فرخنده باد چهل و ششمین سالگرد بنیانگذاری جنبش فدائیان خلق ایران

سخنرانان:
مجید عبدالرحیم پور، از اعضای رهبری سازمان چریکهای فدائی خلق ایران بعد از حمید اشرف و عضو سابق  شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت
مرضیه(شمسی)شفیع : از اعضای اولیه سازمان
جنبشی برای صلح، آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم

سخنرانان:

مجید عبدالرحیم پور، از اعضای رهبری سازمان چریکهای فدائی خلق ایران بعد از حمید اشرف و عضو سابق  شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت

مرضیه(شمسی)شفیع : از اعضای اولیه سازمان

برنامه هنری: موسیقی، دکلمه، اسلاید و...

 

آن عاشقان شرزه، که با شب نزیستند

زمان: شنبه ۱۱ مارچ ساعت۷ شب  

مکان:

Thornhill Community Center

7755 Bayview Avenue ,Thornhill

Oipfm.toronto@gmail.com

سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت - تورونتو

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.