بشریت مترقی به چیزی تحت عنوان نژاد معتقد نیست
19.01.2017 - 20:04

از : حبیب خسروی

 

... می‌پرسید که، خاستگاه فکری شما چه اشکالی‌ دارد؟ 

اشکالش این است که به اعتراف خودتان از یک ایدئولوژی فاشیستی نشأت گرفته است. چرا که امروز بغیر از راسیست‌های ضدّ بشر، تمامِ دنیا، تئوریِ نژاد آریایی را بعنوان یک نظریه راسیستی -فاشیستی پذیرفته اند و این حتا در برخی‌ از کشور‌ها جرم محسوب میشود.
چرا که چند ده سال پیش، معتقدین به این نظریه با اتکا‌ به این تز‌ِ فاشیستی، به بزرگترین جنایت تاریخ بشری، که موجب کشتار ده‌ها میلیون انسان شد، دست زدند.

می‌پرسید که، آیا ما تورک‌ها به چیزی به نام نژاد اعتقاد داریم یا نه؟

نه . نه ما، و نه بشریت مترقی به چیزی به نام نژاد آریایی یا تورکی و غیره معتقد نیستیم. در اصل، امروز در قرنِ بیست و یک، بغیر شما و گروه‌های فاشیستی راسیستی، هیچ کس به این نوع تئوری‌های ارتجاعی و ضدّ بشری معتقد نیست.

دیگر اینکه، ما را متهم می‌کنید که، از زبان فارسی نفرت داریم!
لطفا برای چند لحظه کلاهِ خودتان را قاضی بکنید و ببینید که آیا ما از زبان شما نفرت داریم و یا شما از از زبان ما؟

می‌پرسید که؛ مگر قرار است همه شاعران هم سطح حافظ و سعدی باشند؟

نه عزیز، نه قرار است همه هم سطحِ حافظ باشند نه می‌توانند به مقامِ حافظ برسند . منظور من- که شما از درکِ آن عاجز هستید- این است که ، تمام این شعرا در دربار سلاطین و شاهان تورک پرورش یافته اند. شما در هزار سال گذشته کدام شاعر درجه یک یا درجه د دو  فارسی گوی را سراغ دارید که تحتِ حمایت شاهان تورک نبوده باشند؟ اگر می‌شناسید لطفا نام ببرید، و گرنه بهتر است سکوت کنید.

می‌نویسید؛ "چیزی به اسم حاکمیت مطلق زبان فارسی و حاکمیت مطلق ایدئولوژی پان فارسیستی نه تنها در آذربایجان بلکه در هیچ جای دیگر ایران وجود ندارد و در طول تاریخ ایران هم وجود نداشته "است.

آیا اینکه برای ده‌ها میلیون کودکِ آذربایجانی، که حتا یک مدرسه به زبان مادریشان وجود ندارد، تمام سیستم آموزشی و اداری و رسانه یی و... همه و همه به فارسی ‌ست ، دلیل بر حاکمیت مطلق زبان فارسی و ایدئولوژی پان فارسیستی نیست!؟

با خواندن این افکارِ شما،  به یادِ شعاری که، مردم تبریز سالها پیش، به هنگام یک انتخابات می‌دادند می‌‌افتم.
در این انتخابات در کنار یک آخوندِ حزب‌اللهی، یک خانم زیبا رویِ تبریزی، که خالی‌ بر گوشه لب داشت، هم کاندید شده بود. آن روز مردم در خیابان‌های تبریز این شعار را می‌دادند: 
"رأی ورروخ خاللیا، دوداقلاری باللیا.
رأی ورمروخ ماللیا، هم مینه ، هم دانلیا!
             Rəy verirux xallıya
              Dodaqları ballıya
       Rəy vermirux mallıya
  Həm minə, həm danlıya 
 ( ما رای مان را به آن خانم زیبایی که خالی بر چهره دارد، میدهیم. نه به آخوندی که هم سوار ما شده و هم ما را ملامت می‌کند.) 

خلاصه اینکه
شما، هم، تمام آثار هویتی ما غیر فارس‌ها را قدقن کرده و منکر میشوید، و هم بی وقفه ما را به خاطر "نژاد" غیر آریایی ما، سرزنش و ملامت می‌کنید.
دیگر اینکه لطفا سنگِ حافظ و بقیه متفکرین را به سینه نزنید و سعی‌ نکنید که آنها را شریک جرم کنید. در نظر او
" تورکان پارسی گوی، بخشندگان عمرند، یا رب بشارتی ده، پیران پارسا را".

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کامنتهای ایرانگلوبال

مطالب مرتبط:

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما