نامه شهرداری مادرید به حسن روحانی در دفاع از زندانیان سیاسی ،عقیدتی

از این طریق لازم میدانیم مراتب نگرانی عمیق خود را از وضعیت بسیار خطرناک سلامت این زندانیان که زندگیشان را در معرض تهدید قرار داده است را باطلاع شما برسانیم

ترجمه نامه اعتراضی شهرداری مادرید به حسن روحانی 

دردفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران از حمید حسینی  

 

در پی فعالیت و تماس گیری فعالین حقوق بشر،  شهرداری مادرید نامه زیر را در ارتباط با وضعیت زندانیانی که در اعتصاب غذا هستند و سلامتشان در معرض خطر قرار دارد بویژه، آرش صادقی، مرتضی مرادپور، علی شریعتی، سعید شیرزاد برای آقای روحانی  ارسال داشت.

متن نامه بقرار زیر است: 

   28- 12- 2016 

خیابان فلسطی

کاخ ریاست جمهوری 

تهران.

آقای روحانی رئیس جمهوری محترم جمهوری اسلامی ایران.

 

گزارشهایی که از طریق هرانا ( مجموعه فعالین در دفاع حقوق بشر در ایران ) بدست ما رسیده است بیانگر وضعیت خطیر سلامتی تعدادی از زندانیان سیاسی است که در اعتصاب غذا بسر میبرند. از میان آنها بویژه وضعیت  آرش صادقی، مرتضی مرادپور، علی شریعتی، سعید شیرزاد، بسیار نگران کننده است.

از این طریق لازم میدانیم مراتب نگرانی عمیق خود را از وضعیت بسیار خطرناک سلامت این زندانیان که زندگیشان را در معرض تهدید قرار داده است را باطلاع شما برسانیم. آنها به خاطر اعتراص بمجموعه شرایطشان در زندان در اعتصاب غذا هستند.

ایران از جمله امضاء کنندگان منشور جهانی حقوق بشر مصوب سازمان ملل است، انتظار ما آنست که جمهوری اسلامی ایران بوظایف خود در این زمینه عمل کند.

آقای رئیس جمهور، ما از شما درخواست میکنیم در این مورد اقدام کرده و کمک کنید تا زندانیان اعتصابی بتوانند  حداقل به بخشی از خواسته هایشان دست پیدا کنند تا از این طریق سلامت کاملشان تامین و از هر گونه خطری در امان باشند.

 

با احترام.

شهرداری مادرید

ماوریسیو والینته.

 

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.