سخنرانی درویش پور در هلند: مهاجرت، برابری و الگوهای مردانگی

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
آقای درویش شما در مورد همه چیز صحبت کردید بجز در مورد مهاجران غیر فارس، بگذار در این مورد منهم چیزی بگویم وقتی وارد اروپا شدم، من هم بار بیگانگی را احساس کردم ولی بر خلاف مهاجرتم به تهران احساس ترکه خ.... در من نبود، می توانید شما این راسیسم هولناک یه ترکه را درک کنید؟ ما تقریبا بدون لهجه می گفتیم گئرل یا دختر ولی از یک فرسخی فارسزبانان می گفتید گه رل ، معلوم بود که این یک فارس زبان باید باشد که نمی تواند ئ را تلفظ کند، وقتی ما با فارس زبانها یکجا می نشستیم و خودمان را هم وطن ایرانی معرفی می کردیم، اروپائیها شدیدا تعجب می کردند که ما هموطن باشیم چون می گفتند شما آزربایجانی ها بیشتر شبیه مردم اروپای شرقی هستید ولی فارس زبانها بیشتر شبیه مردم پاکستان و هندوستان می باشند، ما تبعیض را در اروپا اصلا احساس نکردیم چون در ایران ما ترکه خ.. بودیم ، درک این مساله برای شما
عدم انتشار شده: 
false