محمد ملکی: تا جمهوری اسلامی هست، انتخابات آزاد نخواهد بود

ویدئو
محمد ملکی، مخالف برجسته ی رژیم جمهوری اسلامی در ایران، می گوید، "انتخابات" اردیبهشت 1396 در ایران، یک بازی حکومتی بیشتر نیست و او در آن شرکت نخواهد کرد.
محمد ملکی، حسن روحانی و ابراهیم رئیسی، دو نامزد اصلی "انتخابات" ریاست جمهوری رژیم را دو جنایتکاری نامید که درآدم کشی همپای یکدیگرند.
محمد ملکی، با یادآوری اینکه تا نظام ولایی در ایران هست، انتخابات آزادی وجود نخواهد داشت، مردم ایران را به سکوت و عدم شرکت در نمایش "انتخابات" رژیم جمهوری اسلامی فرا خواند.

 

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: