تاملی بر نژادپرستی در ایران و راهکاری بر حل مساله اقلیت های ملی

دکتر صادق زیباکلام در این خصوص می گوید؛ "من چند ویژگی را دیده‌ام و به این نتیجه رسیده‌ام که نژادپرستیم. اول اینکه ما خود را برتر از دیگران می‌بینیم، ساختاری که نظام رسمی ما پیدا می‌کند و وجهي رسمی که در میان مردم جاری است این را نشان می‌دهد. همچنین تنفر از اقوام و ملیت‌های دیگر که برجسته‌ترین آن نفرتی است که از اعراب و افاغنه داریم. ویژگی دیگر جایگاه مهمی است که در تاریخ برای ایران قائل هستیم و نگاه شک‌برانگیزی که به کشورهای دیگر داریم ... "

لطیف حسنی، زندان رجایی شهر 15/9/1395

بازداشت های غیرقانونی، ایراد ضرب و شتم، به سخره گرفتن باورها و عقاید، پرونده سازی و در نهایت اجبار قضات به صدور احکام غیرقانونی از جمله اقداماتی هستند که سوابق فعالیتی نیروهای موسوم به سربازان گمنام امام زمان را تشکیل می دهند. در زندان هم هربار که اراده کنند، می آیند با همان ادبیات بی ادبی قدرت بلامنازعشان را در مقابل زندانی به بند کشیده به نمایش می گذارند.
این شیوه¬ی معمول اکثریت نیروهای اطلاعاتی است که در این مقال موضوع بحث ما نیست. موضوع، برخورد نژادپرستانه این عناصر با اقلیت ملی و قومی است که یکی از موارد آن برخوردی است که کارشناس پرونده ام در بند 8 زندان رجایی شهر با من نمود. چنانکه در اعتراض به سماجت بیش از حدش در استعمال واژه¬ی مجعول «آذری» وقتی که پرسیدم که آیا خوش دارد کسی او را با یک هویت دیگری مثلا «افغانی» مورد خطاب قرار دهد، بلافاصله دهان به اهانت و ناسزاگویی گشود. گویی به نژاد پاک آریایی اش برخورده بود!
«نژاد پرستی (racism) در اصل باور به برتری یک گروه نژادی آدم از گروه های نژادی دیگر دارد و مخربترین نوع آن نیز نژادپرستی نهادی (Institutional racism) است که آداب و رسوم و قوانین تصویب شده ای که به طور سیستماتیک نابرابری های نژادی در جامعه را ایجاد می کند، منعکس می کند. نژادپرستی نهادی در داخل نهادهای اجتماعی متفاوت نظیر سیستم های آموزشی،‌ اقتصادی و سیاسی شکل می گیرد و با سوق دادن نگرشهای شخصی و رفتارهای هدایت شده افراد به سمت گروه های نژادی یا قومی مشخص، نژاد پرستی فردی ( individual racism) را به وجود می آورد» 
پدیده¬ی نامیمون نژاد پرستی در ایران مصادف است با به قدرت رسیدن خاندان پهلوی. رژیم دست نشانده و مستبدی که از بدو تاسیس سلطنت خویش تمامی امکانات مادی و معنوی خود را بسیج نمود تا از یک طرف ملل و اقوام موجود در کشور را سرکوب و از طرف دیگر پروژه¬ی یکسان سازی ملی را بر پایه¬ی زبان فارسی و نژاد آریایی پیاده نماید. با شیادی روشنفکرانه احمد کسروی و نوچه های حلقه زده اش به دور دودمان پهلوی، ‌زبان ترکی در کشور انکار و به جای آن واژه¬ی مجعول «آذری» تحمیل می شود. پروژه ای که همزمان در آذربایجان شمالی توسط حکومت شوراها با موفقیت به سرانجام رسید. درحالیکه تا قبل از ایجاد حکومت های بلشویک و پهلوی هیچ سندی مبنی بر استعمال این واژه¬ی منحوس بین اهالی دو سوی ارس و حتی از جانب همسایگانشان نسبت به آنها وجود نداشت.
رژیم پهلوی عزم خود را بر سیاست یکسان سازی ملی با قتل عام وحشیانه جنبش های آزادیبخش ملل ستمدیده ی آذربایجان،‌ کردستان و خوزستان به منعصه ظهور می رساند و متعاقب آن کتابهایی که به زبان ترکی نوشته شده بود در میادین شهر تبریز به آتش کشیده شده، ‌استعمال زبان ترکی در مراکز دولتی ممنوع و حتی برای دانش آموزانی که در مدارس به زبان مادری صحبت می کردند صندوق های جریمه تعبیه می شود. بدین سان آسیمیلاسیون زبانی با شدت تمام آغاز می شود و حتی نام مناطق جغرافیایی آذربایجان جنوبی از گزند زبان فارسی مصون نمی ماند. 
«ترک ستیزی و ترک زدایی» در گستره¬ای وسیع با امکانات فراوان به عهده¬ی پنج لژ معروف یعنی لژ کوروش 1339، لژ آریا 1339، لژ خیام 1341، لژ صفا 1341 و لژ اصفهان 1347 گذاشته شده و افراد ترک ستیز و بدنامی نظیر ذبیح ا... صفا شهمیرزادی به سردمداری این لژها منصوب می شوند. نفی و انکار زبان ترکی، ‌بیگانه دانستن ترکان در ایران ، ایجاد احساس کمتری در ترک زبانان، ‌توهین و اهانت به بزرگان حکومت آفرین ملت ترک و موجه جلوه دادن سیمای شاهان فاسدالاخلاق خویش،‌ امحاء و نابود ساختن متون مکتوب ترکی در کتابخانه ها از اهم وظایف ایشان می شود» 
با تغییر رژیم پهلوی دیدگاههای تحجرآمیز و نژادپرستانه نسبت به اقوام و ملل نه تنها تغییر نمی کند بلکه با ضمیمه کردن مذهب تشیع به خود تا به امروز به حیات ننگین خویش ادامه می دهد. در دانشگاهها و به ویژه دانشکده های ادبیات و مراکز تالیف و تدوین کتب درسی تاریخ،‌ جامعه شناسی،‌ علوم اجتماعی و جز آن نهادهایی نظیر فرهنگستان زبان و ادب فارسی و مراکز تالیف دایرة المعارف و بنیادهایی نظیر آن به تبلیغ خرافه های آریایی و پان فارسیسم می پردازند. فرهنگستان های خائن به فرهنگ ملت های دیگر که از یک طرف وظیفه شستن و رفتن زبان فارسی از کلمات و اصطلاحات عربی،‌ترکی و ... را دارند و از طرف دیگر با بخشنامه کردن کلمات قلابی و من درآوردی که همه از عهد بوق احیاء می شوند؛ هنوز هم فعالیت می نمایند.

در نتیجه¬ی این گونه فعالیت ها، امروز با ملتی مواجه شده ایم که نژاد پرستی در تمام لایه های جامعه آن نفوذ کرده و رسوب گذاری شده است. ملتی که تمام دستاوردهای تاریخ بشری را از آن خود می پندارد. انگار به غیر از ملت ایران (فارس) ملت دیگری در طول تاریخ هیچ دستاوردی نداشته است. فرش دستباف تبریز به عنوان (Persian carpet) فرش پارسی و «بوزباش» ،‌«قورمه سبزی»، «قیمه» ، «دلمه»، «کوفته تبریزی» و ... در منوی غذایی (Persian food) غذای پارسی به جهان عرضه می شود. در مقابل زمانی که دولت آذربایجان شمالی برای حفاظت از داشته های تاریخی، فرهنگی خود از دست دزدان و راهزنان ، چوگان و تار آذربایجانی را به ثبت جهانی می ساند؛ اجماعی از ملت نژاد پرست ایران از مقامات رسمی گرفته تا اوپوزیسیونهای مخالف و اصحاب رسانه ای شان علیه آذربایجان شکل می گیرد که بیا و ببین!!

خلیجی که در دل سرزمین های عرب زبان واقع شده با لجاجت «خلیج همیشه فارس» نامیده می شود. «شط العرب» را «اروند رود» و با اطلاق نام «مازندران» به نام تاریخی دریای خزر ولع وصف ناپذیری در بلعیدن پنجاه درصد این دریا دارند. البته از ملتی که اشعار نژاد پرستانه و ضدانسانی فردوسی را به عنوان مفاخر ادبی خویش قلمداد نماید انتظاری بیش از این نباید داشت. چنین ملتی فاقد ادبیات صلح و آشتی است. هنرش نیز در لودگی دلقک هایی چون منوچهران آذری و نوذری، اکبر عبدی و ... بوده است و بس؛ صدا و سیمایش نیز از بدو تاسیس مشق توهین و اخیراَ پوزش می کند و یا نگرانی جمعی از خرافه پرستان آریایی تحت پوشش محققان، استادان و تاریخ دانان از تشکیل فراکسیونی از نمایندگان مناطق ترک کشور در مجلسی که کلکسیونی از فراکسیون های ناکارآمد است؛ فراکسیون اخیر را عاملی در جهت تضعیف وحدت ملی در کشور می دانند. وحدتی نمادین که با تحمیل زبان فارسی به قیمت نابودی فرهنگهای دیگر تمام شده است. نژاد پرستی مکتوم در کسوت روحانیت نیز با این جملات قصار که بشریت وامدار تمدن ایرانی اسلامی است و یا زبان فارسی تنها عامل وحدت ایرانیان است؛ از باطن رئیس دولتی آن هم از نوع اصلاح گرایش متبلور می شود و یا وزیر ارشاد رفورمیست اش عزم ایجاد کمپین برای جمع آوری و سوزاندن کتابهای مرحوم استاد ناصر پورپیرار را دارد؛ تنها به این دلیل که نگاه متفاوتی نسبت به تاریخ باستانی آقایان داشته است. دولت اخیر هم پس از تدابیری که به خرج داد حجت الاسلامی را که سالها در سمت وزیر اطلاعات سرکوبگر حقوق اقوام و ملل کشور بوده در سمت نماینده¬ی ویژه¬ی خویش در امور اقوام قرار می دهد. کسی که پس از انتصاب به این سمت اظهاراتی کاملا مغایر با فلسفه وجودی خویش در این کسوت دارد. ایشان همانقدر به زبان اقلیت های ملی و قومی در کشور ارزش قائل است که می گوید: «زبان نه تنها نیاز ملی نیست بلکه نیاز محلی اقوام هم نیست، یک نیاز محدود روشنفکری و سیاسی است». 

اما ارادت خود را به زبان فارسی چنین ابراز می دارد ؛ «فارسی زبان قومی خاص یا یک جغرافیای محدود نیست. زبان همه اقوام ایرانی و به بیان کامل تر زبان «ایرانشهر» است» و با اظهارات جنجالی اش جغرافیای زبانی اش را تا به سرزمین عراق وسعت بخشیده، عراق را در حوزه فرهنگی ایران قرار می دهد! 

همچنین با نوع موضع گیریهای احزاب اوپوزیسیون نسبت به مبارزات آذربایجانیها علی الخصوص فرقه دموکرات آذربایجان که نقطه عطفی در تاریخ معاصر ملت آذربایجان جنوبی می باشد؛ به راحتی می توان پی به ماهیت این احزاب برد که نژادپرستی چگونه در پس موضع گیریهایشان موج می زند. اینان هنوز هم 21 آذر 1325 را که در آن بیش از سی هزار نفر از مردان و زنان آذربایجانی توسط ارتش شاهنشاهی قتل عام شدند یا «روز نجات آذربایجان » می نامند یا با سکوت خویش تا به امروز مهر تایید بر جنایت پهلوی زده اند. 

در اثبات این نظر که ایرانیان ملتی نژادپرست هستند به سخنان دکتر صادق زیباکلام بسنده می کنم. دکتر صادق زیباکلام در این خصوص می گوید؛ « من چند ویژگی را دیده‌ام و به این نتیجه رسیده‌ام که نژادپرستیم. اول اینکه ما خود را برتر از دیگران می‌بینیم، ساختاری که نظام رسمی ما پیدا می‌کند و وجهي رسمی که در میان مردم جاری است این را نشان می‌دهد. همچنین تنفر از اقوام و ملیت‌های دیگر که برجسته‌ترین آن نفرتی است که از اعراب و افاغنه داریم. ویژگی دیگر جایگاه مهمی است که در تاریخ برای ایران قائل هستیم و نگاه شک‌برانگیزی که به کشورهای دیگر داریم ... یا مثلا وقتی در مسابقات ورزشی برنده می‌شویم، بلند اعلام می‌کنیم جهان در برابر ما زانو زد. من این اصرار و پشت پرده آن را از بزرگ‌تربینی خود از دیگران می‌دانم که معنای آن نژادپرستی است». 

معضل نژادپرستی معضلی نیست که به سادگی و در کوتاه مدت برطرف شود. بلکه نیاز به فرهنگ سازی بلند مدت دارد که متاسفانه نه تنها هیچ گونه اقدامی در این خصوص صورت نگرفته، ‌حتی با برنامه ریزی های غلط موجبات فراگیر شدن بیش از پیش این تفکر را در جامعه فراهم نموده اند. 

با توجه به اینکه هیچ کدام از احزاب سراسری تا به حال برنامه ای برای خودمختاری ملت های ستمدیده کشور ارائه نداده اند؛ نباید فریب شعارهای تصنعی، توخالی و رویایی دموکراسی خواهی آنان را خورد. احزابی که از دموکراسی صحبت می کنند اما در مقابل حق تعیین سرنوشت ملل موجود در کشور سکوت کرده اند. گویی که حق تعیین سرنوشت حقی است غیر دموکراتیک. امروزه پیاده نظام این احزاب شدن مشکلات اقلیت های ملی را حل نخواهد کرد. مصداق بارز آن حزب توده ایران است؛ وقتی که صحبت از حق تعیین سرنوشت ملل ستمدیده ایران به میان آمد از آرمان خود (آزادی ملل ستمدیده) عقب نشست و در بحبوحه¬ی قتل عام آزادیخواهان آذربایجان و کردستان اصلا ککش هم نگزید. 

حرکت ملی آذربایجان جنوبی با تجربه گرانسنگی که طی مبارزات خویش پیدا کرده است بدون آنکه دست تکدی به صلات و صدقات این احزاب دراز کند،‌ حقوق ملی خود را در صدر برنامه اش قرار داده و برای وحدت،‌ آزادی ملی، دموکراتیک شدن، پیشرفت و رفاه عمومی ملت آذربایجان جنوبی مبارزه می نماید و صد البته در این مبارزه با کوله باری که از تجارب تاریخی دارد، در مورد حقوق ملت خویش با احدی مسالحه و معامله نخواهد داشت. 
حق تعیین سرنوشت راه کاری است اجتناب تاپذیر و موقعیتی است محتوم در سرنوشت سیاسی ملت آذربایجان جنوبی و سایر اقلیت های ملی موجود در کشور. انکار ضرورت آن، انکار بدیهیات تاریخی است.
-----
-نوربخش گلپایگانی،‌مرتضی. مفاهیم اساسی در علوم اجتماعی. تهران:نشر بهینه،‌1381. ص 197-196
- یادمان های ترکی باستان، دکتر حسین محمدزاده صدیق. ص 16-15
- سالنامه 1393،‌روزنامه شرق، دغدغه های یونسی؛ می خواهم چراغ را روشن نگه دارم. ص 44.
- روزنامه ایران،‌26 آبان 1395، همایش زبان و گویش های ایرانی؛ گذشته و حال. ص22
- روزنامه شرق، 2 مرداد 1395، ص2

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تبریزی قلابی!

اگر به جای «ما تورک‌های آزربایجان جنوبی» می‌نوشتم «ما ف-ا-ر-س های آزربایجان جنوبی!»، اکنون از فرط خوشحالی داشتی اینجا بشکن بشکن می‌زدی. ناگفته پیداست مسئله‌ی تو فقط دشمنی با «تورک» است و بس.
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی، ناسیونالیست های ایرانی همواره خودشان را سخنگوی مادرزاد ترک و فارس و کرد و عرب می دانند و همواره واژه (ما) را به کار می برند اما روشن نمی کنند که این (ما) را از کجا می آورند؟ ناسیونالیست هائی که می گویند (ما) مردم آریائی تبار سرزمین اهورائی ایران، (ما) ترک های آذربایجان، (ما) عرب های الاحواز، (ما) کردهای ایران و ..... روشن نمی کنند که کی و کجا میلیون ها ایرانی آنها را نماینده خودشان کرده اند که چنین کسانی از سوی آنها واژه (ما) را به کار برده و خودشان را سخنگو و نماینده آنها جا می زنند؟ آیا میلیون ها تن از مردم فارس زبان ندار و گرسنه و تشنه و دردمند و درمانده و کباب شده در آفتاب سوزان یزد و کرمان و اصفهان و فارس و سمنان و خراسان و ..... به آریاپرستان وابسته به سرمایه داری نمایندگی داده اند که چنین کسانی با به کارگیری واژه (ما) خود را نماینده مادرزاد این رنجدیدگان و .....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بهمن موحدی!

موقعی که تازه به عیران‌گلوبال آمده بودی حقوقی به اندازه‌ی یک اپسیلون هم برای ما تورک‌های آزربایجان جنوبی قائل نبودی. به خیال خام خودت تصور می‌کردی با کوبیدن بر طبل شعارهای توخالی پان‌تورک، تجزیه‌طلب و .. از این قبیل ما فعالان حرکت ملی تورک آزربایجان جنوبی در مقابل .. مانند تو خبردار خواهیم ایستاد!. باز جای خوشحالی است که اکنون یک میلیمتر و نصفی پیشرفت نموده‌ای! هنوز با فاشیست‌های ضد تورک مانند تو زیاد کار خواهیم داشت!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
و به مسئول کمنت - باید از انتشار کمنت های آدم .... ای مانند آلتین جلوگیری کرد چون عمدا آریا را عاریا و ایران را عیران مینویسد. این شخص اگر در ایران دستگیر شود باید او را سینه دیوار گذاشت تا برای چنگیز گربه خوار صلوات بفرستد .همانطور که تغیر اسامی جغرافیایی طبق قانون سازمان ملل ممنوع است . نوشتن عمدی اسامی برای توهین و نشان دادن توحش ترکی نیز ممنوع میباشد .
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
غلط نویسیِ اشرارِ تجزیه طلب به ظاهر آذربایجانی و پانترک های پلید ، دستورالعمل جریان فاشیستی گرگهای خاکستری ترکیه است ، آنها در ترکیه، این روش بچه گانه ومبتذل و چندش آور را علیه مخالفان خود مخصوصاً سازمانها و رزمندگان کُرد به کار می گیرند تا به خیال خام خود مخالفانشان را تحقیر و مسخره کنند. اگر دقت کرده باشید تمامی تجزیه طلبانِ پانترک در این سایت ایرانی فارسی زبان، این روش مبتذل وبچه گانۀ غلط نویسی را به عمد پیش می برند وبا غروری کاذب ولجاجتی عجیب بر این عادت زشت خود تاکید واصرار نیز می ورزند.
دشمنی و ضدیت هیستریکِ پانترکی به نام "آلتین" با کمونیستها و مجاهدین نیز کاملاً طبیعی است، به این علت که آدمخوارهای گرگهای خاکستری ترکیه، دشمن خونیِ کمونیستها و سوسیالیستها و چپ گرایانِ ترکیه هستند که حتی برخی از افکار شبه چپ گرایانۀ "آتا ترک" را نیز قبول ندارند. در حد فاصل سالهای 1971 تا 1989 -

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من بعنوان یک الطقاطی زبان میتوانم جناب علطین را درک کنم و به او هق بدم. در جایی که او از جهنمی بنام طرکیحه دفاع میکند همچنین به او هق میدهم. جناب تبریزی میبایست بداند که هر چه برق میزند زر نیست و علطین هم زر و یا زرسالار نمیباشد. علطیل را نباید با آلتین و یا آلطین و یا عالتین و یا عالتینه و یا لاشین و یا لاشینه و از این دست اشتباه خواند و نوشت.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
عیران‌گلوبال این کامنت مرا هم خورد!!!؟ سایت با این رویه که کامنت‌ها را کاملاً به طور یکطرفه و سفارشی و با پارتی‌بازی انتشار می‌دهد بهتر نیست در خود را تخته نماید!!!؟ بهتر نیست که این سایت طرفدار خفقان یا کلاً کامنت‌ها را منتشر ننماید و یا اگر منتشر می‌نماید برای همفکران خودش مهمانی و پلوخوری برپا ننماید!!!؟ سایت دقیقاً مثل یک داور فوتبال شده است که به دلیل قضاوت کاملاً یکجانبه وقتی توپ به سمت دروازه‌ی طرف مقابل می‌آید سوت خودش را زده و بازی را متوقف می‌نماید.

***

تبريزي قلابي که کارش به جاي سفت و سخت کشيد شروع نمود به تکه و پاره کردن مظلوم‌نمايي! به خودش وقيحانه اجازه مي‌دهد دهها هزار فعال حرکت ملي تورک آزربايجان جنوبي را «انگل سياسي» خطاب نمايد اما به آنان مي‌گويد مرا «ولگرد سياسي» خطاب نکنيد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تبریزی قلابی که کارش به جای سفت و سخت کشید شروع نمود به تکه و پاره کردن مظلوم‌نمایی! به خودش وقیحانه اجازه می‌دهد دهها هزار فعال حرکت ملی تورک آزربایجان جنوبی را «انگل سیاسی» خطاب نماید اما به آنان می‌گوید مرا «ولگرد سیاسی» خطاب نکنید.

هرچند که اعمال انسانها را خیلی سخت می‌توان از شخصیت‌شان جدا نمود اما در خصوص منتسبان به «کمونیثم» بهیچوجه منظور این نیست که آنان به لحاظ فردی انسان‌های بدی بوده و هستند بلکه صحبت نه بر سر «فردیت قربانیان این ایدئولوژی فاشیستی» بلکه در خصوص ویرانگر بودن این ایدئولوژی از نظر تأثیر کلان سیاسی آن بر زندگی بشر می‌باشد. خیلی‌ها به دلیل دگماتیسم فکری عمل انجام شونده‌شان را درست می‌دانند اما برآیند عملشان برای بشریت فاجعه به بار می‌آورد که در تراژدی به وقوع پیوسته توسط «اشرار کمونیثط» هم دقیقاً همینگونه بوده و هست.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"به دروغ خود را « تبریزی» نامیدن ، دور از اخلاق « اجتماعی و انسانی» است " قاتل پیشه وری آقای استالین رفیق " بدروغ نامیده شده آقای تبریزی آست . پل پوت رفیق ستاره باصطلاع سرخ بدروغ نامیده شده آقای تبریزی است . کیم چونگ اون رئیس جمهور " جهنم سرخ " کره شمالی از رفقای همین بدروغ نامیده شده آقای تبریزی است . " چپ شونیست» چپ نیست. او « فارسیست-ایرانیست» است. او « ناسیونالیست-سوسیالیست» است . چپ یا کمونیست شونیست فقط و فقط فاشیست است . بدروغ نامیده شده تبریزی بار دیگر توجه شما را به کامنت آقای آ. ائلیار جلب می کنم .
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی، دوست گرامی و نازنین و راست گرا و ناسیونالیست و پان ترک و سرمایه دار و میلیاردر ما جناب آقای عالطین که نمی خواهد ( ..... وقت گرانبهای خود را صرف نوشتن کامنت های طولانی ..... ) کند و وقت گرابهایش را برای شمردن پوند و دلار و یورو و رسیدگی به حساب های بانکیش به کار می گیرد بارانی از دشنام و ناسزا را به کمونیست ها بارانده و کمونیست ها را نه یک بار بلکه بارها و بارها و پی در پی (اشرار) نامیده است! اکنون به لینک های زیر نگاه کنید و ببینید ایشان از چه کسانی با واژه (اشرار) نام می برد .....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اگر بخواهم از ویرانگری‌های کمونیسم و بلایایی که توسط توتالیتاریسم این تفکر ضد بشری بر سر مردم جهان آمد بنویسم مثنوی صد من کاغذ می‌شود اما به دلیل آنکه عیران‌گلوبال این حق را از من سلب نموده که در شرایط برابر بتوانم از نظر خود دفاع نمایم نمی‌خواهم وقت گرانبهای خود را صرف نوشتن کامنت‌های طولانی در پاسخ به اراجیف‌پراکنان بنمایم چون به راحتی آب خوردن از طرف سایت خورده می‌شوند!

بسیار جالب است استالینیست-شوونیست‌هایی از قبیل «تبریزی قلابی» که دیروز جهان را دچار آن تراژدی سهمناک نمودند امروز برای ما فعالان حرکت ملی تورک آزربایجان جنوبی قصه‌ی ناسیونالیسم را می‌سرایند!
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی، کسی که وابسته به سرمایه داری و زرسالاری است و نام مغولی (عالطین) را که برابر با (زر) فارسی و (قزل) ترکی و طلای عربی است به روی خودش گذاشته است می گوید: ( ..... کمونیسم بزرگترین تراژدی قرن بیستم بود! ..... ) و بارها و بارها کمونیست ها را (اشرار) نامیده است! پس با این روال پیشه وری کمونیست، صمد بهرنگی کمونیست، علیرضا نابدل کمونیست، روح انگیز دهقانی کمونیست، لادن بیانی کمونیست، سوزان نیکزاد کمونیست، مهدی برادران کمونیست، یوسف آلیاری کمونیست، فرزانه سلطانی کمونیست، ابوتراب باقرزاده کمونیست، محمد پورهرمزان کمونیست و ..... همگی (اشرار) هستند! و با این روال سرمایه داران و زرسالارانی که خون مردم دردمند و درمانده و گرسنه ایران را به شیشه کشیده اند حتما فرشتگان نیکوکاری هستند که باید آنها را ناز کرد! پس از خواندن نوشته های ارزنده و خردمندانه جناب آقای عالطین پولدارزاده درباره .....
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به آلتین !
سازمانهای کمونیستی ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران ؛ کوچکترین نقشی در روی کارآوردن خمینی خون آشام و برپایی رژیم ضدخلقی و فاشیستی جمهوری اسلامی نداشتند. دوسال واندی پس از انقلاب ضدسلطنتی خلق ایران نیروهای کمونیست ومجاهدین با اعتقاد راسخ هرچه تمامتر و جان برکف به میدان آمدند و برعلیه گرگی خونخوار به نام خمینی قیام کردند و نبردی خونین و مقدس را آغاز نمودند. خمینی خون آشام با زدوبند و ساخت وپاخت با امپریالیستهای غربی سوار برموج انقلاب دمکراتیک و ضدسلطنتی خلق ایران شد و رهبری انقلاب ضدسلطنتی را به سرقت برد.بر اساس اسناد وزارت خارجه آمریکا که با گذشت بیش از سه دهه هم اکنون از حالت محرمانه خارج شده اند، روز ۱۵ ژانویه ۱۹۷۹ (۲۵ دی ۱۳۵۷) برای اولین بار وارن زیمرمن، از کارکنان ارشد سفارت آمریکا در پاریس به دیدار ابراهیم یزدی،مشاور و رابط امین خمینی می‌رود. دیداری کوتاه که فقط به مدت -

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
برای من به عنوان فارسی زبان بین فارسی و انگلیسی تفاوتی نیست. اگر ایران هزار تیکه هم بشه به دلیل قدرت زبان انگلیسی که هند و اروپایی است ان زبان علمی خواهد بود. ترک و عرب همه الان به انگلیسی بلد بودن افتخار می کنن. برای من وضعیت در همه سطوح شیرینه

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این کامنت نیز که خطاب به بهمن موحدی فرستاده بودم از طرف عیران‌گلوبال خورده شد! لطفاً تک به تک کلمات بهمن موحدی را در فحش‌نامه‌هایش بخوانید و کامنت‌های مرا با وی مقایسه نمایید آن وجدان نداشته‌تان را قاضی نمایید ببینید کامنت چه کسی باید از طرف سایت خورده می‌شد!!!؟ عیران‌گلوبال به امثال «بهمن موحدی» و «تبریزی قلابی» مجوز ویژه‌ی فحاشی و پرخاشگری صادر نموده و به دلیل جانبداری‌اش از چنین کسانی نظرات مخالفانش را معدوم می‌نماید. دقیقاً مثل داوری که کاملاً یک‌طرفه قضاوت می‌نماید. افتضاحی که عیران‌گلوبال در اعطای امتیاز ویژه‌ی فحاشی و پرخاشگری به همفکرانش به بار آورده است دیگر کاملاً عیان شده است. کیانوش توکلی دیگر کاملاً در خدمت استبداد و خفقان قرار گرفته است. به طور خیلی ساده دهان یک طرف را برای هر نوع فحاشی و پرخاشگری باز می‌گذارد و دهان طرف دیگر را می‌بندد این است رویه‌ی دموکراتیک عیران‌گلوبال!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب التین:
منطق شما
فحش دادن به خامنه ای مظلوم و رژیم مقدس جمهوری اسلامی هزیان گویی و کار بدی است
فحش دادن بر علیه یک قومیت دیگر ان هم نه در حضور همان ها بلکه خزیده در سوراخ موش "توکی" سرای تبریز نشان شیردلی و شجاعت
هیچ مهم نیست ما به اینکه مردم ایران از تورکها متنفر بشوند بیشتر از این نیاز داریم ادامه بدهید تا به نقطه بدون بازگشت برسیم در ان نقطه خیلی چیزها تغییر میکند یک شعار شما در این باره به اندازه 10 سال کار مفید برای "پان فارسیسم" اثر بخشی انجام میدهد
ما هم منتظر ان روز میمانیم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کاربر سادیست اسامه مجددی

همچنانکه قبلاً گفته‌ام به دلیل آنکه هذیان‌پراکنی‌های تو هیچ ارزشی ندارد نیازی به پاسخ به یک آدم فاشیست بی‌ارزش که اسمش را صرفاً می‌توان «یک موجود انسان‌نما» گذاشت نمی‌بینم.

گردانندگان سایت عیران‌گلوبال که اینگونه لجن‌پراکنی‌های این کاربر دهن‌دریده را منتشر می‌نمایند آنان را با کامنت‌های من که خطاب به «تبریزی قلابی» ارسال نموده بودم مقایسه نمایند و ببینند وجدانشان نم برنداشته است!!!؟ و یا به خاطر آنکه دم این کاربر معلوم‌الحال به خود سایت متصل است مورد ملاطفت قرار می‌گیرد!!!؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب التین:
نوشته ای:طرف شیردلان آزربایجان جنوبی به استادیوم برده شد از همان استادیوم‌ها .......
هر زمان این "بزدلان" تیراختیر توانستند این اندازه از بزدلی خارج شده ودر همان استادیوم شعار "مرگ بر خامنه ای" و "مرگ بر جمهوری اسلامی" بر زبان اورند و سر سلامت به خانه برساندند و نشان دادنند تا این اندازه مرد شدند و دارای نشان "مذکر " هستند ان وقت شما میتوانی سخن از شیر دلان برانی که رو در روی دشمن مردانه ایستادنند و تا ان زمان سخن از سگدلانی که جلوی تیم سپاه پاسداران واق واق علیه بقیه میکند کمی خیالپردازی و بسیار استمنائ روحی است

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این پان ترکها را اگر گرفتیم قراره به کی تحویل بدیم به تو یا کاوه یا ناصر یا اقبال؟!!
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
«"روزی شعار «مرگ بر ف-ا-ر-س» را شنیدید، روزی شعار خلیج عربی را و یقین داشته باشید همانگونه که پارچه‌نوشته‌ی South Azerbaijan Is Not IRAN (آزربایجان جنوبی عیران نیست) از طرف شیردلان آزربایجان جنوبی به استادیوم برده شد از همان استادیوم‌ها شعار «مرگ بر عیران» را نیز خواهید شنید"»
اشرار تجزیه طلبِ به ظاهر آذربایجانی و پان ترکهای پلید به خوبی در این سایت خوی فاشیستی و درنده و ایران ستیز و حقیر خود را به نمایش می گذارند. پان ترکیستهای پلید در ایران و اشرار تجزیه طلبِ موسوم به حرکت ملی آذربایجان جنوبی، وابسته به وزارت اطلاعات بدنام آخوندی و اطلاعات سپاه پاسداران ضدخلقی می باشند و وظیفۀ آنها از بین بردن همبستگی ملی و اجتماعی ایرانیان است. افساراین فاشیستها و بیشرف هایی که اخیراً دریک مسابقۀ فوتبال شعار "خلیج عربی" و "مرگ برفارس" را سر دادند در دستان نهاد های امنیتی و اطلاعاتی رژیم است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
.... حتی ترکها هم به تو امتیاز منفی میدهند . چه خوب که جناب تبریزی اسامی جعلی ات را اینجا افشا کرد.
امید است که یک روز در ایران به دست اپوزیسیون بیفتی و در دادگاههای صحرایی از نوع خلخالی؛ولی ایرانی، بیفتی تا حسابت را کف دست ات بگذارند تا یاد بگیری ایران و آریا و فارس را چگونه مینویسند و اینجا اینقدر به مسئولین سایت توهین نکنی و پاچه دیگران را نگیری . اخلاق و فرهنگنت از نوع داعش و حرب الله و فاسیستهای وطنی است . ترا در ایران باید. بسوی فره باغ شلیک کرد و...... من از آنهایی هستم که اگر دستم به تو برسد انتقام فارس و کرد و ارمنی و ایرانی را چنان از تو خواهم گرفت که در تاریخ مغول ثبت گردد . به امید آن لحظه .
جای .. در امور سیاسی و اجتماعی نیست بلکه در زیرزمین دارالشفاهای شاه عباسی است .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با تشکر از آقای علیرضا اردبیلی برای انتشار این مقاله و سپاس فراوان از آقای دکترلطیف حسنی زندانی دولت فاشیستی فارس ، اسلامی ایران . و آفرین به شهامت این فرزند راستین آزربا یجان برای نوشتن چنین نامه ای از پشت میله های زندان . انتشار و پخش این نوع مقاله برای ما مهم است . حال اگر چنین نوشته های ستون فقرات راسیست منش ها را بدرد میاورد . مقصر اصلی افکارشان است . این نوشته آقای آ. ائلیار دوباره نقل قول میکنم : " تفاوت « چپ» با « چپ شونیست»:
« چپ شونیست» چپ نیست. او « فارسیست-ایرانیست» است. او « ناسیونالیست-سوسیالیست» است" پایان نقل قول . حال می خواهد به تاج مزین باشد یا به ستاره سرخ کوچک یا بزرگ . نقل قول دیگر "به دروغ خود را « تبریزی» نامیدن ، دور از اخلاق « اجتماعی و انسانی»ست.و " کسی که آلتین را در زبان عربی میجوید، ترکی نمیداند، و به ریا خود را « تبریزی» مینامد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
عیران‌گلوبال مستهجن‌ترین نوع کامنت‌ها و یا به عبارت دیگر .. را ار طرف شخصی به اسم «تبریزی قلابی» بر علیه من منتشر نمود اما پاسخ‌های من به وی نتوانست از سد شمشیر حذف این سایت ضد آزادی بیان عبور نماید. یعنی عیران‌گلوبال به دلیل آنکه همفکر با اشخاصی مانند «تبریزی قلابی» می‌باشد وی را آزاد گذاشته تا هر طوری دلش خواست .. را منتشر نماید اما به دلیل آنکه مخالف نظرات من می‌باشد با قورت دادنشا حق دفاع از خود را از من سلب نمود که در پیشگاه وجدان انسانها کثیفترین کار ممکن می‌باشد. به همین دلیل است بارها گفته‌ام چیزی به اسم «آزادی بیان» در این سایت پرمدعا وجود ندارد هر چه هست تزویز و ریاکاری است. بازهم تکرار می‌نمایم گردانندگان عیران‌گلوبال با این رویه‌ی یکجانبه که همفکرانشان را تحت حمایت کاملشان قرار داده و تلاش بر لگدکوب نمودن مخالفانشان می‌نمایند کوتوله‌ دیکتاتورهایی بیش نیستند.
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی، از دیرباز گفته اند: (از کوزه همان برون تراود که در اوست!) این که کسی نام خودش را (زر) می گذارد نشانگر درون اوست که با زر و زرپرستی و زردوستی و زرخواهی و زرجوئی و زرگری و زراندوزی و زرسالاری و پول دوستی و پول پرستی و پول اندوزی و سرمایه داری در پیوند است! کارگران و رنجبران و دهقانانی که بیل و کلنگ و داس و چکش به دست گرفته و از بام تا شام کار می کنند اما حتی توان خریدن نان ساده را هم ندارند اگر ترک باشند و بخواهند نامی ترکی بر روی خودشان بگذارند نام هائی مانند (آژ) و (آژ قالمش) و (چورک سیز) و (پول سوز) و (ایاخ لن) و (ال لری قابار) را بر روی خودشان می گذارند نه نام هائی مانند (زر) و (زرگر) و (زرگرزاده) و (میلیاردرزاده) و (پولدارزاده) ! روشن است که زرگرزاده ها و زراندوززاده ها و زرسالارزاده ها و پولدارزاده ها و میلیاردرزاده ها و سرمایه دارزاده ها سخنانشان با هزاران .....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای به ظاهر تبریزی .... اینکه التین را یک کلمه مغولی می دانید ریشه در عدم آشنایی شما با تاریخ دوران چنگیزخان دارد. چنگیز یک جنگاور بود و هیچگونه آشنایی با کشور داری و دیپلماسی و سایر فنون که نیاز به ایجاد امپراتوری داشت دارا نبود . مغولها حتی خط هم نداشته و ندارند. انها برای رفع این کمبود اولین جایی که حمله کردند اویغورستان بود که دارای تمدنی درخشان با آخرین علوم و فنون روز و صاحب تمدن و خط بودند. چنگیز با وجود این تمدن درخشان به جای قتل عام و نابودی اویغورها تصمیم گرفت آنها را به خدمت خود در اورد و از ان پس زبان اویغوری شد زبان امپراتوری مغول و خطی که به اشتباه به نام خط مغولی معروف است همان خط ایغوری است . کلمه التین هم از زبان اویغوری وارد مغولی شده و نه بر عکس و در همان نوشته ای هم که شما به ان استناد کرده اید گفته نشده آلتین کلمه مغولی است بل این استنباط

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای تبریزی، شما عملا درد زبان مادری ملت ترک آزربایجان را با تئوری سره نویسی فارسی مخدوش و به بیراهه کشاندید، درد بی هوتی ملت ما کجا؟! و آلتین ترکی و مغولی و عربی کجا؟! شما به عمد با به انحراف کشاندن مبحث جدی همه را سر کار می گذارید، این اصلا درست نیست، همه ما بخوبی می دانیم که شما کوچکترین احساسی به تبریز و زبان مکالمه آنها ندارید، حداقل نوشته های شما این را نشان می دهد، چون تمام وجود شما سرشار است از نفرت بزبان ترکی و ملت ترک آزربایجان، عشق شما به فارسی سره نویسی که دیگر بر همه عیان است، لطفا اگر برایتان مقدور است، این نام تبریزی را هم دیگر کنار بگذارید، که خیلی خسته کننده و کسل کننده شده، سعی کنید اسامی دیگری مثل ارسی، اردبیلی و انزابی برای خود انتخاب کنید و بجای ستاره سرخ کتاب مائوتسه تونگ و حزب رنجبران یک چیز جدیدی ابداع کنید که خوشایند و کسل کننده نباشد تا نان شبتان قطع

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب التین:
احترام گذاشتنی نیست . بلکه احترام داشتنی است
کسی به دیگری احترام نمیگذارد بلکه هر کس خوداش احترام خوداش را نگه میدارد
طلا برای همه ارزشمند و پهن برای همه بی ارزش چرا چون خوداش به ذات با ارزش است
امثال شما تورک ها فکر میکنید که دیگران باید برای شما همان را که میخواهید باشید باشند و باید باور کنند نه انچیزی که واقعا هستید
امیدوار ام روزی شما به این جایگاه .. برسید که خودتان انچیزی که میخواهید باشید نه اینکه دیگران باید انچه من میخواهم باشند
امیدوارام مثل نامتان یاداور توحش مغولان التین اردو نباشید
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
زبانهای اتصالی مثل ترکی، مغولی، ترکمنی ، قیرقیزی ، وغیره... لغات مشترکی دارند. از یک گروه هستند.
اینکه واژه ای در چند زبان اتصالی وجود دارد متعلق به همه ی این زبانهاست. مثل « tay, altın.ox,ay و دهها و صدها لغت و اصطلاح مشترک دیگر. این زبانها ریشه های مشترک و نزدیک بهم دارند و داشته اند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مسئول کامنت‌ها لطفاً بگوید کامنت من که خطاب به «تبریزی قلابی» ارسال نموده بودم چه شده است!؟ لطفاً قدری به خود زحمت داده و کامنت‌های مستهجن «تبریزی قلابی» را خطاب به من بخوانید و سپس تصمیم بگیرید مثل اتوبان یکطرفه دهان یک طرف برای لجن‌پراکنی باز بگذارید و دهان طرف دیگر را ببندید چون خود را به عنوان یک طرف مناقشه می‌بینید. این است «آزادی بیان» مد نظر عیران‌گلوبال!؟ آیا شرم ندارد کامنت‌های پورنوی «تبریزی قلابی» را خطاب به من منتشر نموده‌اید اما کامنت من نتوانسته است از سد شمشیر حذف‌تان عبور نماید!؟ آیا شما دارای چیزی به اسم وجدان هم می‌باشید که مستهجن‌ترین نوع کامنت‌ها را بر علیه کاربری منتشر نموده‌اید اما حق دفاع از خود را از وی سلب نمود‌اید!؟ متأسفانه با این رویه‌ی یک جانبه و برخورد مهربانانه و نوازشگرانه با همفکران خود و حذف مخالفانش، هدف عیران‌گلوبال فقط تخطئه‌ی کاربران تورک می‌باشد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب peerooz

گفتنی‌ها بسیار گفته شد و دیگر نیازی به تکرار گفته‌های قبلی، حداقل خطاب به شما نیست. اما در مورد طریقه‌ی نوشتن:

1::> زبان ف-ا-ر-س-ی نه زبان ما بلکه زبانی بیگانه می‌باشد که به ما تورک‌های آزربایجان جنوبی و سایر تورک‌های عیران تحمیل شده است اگر فاشیست‌ها می‌خواهند به زبان و هویت‌شان احترام بگذاریم باید به زبان و هویت ما تا آخرین حد ممکن احترام بگذارند البته منظورم از «احترام گذاشتن به زبان و هویت تورکی» ادای «سلام هیتلری» از سوی فاشیست‌های ف-ا-ر-س نیست!

2::> دست از تحمیل زبان بیگانه‌ی ف-ا-ر-س-ی به ما تورک‌های آزربایجان جنوبی و سایر تورک‌های عیران بردارند و گرنه ما مجبور به احترام گذاشتن به زبانی که به ما تحمیل شده و در واقع سرمنشأ استعمار آزربایجان جنوبی می‌باشد نیستیم.

همچون اسمتان «پیروز» باشید!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب تبریزی احتمالا ناراحتی شما از آلتین بخاطر غلط نوشتن عثط(است) و یا طبریظی(تبریزی) و یا ثوثیالیثم(سوسیالیسم) می باشد که با فارسی ثره نویسی شما در تظاد است و این باعث شده که تمام موارد مربوط به آلتین با کوپی پیس به سایت ایران گلوبال منتقل شود، ما سالها بخاط غلط نوشتن ط دسته دار از معلم دیکته کتک خوردیم لازم نیست که شما هم ما را واداربه نوشتن مشق اضافه یا کامنت مجبور فرمایید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جمعبندی - چون طیف ترکها روی ساده ترین کلمات و اسامی خود، با هم توافق ندارند و اختلاف شان بین جانبداری و مخالفت با دشمن شان موج میزند، پس این قوم و گروه فاقد زبان و کتاب و فرهنگ لغت و روح و احساس مشترک ملی هستند . گزوهی از اردغان سنی ضد شیعه و ضد آذری حمایت میکنند و گروهی از خامنه ای اثنی عشری که خودرا ایرانی میداند و از خواندان اشعار فارسی فروغ فرخزاد و آذیتا قهرمان ، به پشت پنجره کلبه اش میرود و درغم شهادت حسین بن علی و دست بریده عباس علمدار ، زار زار گریه میکند .
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی، تنها گروهی که در سرتاسر تاریخ و در سرتاسر جهان ترک ها را هزار، هزار کشتار کرده اند مغول ها هستند! برای نمونه چنگیزخان مغول هنگام تازش به ایران هزاران ترک ایرانی را در شهرهائی مانند سمرقند و بخارا و خیوه و اترار و ..... کشتار کرد و برخلاف دروغ بافی های ناسیونالیست های آریاپرست چنگیزخان مغول هنگام تاختن به ایران به شهرهای فارس نشینی مانند اصفهان و شیراز و همدان و کاشان و ..... یک سنگریزه هم پرتاب نکرد چه رسد به کشتار! همچنین مغول ها و ترک ها گذشته از کشمکش های تاریخی که داستان آن بسیار دراز است هیچ گونه پیوند نژادی و تباری و زبانی ندارند و زبان مغول ها که زبان خالخایی است هیچ پیوندی با زبان ترکی ندارد! از سوی دیگر پس از تازش مغول ها به ایران واژه های فراوانی از زبان مغول ها با زبان های فارسی و ترکی درآمیختند و واژه های آقا، اردو، الاغ، ایل، بهادر، تومان، سوغات، کنکاش و .....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای تبریزی..... 1- هزاران باردر انشا ء هایتان نوشته اید که ( زبان به غیر از ارتباط ارزش دیگری ندارد) . من متعجب هستم شما چرا اینقدر به ترجمه کردن بعضی از کلمات این همه حساسیت بخرج می دهید ؟.چون تمام کلماتی که شما در انشاء می نویسید قابل فهم بوده و ارتباط فکری را ایجاد میکند. 2- ما در هیچ کامنتی از آقای « آلتین» ندیده ایم که ایشان از شما بخواهند که اسم ایشان را تجزیه و تحلیل بکنید و تجزیه و تحلیلی هم که کردید کاملآ اشتباه است.3-آقای آلتین به عنوان یک انسان آزاد, مثل شما, این حق را دارد که هر اسمی را که مورد پسند ایشان هست انتخاب بکند.4- اصلآ این حق را چه کسی برای شما داده است که اسم ایشان را تجزیه و تحلیل بکنید؟.5- نادانی خیلی ها از فرهنگ ما ترک های آزربایجان باعث دردسر بعضی از اقایان شده است و بدون اینکه در باره موضوعی تحقیق بکنند زود قضاوت (بدون بی پایه) می کنند 6- معنی اصلی « آلتین»
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
برای آن که آلتین ALTIN که واژه ای ترکی هم نیست با آلتین ALATEYN عربی جا به جا گرفته نشود بهتر است کسی که این نام را به روی خودش گذاشته است آن را عالطین بنویسد! همچنان که چنین کسی برای آن که همگان را مسخره کرده و به ریش همه بخندد (ایران) را (عیران) ، (ملت ایران) را (ملت عیران) ، (اسلامی) را (عسلامی) ، (فارس) را (ف-ا-ر-س) ، (آریائی) را (عاریایی) ، (انقلاب) را (عنقلاب) ، (امام زمان) را (عمام ضمان) ، (ایران گلوبال) را (عیران گلوبال) ، (زبان فارسی) را (زبانچه ف-ا-ر-س-ی) ، (تمامیت ارضی ایران) را (طمامیط عرظی عیران) و ..... می نویسد! البته جناب آقای عالطین که کمونیست ها را هم اشرار و بوقلمون صفت می نامد نیاز به وکیل مدافعی به نام عا.ععلیار هم دارد که از او دفاع کرده و به کسی که بگوید بالای چشم عالطین ابرو است بد و بیراه بگوید!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آلتین,
بنده عرض کردم " در دوران تجزیه طلبی و حق تعیین سرنوشت ". اگر اینها را برابر میدانستم میگفتم " در دوران تجزیه طلبی و یا حق تعیین سرنوشت ". و با عرض معذرت همانطور که قبلا گفتم ادامه " گفتگو "! با کسی که از فرط تعصب و نفرت نه تنها نسبت به من که حق اظهار نظر دارم, مکررا توهین مینماید بلکه حتی نوشتن درست کلمات را نیز مراعات نمینماید امری بیهوده است. طرف صحبت شما باید " پان های " دیگر باشد و ابتلای من به این بیهودگی جهت آن بود که کسی نام مرا در ردیف آنها ذکر کرده بود. سالم باشید.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
معنی « آلتین، ALTIN»:
کلمه ای ست ترکی . در فارسی طلا گفته میشود.
---
به دروغ خود را « تبریزی» نامیدن ، دور از اخلاق « اجتماعی و انسانی»ست.
در دوره ی انترنت نمیشود به این دروغگویی ها آویزان شد . با این کار میشود خود فریبی کرد
ولی دگر فریبی پیش نمیرود.
آدم قبل از اینکه شخصی اجتماعی، سیاسی، باشد لازم دارد صاحب حداقل معیارهای اخلاقی باشد
و خود فریبی را کنار بگذارد.
----
هر فردی که زبان مادریش ترکی ست، و آدم سیاسی ، و دست رسی به لغت نامه و انترنت دارد، و جربزه ی حداقل جستجو، میداند یا میتواند بداند که طلای فارسی را در ترکی آلتین گویند.
و دیگر آنرا «عربی» معنی نمیکند.
---
کسی که آلتین را در زبان عربی میجوید، ترکی نمیداند، و به ریا خود را « تبریزی» مینامد.
که کاری غیر اخلاقی ست.
---
کسی که مرتکب کار غیر اخلاقی شود، فاقد صلاحیت «سیاسی»ست.
و در سیاست حرفی برای گفتن ندارد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب peerooz

بازی با واژه‌ها نمی‌تواند حقیقت یک مسئله را پنهان نماید. عنوان این نوشتار "تاملی بر نژادپرستی در ایران و راهکاری بر حل مساله اقلیت های ملی" می‌باشد که شما هم به قول خودتان بارها از «ناسیونالیسم» و «پان» صحبت نموده‌اید که پیش انداختن موضوع بی‌ربط «آتاتورک» نیز نشان می‌دهد که فعالیت ملی‌گرایانه‌ی تورک‌ها را برابر با پان‌تورکیسم می‌دانید و به همین دلیل بارها «حق تعیین سرنوشت» و «تجزیه‌طلبی» را در کنار هم به کار برده‌اید برای مثال نوشته‌اید "این روزها حق تعیین سرنوشت و تجزیه‌طلبی مد است (نقل به مضمون)" یعنی از نظر شما مطالبه‌ی حق تعیین سرنوشت برابر با تجزیه‌طلبی می‌باشد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آلتین,
تا زمانی که تعصب وجود دارد در بر همان پاشنه خواهد چرخید و هیچ چیز قادر به نفوذ در پوسته سخت آن نخواهد بود. من در کجا گفتم " ناسیونالیسم ترک " و یا " پان تورک " ؟ حرف من " ناسیونالیسم " و " پان ها " بوده است و اگر گفته ام, همیشه از پان ترک و پان فارس و آریا پرستان و غیره صحبت کرده ام. آیا تعصب اجازه میدهد که معنی این کلمات ساده درک شود ؟ و یا " چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم " ؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای پیروزو آقای تبریزی،، ایران زندان ملتهاست و نگهبانان این زندان همان هایی هستند که در هر دین و مسلکی آگاهانه و یا ناآگاهانه برای حفظ مرزهای پر گهر آن نگهبانی می دهند، درتمام کتب درسی و غیر درسی، ایران به معنی فارس و فارس بمعنی ایران در مغز و مخ کودکان در مدارس چپانده شده و بقیه ملتها هم باید در داخل این امپراتوری خیالی ذوب و هضم آسیمله باید گردند تا این امپراتوری در جهان شق القمر کند و آمریکا و اروپا از ترس نام امپراتوری ایران شبها خواب خوشی نداشته باشند، ما آزربایجانی ها با چه زبانی می توانیم به شما ها حالی کنیم که بابا ما خیال امپراتور شدن نداریم، ما می خواهیم زبانی را که از مادرانمان گرفتیم آنرا حفظ کنیم امپراتوری ایران پیشکش دولت و ملت فارس مبارکشان باشد ما را به حال خود رها سازید بگذارید موسیقی چال توته گین دیله گلسین آزاد نغمه ایله گلسین در سرزمین اسیر ما به صدا درآید،

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب peerooz

همینکه شما هرگونه فعالیت ناسیونالیستی (ملی‌گرایانه) تورک‌ها را مساوی با «پان‌تورک بودن» که در ادبیات تورک‌ستیزانِ مساوی با «تجزیه‌طلبی» می‌باشد قلمداد می‌نمایید دلیلی روشن بر تورک‌ستیزی و وابسته بودنتان به «پانفارسیسم» می‌باشد حتی اگر آن را مثل دیگر فاشیست‌های ضد تورک نه به صورت صریح بلکه به شکل تلویحی ابراز نمایید.

در ادبیات رژیم جمهوری عسلامی و فاشیست‌های ریز و درشت درون و بیرون آن، فعالیت ملی‌گرایانه‌ی تورک‌ها را به عنوان «پان‌تورکیسم» قلمداد می‌نمایند تا با اتهام «تجزیه‌طلبی» راه برای سرکوب فعالان حرکت ملی تورک آزربایجان جنوبی باز شود که همین ادبیات را در مطلب ویکی‌پدیا به عینه می‌بینیم. شما خودتان هم «مطالبه‌ی حق تعیین سرنوشت» و «استقلال‌طلبی» را برابر با «تجزیه‌طلبی» می‌دانید درحالیکه در کشورهای پیشرقته‌ی جهان «استقلال‌طلبی» یک حق کاملاً مشروع و دموکراتیک می‌باشد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تبریزی قلابی!

نادانی تو از معنی و مفهوم کلمات تورکی مگر مشکل من است!!!؟ وانگهی مگر من تو را دعوت به فعالیت زیر «آلتین» عربی آنهم در شرایط تحت فشار کارگری با داس و چکش جهت تأمین قیمت گزاف بربری روسی نمودم!!!؟

من نگفتم شما قربانیان ایدئولوژی فاشیستی کمونیسم بوقلمون سرخ کرده را با بربری روسی نوش جان می‌نمایید بلکه فقط به «بوقلمون‌صفت بودن» که یکی از کمالات انگلوف‌های سیاسیِ ضد تورک مثل تو می‌باشد اشاره نمودم.

مسئول محترم کامنت‌ها لطفاً کامنت «تبریزی قلابی» را به دقت خوانده و این کامنت را نیز همسان با کامنت وی منتشر نماید.
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی، در زبان عربی به بال، جناح گفته می شود و به دو بال، جناحین گفته می شود، چنان که در زبان عربی به پایه، ساق گفته می شود و به دو پایه، ساقین گفته می شود، (مانند مثلث متساوی الساقین) از سوی دیگر در زبان عربی به ابزار، آلت گفته می شود، مانند ابزارهای کار چون بیل و کلنگ و داس و چکش و به دو ابزار، آلتین Alateyn گفته می شود! شگفت آور است کسی که هم پان ترک است و هم خواستار تجزیه ایران برای پان ترکیسم است نام عربی آلتین Alateyn را به روی خودش گذاشته است! شاید هم نام چنین کسی در آغاز (ذوآلتین) یا (دارنده دو آلت) بوده است چون دو بیل یا دو کلنگ یا دو داس یا دو چکش داشته است، سپس به جای ذوآلتین نام آلتین را به روی خود گذاشته است! باری، کسی که هم پان ترک است و هم نامی عربی آلتین Alateyn را به روی خودش .....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آلتین,
یکی از نشانه های " پان " تحریف گفته های دیگران و اغراق در بیان حقایق میباشد. آنچه من گفتم و منظور من بود اینست که در دوران تجزیه طلبی و حق تعیین سرنوشت, " شاید لازم باشد, " شاید لازم باشد " که به عواقب نامطلوب آن نیز توجه کرد ". همین . در هیچ جا من به کسی تهمت نزده و ادعا نکردم که تمام حقیقت را میدانم.

همانطور که گفتم علاقه ای هم به گفتگو در باره مسائل اتنیکی ندارم و من با اقرار به بی اطلاعی, کنجکاو " تشکیلات یئنی گاموح " بودم که هنوز هم جز آنچه در ویکیپدیا آمده است در باره آن چیزی نمیدانم ولی برای کسی که چنین مقاله ای مینویسد بنظر من ذکر این مطلب ضروری بود. و شما بجای رد و یا تائید مطلب, مرا پیر پاتال بزدل ترک ستیزی که مطلب را نخوانده ازبر شده‌ و در کشورهای غربی روی مبل راحت خود لم داده و در خوابی عمیق غوطه‌ور شده است مفتخر نمودید.

سپس مرا بدون دلیل

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب peerooz

کم‌اطلاعی و یا مخالفتتان با حق تعیین سرنوشت ملت‌های غیر ف-ا-ر-س را به حساب «مد» نگذارید تا با چنین تعبیر کاذبی این حق بسیار بسیار مهم و حیاتی را لوث نمایید. حق تعیین سرنوشت در سیر تکامل بشری به انحاء مختلف وجود داشته است زمانی در قالب سنتی آن در فرم تلاش برای رهایی از سلطه و استعمار و در 100 سال اخیر در شکل مدرن آن از طریق مبارزه برای تشکیل حاکمیت مستقل ملی همواره در جریان بوده است. پس از جنگ جهانی دوم فقط 50 کشور در جهان وجود داشته است اما اکنون نزدیک به 200 کشور در جهان وجود دارد یعنی تعداد کشورهای جهان در 71 سال گذشته 4 برابر شده است. از سال 1990 تاکنون یعنی در 26 سال گذشته 32 کشور با ثبت شدن در سازمان ملل متحد به نقشه‌ی جهان اضافه شده‌اند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پایمال کردن حقوق ملتهای غیر فارس در ایران با یک پارچه ماندن ایران مغایر است. پان فارسیزم بی خود و بیجا دست و پا میزند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مسئول کامنت‌ها لطفاً بگوید این کامنت چه اشکالی داشته است کامنتهای پس از آن انتشار یافته‌اند اما گویا کامنت من از سد شمشیر حذف مسئول کامنت‌ها نتوانسته است عبور نماید. آیا فقط باید کامنت تخریبگران حکومت ملی آزربایجان جنوبی، چون موافق میل مسئول کامنت‌ها هستند انتشار یابند!؟

"ویلیام داگلاس، قاضی عالی رتبه‌ي دیوان عالی دادگستري آمریکا که بعد از ساقط شدن حکومت ملی آزربایجان توسط ارتش شاهنشاهی، به اورمیه و تبریز سفر کرده بود در خاطرات خود مینویسد:

جوانان عضو فرقه‌ي دمکرات آزربایجان را زنده به گور میکردند و کلماتی در آخرین لحظات زندگی خود میگفتند، من تورکی نمی دانستم نزدیکش شدم وقتی به زیر خاك میرفت میگفت:

>>یاشاسین آزربایجان >>

داگلاس میگوید: وقتی از اورمیه به تبریز می آمدم کوهها و دشت‌هاي زیباي آزربایجان این را صدا می زدند:

>>یاشاسین آزربایجان>> << یاشاسین آزربایجان>>"

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب سازاخ,
من ذاتا تمایلی به شرکت در گفتگوهای اتنیکی ندارم. این گونه بحث های بی حاصل, اتلاف وقت است زیرا منظور از شرکت کنندگان معمولا اثبات نظر خود و پافشاری بر آن میباشد به ویژه اگر با شعار های " کلیشه ای " نیز همراه باشد. نمونه فراوان آنرا میتوان در کامنت های " پان ها ی " بیشتر فارس و ترک مشاهده کرد. در این دورانی که تجزیه طلبی و حق تعیین سرنوشت در دنیا مد روز شده است شاید لازم باشد که به عواقب نامطلوب آن نیز توجه کرد و مسلما کسی که در چنین فضایی از مد روز پیروی نکند گفته های او " مهملات کلیشه‌ای " خواهد بود و این برای من جز اتلاف وقت فایده ای ندارد ولی کسی باید آنرا بگوید حتی اگر " پان فارس ها " مرا به عجز و لابه در برابر " پان ترک ها " متهم نمایند, که نموده اند. و چون میانجی گر از هردو طرف میخورد عجالتا همین برای من کافیست و بقول حافظ " آنچه سعی است من اندر طلبت بنمودم - انقدر هست

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ویلیام داگلاس، قاضی عالی رتبه‌ی دیوان عالی دادگستری آمریکا که بعد از ساقط شدن حکومت ملی آزربایجان توسط ارتش شاهنشاهی، به اورمیه و تبریز سفر کرده بود در خاطرات خود می‌نویسد:

جوانان عضو فرقه‌ی دمکرات آزربایجان را زنده به گور میکردند و کلماتی در آخرین لحظات زندگی خود می‌گفتند، من تورکی نمی دانستم نزدیکش شدم وقتی به زیر خاک می‌رفت می‌گفت:

<< یاشاسین آزربایجان>>

داگلاس می‌گوید: وقتی از اورمیه به تبریز می آمدم کوه‌ها و دشت‌های زیبای آزربایجان این را صدا می زدند:

<< یاشاسین آزربایجان>> << یاشاسین آزربایجان>>

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
روز 21 اذر روز ملی نجات مردم اذربایجان از چنگال خونریز دولت شوروی مبارک باد .
در پیکار با اهریمنان ضد ایرانی هر روز روز 21 اذر است . روز 21 اذر روز تولد مردم ایران و شکست ارتجاع سرخ است . اتحاد شوم چپ گرایان و استعمارگران روس منجر به کشتار بی گناهان اذری بدست دژخیمان فرقه ای شد . اجازه ندهیم فرقه گرایان چپ با تجزیه ایران / ایران را به میدان جنگ بکشانند. دشمن هنوز نفس میکشد و خود را در چهره چپ و تجزیه طلب و صهیونیسم و غرب نشان میدهد . هر گونه فرصت دادن به تجزیه طلبان و چپگرایان خیانت به ارمان ملت ایران است .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پیروز عزیز در عرض این صد سال گذشته تهاجم و تجاوز فرهنگی به آزربایجان چنان وسیع صورت گرفته که التیام آن سالها طول می کشد، شوخی نیست صد سال است که نان شب مردم به زبانفارسی گره زده اند، بدون زبان فارسی هیچ کاری در ایران مقدور نیست، این یعنی تمرکز قدرت در دست صاحبان زبان فارسی، شما با کدام تضمینی ضمانت می کنید که پانفارسیسم خسارات وارده بزبان و فرهنگ آزربایجان را جبران کند؟ و بودجه های مسروقه آموزش و پرورش بزبان ترکی را به ملت ترک آزربایجان عودت دهد، ایران دو راه بیشتر ندارد، یا نمایندگان جامعه فارس باید در سازمان ملل خسارات وارده در صد سال گذشته را تضمین و جبران کنند، که خیلی بعید بنظر می رسد، که پانفارسیسم سوار بر رخش رستم حاکمیت و شاهنامه به بغل و سیلندر گلی حقوق بشر مثلا کورش در خورجین اسب بخواهد زیر بار برود و تنها راهی که در پیش رو است در افق نزدیک فروپاشی ایران می باشد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب peerooz

من به چه چیزی باید گوش دهم!!!؟ شعار نه آن واقعیتهایی که من اشاره می‌نمایم بلکه همین اشکال یا به عبارت ساده‌تر «توهم توطئه» در مبنای فکری شماست که خواست استقلال‌طلبی ملل غیر ف-ا-ر-س، بویژه ملت تورک آزربایجان جنوبی را نه خواستی درون‌زا و برگرفته از مسائل درونی جامعه‌ی عیران، بلکه خواست "تجزیه توسط ناتو" قلمداد می‌نمایید. برای مثال من به عنوان یک استقلال‌طلب آزربایجان جنوبی برای چه باید پیرو ناتو و یا این و آن باشم مگر خودم درک از واقعیتهای عیران و آزربایجان جنوبی تحت سرکوب 100 ساله‌ی فاشیسم ف-ا-ر-س ندارم!!!؟

مشکل امثال شما این است که به دلیل اشکال در مبنای فکری‌تان با حذف «صورت مسئله»، یک مسئله‌ی بسیار بزرگ را می‌خواهید فرافکنی نمایید. برای ما فعالان حرکت ملی تورک آزربایجان جنوبی می‌گویید از خواسته‌هایتان عدول نمایید چون خم به ابروی عیرانِ تحت سلطه‌ی فاشیسم ف-ا-ر-س می‌آید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آلتین,
شما بجای گفتگو شعار میدهید و بجای گوش دادن حمله میکنید و حاشیه میروید و آتاتورک را با «رضا میرپنج سوادکوهی بیسواد چماقدار و نگهبان اصطبل سفارت هلند » مقایسه فرموده و گفته های مرا " مهملات کلیشه‌ای " و مرا فاشیست ترک ستیز میدانید. شما بخاطر تعصب, حقایق مستند تاریخی را زیر پا میگذارید که گویا " رضا خان " بیسواد از پدر قفقازی که ظاهرا با آتاتورک ترکی صحبت میکرد از آتاتورک پیروی نکرده است. باز هم خلاصه " مهملات کلیشه‌ای " من به همه " پان های " ترک و فارس و غیره اینست که بجای تکرار خطای دیگران و بدون تخریب و تجزیه توسط ناتو, به اصل صد سال پیش خود برگردیم و این شق القمر تنها با همکاری همه ما و میسر است. ولی تا زمانی که این مهملات صدها بار گفته شده به دیوار تعصب " نیست در لوح دلم جز الف قامت یار " بر میخورد و مطابق میل از ما بهتران نیست راه بجایی نمیبرد. امید که

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب peerooz

کپی نمودن شرایط کشورهایی مانند سوئیس بر «عیران» و صحبت از "همزیستی مسالمت آمیز سوئیسی ها" نه فقط قیاس مع‌الفارق بلکه مقایسه‌ی کامل اضداد می‌باشد. مگر در همان سوئیسی که شما سنگش را به سینه می‌زنید 4 زبان رسمی وجود ندارد؟ آیا در عیران حتی تا 500 سال دیگر هم چنین امکانی وجود دارد که 4 زبان رسمی، یعنی 4 هویت و فرهنگ متفاوت با هم همزیستی مسالمت‌آمیز داشته باشند!؟ هنوز هیچ چیز نشده این اپوزیسیون ف-ا-ر-س پرست و عیران‌پرست که نه قدرتی و نه مسئولیت اجرایی دارد روزی هزار با ما را به صحراهای مغولستان تبعید می‌نمایند و با دیدن این واقعیتهای روشن امثال شما انتظار دارید فریب شعارهای مزورانه‌ی مثلاً دموکراتیک‌تان را بخوریم و با بستن چشممان بر فاشیسم عریان حلوا و حلوا بگوییم تا دهنمان شیرین شود!!!؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آلتین,
گرچه ادامه این گفتگو مسلما بی فایده است ولی من چگونه به کسانی که با چنین " زهرنامه " هایی مانند شما و جنابان مددی و بامدادان و اشخاص مشابه به آتش نفاق و دشمنی و آماده سازی زمینه جنگ و خونریزی دامن میزنند مشکوک نباشم؟ و میدانم مردمی که عکس امام را در ماه می بینند و هنوز در غربت هم, آش نذری میپزند و روضه پنج تن آل عبا میخوانند, قرن ها از درک همزیستی مسالمت آمیز سوئیسی ها - که صد سال پیش ما هم شبیه آنها بودیم - دورند و باید مانند عراق و سوریه و لیبی حتی به " همنژادان خود " نیز رحم نکنند. ولی علم به این موضوع, مانع از این نیست که سعی خود را نکنم و نگویم که " سخت‌گیری و تعصب خامی است - تا جنینی کار خون‌آشامی است ". من نه به منظور اقناع امثال شما و مددی ها و بامدادان ها - اگر واقعی باشید - که در ۸۰ - ۷۰ سال گذشته با سم تعصب رشد کرده اند, بلکه جهت ادای وظیفه " انسانی " خود به چنین

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب peerooz

طبق عادت مألوف عیرانی‌ها که وقتی به زمین سفت و سخت می‌رسند دست به دامن «تئوری توطئه» می‌شوند این «توهم توطئه» به وضوح در کامنت شما نیز مشاهده می‌شود ما مدافعان زبان، هویت و وطن خود هستیم که در اشغال فاشیسم ف-ا-ر-س قرار دارد البته چون شما حتی از نظر خونی «تورک» نیز باشید از نظر فکری یک «خود ف-ا-ر-س پندار» هستید برایتان آن حسی که ما نسبت به وطنمان آزربایجان جنوبی داریم هرگز قابل درک نبوده و نخواهد بود. بله من برای نجات وطن خود از دست شغالان و ودرندگان با افتخار گریبان نیز چاک می‌نمایم اما چمباتمه زدن شما اینجا شاید به دلیل مأمور و معذور بودنتان باشد که به مصداق آن سخن مسلمانان که «کافر همه را به کیش خود پندارد» گویا شما نیز به علت مآمور و معذور بودنتان چنین تصوری را در مورد دیگران نیز دارید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ادامه,
جناب آلتین,
با عرض معذرت, فراموش کردم بگویم در جهانی که آدم حتی به چشم خود هم اعتماد نمیکند من نمدانم این گریبان چاک کردن شما واقعا ناشی از تعصب شماست و یا مامور و معذور بودن.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آلتین,
قصد من از پاسخ به شما جهت این بود که گمان میکردم شاید گفته اول من واضح نبوده است ولی تحریف یک چیز است و دروغ چیز دیگر. " زهرنامه " از شخصی به نام سعید و به نظر من کلمه مناسبی بود. کامنت من هم ویرایش نشده و برابر اصل است. من چیزی در باره زندانی نگفته ام و چون اقلا یک چهارم ارثیه من ترک است نمیتوانم ضد ترک باشم.

گرچه ممکن است این موضوع برای شما قبل هضم نباشد, " ناسیونالیسم " ریشه اختلافات و گرفتاری ها و آلت دست شدن صاحبان زر و زور میباشد. سر انجام اگر دنیا به مرحله " انسانیت " برسد - که در رسیدن به آن شک دارم - کرد و فارس و ترک و عرب و بلوچ و ترکمن و غیره بالاخره با هم در صلح و صفا خواهند زیست و این آرزویی ست که ما باید در پی تحقق آن بکوشیم نه آنکه آلت دست تفرقه انداز و حکومت کن گردیم. هرگونه انحراف از این مقصد - با ازدیاد جمعیت دنیا و کم شدن منابع زیست -

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
امروز ٢١ آذر روز افتخار بر ملت تورک آذربایجان است روز تاسیس حکومت ملی آذربایجان برهبری پیشوای کبیر جعفر پیشه وری است بهمین مناسبت سال روز تاسیس حکومت ملی آذربایجان را به تمامی آزادی خواهان ، طرفداران حق برابری زن و مرد ، طرفداران عدالت اجتماعی و تمامی ملل تحت ستم تبریک و تهنیت میگویم بزرگترین درس و عنعنعه « جنوبی آذربایجان ملی حکومت عنعنه سی » ٢١ آذر تاسیس حکومت ملی آذربایجان است که بما یادگار مانده و چراغ راه مبارزه حرکتملی آذربایجان جنوبی شده .یاد تمامی شیهدان حکومت ملی از جمله سنبل شهامت و ایستادگی سرگرد خلبان فریدون ابراهیمی که با چشمان باز جوخه اعدام را بوسید و گفت سلام دار آغاجی « سلام جوخه اعدام » گرامی باد .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب peerooz

در کامنت اولیه‌ی شما چنین چیزی وجود داشت "زندانی به جای آنکه از شرایط خودش در زندان شکایت نماید ..." اما اینکه این بخش از کامنت ویرایش شده است یا چه شده است من اطلاعی ندارم! البته من نمی‌دانم در عیران‌گلوبال امکان ویرایش کامنت‌ها وجود دارد یا نه!؟ شاید هم برای از ما بهتران وجود داشته باشد که من در خصوص آن هم اطلاعی ندارم! اما به خاطر آنکه در کامنت شما دیدم چنین چیزی نوشته‌اید "زندانی به جای آنکه از شرایط خودش در زندان بنویسد ..." نوشتم که شما مثل اینکه مطلب را نخوانده ازبر شده‌اید! ایشان به صراحت نوشته است که موضوع زندان و شرایط آن، مورد بحثش نیست بلکه مبحث در خصوص «برخورد نژادپرستانه با اقلیت ملی و قومی» می‌باشد. اما نیت شما مثل این به اصطلاح تبریزی ضد تورک، تخریب ایشان بود که چرا از زندان این مطلب روشنگرانه را نوشته است چرا که شماها با اساس وجودی چنین مطالبی مشکل دارید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آلتین,
با تشکر صمیمانه از سعی شما در کمک به درک من از اوضاع, این " پیر پاتالی که در کشورهای غربی روی مبل راحت خود لم داده " قبلا به کمبود اطلاع خود اعتراف نموده است و نمیداند که چه چیز را " ازبر " شده است. تمنا دارم که اشتباهات من در آن چه در کامنتم آمده است را تصحیح بفرمائید, به ویژه آنکه تحصیلات عالی جناب دکتر حسنی در باکو نبوده و ایشان دبیرکل تشکیلات یئنی گاموح نمی میباشند و تشکیلات یئنی گاموح آنچه نیست که در " ویکی‌پدیای ف-ا-ر-س-ی " آمده است.

بنده " فاشیست‌ ضد تورک که اوقات بطالت خود را با خواندن مطالب این سایت و نوشتن عریضه‌ نامه‌ها سپری می‌نماید " , این " به اصطلاح تبریزی کمونیست‌ بوقلمون‌صفت " را نمی شناسد و مسئول گفته های او نمی باشد.

و اگر اشتباهات دیگری در باره جناب صادق زیبا کلام و رضا خان و تقلید او از آتاتورک رخ داده است لطفا بر بنده منت گذارده و یک به

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 

1- قوم پرستانی که با فشار به حاکمان در این چند دهه اجازه اقامت مهاجران خارجی حتی جنگزده های خوزستانی را در شهر و استانشان ندادند علم ضد نژادپرستی و دلسوزی برای افغان و عرب بلند کرده اند. کسی که با پوشیدن شلوار کردی در ارومیه مخالف است و در ورزشگاه تبریز شعار العرب الح... سر می دهد ضد نژادپرستی بر ضد عربها شده! عربی که تکفیریهای داعش را برای قتل عام هم تباران خود درست کرده از نژادپرستی ایرانی می گوید!
سالهاست اقامت مهاجران افغان و عراقی در آذربایجان و کردستان و خوزستان و مازندران و اکثر مناطق قومی بطور کامل ممنوع است و همه در استانهای با فرهنگ غالب فارسی ساکن شده اند!
ترامپ هم گفته بود انتخاب شود افغانی به امریکا راه نمی دهد.
البته طبق گفته این آقای زیباگلم شما باید از طالبانو ملاعمرو بزرگترین تولیدکنندگان موادمخدرجهان که افغانها باشند خوشت بیاید وگرنه نژادپرست هستی!!!
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
« هر خلقی با اکثریت آرا در فضای دموکراتیک انتخاب کند کشور مستقل خود را تشکیل دهد- هیچ نیرویی حق ندارد این مردم را به خون کشد- و نمی تواند. » این یعنی انتخاب « اتحاد یا جدایی داوطلبانه» .
فرق بین چپ دموکرات با « چپ شونیست و مجاهد توتالیتاریست و اسلامیست» اینجا ست.
تجزیه یا عدم تجزیه مسئله حقوقی ست و تصمیم گیرنده آن « رای دموکراتیک اکثریت هر خلقی ست.»
نه تصمیم گروهی شونیست یا توتالیتاریست.
تصویر دیرنج مین ائللی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب تبریزی با واقعیات سیاسی داخل ایران بیگانه هستند. نوشته که جای خود دارد, دنیای دیجیتال و سست شدن کنترل آخوندها بر اوضاع حتی اعدامیون سیاسی را قادرساخته که کلیپ سخنانشان را به خارج از زندان منتقل کنند. رابطه ایشان با وطن تنها در طعم چلوکباب سر کوچه شان خلاصه شده است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای مسئول کامنت! ممکن علت را برای خوانندگان نیز بفرمائید، به کدام دلیل از انتشار اولین کامنتم امتناع میکنی! اگر دومین و سومین کامنتم میرسد، آنرا نیز در بین کامنتها مدفون میکنی...!؟
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به آ. ائلیار
کمونیستها و سوسیالیستها و چپ گرایانِ راستین ایرانی، هیچ پیوند و قرابتی با افکار ارتجاعیِ قوم گرایانه و تجزیه طلبانه و پان ترکیستی و پان عربیستی ندارند. منظور برخی از چپهای ایرانی از بیان اتحاد داوطلبانۀ خلقهای ایران و حق تعیین سرنوشت خلقها، اصلاً و ابداً به معنای تجزیه و تکه پاره شدن ایران نیست. منظور این دسته از چپهای ایرانی این است که خلقهای ایران به دور از تحکم و هژمونی یک خلق یا یک گروه بر دیگر خلقهای ایران، زندگی نوینی را آغاز نمایند، در یک کلام ایران به معنای واقعی کلمه متعلق به همۀ ایرانیان باشد. این دسته از چپهای ایرانی ، اتحاد داوطلبانۀ خلقها و حق تعیین سرنوشت را شکل حکومتی دمکراتیک و فدرال می دانند که در آن همۀ خلقهای ایرانی بطور همسان در جوار هم به زندگی و سازندگی مشغول باشند.
فدرالیزم یکی از اشکال حق تعیین سرنوشت برای خلقهاست که برخی از سازمان های چپ آن را جزء

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دیگر از مسائلی که بنده از درک آن عاجزم یکی هم اینست که چرا جناب سازاخ مرا هم مرام " آقایان تبریزی و موحدی و پیروز " میدانند. توصیه من به ایشان اینست که بجای این مقایسه ها بهتر است مواظب جیره لوبیای مردم باشند که که هنگام ارتکاب عمل, دنیا به گند کشیده نشود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقایان تبریزی و موحدی و پیروز ،، دیواری کوتاهتر از دیوار یک زندانی پیدا نکردید؟ عدالت کمونیسم شما غیر از این نمی تواند باشد. ضعیف کشی کار پسندیده ایی نیست, دست از سر ملت ترک آزربایجان بردارید، کمونیسمتان را نگه دارید به چین و شوروی و کوبا و کره شمالی که ملتشان از فقر یا معتادند به الکل و کوکایین یا به فحشا روی آوردند و یا مثل روبوت در کره شمالی مخالفین را با خمپاره اعدام می کنند. من واقعا نمی فهمم شما از جان ملت ترک آزربایجان چه می خواهید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تصویر دیرنج مین ائللی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
صادق زیباکلام متولد مراغه و بزرگ شده تهران است. پیغمبر و امام نیست که مریدش باشیم و همه افکارش, رفتارش و طرز زندگیش را عینا قبول کنیم و میمون وار عمل نمائیم . در قرن ما مرید پیغمبر و خدا بودن نشان بی خردی و یا کم خردیست چه برسد به پیروی کامل از مسلمان اصلاحطلبی مانند زیباکلام که فکر میکند حقیقت منتظر اوست تا بهش برسد و تا آن زمان میتواند جنایتکار باقی بماند. هرکسی حتی اگر 99 درصد هم با من نوعی اختلاف عقیده و سلیقه داشته باشد حد اقل یک درصد اشتراکات هم خواهد داشت. ببسیاری از ذوب شدگان در فرهنگ بشدت اخوند زده ایرانی منطق پارادوکسیال آخوندی را دربست پذیرفته و بکارش میگیرند و حتی ادعا میکنند که بی دین هستند!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تبریزی ستاره دار! جار می اندازد، گویا مطلب فوق را آقای دکتر حسنی نه نوشته است. اگرچنین قضاوت نادرستی دارد، هرز نامه های خودش را چه کسی مینویسد؟! ایشان جار می اندازد گویا قیمت نان ده برابر شده است! این چه ربطی به وی دارد؟ آیا ایشان وکیل مردم ایران است؟ آیا تا بحال در پائین آوردن قیمت نان بمردم کمک کرده است؟ یا فقط شعارمیدهد؟ ایشان که اینهمه با تبلیغات دروغین، جیغ و داد راه میندازد، آیا شخصا کمکهای مالی نقدی به همان دهقانان و کارگران و زحمتکشان تهیدست ایران کرده است؟ مگرشعارهای توخالی ایشان چه دردی از درد زحمتکشان و تهیدستان و بیچارگان را دوا میکند که جیغ و داد راه می اندازد؟! آیا با نام تهیدستان میخواهد خود را مطرح کند؟! ایشان که خود یک پانکرد تمام عیار است! چرا سنگ ایران را به سینه میزند! آیا مردم را احمق حساب
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تفاوت « چپ» با « چپ شونیست»:
« چپ شونیست» چپ نیست. او « فارسیست-ایرانیست» است. او « ناسیونالیست-سوسیالیست» است.
-او « وجود مسئله ملی، تبعیض ملی» را انکار میکند.
-حق تعیین سرنوشت جهت اتحاد یا جدایی داوطلبانه را انکار میکند.
---
-اما چپ ، اتحاد یا جدایی داوطلبانه را پیشنهاد میکند.
-وجود مشکل تبعیض ملی و مسئله ملی را می پذیرد و خواهان برابری و عدم تبعیض است. و بر انتخاب داوطلبانه ی حق تعیین سرنوشت تکیه میکند.
---
بین چپ برابری خواه و انتخاب گر - و چپ شونیست از زمین تا آسمان فاصله وجود دارد.
---
در نقد نباید چشمها را بست و گفت « ننه م منه کور دییب- هرگلنی وور دییب».
حساب « چپ معتقد به انتخاب داوطلبانه» را از « چپ شونیست» جدا کنیم.
حساب چپ معتقد به انتخاب داوطلبانه ، در حق تعیین سرنوشت- از چپ شونیست جداست.
« چپ معتقد به انتخاب داوطلبانه- با چپ شونیست» یکی نیست.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب peerooz

شما مثل اینکه مطلب را نخوانده ازبر شده‌اید! نویسنده در همان ابتدای مطلب نوشته است:

"بازداشت های غیرقانونی، ایراد ضرب و شتم، به سخره گرفتن باورها و عقاید، پرونده سازی و در نهایت اجبار قضات به صدور احکام غیرقانونی از جمله اقداماتی هستند که سوابق فعالیتی نیروهای موسوم به سربازان گمنام امام زمان را تشکیل می دهند. در زندان هم هربار که اراده کنند، می آیند با همان ادبیات بی ادبی قدرت بلامنازعشان را در مقابل زندانی به بند کشیده به نمایش می گذارند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
عنصر تبریزی ستاره دار! جار می اندازد، گویا مطلب فوق را آقای دکتر حسنی نه نوشته است. اگرچنین قضاوت نادرستی دارد، هرز نامه های خودش را چه کسی مینویسد؟! ایشان جار می اندازد گویا قیمت نان ده برابر شده است! این چه ربطی به وی دارد؟ آیا ایشان وکیل مردم ایران است؟ آیا تا بحال در پائین آوردن قیمت نان بمردم کمک کرده است؟ یا فقط شعارمیدهد؟ ایشان که اینهمه با تبلیغات دروغین، جیغ و داد راه میندازد، آیا شخصا کمکهای مالی نقدی به همان دهقانان و کارگران و زحمتکشان تهیدست ایران کرده است؟ مگرشعارهای توخالی ایشان چه دردی از درد زحمتکشان و تهیدستان و بیچارگان را دوا میکند که جیغ و داد راه می اندازد؟! آیا با نام تهیدستان میخواهد خود را مطرح کند؟! ایشان که خود یک پانکرد تمام عیار است! چرا سنگ ایران را به سینه میزند! آیا

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در دنیا هزاران هزار مطلب وجود دارد که من از آنها بی اطلاعم از جمله موارد زیر :
جناب دکترلطیف حسنی تحصیل کرده باکو و دبیرکل تشکیلات یئنی گاموح میباشند که مطابق گزارش ویکیپدیا " مخفف شدهٔ عبارت جنبش بیداری ملی آذربایجان جنوبی، یک گروه سیاسی تجزیه‌طلب است که برای جدایی آذربایجان ایران از کشور ایران و اتحاد آن با جمهوری آذربایجان یا تشکیل «آذربایجان واحد» فعالیت می‌کند ". حال چرا چنین شخصی به فرمایشات جناب صادق زیبا کلام استناد میفرمایند برای من قابل درک نیست, همان زیبا کلامی که گفته است:
«مدیون چکمه‌های رضا شاهیم. من معتقدم تاریخ بهترین تعیین کننده است به شرطی که تحریف نشود؛ به نظر من رضا شاه خدمات زیادی را به ایران کرد. من معتقدم که ایران مدیون دو نفر است؛ یکی شمشیر آقا محمد خان و دیگری چکمه رضا خان؛ هر چند در دوران رضا شاه فضای بسته و دیکتاتوری حاکم بود ولی همین رضا خان توانست یکپارچگی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این درماندگان شونیست و پانفارس در مقابل منطق و فاکتهای مقاله نمی توانند حرفی بزنند میآیند مثل بهمن موحدی.... یکی نیست از این آقا بپرسد در عرض این مدتی که شروع به کامنت نویسی کرده ای آیا جز تحقیر و فحش و بد و بیرا به تورکها و بح بح و جح جح به شونیست فارس و مجاهدین خلق و فارس بزرگ کاری دیگری کرده ای ؟ اتفاقا وجود افرادی از این قبیل بیانگر حقانیت حرکت ملی آذربایجان است و در ضمن این اولین بار نیست که آقای دکترلطیف حسنی رهبر ینی گاموح از زندان نوشته و مقاله به بیرون داده و تا بحال نیز طرف ایشان هیچ کدام تکذیب نشده و همین دادن نوشته و مقاله به بیرون بار ها باعث مجازات ایشان توسط مسئولین زندان شده

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بهمن موحدی!

سرتاپای کامنتهای تو مملو از پرخاشگریهای .. می‌باشد که شخصیت حقیر و بی‌مایه‌ی شما کمونیست‌ها که هنرشان فقط کوبیدن بر طبل شعارهای توخالی می‌باشد را به روشنی به تصویر می‌کشد. اینها همان شعارهای شکمی هستند که از .... به بیرون تراوش می‌نمایند و صد البته بردشان نیز در محدوده‌ی شکم شریف‌تان می‌باشد.

عالم و آدم می‌دانند که سازمان مجاهدین خلق یک سازمان تروریستی است که دستش تا آرنج به خون مردم عیران آغشته است. این چیزی نیست که من بگویم بلکه اعمال ددمنشانه‌ی سازمان تروریستی مجاهدین خلق در طی سالیان متمادی به روشنی مبین آن است. البته از شما تروریست‌های وابسته به این سازمان مخوف که هر روز به نوکری یک ارباب در‌می‌آید انتظار نمی‌رود که چشمتان را به روی جنایتهای این سازمان بر علیه مردم عادی عیران باز نمایید.
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به جناب آلتین خان
سازمانهای کمونیستی ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران کوچکترین نقشی در روی کار آوردن خمینی خون آشام نداشتند. به دو دلیل خمینی توانست در سال 57 قدرت را بدست گیرد و حق حاکمیت مردم را غصب کند؛ اولین دلیل، زدوبندها و ساخت وپاختهای امپریالیسم آمریکا با خمینی خون آشام در مقطع انقلاب ضدسلطنتی در سال 57 بود و دوم اینکه زمینه های پذیرش خمینی در داخل ایران به دلیل استبداد و خفقان و دیکتاتوری شاه خائن مهیا شده بود و عاقبت خمینی توانست سوار بر موج انقلاب آزادیخواهانه ی خلق قهرمان ایران در سال 57، آن انقلاب شکوهمند را به سرقت ببرد و پاسدارها و بسیجی ها و کمیته چی ها و چماقداران وحشی را به جان انقلابیون و مردم بیاندازد.
وشما جناب آلتین خان دقیقاً همان حرفهای طرفداران رژیم جمهوری اسلامی و سلطنت طلبان را می زنید که اصرار دارند ردپای امپریالیسم آمریکا را در روی کار آوردن خمینی خون آشام -

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چپ در ایران عامل ترور و تروریسم جنگ و تفرقه و بی ثباتی و اختناق .
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به جناب آلتین خان
این اصرار بر غلط نویسی در کامنتها و همچنین توهینهای گستاخانۀ شما پان ترکها به ایران و ایرانی و سازمانهای سیاسی و انقلابی ایران، نشانگر شخصیت حقیر و خوی فاشیستی شما پانترکها است. شما پانترکها و تجزیه طلبان آذربایجانی از افراد خارج از فُرم و نُرم جامعۀ ایران هستید. جناب آلتین خان ! اینرا بدان که پس از سرنگونی رژیم ضدبشری و ضدایرانی جمهوری اسلامی، اگر جریانی قصد دامن زدن به تنش های قومی و یوگسلاویزه کردن ایران را داشته باشد،خلق ایران با قاطعیت انقلابی عمل خواهد کرد، و برای حفاظت از هموطنان شریف تُرک در آذربایجان و سایر نقاط ایران، با اشرار تجزیه طلب به ظاهر آذربایجانی و پان ترکیستهای پلید با قاطعیت انقلابی برخورد خواهد شد و خلق ایران، آنها را کنار آخوندها و پاسداران و دزدان بازاری خواهد فرستاد.
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نمی توان بی چون و چرا پذیرفت که این نوشتار را آقای دکتر لطیف حسنی آن هم از زندان رجائی شهر (گوهردشت) نوشته است! بارها نامه هائی که نام زندانیانی را بر روی خود دارند در اینترنت دیده شده اند بی آن که نویسنده آن نامه ها آن زندانی ها باشند! گاهی وزارت اطلاعات رژیم ولایت فقیه برای پیاده کردن نقشه های پیچاپیچ خود این نامه ها را می نویسد و گاهی کسان دیگری چنین نامه هائی را می نویسند تا برنامه هایشان را پیاده کرده باشند! به زیرنویس های این نوشتار نگاه کنید، نوشته شده است روزنامه شرق و روزنامه ایران و سالنامه روزنامه شرق و کتاب مفاهیم اساسی در علوم اجتماعی و کتاب یادمان های ترکی باستان، آیا کسی که در زندان گوهردشت آن هم برای اتهام های سیاسی زندانی است به آرشیو بزرگی از روزنامه ها و یا به کتابخانه بزرگی از کتاب های گوناگون دسترسی دارد تا نوشتاری نوشته و منبع نوشتارش نیز آن روزنامه ها .....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
منم بابک خرمدین ازآذربایجان:اگر شماره یک نژاد پرستی عربان باشند شماره دوشان ترکان هستند ما آذر بایجانیان خیلی خیلی خوب آنان را میشناسیم.از بخت بداین زبان کارگری ترکی با نواقص آن را شاهد هستیم که چگونه ترکان وارونه اوضاع و احوال را امیبینند.به عبارتی برای یک لیوان شیر میروند یک گاو میخرند.وقایه رخ داده درایران ملاک برای دادن نظریه قاطع کافی نیست.از طرفی دیگر این ترکان که با مزدوری درآرتش ساسانیان پایشان درایران باز شد انتظاروطن دوستی و مدنیت را از آنان نباید داشت خوی بیابان گردی در آنان و نفرت آنان با شهرنشینی و قا نون گریزی بنیادی است اما گرایش خود فریبی و کورکورانه ای دارنند به مذهب. عملکرد آنان وطن فروشی اشان انحرافات اخلاقشان را از زمان سلطان محمود غزنوی و معشوقه مردش ایاز و و و و ثبت دلها و سینه هایمان است .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بهمن موحدی!

می‌دانیم و می‌دانید که اشرار کمونیست نقش ویژه‌ای در فرو رفتن عیران در کام هیولای ولایت وقیح داشتند. تا دیروز شعار «همه باهم خمیتی» را سر داده و عکس خمینی را در ماه می‌دیدید و خلخالی جلاد را در سرتاسر عیران به عنوان نماینده‌ی کمونیست‌ها در مجلس شورای رژیم جنایتکار جمهوری عسلامی تعیین نموده بودید و امروز اینجا با تکرار شعارهای توخالی «زنده باد، مرده باد» در راستای هل دادن عیران به کام هیولایی دیگر گلو پاره می‌کنید. همان زمانی که شما بر عبای گندیده‌ی خمینی جنایتکار بوسه می‌زدید ملت تورک آزربایجان جنوبی بر علیه گنجانده شدن اصل «ولایت وقیح» در قانون اساسی جمهوری عسلامی قیام نمود اما شماها با همکاری تمام و کمال با رژیم جنایتکار جمهوری عسلامی تبریز و آزربایجان جنوبی را در.. خود سوزاندید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای موحدی تا حال قوم بودن فارس را انکار میکردید , حالا کمی پس کشیده اید؟
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این پان ترک نیرنگ باز به نام "لطیف حسنی" در اباطیلی که نوشته است مدام دم از ملت های جعلی در ایران زده است و به جای اینکه بنویسد "ملت بزرگ ایران" ، مضحکانه نوشته است: "ملتهای ایران"!!!!. ایران کشوری است یک ملیتی و چند قومیتی، که اکثریت مطلق ملتش را قومیت ایرانی تشکیل داده است ( با شاخه های فارس ، کرد ، بلوچ ، لر، لارستانی، گیلک، تالش،...) دومین قوم تشکیل دهندۀ ملت ایران قوم تُرک است با شاخه های آذربایجانی ، خراسانی، همدانی ، و چند جماعت کوچک پراکندۀ دیگر. عربها در مرتبۀ سوم قرار می گیرند و عمدتاً در خوزستان ساکنند. و علاوه بر اینها اقوام یهود و ارمنی و آسوری و کلدانی هستند. سراسر ایران ملک مشاع همۀ اقوام تشکیل دهندۀ ملت ایران است، و مردمی که در یک نقطه از ایران زندگی می کنند مالک مشاع همۀ دیگر نقاط ایران هستند، و در دفاع از این حق مشاع حق دارند که در قبال هرحرکت مشکوکی که در هرنقطه از ایران
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این پان ترک نیرنگ باز به نام "لطیف حسنی" در اباطیلی که نوشته است مدام دم از ملت های جعلی در ایران زده است و به جای اینکه بنویسد "ملت بزرگ ایران" ، مضحکانه نوشته است: "ملتهای ایران"!!!!. ایران کشوری است یک ملیتی و چند قومیتی، که اکثریت مطلق ملتش را قومیت ایرانی تشکیل داده است ( با شاخه های فارس ، کرد ، بلوچ ، لر، لارستانی، گیلک، تالش،...) دومین قوم تشکیل دهندۀ ملت ایران قوم تُرک است با شاخه های آذربایجانی ، خراسانی، همدانی ، و چند جماعت کوچک پراکندۀ دیگر. عربها در مرتبۀ سوم قرار می گیرند و عمدتاً در خوزستان ساکنند. و علاوه بر اینها اقوام یهود و ارمنی و آسوری و کلدانی هستند. سراسر ایران ملک مشاع همۀ اقوام تشکیل دهندۀ ملت ایران است، و مردمی که در یک نقطه از ایران زندگی می کنند مالک مشاع همۀ دیگر نقاط ایران هستند، و در دفاع از این حق مشاع حق دارند که در قبال هرحرکت مشکوکی که در هرنقطه از ایران
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
روی آوردن ودست زدن به تقلب و توهین و نیرنگ و جعل ، شیوه و رویۀ همیشگیِ اشرارِ تجزیه طلب آذربایجانی و پان ترکهای پلید می باشد که دچار واماندگی و درماندگی مطلق علمی و عقلی اند. این تجزیه طلب پان ترک درنوشتۀ بالا به طرز چندش آور و نفرت انگیزی به شاعر بزرگ ایران "فردوسی" توهین و حمله کرده است و نام "خلیج همیشه فارس" را زیر سوال برده است. این پان ترک دغل باز بداند که باید اشعار و عقاید "فردوسی" را با توجه به اتفاقات زمانه اش سنجید و نباید فراموش کرد که در آن زمانها، عربها و ترکها در ایران ، جنایات و ظلمهای بسیاری را مرتکب شده بودند و عکس العمل فردوسی در شاهنامه در آن زمان کاملاً طبیعی و قابل درک بوده است. اما در زمان حال، عرب ستیزی و ترک ستیزی، تفکری به غایت ارتجاعی و انسان ستیزانه و راسیستی است.
اشرار تجزیه طلب آذربایجانی و پان ترکهای پلید بدانند که پس از سرنگونی رژیم ضدبشری و ضدایرانی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چی شده که نویسنده این زهر نامه و منتشر کننده علی رضا اردبیلی شدند. ... چپ عربها و نگران منافع منطقه ای آنها شدند.