلقی کردن این یا آن اقدام ارتجاعی رژِیم ضد مردمی جمهوری اسلامی و این خیال خام را در سر پروراندن که از طریق این یا آن اقدام رفرمیستی، در چهار چوب رژِیم می توان مشکلات مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را حل کرد، معنائی جز زیبا نشان دادن چهره کریه این رژیم آزادیکش و افتادن به دام حیل و دسایس گوناگون آن، ندارد

 

 

صاحب نظری به نام آقای یونس شاملی در نوشته ای  تحت عنوان" تشکیل  فراکسیون مناطق ترک در یک نگاه"، تصمیم رژِیم ارتجاعی جمهوری اسلامی در ایجاد  فراکسیون نمایندگان ترک در مجلس فرمایشی را  به مثابه " پاسخ به نیازهای آن جنبشی" ارزیابی می کند "که در پی  مطالبات  حقوق  اتنیکی خود "  می باشد و به این توطئه و نیرنگ مکارانه رژیم آزادیکش حاکم ، جنبه های  مثبت  قائل میشود.  مطالب  زیر در نقد  مقاله کوتاه آقای  شاملی، نوشته شده است.

آقای شاملی! " فراکسیون مناطق  ترک نشین مجلس " بر خلاف نظر شما، هیچ جنبه ترقی خواهانه و مثبت ندارد. کسی  نمی تواند این وفعیت را انکار کند که در طول 38 سال گذشته ، هرگز در ایران، انتخابات آزاد و دموکراتیکی  وجود نداشته است. تمام نمایندگان کذائی در مجلس فرمایشی، بدون استثنا معتقدین به اصل  ولایت  فقیه و نوکران و گماشتگان  رژیم آزادیکش حاکم می باشند. این مزدوران گوش به فرمان، جز اجرای  منویات و دستورات رژیم جنایت کاری که در طول سال ها سلطه استبدادی خود، خون  ده ها هزار تن از مبارزین و آزادیخواهان را به زمین ریخته است، هدف دیگری دنبال نمی کنند.  شما به اقدام نفاق افکنانه رژیم در تشکیل فراکسیون مناطق ترک نشین مجلس، جنبه های مثبت قائل شده و چنین شعبده بازی های مکارانه رژِیم  را  به منظور فریب  توده های زحمتکش آذربایجان که سال هاست با تمام نیرو علیه انواع ستمگری ها مبارزه می کنند، به مثابه  پاسخ  رژیم به مبارزات خلق آذربایجان و دیگر ترک زبانان ایران  علیه ستم ملی، ارزیابی می کنید و می نویسید: " تشکیل چنین فراکسیونی ، در واقع  امر، پاسخ به نیاز های آن جنبشی است که  در پی مطالبات  حقوق اتنیکی خود است."  از شما باید پرسید آیا این رژیم ضد مردمی که در طول  ده ها سال ، با ترور و اختناق و کشتار به مبارزات حق طلبانه  کارگران، توده های زحمتکش، زنان دربند و خلق های  تحت ستم ملی  پاسخ داده است، می تواند جواب مثبتی  به حل عادلانه ستم ملی  در آذربایجان ، کردستان و دیگر مناطق  غیر فارس نشین کشور، بدهد؟

 شما در نوشته  خود، طوری  در باره   مجلس  قلابی رژِیم حرف می زنید که گوئی  در ایران تحت ستم کنونی،  با وجود ولی  فقیه،  "مجلس خبرگان"، "شورای نگهبان"  و دیگر ارگانهای سرکوبگر  رژیم ، انتخابات  آزادی  هم می تواند  یرگزار گردد و نمایندگانی که  با آرای مردم  و در شرایط وجود آزادی ودموکراسی، انتخاب شده اند،به مجلس  فرمایشی  راه پیدا کنند!  شما در نوشته خود، از  مجلس  قلابی رژِیم، به مثابه "  مجلس ملی  ایران" (!!) " بالاترین سطوح سیاسی کشور" (!!) " مجلس  ایران" نام  می  برید و کوچک ترین اشا ره ای  به این  واقعیت آشکار نمی کنید که این مجلس فرمایشی چیزی  جزآلتی در دست رژیم سرکوبگر برای پیشبرد اهداف  ارتجاعی خود، نمی باشد.  این  حزب الهی های دزد و کلاش  نیز  که در مجلس فرمایشی، جا خوش کرده اند،  مزدوران جیره خوار رژیم بوده و هیچ  نسبتی با  ترک زبانان ایران  و خلق  مبارز آذربایجان، ندارند. شما به ناروا، حضور این مزدوران رژیم را  در " فراکسیون مناطق ترک نشین مجلس" ، مثبت ارزیابی  کرده  و می نویسید: "  حضور  نمایندگان ترک  از تمام مناطق ایران در این فراکسیون ، خود  جنبه مثبت دیگر در تشکیل  این فراکسیون، بشمار میرود." شما درعین حال  که  مزدوران جیره خواری را که در طول  سال ها در اغلب  جنایات رژیم دست داشته اند، به مثابه "  نمایندگان  ترک از تمام مناطق ایران" جا میزنید، این اقدام حساب شده رژیم را تنها یکی از جنبه های  مثبت  تشکیل  فراکسیون ترکان در مجلس  ،قلمداد می کنید! مفهوم این جمله  شما   به طور ساده این است که تشکیل فراکسون مناطق ترک نشین دارای جنبه های مثبت گوناگون می باشد! این برخورد  نادرست شما به  تشکیل فراکسیون ترکان در مجلس و  جنبه های  مثبت قائل شدن به این تشکیلات قلابی و مشتی مزدور شناخته شده  رژیم را، نمایندگان  ترکان ایران  نامیدن، این  مفهوم را نیز  می  رساند که  در چهار چوب رژیم قرون وسطائی  جمهوری اسلامی ، امکان  حل عادلانه  مساله ملی  در آذربایجان، وجود دارد.

نکته دیگری که در رابطه  با نوشته  فوق الذکر آقای شاملی،  میخواستم متذکر شوم  این است که در ایران،  ملت های  تحت ستم آذربایجان، کرد، بلوچ ، عرب و ترکمن وجود دارند. اما مقوله ای  به نام ملت ترک  که آقای شاملی  به غلط همه جا  در نوشته خود در برخورد به ترک زبانان ساکن این کشور  به کار میبرد،  وجود  ندارد.  خلق   آذربایجان  را نباید  با  مقوله   ترک زبانان  ایران ، مترادف  دانست. زبان، البته یکی از مشخصات بارز یک  ملت واحد بودن می باشد، اما ترکان ساکن ایران صرفا با زبان مشترک داشتن،  یک ملت واحد، حساب نمیشوند. ملت واحد بودن، سرزمین مشترک هم می طلبد. قشقائی ها و ترک زبان های  نقاط  مختلف ایران  که شامل میلیون ها تن میشوند، طبیعته  نظیر دیگر  اهالی  غیر فارس  کشور، طی  ده ها سال  در معرض ستم ملی قرار داشته اند. اما راه حل رفع  ستم ملی در ایران چند ملیتی، برسمیت شناختن رژیم جمهوری اسلامی و ارگان های  سرکوبگر این رژیم ضد مردمی و از آنجمله مجلس فرمایشی اسلامی  نیست.  راه حل عادلانه و دموکراتیک ستم  همه جانبه ملی  در ایران،   منوط به سرنگونی  تمامیت  رژیم جمهوری اسلامی،  به دست کارگران و زحمتکشان همه ملت های ساکن ایران می باشد. وگرنه ، مثبت  تلقی کردن این یا آن  ارگان ارتجاعی رژیم ضد مردمی و این خیال  خام را در سر پروراندن که  از طریق این یا آن اقدام رفرمیستی  در چهار چوب رژیم  جمهوری اسلامی، می توان  مشکلات  مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را حل کرد، معنائی جز زیبا نشان دادن چهره کریه این رژیم آزادیکش وافتادن به دام  حیل و دسایس گوناگون آن، ندارد.

                       ابان ماه 1395

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خانم نسترن گرامی باهرآنچه که نوشتید موافقم.یک کمنت کوچک فقط . !حداقل من یکی مطمئن نیستم که دراین سایت ردو ذم کورش وداروش وغیره آن هم اگر شدید وغلیظ باشد کار تورک های فعال مدنی باشد. ! مطمئنا گرفتید .نه ؟شاید دوسه تا جوگرفته کم سوادمثل من وقتی کوروش را عامدا برای تحریک مثل چماقی بالای سرش دوران بدهند جوشی بشوند وچیزی ناخوش آیندازاین جاوآن جانقل بکنند که البته طبیعی است ودرهرجامعه وحرکتی همه جور آدمی پیدامیشود ولی راه اصلی فعالیت مدنی ازتوهین ونفی وشیشکی نمی گذرد.برای شخص من کوروش وزولیوس سزاروفلان فرعون یکسان هستند .خداهمه شان رارحمت کناد واگرهم دوست وهمسایه من محترمشان بدارد برای من هم به احترام آن دوست وهمسایه احترامشان واجب است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بخشی رو میشه تایید کرد نوعا حرکت ملاها در امتیاز دهی به ترکهای ایران در نوع خود عجیب است گرچه ترک های ایران از نظر نداشتن گروهک تروریستی و نرفتن به سمت تروریسم نشان داده اند که جامعه مدنی هستند برخلاف موضوعات پانکردیسم تروریستی.
به این فکر میکنم که اگر ترک های ایران مثل کرد های ترکیه و سوریه و عراق به بهانه فاشیست گروهک تروریستی داشتند چه میشد عملا اسپانسر دولتی ترکیه و باکو هم که بود مطمئنا هوش و درایت نخبه های ترم آذری ایران در عدم گرایش به سمت تروریسم قابل ستایش است و در عوض نگاه همیشگی خود من به اکراد آریایی و شاخه پژاکی پ ک ک ترکیه!
در هر صورت عده ای از پانترک های ایران هم باید یاد بگیرند بده و بستان های سیاسی را بعضا فقط حس میشود این عده جز خجمه به کورش و داریوش کار دیگری بلد نیستند و همین موضوع را فعالیت پانکردیسم سایبری مقایسه کنید متوجه میشید موضوعات خاص را

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با اینکه این فراکسیون از داخل نظام برای اهداف نظام تشکیل شده است اما ان در جواب رشد و توسعه روزافزون هویت طلبی و استقلال طلبی در آذربایجان جنوبی و قشقایی ها و ترکمنها و ربقیه ترکها در ایران است.
رشد حرکت ملی آذربایچان دولت و حتی دشمنان ترک را وادار به تفکر و عکس العمل وا داشته است. و بسیاری از این روشنفکران و هرمندان پان فارسیسم وادار به انکار واقعیت ترک و حرکت ملی آذرابایجان به توان هزار کرده است.
دوستان یادمان باشد امروز واقعیت تنش بین ملتهای داخل ایران و هویت طلبی و استقلال طلبی یک واقعیت انکار ناپذیر است و منکران ان بیشترین ضرر را خواهند دید. نتیجه 90 سال تحقیر و تمسخر ملت ترک و خر خطاب کردن انها رشد استقلال طلبی و تعیین سرنوشت ملتها در خارج از کشور عقب مانده فرهنگی و اقتصادی و سیاسی است . برای ایران واحد خیلی دیر شده است و تنها کاری که این دل واپسان می توانند انچام دهند تبدیل

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-دوستان درسایت ایران گلوبال هم مثل کوه بالای کرج وپارک ملی رشت وجمکران موجزه رخ داده است.
باورکنید،دورغی درکارنیست ،هرچه من ازدوروزپیش به نوشته جات رای منفی داده بودم ،مثبت شده وهرچه رای مثبت داده ام منفی گشته است.
دومین موجزه چهارمتن زیرنویس من درزیرنوشته آذری سیسی وائلیارغیب گشته است ،هرچه ازآقای چرخانده این جهان هستی سایت ،برادرکاوه جویا دامت الافاضاته همایونی کورشی توقع داشتم ،رخ داده است.
این برادرصاحب عالم کاینات که زمانی درتاریخ صدساله مربوطه اخیرکل کره خاکی مال پارسیان بوده ولی ماغافل ازاین نمایندگان خالق آفتاب عالم تاب ازاین موضوع بیخر،
برادرمان کاوه جویا مسلط براموربوده تااین امانت الهی راحفظ فرماید.
بخاطردرامان ماندن این امانت الهی ازچشم مابدان همه نوشتجات این حقیرتوطئه گر رابه دست غزرایل سپرده است.
آقای خداوندبزرگ این سایت هم نمیتواند،ازعهده این کاوه جویا برآمده

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای جداری، می دانید چندین هزار جوان بی تجربه در آزربایجان بخاطر خواندن کتابهائی مثل ماهی سیاه کوچلو، حماسه مقاومت وو....، قبل از بهره مند شدن از لذت لمس لب معشوقی، با شعار های زنده باد مرده باد در سلاخانه های شاه و آخوند، زیر شکنجه یا بالای دار و یا در میدان تیرباران جان خود را از دست دادند و یا بعنوان معلولین جسمی و روحی از زندان آزاد شدند، نکند حالاهمه آن شهدا در بهشت با لب حوریان دارند دوره زنده بودنشان را تجدید خاطره می کنند، حتما اسمشان را هم با آب طلا در تاریخ خواهند نوشت، زهی خیال باطل، ببینید انسانها هر چه بیشتر به منافع خود پی می برند به همانقدر از این شعارهای رهنمون کننده بسوی سلاخانه ها دوری می کنند، سنجش آماری عالیترین و مدنترین ابزار جهت یابی است که گویای رشد و جهت گیری جامعه را در مورد موضوع خاص اجتماعی را نمایان می کند، با توجه به این نمودار سنجش آماری

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای shacin یکی از غزل های خود را که به زبان ترکی است، برایت میفرستم که شما هم اندکی با افکار سراینده آن که ایجاد فراکسیون مناطق ترک نشین مجلس را چیزی جز توطئه ای از جانب رژِیم آزادیکش جمهوری اسلامی به منظور فریب افکار عمومی خلق آذربایجان نمی داند، آشنا شوید.
تصویر یونس شاملی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای حسن جداری عزیز،
اولین بخش که تقریبا اغلب سطور نوشته ایشان را تشکیل میدهد حس و نظر ایشان درباره رژیم جمهوری اسلامی است. من هم فاصله زیادی با دیدگاه ایشان در خصوص وضعیت کنونی ایران ندارم. فرق اساسی دیدگاه من

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای جداری لطف کنید سری به قم! بله قم! بزنند اگر رفتن به ایران برایتان مقدور نیست با تلفن "وقتی از شاعر شیدای آذربایجان، سید حیدر بیات بگیرید. آثار او را بخوانید و با فعالیت‌هایش آشنا بشوید و بدانید که نسل جدید آذربایجان، چگونه در خانه کوچک خود، کار یک آکادمی را پیش می‌برد و شبانه‌روز به تحقیق مشغول است. متون فاخر و مدرن، و اشعار زیبائی که حیدر بیات به تُرکی می‌نویسد و می‌سراید، سرمایه زبان تُرکی است ". اخیرا در باره همین فراکسیون تورک ها متنی را منتشر کرده است بخوانید . با افکار خودتان مقایسه کنید . به عمق فاصله فکری نسل جدید با گذشته پی ببرید . باور بفرمایید ضرر نخواهید کرد .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در بین کامنت نویس ها در " ایران گلوبال"، افرادی هستند که حرفی برای گفتن دارند و با نقد ها و ابراز نظریات خود، به غنای بحث ها می افزایند. خوانندگان سایت از این گونه صاحب نظران، بسیار می آموزند و از نوشته هایشان بهره مند میشوند. اما کامنت نویسانی هم هستند که در واقع امر، حرفی برای گفتن ندارند و مرتبا با تکرار مطالبی سخیف و غرض آلود و پیش پا افتاده ، بیهوده سعی میکنند این یا آن صاحب نظر و صاحب قلم را که چیزی برخلاف نظراتشان ابراز داشته است، تخطئه کنند . در بین ابن چنین کامنت نویسان بی منطق و مغرض، پان ایرانیست ها و آریا پرستان و "ملی گرایان" ضد کمونیست آذربایجانی، مقام اول را حائز می باشند. کافی است تا صاحب نظری در باره مضرات و معایب کوروش پرستی، آریا پرستی و برتری نژادی و قومی از یک طرف و در نکوهش توطئه " فراکسیون

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای جداری.... بشریّت این حکومت کارگران و زحمتکشان را تجربه کرد و لی به غیر از دیکتاتوری, فساد های دولتی و فساد های فرهنگی و فساد های اقتصادی چیزی نسیب این کارگران , زحمتکشان و طبقه روشنفکر نشد. مکتب های داس و چکش خیلی وقت است که سپری شده. حکومت های تک حزبی همچون « رستاخیزی- کمونیستی- حزب اللهی..» همیشه متلاشی میشوند. ملت آزربایجان همچون ملل غیر فارس در ایران به آن اندازه به رشد و آگاهی سیاسی رسیده اند که بدانند منافع ملیشان در کجا نهفته است. دوران شعار دادن های پرولتاریائی درقرن قبلی بود.... یاشاسین ملّت, چکمه سین ذّلت...

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بعضی از اقایان یکی به میخ میکوبند و یکی به سندان اخر سر هم از همه چی نتیجه میگیرند که هر کاری غیر از سرنگونی رژیم اشتباه است.اخر چرا می خواهید ثابت کنید مملکتی که هیچ چیزش بر هیچ اصولی پایبند نیست و از هیچ نوع قاعده و قانونی پیروی نمی کند با ارزو کردن کاری پیش نمی رود.چند قرن باید روش های مبارزاتی غلط یا درستی که با جغرافیا و دموگرافی ما سازگاری ندارد مورد ازمایش و خطا قرار بگیرد.چه کسی در گلوبال ادعا کرده که باید از ج ا حمایت کرد؟ چرا عناصری را که می شود بصورت موازی پیش برد را در تقابل هم قرار می دهید.بنظر می رسد که برای افرادی انتقام از اخوند ها ارزشش انقدر هست که راضی به تباه کردن تمام ارزشهای انسانی باشند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ویتگنشتاین میگفت زبان برای طرح مسائل فلسفه و تصویر نمودن جهان ناتوان و ضعیف است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تجزیه طلبی ویژگی هایی دارد که ترک هایی که من دیدم این ویژگی ها را ندارند:
1-ترک های ایران به بهانه فاشیست هیچ گروهک تروریستی از سال 1320 به بعد نداشتند(مشکلات قومی فارس و ترک بوده که البته برقرار هست)
2-ترکیه و جمهوری آذربایجان اهرم فشاری توسط ترک های ایران ندارند چون عملا تیم تروریستی و بمب گذاری و گروگانگیری و ...در ایران توسط ترک ها وجود نداره.
3-مسائل حول پانترکیسم و پانفارسیم و این مسائل در حد همون جک و درگیریهای سطح پایین قابل کنترل است.

به نظر میرسه برخی گروه های سایبری مثل سلطنت طلبها و متحدین گروهکی تجزیه طلب پانکرد که اشخاصی مثل بامدادان و توکلی وآن پیرمرد آلزایمری! عجیب و غریب در مورد ترک ها سروصدای بیش از حد به راه انداختند تا تجزیه سوریه و عراق توسط اکراد و خطر استراتژیک آن را برای ایران بپوشانند یا قضیه ترکیه و پ ک ک که پژاک را میشناسیم خودمان!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای جداری راست میگوید, منهم نمی فهمم آقای شاملو که این اصطلاح تورکهای ساکن در ایران را ازبر کرده و همیشه بکار میبرد یک اصطلاح من در آوردی است یا چه؟ . چنین فهمیده میشود که بنظر آقای شاملو تورکها نه در ایران صاحب وطن هستند و نه در آزربایجان و نه در جاهای دیگر بلکه فقط ساکن هستند و فوق فوقش حق سکونت در ایران دارند. من فکر میکنم آقای شاملو خودش مفهوم این جمله ای که بکار میبرد , نمیداند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای جداری اولویت شما آزربایجان نیست ، اولویت شما طبقات مارکس و لنین و استالین و .....و مع ذالک است، وقتی شما به آزربایجان تعلق خاطر ندارید ‌و آزربایجان و منافع حرکت ملی و ملت ترک آزربایجان برای شما در درجه دوم اهمیت قرار دارد، پس بهتر است بروید با رفقای حزبی و پانفارسیست ایرانی خود برای حفظ مرزهای پرگهر و به جنگ ارتجاع حاکمیت خونخوار اسلامی ایران، لطفا و لطفا نه تنها شما، بلکه کلیه رفقای مشابه چپ شما، لطف کنند و سعی نکنند ما آزربایجانیها را به بهانه مبارزه با ارتجاع دنبال خود بکشند، در ٢٩ بهمن ١٣٥٦ استارت اولین خیزش ضد ارتجاع شاه را ما در تبریز براه انداختیم، چه چیزی نصیب ملت ترک آزربایجان گردید؟ هنوز هم که هنوز است ملت ما از ابتدائی ترین حقوق ذانی خود، یعنی تحصیل بزبان مادری محروم است، شما ها در آینده و در نهایت ستون پنجم کمونیستهای پانفارسیست ایران در حرکت ملی آزربایجان

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب جداری گرامی
شما فراکسیون تورک را قبول ندارید دوستان کمونیست شما این خداقل حقوقی را که شما برای تورک ها قبول دارید دیگران دوستان شما همین را هم قبول ندارند.
ضمنا آقای جداری شما تا دیروزکجا بودید چرا این حداقل حقی را که شما برای تورک ها قبول دارید نزد دوستان کمونیست تان حالا بیان نکردید ؟؟
به نظر من کمونیست وشیخ وشاه برای ما یکی است .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-من شمارایک سیاسی کارمفید ندانسته بلکه جاده صاف کنی بیش برای شئونیستیم نژادپرست تمامیت خواه فارس دانسته وبااین تفکرهیچ وقت نخواهی توانست به ملت های تحت ستم فارس کمک کنی.
تفکرشمادرواقع چپ وباسوادبالای چپی بوده ودارندگان این تفکرتنهاآرمان اوهامی داشته وپاهایشان روی زمین ایران نبوده است، کاری که شماوهمفکران شمادرطی این عمرسیاسی داشتید،بیشترشان درکمک کردن به حکومت متمرکزسرکوبگردرسرکوب ها بوده است.
ماهیچ وقت مشروعیت جمهوری اسلامی رابه رسمیت نشناخته ایم ،چون این حکومت حرکت خودرادرراستای حکومت پهلوی قرارداده است.وافرادی که حکومت رامی چرخانند،دراصل همان تفکری رادارند،که حکومت پهلوی رامدیریت میکردند.
تنهافرقی که حکومت پهلوی باجمهوری اسلامی داشته،درشعارهای سرکوبش میباشد.یکی بنام ایران وطن وباستانگرایی ویکی بنام اسلام واعتقادات دینی بافتواگرفتن ازملاهاکارخودرامیکنند.
شماجداری روی دیگر
تصویر دیرنج مین ائللی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای جداری, حرکت ملی آزرایجان, موفق شده است, رژیم, سلطنت طلبان و سوسیال-شوونیستها را دو شقه کند. تحلیلها و ادبیات سیاسی سیاه و سفید کمونیستی شما قادر به بیان ملیونها رنگ موجود که حتی با چشم غیر مسلح هم قال رویتند نیست. ای کاش دنیا بهمان ساده گی که شما آنرا می بینید بود.