چاخماق ÇAXMQ

Ulduzsuz -çıraqsız- bir gecədir- lap sonsuz
بی ستاره! -بی چراغ! شبی ست- بی انتها!

 

 

Ulduzsuz
Çıraqsız
 
Bir gecədir
lap sonsuz!
 
Nə evdə bir çırağım var
Nədə canda bir gücüm
heç olmazsa 
barı bır qor olam.
 
A gülüm
Uyma gəl!
Gəl ara 
çaxmaq daşını 
çal bir-birinə! 
 
Qoy işıq saçsın
bizim od
göy üzünə.
 
Ulduzsuz
çıraqsız
bir gecədir
lap sonsuz! 

اولدوزسوز

چیراق‌ سیز

بیر گئجه ‌دیر

لاپ سون‌سوز!

نه ائوده بیر چیراغیم وار

نده جا‌ندا بیر گوجوم

هئچ اولماز سا

باری بیر قور اولام.

آ  گولوم
اویما گل!

گل آرا

چاخماق داشینی

چال بیر-بیرینه!

قوی ایشیق ساچ سین

بیزیم اود

گؤی اوزونه.

اولدوزسوز

چیراق‌ سیز

بیر گئجه‌ دیر

لاپ سون‌سوز!

بی ستاره
بی چراغ
 
شبی ست
بی انتها!
 
نه در خانه چراغی ست مرا
و نه درتن نیرویی 
که هیچ نباشد
 شراره  کنم جان را.
 
ای  گل من!
بیا ، سر گرم نشو!
جویاشو
سنگهای چاخماق را.
 
درهم بزن!
 
بگذار آتش ما
بر آسمان شب
روشنایی پاشد.
 
بی ستاره
 بی چراغ
شبی ست
بی انتها.
انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ائلیار گرامی، با سلام، ای کاش سرایندگان الکی گل و بلبل تار و تنبول، سوسن وسونبول پانفارس، و چنین حرفهای مضحک و لاف گونه، مثل شما درد و رنج، فقر و بیکاری، ظلمات بی پایان، اعدامهای روزانه و سرکوب هشتاد میلیون مردم جهنم ایران را ذره ای درک میکردند، و ساده لوحانه با مرده پرستی گورستانهای بی نام و نشان کورش، الکی در سایت ایرانگلوبال دلخوشی ساده لوحانه راه نمی انداختند. قلمت پایدار باد.