همنشینی با پارسیان ایرانی بهتر از همسایگی با پان ترُکهای افراطی

به یقین مردم کُردستان در بیش از سه دهه از حاکمیت ملایان شیعه بر ایران به خوبی دریافته اند که بر خلاف شماها که همیشه با مفهوم مرکز و فارس آلرژی داشته و آنرا دستاویزی برای مشکلات خودتان تعریف می کنید، ریشه گرفتاریهای ایران را در سیاست حاکمیت های گوناگون می دانند که بدون هیچ اغراقی اکثراً ترک و تازی بوده اند نه پارس و ایرانی.
مگر پادشاهان خونریز صفویه و حاکمان نالایق و وطن فروش قاجار در دوره های پیشین اصالتاً به کدامین ملت تعلق داشته اند...

 

 
این روزها و بعد از حوادث ناگواری از قبیل تجاوز نیروهای بی نام و نشان اداره اطلاعات رژیم ولایت فقیه به یک خانم مهندس کرماشانی و متعاقباً خودکشی ایشان، حمله عمدی نیروهای انتظامی همدان به بازیکنان تیم سردار شهرستان کُردنشین بوکان با گاز اشک آور و کشتن چند کولبر کُرد توسط مرزداران جمهوری اسلامی و وقایع تلخ دیگری که هر روزه در گوشه و کنار کُردستان روی می دهند و دیده و شنیده می شوند، کم نیستند حاقدان و کج اندیشانی که در ظاهر روشنفکر و در باطن بوی تعفن تعصب و مذهب، آنها را با توهمات دوران ایلخانان و صفویه و قاجار پیوند زده است.
آری، هیچ شکی نیست در چنین شرایطی که اکثر انسانهای آگاه و اندیشمند ایرانی از هر ملت و مسلکی با احترام به هموطنان کُرد خود در ایران کثیر المله و متنوع المذهب، خود را در غم و اندوه آنها شریک می دانند، حمله های لفظی و نوشتاری پان ترکها و بی احترامی آنها به ملت کُرد که در قالب پیامهایشان برای ابراز همدردی با مردم خوزستان در دنیای مجازی نشر یافته، جای تٲسف و تٲمل بوده و صد البته به زودی پاسخ بی ادبی آنها را یکی پس از دیگری بدانها خواهیم رساند.
 
برخی از پان ترکها که گویا قرص توهم زا مصرف کرده اند، بسیاری از شهرهای کُردستان را جزء لاینفک آذربایجان دانسته و با استناد بر اسناد جعلی و لفاظی های بی اساس و غیر منطقی خود، منشٲ تاریخی و جغرافیایی مردم کُرد را از هندوستان دانسته و گویا اصالت اصلی خود را که از حوالی بیابان معروف گبی در مغولستان بوده را به حافظه فراموشی سپرده اند.!
بخش دیگری از پیام پان ترکها، تشویق نیروهای سرکوبگر رژیم ولایت فقیه به کشتن شهروندان مناطق کُردنشین و شادمانی آنها از حمله به بازیکنان فوتبال یک شهرستان کُردستان را شامل می شود.! اینجاست که باید از روشنفکران تاریک بین پان تُرک پرسید چگونه است برای وضعیت مردم خوزستان ابراز همدردی می کنید و خودتان را معتقد به اصل انسانیت بدون تبعیض می دانید، در حالیکه از کشته شدن هموطنان خود در بخش دیگری از ایران که مردم مظلوم کُردستان هستند شادمان هستید؟!
 
به یقین مردم کُردستان در بیش از سه دهه از حاکمیت ملایان شیعه بر ایران به خوبی دریافته اند که بر خلاف شماها که همیشه با مفهوم مرکز و فارس آلرژی داشته و آنرا دستاویزی برای مشکلات خودتان تعریف می کنید، ریشه گرفتاریهای ایران را در سیاست حاکمیت های گوناگون می دانند که بدون هیچ اغراقی اکثراً ترک و تازی بوده اند نه پارس و ایرانی.
مگر پادشاهان خونریز صفویه و حاکمان نالایق و وطن فروش قاجار در دوره های پیشین اصالتاً به کدامین ملت تعلق داشته اند؟!
بله، اگرچه در قانون اساسی زبان و فرهنگ فارسی بعنوان زبان رسمی کشور شناخته شده است، اما حاکمیت کنونی ملایان و در صدر آن رهبر و سرداران سپاه و آخوندهایی تفرقه انداز و نفرت پراکنی همچو قزوینی شبکه ولایت و ...غیره همگی ترک بوده و هیچ ربطی به فرهنگ چند هزار ساله پارس و ایران نداشته و ندارند.
ما در دوره های تاریخی متفاوت با پارسها هم مرز و خویشاوند بوده و هستیم، اگرچه امروز عده ای از طرفین آنرا انکار می کنند و آنها هم مانند شما در جبهه افراط وشوونیسم متقابل هم قرار گرفته اند، اما لوحهای تاریخی و تصاویر موجود در دیوارهای پاسارگاد و اسناد و منابع تاریخی یونانی و ارمنی همگی گویای وجود چنین رابطه ای بین ملت کُرد و پارس هستند و هیچ دسته، گروه و سازمان خاصی نمی تواند آنرا بخاطر در تعارض بودن با فکر، سیاست و مسلک خود انکار کند.
 
در کشتار معروف شاه اسماعیل صفوی و ماجرای موکری قران در مناطق کُردنشین، بعدا هم همکاری برخی سران ترک در کشتن اسماعیل خان سمتیکو در دوران پهلوی و در دوره پس از انقلاب ۱۳٥۷ به گواهی تاریخ و شهادت مردم کُردستان، هنگام صدور فرمان جهاد خمینی علیه مردم کُرد، آخوند خلخالی و پاسدارانی که در اندیشه گذر از کُردستان و رسیدن به کربلا بودند، اکثراً از کسانی بودند که به جای اندیشیدن و خرد، تنها در فکر شیعه کردن ملت کُرد و یا پان ترک و شوونیست بودند و بسیاری از آنها هم در گفتار و در هنگام جنایات خود در شهر و روستاهای کُردستان تعصب پان ترکیسم در خونشان وجود داشت و با جنایات خود در ظاهر و باطن آنرا نمایان می کردند.
 
اما آیا اکنون دعوای شما افراطیون برای ستاندن بخشی از سرزمینهای کُردستان و الحاق آن به آذربایجانی است که غیر از شما پان ترکها، بقیه ساکنان آن خود را ایرانی دانسته و هیچ مشکلی هم با سایر هموطنان خود نداشته و ندارند؟! یا اینکه اربابان ترکیه ای شما می خواهند در برابر شیرمردان کُرد در کردستان باکور که به هیچ وجهی حریف آنها نبوده و نیستند، عده ای گُرگ دم بریده سرگردان را علیه مردم کُرد در کردستان ایران تحریک کنند؟!
 
 گمانی ندارم که بزرگمردانی در تاریخ آذربایجان بوده اند که برخلاف ادعاهای کاذب و بی پایه و اساس شما خود را ایرانی و متعلق بدین آب و خاک دانسته اند و هرگز و هیچگاه فکر و ایده آنها مزدوری برای بدخواهان این سرزمین نبوده است.
با این وجود، متٲسفانه باید متذکر شد که در این سالها بیشتر جنایتهایی که در مناطق کُردنشین علیه شهروندان کُردستان توسط نیروهای اطلاعاتی و انتظامی رژیم ولایت فقیه صورت گرفته، اکثرا توسط اشخاصی انجام گرفته که از متعصبین قوم تُرک بوده و از شهرهای هم مرز با مناطق کُردنشین همچو مور و ملخ برای انجام مٲموریت و لبیک به فرمان رهبر خود رهسپار کُردستان شده اند.
 
هر وقت هم مردم کُردستان چنین حقایقی را بیان می کنند، شما پان ترکها می گوید مشکل از مرکز و فارسهاست که با سیاست اینچنینی برادری کُرد و ترک را بر هم می زنند!. اما واقعا سهم ملت فارس در کنترل سیاست کشور را شماها چگونه و در چه حدی تصور می کنید.؟!
آیا بودن و همنشینی با پارسیان ایرانی از همسایگی با افراطیون و خشونت طلبان پان ترک که هیچ تعلقی به ایران نداشته و ندارند و در نتیجه تهاجمات و لشکرکشی های مغول و تاتار در کنار ملت آذری ایران خود را جا می زنند بهتر و با ارزشتر است؟!
ـــــــــــــــــــ٭٭٭٭٭٭٭٭٭
توضیحات: دوستان زیادی در مورد مصادره به مطلوب کردن پان تُرکها از بخشی از این مقاله توضیح خواستند، کوتاه و مختصر اینکه از دیدگاه نویسنده مطلب تفاوت روشنی بین آذری های ایران و پان تُرکهای افراطی وجود دارد، همچنانکه بین ایرانی بودن و تفکر و مرام  پان ایرانیستها قائل به تفاوت هستیم. لذا نگارنده مطلب به هیچ شیوه ای در مورد آذری های هموطن هیچ توهینی نکرده است.  نوشته صرفاً  یک  نقد تند و صریح در مورد عقاید افراطی  پان تُرکهایی است که از قزاقستان تا کناره های دریای مدیترانه را تُرکستان می دانند و در اوج کینه و تعصب این روزها شهروندان کُردستان را مورد توهین قرار داده بودند. پس با این توضیح امیدوارم عزیزانی که جویای پاسخ نویسنده در مورد بخشی از متن شده بودند، تفهیم شده باشند.
انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
""" جمال ایمینیکی، فرمانده پیشمرگه‌های اطراف سینجار، اعتراف کرد که تروریست‌های کمونیست پ ک ک ، توسط تروریست‌های شیعه هشد ال شعبی‌ که به مافیای سپاه پاسداران وابسته است، حقوق ماهیانه دریافت میکنند """ گویا "" ائتلاف بارزانی - ترکیه "" برای نابودی تروریست‌های کمونیست پ ک ک شروع شده، درگیریهای اخیر بین پیشمرگه‌ها و تروریست‌های کمونیست پ ک ک در هوم سینجار، آغاز روندی جدید است. بزودی کّل منطقه ، با استناد به حکم شورای امنیت سازمان ملل نیز، خواهان اخراج ارامنه، از قره باغ خواهند شد. آیا همنشینی با مافیای سپاه خوب است؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این هم پدر مادر خامنه ای

https://fa.wikipedia.org/wiki/هاشم_میردامادی

کرمانی بودن اش را اثبات کن از سایت عظمی و کتاب های معتبری که گفتی ای 40 درصد عرب کولی هندی الاصل عقده ای قره چی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب علی:
زندگی نامه خامنه ای از زبان خوداش از سایت خبرنگاران :
حال به زندگی آیت الله سید جواد خامنه ای پدر رهبر انقلاب می پردازیم:

آیت الله حاج سید جواد خامنه ای در جمادی الآخر 1313 در نجف اشرف به دنیا آمد. دو سه ساله بود که در بازگشت خانواده به آذربایجان به تبریز آمد. دوران نوجوانی را در جریان رخداد های نهضت مشروطه گذراند. جنگ های محله امیر خیز، شهادت ثقه الاسلام و جنازه به دار کشیده او در روز عاشورا، سخنرانی های پرشور و بلند شوهر خواهر خود، شیخ محمد خیابانی را که گاه تا 4 ساعت ادامه می یافت از نزدیک دید.سید جواد به بادکوبه رفت و از طریق بحر خزر راهی عشق آباد شد و از آن صوب به خراسان رسید. وی در مشهد نزد آقایان حاج سید حسن قمی، میرزا محمد آیت الله زاده خراسانی، حاج فاضل خراسانی و میرزا مهدی اصفهانی تلمذ کرد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خامنه ای تفرشی الاصل و جدش احله نجفه...پدر بزرگ خامنه ای مدتی در خامنه تبعید بود و بعدش بدون ازدواج از اونجا شناسنامه میگیره و دوبازه مهاجرت میکنه به مشهد و مادر حامنه ای کرمانی هندی الاصله...منبع سایت خود بیت رهبری و کتابهای معتبر

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب :یاشار اوغلو
در تمام کامنت ها حتی نامی از "قلندر بلوچ" نیست
نکنه این هم از همان فنون"یک دستی زدن" ها است که کامنتی بفرستی با نام این و ان و خودات هم معترض اش شوی؟
یادام میاد قلندر بلوچ هم یکی از اسامی کم کاربرد ان 50 اسمه بود کنار خدابخش بلوچ و علی سنچولی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در شهر ما تعداد زیادر پناهنده کرد عراقی سالها زندگی کردند اما ترکهای آذری با افتخار می گویند تبریز توسعه یافته ترین شهر ایران و شهر بدون مهاجر عراقی و افغانی!! چرا چون قدرت دست خودشان بوده و اقامت مهاجر خارجی را در اذربایجان ممنوع کردند در همه این سالها!
ترکها با رانت مذهب استان کرد نشین ارومیه را ترک معرفی می کنند و اسم آن را به ناحق آذ غربی گذاشته اند و تمام مناسب و پستها را در استان در اختیار گرفته اند و با قلدری اقامت و ورود مهاجران عراقی و افغانی را به استانهای خود ممنوع کردند و با ریاکاری سنگ دفاع از ملیتها را به سینه می زنند و بین کرد و فارس اختلاف می اندازند ارومیه مال کردهای آریایی است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به‌ قلندر بلوچ...
تو بلوچ نیستی و فقط خواستی یک تیکه‌ انداخته‌ باشی و فارس کوروشی با فرهنگ هستی آخه‌ مگر شماها نبودید دادشاه‌ بلوچ را نابود کردید مگر شما کردها را نابود نکردید، برخلاف این نویسنده‌ عصبانی همه‌ قوم های ایران شما فارسها را مسئول بدبختی و فقر و فلاکت دانسته‌ و می دانند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به‌ بهمن موحدی بامدادی
حجت فارسی موحدی کرمانی چرا با ملت بزرگ ترک سر ستیز داری و کسی برایت حسابی ناکرده‌ وارد بحث می شوی در هر موصوعی دخالت نکن یاد بگیر تا...

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به‌ سازاخ
شناخت بنده‌ از نویسنده‌ چه‌ ربطی به‌ مرجع تقلید داشت گارداش؟ رای بنده‌ بر اساس معلومات و شناخت شخصی خودم بوده‌ و نگفتم بنده‌ مرجع تقلید تو یکی پان ترک هستم گارداش.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نه‌ خبر ده‌ بابا، این فارس چرا زیاد ...می کنند، یعنی شما کردها را دوست دارید. خیر مشکل شما سو استفاده‌ از این نوشته‌ کین آلود است.
خوب نویسنده‌ یک کرد سنی متعصب است بروید در گوگل مطالعه‌ بکنید حتی کرمانشاه‌ و ایلام و خراسان شمالی را کرد حساب نمی کند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب نسیم شمال، متاسفانه ما شما را نمی شناسیم، علمی ترین راه این است که انسان خودش بشناسد، با توصیه دیگران و بر اساس اتکا به شناخت دیگران، می شود تکرار ماجرای اطاعت از فتوای ولایت فقیه و روابط تقلید مقلد از مجتهد، بدین خاطر اجازه فرمائید که ما افسار عقلمان را بدست شما نسپاریم و بهتر است که آقای عارف شیخ احمدی را خودمان بشناسیم و خودمان تجربه کنیم،

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نویسنده رو ز هر حیث می شناسم، چه در دوران دانشگاه و چه در دوران بعد از آن، به راستگوئی و انصافش شکی ندارم و مطلب هم بی عیب و نقص. اما جهالت پان ترکها جلو هرگونه نواندیشی و رٲی آزاد آنها را می گیرد، البته دست خودشان نیست وقتی غیرتی می شوند باید یک روز مرگ بر فارس بگویند و یک روز مرگ بر کُرد، الان هم داعیه دلسوزی برای خوزستان و مناطق عربهای هموطن. کاش مردم خوزستان هم مثل کُردها هجوار مناطقی بودند که شماها می گوئید جزو اراضی تیمور لنگ و آق قویونلوها بوده، آنوقت می دیدیم مرگ بر آنها هم می گفتید...!
بارالها قدری عقل بدین گارداشهای پان ترک ارزانی دار...
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به سازاخ
حساب مردم ایران از حساب رژیم اسلامی حاکم بر ایران جداست. در ضمن این چه حکومت پان فارسیستی است که رهبر آن (علی خامنه ای) یک ترک می باشد؟! توسعه یافته ترین شهر ایران ، شهر ترک نشین تبریز است. و توسعه نیافته ترین شهر ایران، شهر فارس زبان کرمان است. رژیم فرقه گرا و پان اسلامیست جمهوری اسلامی یک رژیم ضدایرانی است و همچنین با زبان فارسی نیز دشمن است و اگر قدرت داشت ، زبان فارسی را ممنوع می کرد.
آخوند شیعه مثل ویروس به جان ایران افتاده است و تمام تلاشش را برای از بین بردن فرهنگ ایرانی انجام میدهد.این آخوندهای پلید دشمنی دیرینه با ایران و ایرانی دارند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این آدم دوباره با نام من یوسف آذربایجان کامنت گذاشته قابل توجه مسئول کامنتها .کامنت این فرد عبارت است از « نباید همه را به یک چشم و مثل هم دید. ترک با پان ترک فرق میکند. ما ترک ها در پی رسیدن به حقوق قانونی خود هستیم. »

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
درود بر شرفت آقای عارف شیخ احمدی
تا جایی که می شناسمت حقگو و منصفی، در پالتاک چند سال سخنانت را گوش دادم و متوجه هیچ بی ادبی و بی انصافی در کلامت نشدم، اینک هم کسانی که ایراد می گیرند از شجاعت و اندیشه آریایت هراس دارند نه ناسنجیده بودن و غیر.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بە سایت ایران گلوبال و آقای کیانوش توکلی
انصافا توهین در قالب کامنت ها وجود ندارد؟ اصلا کسانی که کامنت می گذارند یکبار مطلب را خوانده اند یا فقط غیرتی شده و تیتر رو که می بینند حس...را به خود می گیرند.
کاش کنترولی بود که نیست، انگار که انگار...

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای احمدی
آنچه عیان است چه حاجت به بیان است .
در100سال گذشته این پان ایرانیستها وپانکردها هستندجنایت کردند وباعث عقب مانده گی ایران هم شدند
مثل اینکه که ازدست تاریخ خشمگین وازکولی بودن کردها سخت ناراحت هستی؟!
ایکاش این تعصب پانکردییت به شما اجازه می داد شاید کمی ازواقیعت گذشته وحال را درک می کردید.
امروز مزدور منطقه وهمدست اسدجانی به غیرازکردها کسی دیگری است ؟
دیروزملت آزربایحان برای کسب خودمختاری بامرکزدست به پنجه بودند این کردها نبودند درگوشه آرزبایحان اعلام استقلال کردند؟
آیااین کار کردها جزخیانت به ملت آزربایحان ومزدوری برای دولت مرکزی نبوده است !؟
اگر کردها واقع اند به فکراستقلال بودند چرا؟
درکردستان وکرمانشاه اعلان استقلال نکردند حامی امروز آنها دراین مناطق هستندچه برسد به دیروز .
وفارس ها قبل دارندکه هرچه دارند ازترک هادارند چون ازگذشته خودکتابی ونوشته ای چیزی ندارند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به یوسف آذربایجان ومحمد
در این مطلب هیچ توهینی به ملت آذری نشده و اگر سواد ندارید مشکل از خودتان است، بعدش خواست کردستان بزرگ کردها هزاران برابر بیشتر از مقیاس و اندازه آذربایجان جنوبی شماها بیشتر طرفدار دارد، کردستان بزگ خواب و رویا نیست اما شما افراطیون با گوناز تی فی و چند پیچ فارسی که اردوغان هزینه اش رو می پردازد یک هدف دارید و آن توهین و پاشیدن بذر کینه و دشمنی...
خوب نویسنده حرف حسابی زده، مگر می شود ادعای انسانیت نمود و در حق بخشی از انسانها تبعیض قائل شد. زنده باد ملت کرد و کردستان

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خوب الان ترکهای متمدن قصاص نویسنده رو هم طلب می کنند، خوب ایشون درست می فرمایند، آذربایجان مردان بزرگی داشته و همگی ایرانی بوده ، کجای مطلب توهین به قوم آذری است؟
اما در همین چند روز پان ترکها در مترو تهران در حمایت از تیم تراکتورسازی تبریز مرگ بر فارس می گفتند را چرا فراموش کردید؟
مردم کردستان اصیل ترین نژاد آریایی هستند و در این زمینه هیچ بحثی نیست و پان ترک و پان کرد محکوم اند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این نوشته بوی تروریسم میدهد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای شیخ احمدی, آن از نقشه کردستان بزرگتان و این هم از بکار ردن ادبیات کوهستانی تان, حال باز بگوئید که آذربایجانیها بد هستند. باباجان سر تان را از برف بیرون بیاورید, قدر تهای بزرگ از تان مثل ورقهای پاسور استفاده مکنند. هفته قبل بود وزیر دفاع آمریکا به بارزانی گفت: ما از تمامیت عرضی عراق دفاع میکنیم. یعنی مهم نیست که اینهمه کرد کشته شده است ,

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای عارف شیخ احمدی عزیز، چیزهائی که از طرف حاکمیت پارسیان به ملت کرد اهدا گردیده، کولبری در مرز می باشد، یعنی شاق ترین و خطرناکترین نوع حمالی در کوهستان و عدم اجازه ساخت حتی یک مسجد برای اهل تسنن کرد در پایتخت می باشد، با این اوصاف خیلی مختصر، اگر شما آرامش تان را در آغوش پانفارسیسم پیدا می کنید، ما هم این نوع خوشبختی را به شما تبریک می گوئیم، انشالله بپای هم پیر شوید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به نویسنده این مقاله باید چنین گفت. همنشینی تورکهای آزربایجان با تورکهای تورکیه کابوس دیرینه فاشیسم فارس است - که این همنشینی و اتحاد بین تورکها با گذشت زمان بیشتر از پیش خواهد بود.! چاره فاشیسم مانند جد ناخلفشان هیتلر رو سیاه فقط انتهار است. یا قبول شکست در مفابل حقوق مللی ملل دیگران است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در پاسخ به ایشان گزارش وزارت کشور ایران به کمیساریای عالی پناهندگان مبنی بر ورود بیش از یک میلیون و سیصد هزار نفر پناهده کرد در حمله صدام حسین به کردستان عراق ٰبه استان های آذربایجان غربی و کردستان و کرمانشاه کافی است .
ایشان چنان ترک های ایران را تاتار می نامند و فاقد ریشه که گویا خود صاحب ریشه هستند !(هندی هستند)
دوست گرامی یک دولت کرد در طول چند قرن اخیر نام ببر بعد بیا ترک ها رو مغول و تاتار بنام ... البته این مطلب ضمن اینکه فاقد ارزش علمی است (چون مغول ها اصولا جز اقوام التیک ) بحساب نمیان بلکه توهین مستقیم به میلیون ها ترک آزری ساکن در ایران است
که البته چون توهین به ترک از نظر کیانوش اشکال نداره حتما مقاله ای چنین بی سر و ته (بخوانید فحش نامه) در ایران گلوبال نشر میشه

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شیخ متعصب از رهبران حزب دمکرات بپرس حادثه‌ نقده‌ را ما درست کردیم یا رهبران بی سواد شما، بله‌ ما سالهاست اشنویه‌، نقده‌، خانا و برخی شهرهای دیگر را ملک آذربایجان جنوبی می دانیم. شما کردهای مشکلی ندارید غیر از دعوا و درگیری با نژاد ترک

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این نوشته آنقدر با کین و نفرت توام شده که انسان فکر میکند که این آقا بزودی فرمان قتل عام تورکها و عربها را صادر خواهد کرد چون مسبب تمامی درد های کورد ها را در عربهای اهواز و تورکهای آذربایجان میداند آقای محترم غسل تهارت به جنایات رژیم شاه و شیخ نریز تمامی دوران حاکمیت شونیزیم فارس پر است از جنایت و در ضمن دروغ و بهتان هم حد و حساب دارد در همدان به تیم بوکان حمله میشود مقصر تورکهاست سیمقو با آن همه جنایت و مذوری برای دولت عثمانی توسط رژیم جنایتکار پهلوی کشته میشود مقصر تورکهای آذربایجان است . آقای محترم کلمه و اصطلاح جاش برای تو چه مفهومی دارد برای مثال آیا از یورش وحشی وار این حضرات جاشها « کوردی که خود فروخته باشد در زبان کوردی جاش خوانده میشود » در سردشت به مقر حزب دموکرات کوردستان و کشتن کلی انسان کورد زبان خبر داری . از این مثالها من از نزدیک کلی شاهد بودم منتها هیچ

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نباید همه را به یک چشم و مثل هم دید. ترک با پان ترک فرق میکند. ما ترک ها در پی رسیدن به حقوق قانونی خود هستیم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من قبلا چند مقاله که از طرف اقای شیخ احمدی منشر شده بود خوانده ام و به همین خاطر از دیدن این مقاله خیلی تعجب کردم.
بنظر ایشان خیلی عصبانی بودن هنگام نوشتن این مقاله. بخاطر همین می گویند وقتی عصبانی هستی تصمیم گیری نکن.
ولی اقای شیخ احمدی باور کن انهایی که به تیم کردی بوکان یورش برده اند تورکها را هم می زنند لت و پاره می کنند.
اما در کل اتفاقی که به ان خانم دانشجو افتاده و همچنین به تیم کردها من جدن متاسفم .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
لعنت خدا بر هرچه‌ مزدور غیر ایرانی است، کاملا موفقم با ایرادات جناب عارف، اما دوست عزیز در ایران ملیت ها نداریم همگی اقوام ایرانی هستیم بعدش بگو از دل تنگت با ما حدیث مفصل برایت اصلا مهم نباشه‌ اونایی که‌ آرم و شک خودشون را به‌ شکل گرگ درمیارن چه‌ غلطی می کنند. ما در ایران زبان و قوم آذری داریم نه‌ پان ترک و غیر.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خودت چی مصرف کردی که‌ به‌ روشنفکران ترک توهین می کنی جناب شیخ ملا؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این کرد کوهی چه‌ می گوید، بابا شما واقعا هندی می باشید اگر نبودید چرا اینقدر حساس شدید به‌ هندی بودن