کارزار پیروزمندانه آرش صادقی

آرش صادقی در این مبارزه که هفتاد و دو روز به درازا کشید، درسی به یاد ماندنی به ما و به هم نسلانش و هم به حکومتیان داد، آن طور که تا جهان برپاست نام این دلاور مرد بر تارک تاریخ کشورمان چون نگینی بر انگشتر خواهد درخشید!

زندانی سیاسی در کشور ما جز اعتصاب غذا آیا حربۀ دیگری در اختیار داردتا در کشورمان که قدمت چند هزار ساله تاریخی دارد حقوقش را احیا کند؟

آرش صادقی جوانی از جوانان سیاسی وگرفتار کشورمان! شیر مادر حلالت باد.

آرش نه فقط در گفتار که در کردارعملا آن هم در زندان با اعتصاب غذا پنجه در پنجۀ حکومت بی لیاقت جمهوری اسلامی نهاد و در این مبارزه که هفتاد و دو روز به درازا کشید درس بزرگی به ما وبه هم نسلانش و هم به حکومتیان داد به یاد ماندنی آن طور که تا جهان برپاست نام این دلاور مرد بر تارک تاریخ کشورمان چون نگینی بر انگشتر خواهد درخشید!

آرش صادقی دیرزمانی بود به جرم دگراندیشی و به جرم دفاع از قوانین حقوق بشرکه مورد قبول تمامی کشورهای پیش رفتۀ جهان است سر از زندان درآورده بود.

حکومت بی کیاست و زورگوی جمهوری اسلامی که هیچ سخن و خواستۀ بر حقی را تاب نمیآورد،ارادۀ آرش را در زندان به خوبی آزمود.

آرش جوانی نبود که در مقابل زور و تهدید و کتک کوتاه بیاد برعکس محکم تر از همیشه چون صخرۀ کوه در مقابلشان ایستاد.حکومت که این سرسختی کم نظیر را تجربه کرده بود، این بار به خاطر درهم شکستن ارادۀ این جوان زندانی سیاسی، به سراغ همسرش که خانم گلرخ ایرانی باشد رفت و گلرخ را چون خود آرش به جرم گناهی ناکرده به زندان آوردند .

ظلم مضاعف که میگویند و شنیده ایم همین است. بریده باد زنجیر ظلم. چه باید کرد؟ آرش خسته و زخمی اما با اقتداری محکم تر از پیش اعلام اعتصاب غذا کرد . خواسته اش روشن بود: ناجوانمردان رذل! همسرم را بدون قید و شرط آزاد کنید!

آرش روز به روز با حالی که نزار و نزارتر میشد اما با ارده ای مستحکم ایستاد تا آن جا که سرانجام بعد از گذشت هفتاد دو روز دژخیمان را به عقب نشینی وا داشت وراهی جز آزادی گلرخ برایشان باقی نگذاشت که خانم گلرخ را آزاد کردند.

آزادیت مبارک باد خانم گلرخ!

 
محمد (اشکش) مستوفی، معلم اخراجی شهر کنگاور- فرانکفورت ام ماین

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آرش صادقی نماد اتحاد گروهک ایران ستیز پژاک با اصلا طلبان نفوذی سیستم آخوندی و سلطنت طلب هاست فقط همین