دادخواهی مالباختگان "کاسپین" از بانک مرکزی رژیم در تهران

ویدئو
بامداد امروز، 20 فروردین 1396، مالباختگان مؤسسه ی اعتباری "کاسپین" در برابر ساختمان بانک مرکزی رژیم جمهوری اسلامی در تهران گرد آمده، به همدستی مقامات رژیم با کلاهبرداری "کاسپین" اعتراض کردند.
مؤسسه ی کاسپین با داشتن مجوز از بانک مرکزی رژیم، پول هزاران شهروند را با وعده ی سود 27 درصدی بالا کشیده است.
ولی الله سیف، رئیس فاسد بانک مرکزی رژیم، که از بازجویان امنیتی پیشین رژیم می باشد، به عنوان گناهکار اصلی این تبهکاری کلان مالی، هدف خشم مالباختگان مؤسسات اعتباری کلاهبرداری وابسته به رژیم است.

 

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: