آتاتورك، رضاشاه و زن ايرانى
13.03.2017 - 12:09

 

خزعلى و يا هر كه مى خواهد باشد، تضاد در درونش و آشفتگى در درونشان غوطه مى خورد  اولاً فساد و فحشا در جامعه اى كه آزادى و دموكراسى  ندارد نه تنها بهانه اى براى گريز از انزواى سياسى است بلكه حتى بهانه اى براى نافرمانى هاى  اجتماعى نيز مى باشد.  اگر به قول همين خزعلى فحشا در تهران بيداد مى كند دليلش را بايد در نحوه ى كشوردارى  جست.  مردم دارند براى امرار معاش، بدن فروشى مى كنند. اما سخن اين سالوس وقتى زشت و سخيف و بى  ربط مى شود كه با وجود اعتراف به روند بى ناموسى در تهران فوراً توپ را مى اندازد به سمت تركيه و آتاتورك.  

داستانهاى جعلى تاريخى و حكايت هاى ساختگى شما را نخواهد توانست از واقعيت درونتان دور نگهدارد.   انگار آتاتورك  كبير با آنهمه كياست و فراست مثل شاهان ايران مشغول شكمبارگى و عياشى بود،  كه اگر بود مدرنيته را نمى توانست بر شرق اهدا كند. آتاتورك، به رضاشاه درهاى پيشرفت را نشان داد ولى رضاشاه آنقدر مشغول استبداد  بود كه  ياد نگرفت.. به من حق بدهيد كه حالم از اين جنس روشنفكرى ايرانى به هم بخورد.  منطق و استدلال جايش را به چاخانيسم و تهمت و شانتاژ و جعل رويدادهاى تاريخى داده است و  و بيشتر اين نوع كثافتكارى ها امروزها از زبان اصلاحات تراوش مى كند. به اعتراف همين افراد جاعل،  فحشا يكى از  منابع  درآمد  زنان و دختران  ايرانى است و حتى بعضى از آنها در دبى براى كاسبى سر و دست مى شكنند. اين  كار ننگ جامعه ى زن ايرانى نيست، اين كار ننگ خود شماست كه زن ايرانى را تا اين درجه از  بى شخصيتى سوق داده ايد. زن ايرانى را كرده ايد متاع و وسيله ى هوسبازى هاى خويش.  فتوايى كه صيغه شدن براى زائران مشهد را افتخار زن ايرانى مى داند فاحشگى محض است. به اعتقاد من زن ايرانى شريف و پاك و نجيب است مثل زنان ديگر كشورهاى همسايه. كسانى كه اين بلا را سر زن ايرانى آورده اند و  بدتر از آن در توجيه همين بلا  به ساحت زنان ديگر كشورها رحم نمى كنند، ذهنشان فاحشه و عارى از شرف است. 

 

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

محمدرضا لوایی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما