پاسخ به ٤ سوال اتهام گونه بابک آزاد

-نه سايت آذرى ها حكومتى است و نه من نويسنده آن هستم. ليست نويسندگان آذرى ها نيز در آن سايت موجود است. تا جاييكه هم كه ميدانم اين سايت توسط جمعى از دوستان ايرانخواه آذربايجانى اداره ميشود كه حسب تحليل خويش صيانت از تماميت سرزمينى ايران را بر هر سنخ كنش سياسى ديگر مرجح ميدانند

 

١- سفارت ايران در همه جاى دنيا وظيفه صيانت از اتباع ايرانى در كشور محل مأموريت خود را دارد و تا وقتى كه شخص تبعه ايران است اين وظيفه پاى برجاست اما با اين وجود اگر ما در آن شب منحوس ٩ دسامبر به سفارت ايران زنگ زده بوديم ( كه ظاهرا جناب بابك خان از تعطيل بودن و نبودن و ساعات كارى آن بهتر مطلع است) قطعا شما در ويديوى لايو همسرم ميديديد كه خب چون چنين اتفاقى اساسا نيفتاد شما نيز با چنين تماسى در ويديوى لايو مواجه نيستيد. واقع آن است كه در آن لحظات اضطراب در آن ساعت شب لحظه اى ايده اى به ذهن همسرم ميرسد كه لحظه اى بى توجه به نامحرم بودن و بهانه جويى برخى در واقع با صداى بلند فكر ميكند بعد هم چنانكه در لايو مضبوط است بى درنگ از آن ايده عبور ميشود.
٢-نه سايت آذرى ها حكومتى است و نه من نويسنده آن هستم. ليست نويسندگان آذرى ها نيز در آن سايت موجود است. تا جاييكه هم كه ميدانم اين سايت توسط جمعى از دوستان ايرانخواه آذربايجانى اداره ميشود كه حسب تحليل خويش صيانت از تماميت سرزمينى ايران را بر هر سنخ كنش سياسى ديگر مرجح ميدانند.
٣- سايت هاى حكومتى بالاخره خوب هستند و مرجع شما ؛ يا پليد هستند و مذموم كه ادعاى همكارى با انها را به عنوان اتهام مطرح ميكنيد؟! پاسخ اين اتهام تان را نيز بصورت مستند در فيسبوكم داده ام ميتوانيد مراجعه كنيد.
٤- حزب دموكراتيك خلق ها نه تنها بر خلاف ادعاى شما تروريست نيست بلكه حزب رسمى و قانونى و سومين حزب بزرگ حاضر در مجلس تركيه با ٥٩ نماينده است ؛ با كدام مبناى حقوقى ادعاى تروريست بودن يك حزب سياسى دموكراسى خواه را ميكنيد؟ گزافه گويى شما را حتى هذيان گويان امنيتى آك پ نيز نميگويند آخر!
بماند كه ادعاى حمايت من از حزب دموكراتيك خلق ها نيز كذب محض است. درباره پ ى د نيز تركيه كه نميتواند براى نيرويى كه در كشورى ديگر فعاليت ميكند و اتفاقا نيرويى مدرن ، رهايى بخش و مورد حمايت جهان آزاد نيز هست حكم صادر كند! نتيجه سخن شما اين است كه دولت ايالات متحده را متهم ميكنيد كه دوشادوش يك گروه تروريستى ميجنگد و به يك گروه گروه تروريستى كمك لجستيكى و تسليحاتى ميكند!

 

برگرفته از: 
امیل رسیده
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به نقل از آراز نیوز بنا به نوشتار منتشر شده در روزنامه یئنی شفق که در سایت این روزنامه نیز گنجانده شده است پیمان عارف که پس از شکایت پناهندگان سیاسی ساکن در تورکیه مبنی بر همکاری عارف با نهادهای امنیتی ایران و ارسال اخبار مربوط به این پناهندگان و تحت فشار قرار دادن آنها از تورکیه اخراج شد به لبنان رفت و در شهر بیروت مورد استقبال برخی از هواداران گروه حزب الله لبنان که تحت حمایت ایران می باشد قرار گرفت. نکاتی که این نوشتار بدانها اشاره کرده است زندگی لوکس پیمان عارف به عنوان پناهنده می باشد در حالی که سایر پناهندگان در شرایط سخت و طاقت فرسایی در تورکیه زندگی می کنند، تحت تعقیب قرار گرفتن وی از سوی پلیس مبارزه با ترور تورکیه پس از آنکه وی بارها پناهندگان سیاسی به خصوص پناهندگان اصلاح طلب و هوادار جنبش سبز را به نهادهای امنیتی ایران گزارش نموده بود و چگونگی ورود وی به لبنان می باشد.