مهار سركوبگرى با آزربايجانچيليق و توركچولوك

متن زير گزيده اى از مصاحبه ى من در فضاى مجازى است. اعتقادم بر اين است كه بايد با مردم و مخاطبان صادق بود.
و توفانى در راه است.

 

 

* رنج غربت و دورى من و امثال من، حاصل اشغال و استبداد و استعمار است، حاصل ذهنيت هاى متهاجم است. رانده شدگى ما از تثبيت سلطه شكل مى گيرد. اين دربه درى و آوارگى در بيرون، آن حبس هاى طولانى مدت و تبعيدهاى محتوم در درون نشان از ماهيت سركوبگر تثبيت سلطه دارد.

* متاسفانه ما هيچ رسانه ى ملى نداريم. رسانه هاى ملى تعريف هاى خاص خود را دارند. با وجود احترامى كه بر رسانه هاى موجود در حركت دارم بايد بگويم اين رسانه ها بر اساس مرامنامه هاى تشكيلاتى و يا سلايق افراد شكل گرفته اند. يك رسانه آنوقت ملى مى شود كه از سليقه ى فردى و تشكيلاتى خارج گردد. بارها گفته ام اين كه ما و قلم و رسانه ى ما در خدمت ملت و وطن است دليل بر ارجحيت و مشروعيت ما نيست. حركت ما ارجحيت و مشروعيت ماست.

* تنها در جمهورى اسلامى يك قاتلِ تيرِ خلاصْ شليك كن مى شود رئيس جمهور معتدل و اصلاح طلب و منجى خلق. بعدش عده اى كه جنسشان از جنس خشونت وى است دوره راه مى افتند و برايش راى گدايى مى كنند. كسى كه نسخه ى نجات قوم خويش را گم كرده است چگونه مى تواند منجى ملت هاى تحت ستم در ممالك محروسه باشد؟ از يك سو وعده ى آزادى بيان و زبان تركى و عربى و... داده مى شود و از سوى ديگر فعالين آزادى بيان و زبان را به صورت فله اى راهى زندان و تبعيد مى كنند. اين تناقض آنها در شعار و عمل نشان دهنده ى بازيچه ساختن اراده ى ملت است.

* پزشكيان يا هر كس ديگر كه همسوى نژادپرستان حكومتى و فارسى دارند براى دولت و ملتِ زبان فارسى خوش خدمتى مى كنند نمى توانند نماينده ى ما باشند. حركت ملى، مرحله ى ادغام در احزاب ايرانيّت را پشت سر نهاده است. ما وارد مرحله ى جديدى از توركچولوك و آزربايجانچيليق شده ايم. آزربايجان دارد طرح دولت - ملت خويش را تئوريزه مى كند. گريز از اسارت به مفهوم گريز از تمام وابستگى ها به آن است. شركت در بازى هاى سياسى و انتخاباتى احزاب ديگرى ستيز، استمرار وابستگى است.

* من اعتقاد دارم بايد با كمك بعضى از تشكيلات هاى سياسى حركت ( كه من به آنها اعتقاد دارم )، و چهره ها و فعالان واقعى، به آسيب شناسى و بازخوانى و بازيابى حركت خويش بپردازيم. بايد اين خاك را مرتب شخم بزنيم و آماده ى كشت نگهداريم. هيچ شخص و جريان تماميت خواه و سركوبگرى نبايد در حركت ما اجازه ى رشد بيابد. بايد به نقد سالم اجازه ى حضور بدهيم تا تماميت خواهى و سركوبگرى را مهار كند.

* ما مواظب مغزهاى ادبى و هنرى و سياسى و علمى خويش نيستيم. اين ضعف ماست. بسيارى از صاحبان انديشه و هنر در درون انزوايى غريب گرفتار شده اند. نقشه هاى دشمنان از يكسو و كوتاه بينى ما از سويى ، اين اوضاع را براى مغزهاى ما به وجود آورده است. آنها امنيت مالى و سياسى و ...ندارند. ما به دليل منافع شخصى خويش به جاى تلاش در تثبيت و تاييد افكار و استعدادهاى آنها، سعى كرده ايم تا آنها را متهم نشان دهيم. ما آنها را دفاع نمى كنيم بلكه آنها را قضاوت مى كنيم. جايگاهمان را تحت تاثير تاكتيك هاى سلطه اشتباه گرفته ايم. ما بايد وكيل مدافع مغزهاى ادبى و هنرى و سياسى خويش باشيم. نبايد براى آنها حكم صادر كرده و خواهان اجراى حكم باشيم. اين كار، كارِ دشمن است.

* اين نظرى كه شما مى گوييد همان تورانچيليق است. نظر جديدى نيست. در تورانچيليق همه ى ترك زبانها داراى جغرافيايى واحد و خطى واحدند. تورانچيليق وقتى شكل خواهد گرفت كه همه ى كشورهاى مستقل ترك زبان به اجماع در همه ى موارد برسند. و حتى اجماع آنها در آزادسازى مناطق اشغال شده ى ترك زبانها نظير آزربايجان جنوبى و اويغورها و ترك هاى عراق و سوريه و ...شرط است. گستره ى نفوذ و پخش جمعيتى در نظريه هايى همچون تورانچيليق عامل اساسى است. قبول دارم كه پخش جمعيتى ما تا تهران و ساير شهرهاى ايران سير صعودى دارد و همه ى اينها را مى توان در درون جغرافياى تورانچيليقِ جديد گنجاند اما نبايد از يك موضوع غافل شد، و آن اين است كه شرايط زمانى، شرايط استعمار و سلطه، و شيوه هاى مبارزه براى رهايى ما را مجبور مى كند تا تابع نظراتى خاص باشيم. شما به من بگوييد آيا در كشور تركيه و آزربايجان شمالى، با در نظر گرفتن امكانات اقتصادى و نظامى و سياسى ، اراده اى براى آزادسازى بخش هاى اشغال شده ى تورانچيليق وجود دارد؟ فرض كنيم كه آزربايجانچيليق در كش و قوس تاريخى دو نظام سلطه ى ايرانى و روسى زاييده شد و يك نظريه ى تحميل شده و اجبارى است، ائوئت، آزربايجانچيليق زاده ى ضرورت است كه چه شود؟ مى خواهيد چه كار كنيم؟ آيا خانه به خانه راه بيفتيم و به مردم بفهمانيم كه شما آزربايجانى نيستيد و تورانستانى هستيد؟ مى خواهيد به آنها بفهمانيم كه كشور تكه پاره شده و اشغال شده اى به نام آزربايجان و كشورى به نام تركيه و قزاقستان و ازبكستان و قيرغيزستان و... وجود ندارد؟ ايرانيت با آنهمه ادعاى ارضى در ساير كشورهاى همزبان خويش، جسارت رؤياپردازى ندارد و به همين تماميت ارضى متزلزل ( كه محصول اشغال شدگى است) راضى است.

* توركچولوك در اثر شرايط تاريخى و تحت تاثير سلطه و استعمار و بر اساس رويه ى قبيله مدارى تاريخى در گذشته، اكنون شاهد كشورها و جغرافياهاى متنوعى شده است. از اويغورستان اشغالى بگير تا قبرس. اين ميان قضيه ى آلمان خيلى متفاوت است. ترك ها با كوچ خويش آلمان را درگير ساخته اند. آلمان اكنون با جمعيتى مواجه است كه به طور واضح آن كشور را به لحاظ فرهنگى و زبانى تحت تاثير توركچولوك قرار داده اند. شرايط ترك هايى كه از آزربايجان جنوبى بر اساس سياست هاى يكسان سازى به نقاط مختلف ايران كوچ داده شده اند كمى تا قسمتى شبيه ترك هاى آلمان است. آزربايجان جنوبى وطن ماست و ترك هاى كوچ داده شده به تهران و شيراز و خراسان و ديگر نقاط ايران حامل شناسنامه ى توركچولوك از جغرافياى آزربايجان جنوبى هستند. كشور تركيه بخشى از توركچولوك است، آزربايجان شمالى بخشى ديگر، آزربايجان جنوبى هم همين طور.

* رو راست بايد بگويم آزربايجان جنوبى بخش اشغال شده ى توركچولوك است. وطنى است براى كسانى كه در اشغالند. دغدغه هاى تركى كه در تركيه است با دغدغه هاى تركى كه در آزربايجان جنوبى است متفاوت است. ما فعلاً اين قسمت اشغال شده را با تئورى آزربايجانچيليق و طبق قوانين بين المللى و حقوق بشرى داريم براى رهايى تعريف مى كنيم. جهان هم توركچولوك را با جغرافياهاى بالاجبار تقسيم شده و با پاسپورت هاى متفاوت تعريف مى كند.

* آزربايجانچيليق فصلى از كتاب توركچولوك است كه سانسور شده و اجازه ى انتشار نگرفته است. ما به دنبال چاپ اين فصل از كتابِ توركچولوك در منطقه و جهان هستيم.

* در دفاع از وطن، لامكانى و احتمال جايى ندارد. نتيجه ى اينهمه كنش ها و واكنش هاى سنتى و مدرن حتى اگر به نگرش جهان وطنى بينجامد من يكى دوست دارم كه از سمت آزربايجانچيليق و توركچولوك به جهانى كه وطن است بپيوندم.

 

 

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
""" آزربایجانچیلیق، توکچولوک و روز جهانی‌ زن """"" خانم "" Bilge Demirkoz """ دانشمند فیزیک از ترکیه، جایزهٔ ینسکو را دریافت خواهد کرد، نزدیک به ۱۱ میلیون مهاجر غیر قانونی‌ که در آمریکا از کشور‌های کمونیست زده آمریکای مرکزی سکنی گزیده اند نصفشان نیز زن هستند، به امید رهائی زنان از زنجیر کمونیزم، امروز زنان در ونزوئلا، کرهٔ شمالی‌، روسیه پست - کمونیزم بیشترین رنج ها، تحدید‌ها را متحمل می‌‌شوند. عکس این خانم دانشمند فیزیک از ترکیه را ببینید.
""" Female Turkish scientist set to receive UNESCO award """"
""" https://www.middleeastmonitor.com/20170309-female-turkish-scientist-set-to-receive-unesco-award/ """"

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب محمد
فارس افغان زاده از نظر علمی و تاریخی عبارتی نادرست است درست آن ترک افغان زاده می باشد چون:
افغان یعنی قوم پختو ( قوم طالبان و محمود افغان ) که تا پیش از صفویه در شمال هند و پاکستان زندگی می کردند و همیشه دشمن ایرانیان بوده اند و در تواریخ قدیمی آنها را از نسل ضحاک تازی معرفی کرده اند. مردم ساکن افغانستان نیمی ازبک و هزاره هستند که از نژاد ترک و مغول و دارای قیافه های مغولی می باشند ( شبیه یکی از ترکان پرکار این سایت!). بقیه هم پختون یا پشتون عرب تبار هستند که حتی طبق آزمایشات یک دانشمند هندی احتمال می دهند دارای اصل یهودی باشند. گروه کمی هم عرب فارسی زبان شده هم دارد بنام تاجیک. ( این افغانها از زمان صفویه نواحی جنوب رود هیرمند را اشغال کردند. انگلستان در اواخر قرن 19 و بعد از جدا کردن آنجا از ایران بنام این افغنها افغنستان نامید و همه قومهای ساکن این جغرافیای

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
گرامی سازاخ
من باشما موافق نیستم
اتفاقا تقصیر همین فرد است
به چند دلیل
من دوتاشو میگم
1. عهده دار مسئولیتی شده اند که خارج از توانشان است (اگر نفرت شدید شان نسبت به ترک و عرب را فاکتور بگیریم )
2. حد اعلا آزادی اتفاقا آن است که آزادی به حد منتها خود نرسد ... در کدام دموکراسی فحاشی با ابراز عقیده یکسان است
بنابراین اگر حرف رکیک و چرت و پرت های ابلهانه کسی (کپی پست های مرجع دار ) رو با ابراز عقیده یکی بگیرد
یا دچار حب و بغض است (که است به نظر من )ویا فرق شو نمی داند که ناثواب است

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
هرج و مرج نوشتاری در عده ائی از آدمهای کم ظرفیت در محتوای کامنتها ناشی از بی توجهی کیانوش نیست، بلکه ناشی از این است که عده ائی انرژی منفی خود را در جائی بايد تخلیه کنند، چه جای مناسبی بهتر از سایت دمکراتیک ایرانگلوبال، شاید این نوشتار های منفی و مخرب هم جزو ضرورتهای تاریخی برای ورود به دروازه های دمکراسی می باشد،

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب حسام:
ما برای خودمان قانونی داریم با عنوان"با هر کسی مثل خوداش رفتار کن و حرف بزن" به قول خود تورکها"بیربیر"
اذربایجانی های محترم لطف کنند پاسخ های ما را به توهین های همشهریانشان"بیربیر" در نظر بگیرند (کاملا منصفانه)

شما هم لطف کن درس "ظلم پذیری" و سکوت را ببر جای دیگر درس بده

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب محمد منابع را هم در ادامه گذاشتم که مثل حسام ننویسی داره جعل میکنه:

منابع مورد استفاده:
-کتاب افغان نوشته ژوزف پیری فریر(ترجمه انگلیسی ان ازسرهنگ ویلیام جیسی)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب محمد:
چقدر زیبا است اگر قرار هست ادم حرفی بزند مستند و با سند و مدرک باشد مثلا همین افغانی زاده
تمام نوشته های این مقاله از کتاب معرفی شده،وترجمه ان نوشته سرهنگ ویلیام جیسی از انگلیسی به فارسی بدون دستکاری در متن اصلی ترجمه شده است

عده زیادی از دانشمندان و شرقشناسان برای یافتن منشا افغان ها تلاش کرده اند و نظریات متفاوتی را نوشته و گفته اند که بجز دو مورد بیشتر انها از زبان عوام به افسانه میماند تا واقعیت ما در این جا تنها دو مورد را که مستند و اثبات شده است خواهیم اورد و از دیگر نظریات وهمی خواهیم گذشت ؛ اما اکثریت نویسندگان و شرقشناسان، افغان ها را بازمانده مردمی میدانند که روزگاری در اذربایجان میزیستند ولی به جهت شورش و طغیان علیه حکومت مرکزی ایران به نواحی شرق ایران کوچ داده شده اند و نظر خود افغانها نیزچنین است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقای محمد؛ شما چرا اینهمه به این بیچاره کیانوش توکلی بند میکنی

درج همین کامنت شما توسط ایران گلوبال -علیرغم افتراامیز بودنش, خلاف ادعای شما را به نمایش کذاشته است.
درشهر یکی مسلمان, انهم کافر, پس در همه دهر یک مسلمان نبـود
!!!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دقیقا بنده نمی دانم چرا آقای کیانوش توکلی با "زنده باد فارسستان" مشکل دارد و اجازه نمی دهد هیچ کامنتی از بنده در اینجا نشر شود. اگر می نوشتم زنده باد تورکستان و آزربایجان احتمالا مجال نشر می داشت.
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تفکر چندش آور و فاشیستی "پان ترکیسم" از سوی رژیم ضدایرانی جمهوری اسلامی، در داخل ایران تقویت می شود، به این دلیل که تنها چیزی که برای این آخوندهای پلید شیعه که مثل ویروس به جان ایران افتاده اند اهمیتی ندارد ، "مردم ایران" ، "تمامیت ارضی ایران" ، موجودیت ایران" و "تاریخ و تمدن و فرهنگ ایران " است.
نقش دولت پلید ترکیه را نیز نباید از یاد برد، ترکیه همواره خواهان تجزیۀ ایران و «آزادی براداران ترک» در ایران بوده است و جاسوسانش از زمان سلطنت شاه خائن به یاری سازمان «میت» ترکیه در ایران فعال بودند و گرگهای خاکستری و «هفت خواهران» و نظایر آنها را ایجاد می کردند تا در روز موعود این جاسوسان خفته بیدار شوند و با دامن زدن به نفرت ملی و به ویژه نفرت ضد فارس و ضد کرد وضدارمنی تمام منطقه را به آشوب بکشند. ترکیه از این سیاست دست برنداشته است. هموطنان شریف آذربایجانی ما یک بار این تجاوزکاران و

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دو اشکال اساسی به این نوشته وارد است
اول اینکه از دشمنان شکایت برند به دوستان ...آیا کیانوش توکلی دوست شماست آقای لوایی ؟؟؟
نخیر
تیغ سانسور ایران گلوبال فقط در جهت ترک ستیزی و عرب ستیزی است و اصولن با توهین و تمسخر نسبت به ترک ها مشکلی ندارد اگر در این رسانه بنویسی فارس افغان زاده حتما سانسور خواهی شد اما خلاف آن اگر مغول زاده بنامند تورا کیانوش برایشان کف هم خواهد زد .
رسانه ایران گلوبال رسانه ای فاشیستی شووینیستی است و اینکه چرا ما در آن حضور داریم بخاطر این است که از ما سخن به میان آمده است .
شما به تاپیک های این رسانه نگاه کنید 80 درصد در راستای ترک ستیزی و عرب ستیزی است حال آنکه در همان رسانه ها غیر ملی ما ،به زعم شما، اینقدر ملب ضد فارس یا فاشیستی دیده نمی شود .
اصولا این سنت اروپا و تمام رسانه های وابسته به آن است .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
می گوید ترکهایی که برای عملگی به آلمان رفتند با فرهنگ تورکچلوخ یعنی مردسالاری و قتلهای ناموسی و ازدواجهای تحمیلی و چادر چاقچور و ... حسابی موی دماغ آلمانها شده اند و حسابی ترکستانی در ناف اروپا درست کرده اند و خوشحال که همین کار را ترکهایی که برای کارگری و عملگی در دهه 60 از ترس صدام به تهران و دیگر شهرهای مرکزی رفته اند باید اجرا کنند! اما نمی گوید که آلمان هم بی کار ننشسته و مهمترین حامی و پشتیبان کردها و مخالف ورود ترکیه به اتحادیه اروپا می باشد.
برسم ایلات و عشایری در قرن 21 صحبت از تصاحب سرزمین دیگران با مهاجرت خزنده در قالب کارگر و عمله می کند.
فصل آذری چلخ از کتاب ترکچلق! به همان دلیل اجازه انتشار ندارد که اقلیم کردستان عراق اجازه استقلال ندارد یعنی اجازه ما و شما دست دیگری است همانطور که کار پیشه وری و آن دیگری در مهاباد با فشار امریکا ناکام ماند و شوروی از آذربایجان

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چند صباحی بیشتر از عمرت باثی نمانده ، قدری صبور باش و دست به عمل انتحاری نزن . حیف از ایران و اران که انسان ستیز های مغول تبار ضد فارس و ضد کرد و ضد ارمنی وارد مملکت اهورایی آن گردند.
دادگاههای صحرایی خلقی مجاهد و فدایی با خلخالی های توده ای در انتظارتان هستند.
ترک به ترکستان !
ایران وطن ایرانیان است.
زبان و فرهنگ ایران ، پارسی میانه و پارسی پهلوی و پارسی دری و پارسی نوین است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
2 No Comment
من آواره ام! چون متولیان« خدا»، حامیان و شریک های « الله» و عمله های الهی زنده ماندن را بر من روا نمی دارند و هرآینه اگر بر من که اندیشه ام با ذهنیت آنان در تضاد است دست یابند، سرنوشت همان جوانان در انتظارم خواهد بود.
من آواره ام. من از خانه ی پدری رانده شده ام. من زندگانی را دراین دربدری باخته ام...
مرا کنون هم زنده مپندارید. من در فراق آن خاک کم حاصل، آن هوای خشک تابستان وآن سرمای شلاقزن زمستان، مرده ام. اگر زمانی زنده بودم، اکنون ملزم به زندگی ام. اگر گویا و سرزنده بودم، اکنون جماد و میّت شده ام. اگر در اقلیمی ساکن بودم، کنون سرگردانم. اگر سالم و به سامان بودم، حال خسته و پریشانم.
من پریشان از دست بیداد رفته بر میهنم. من ویلان در غربت غربم. هیهات که من در این بهشت روی زمین غریبم... آخر من کوچیده ام، من میهن رهاکرده ام، من بی وطنم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
هرکه او از همزبانی شد جدا 1 No Comment
بی زبان شد، گرچه دارد سد نوا


دربدری و آوارگی، عین بلایای ناخواسته و نا مقرر همانند طاعون، وبا، سیل و زلزله، بر ما ایرانیان فرود آمد؛ و به قولی « ما چه می خواستیم، چه شد؟»

حالیا من اگر می نالم، نه به خود می نالم؛ این ناله ها از درد آوارگی و دربدری است. ناله ام از فراق میهنی است که عشقش ذره ذره ی تنم را در اسارت دارد و سرتاسر وجودم را درخود می فشارد.
آی آدمها!... همان عشقی که پیوند محکم عاطفی ام را در این سی و اندی سال دوری و دربدری با آن سرزمین نگه می دارد، سالهاست«خواب در چشم ترم می شکند»
زیرا من خانه به دوشم!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بیهوده گویی هم حدی دارد. کسی در آذربایجان به این حرف ها تره خرد نمی کند. شماها چرا در تریبون های خود نمی نویسید. در اینجا می نویسید که مشتی برافروخته مثل اسامه و مسامه به آذربایجانی ها توهین کنند و به خیالتان آنان نیز رنجیده خاطر شوند و به شما بپیوندند. زهی خیال باطل.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"""آزربايجانچيليق و توركچولوك و روز جهانی‌ زن """ به این فیلمی که در روز جهانی‌ زن، """ به زبان ترکی """ همه کلیشه‌ها و گفتار‌ها ، رفتار‌های و باور‌های قالبی‌ پیرامون زنان را به چالش می‌‌کشد نگاه کنیم، ما امروز بیشتر از هر زمانی‌ به "" کار آفرینان زن، مدیران زن، رئیس جمهور‌های زن و و "" نیاز داریم. تاریخ ترکان پر است از "" توموریس آن ها، هاجر ها، زینب پاشا ها، تانسو چیلر‌ها و هزاران زن دانشمند، محقق، همه را به دیدن این فیلم که ترکی است دعوت می‌کنم، اگر مادری دارید، خواهری دارید، دختری دارید با دیدن این فیلم، به "" توانمند سازی "" استعداد‌های آنان، یاری برسانیم.
http://creativity-online.com/work/nike-this-is-us/51184

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چون ایرانیان معنی "چولوگ و چلیق " این فرد ازبک را نمیدانند از مسئول کمنت و سایت ، تقاضا میشود جلو پان ترک تجزیه طلب برای آلودگی زبان پارسی و اغتشاش معنی برای کاربران را بگیرد.
اساس کار این فرد عقده ای بر پایه تحریک دیگران و خودنمایی و دشمنی با فرهنگ و زبان پارسی ایرانیان است.
سوء استفاده از امکانات ایرانی همیشه مورد توجه ترک زیاده خواه بوده و هست و در پایان نمک دان میزبان را در میهن و یا در این سایت شکستن.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چلیق - چولوق
خودات خنده ات نمیگیره