احتمال وجود تلگراف نوری در دوران هخامنشی

حداقل سه هزار سال است که انسان ها کوشیده اند که از فاصله های بسیار دور با یکدیگر ارتباط برقرار کنند ؛چین باستان و مصر از نظام های پیچیده نامه رسانی استفاده می کردند و یونانی ها ، سقوط شهر تروا را با روشن کردن آتش بر فراز کوه اعلام می کردند .

مهدی محسنیان راد جامعه شناس ، نویسنده و استاد دانشگاه این مطلب را در نشستی که به مناسبت روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی به همت گروه مطالعات راه ابریشم پژوهشکده بناها و بافت های تاریخی –فرهنگی در محل پژوهشگاه برگزار شد مطرح کرد .

او سخنرانی اش را با عنوان «تصور تلگراف نوری دوران داریوش هخامنشی به عنوان یکی از شواهد کهکشان چهارم ارتباطی »با اشاره به نگاه «سه کهکشان ارتباطی »هربرت مارشال مک لوهان از منظر ارتباطات به تاریخ تمدن ؛ شامل کهکشان شفاهی ، گوتنبرگ ، مارکنی آغاز کرد و گفت : مک لوهان معتقد بود هیچ نوع ارتباط با واسطه راه دور یا ارتباط رسانه ای نمی تواند همچون گفتگوی شفاهی ؛چهره به چهره ، همه حس های انسان را به کار گیرد .

به گزارش مهر، او با اشاره به جرقه نخست در تصور وجود کهکشان ارتباطی چهارم و دیدار مرحوم کاظم معتمد نژاد پدر علم ارتباطات ایران با مک لوهان در بازگشت از کنفرانس ارتباطات سنتی در هاوایی گفت:با اشاره معتمد نژاد در این ملاقات به کتاب کهکشان گوتنبرگ مک لوهان به شیوه تکثیر دستی به وسیله دیکته همزمان به تعدادی وراق در دوران آل بویه ،او می گوید من از ایران غفلت کرده ام .

وی افزود : ۲۰سال بعد به توصیه معتمد نژاد نگارش کتابی درباره تاریخ ارتباطات در ایران آغاز شد و در ششمین سال و در حالیکه کتاب رو به اتمام بود در اثر دستیابی به اطلاعاتی از دوره داریوش هخامنشی و پس از آن “مانی “عنوان کتاب تبدیل به “ایران در ۴کهکشان ارتباطی ؛سیر تاریخ ارتباطات از آغاز تا امروز ” شد .

به گفته محسنیان راد ،نخستین مواجه به مطلبی درباره احتمال وجود تلگراف نوری در دوران هخامنشی در سفرنامه ساموئل گرین ویلربنجامین با این محتوا بود ؛ از دیدنی های دیگر فلات مرکزی ایران که توجه هر مسافری را به خود جلب می کند خاکریزهای مصنوعی است که به فواصل معینی از یکدیگر صدها میل در سراسر دشتها و صخراها ساخته شده است .

ایرانی ها می گویند؛ این خاکریزها در زمان جمشید ساخته شده است آنها هر بنایی را که در باره اش چیزی نمی دانند منتسب به عهد جمشید می کنند اما بعضی از دانشمدان ایران عقیده دا شتند که از این خاکریزها استفاده ارتباطی و خبری مانند تلگراف می کردند .

وی افزود :حدود یک قرن پس از بنجامین اولین منبع ایرانی که به تلگراف نوری عهد باستان ایران اشاره کرده کتابی است که سال ۱۳۴۳کمیسیون ملی یونسکوی ایران در شانزدهمین سال تأسیس خود به نام ایرانشهر منتشر کرده است .

در این کتاب آمده است :در بیابان های ایران تپه های مصنوعی با فاصله های مساوی دیده می شود نزدیک ترین این تپه ها به تهران تپه ایست واقع در راه ری به شمال ورامین ، این فرضیه مطرح است که تپه های یاد شده احتمالا باقیمانده برج های خبر رسانی دوران هخامنشیان هستند .

او در ادامه به نظریات برخی باستان شناسان به چنین نظام ارتباطی اشاره کرد و گفت :از معدود کسانی که تا قبل از انتشار کتاب ایران در چهار کهکشان ارتباطی بیش از همه در باره جزئیات تلگراف نوری کار کرده اند مرحوم محمد مهدی مظلوم زاده یک مورخ غیر دانشگاهی است که حاصل مطالعات اش را به صورت مقاله مفصلی با عنوان “بقایای برج های آتش خبر در فارس “چاپ کرد .

وی افزود :مظلوم زاده در این مقاله گفته است برج های سنگی ناشناخته ای از دوران هخامنشیان در استان فارس دیده می شود که بالای آنها به طور همزمان دو نوع آتش در آتشدان های سنگی روشن می شده است .

شعله سفید از هیزم آغشته به پیه حیوانات و شعله قرمز از هیزم معمولی … (یکی نماینده پیام شاد و دیگری غیر شاد و به عبارتی مثبت و منفی )مراقبان برج ها نوع آتش های رمزی را از دور تشخیص داده و همان رنگ آتش را روشن می کردند .

وی در ادامه این پرسش را مطرح کرد که پس چگونه پیام های کوتاه اما بسیار متنوع مورد نیاز اداره امور سرزمین عظیم هخامنشیان منتقل می شده است ؟تنها راه حل آن است که آن دو رنگ آتش را به صورت دو علامت مشابه خط و نقطه(تلگراف مورس)و یا صفر و یک (مشابه کامپیوتر )فرض کنیم .

محسنیان راد در ادامه افزود :شارپ می گوید ؛به احتمال قوی نخستین خط الفبایی واقعی جهان همان خط ۳۶حرفی میخی فارسی باستان است و والتر هینس آلمانی در کتاب “راه هایی تازه در فارسی باستان “می نویسد “خط میخی به فرمان داریوش اختراع و نخستین کتیبه که به این خط نوشته شده کتیبه بیستون بوده است برای این خط علاوه بر ۳۶حرف ودو نشانه برای جدا کردن واژه ها کوتاه نوشته هایی نیز ابداع شده بود .

این استاد دانشگاه در ادامه این پرسش را مطرح کرد که آیا این کوتاه نوشته ها ابداعی برای سهولت در مخابره تلگراف نوری نبوده است ؟

وی با تطبیق علایم مورس و نحوه باز و بسته کردن روزنه مقابل مخزن آتش گفت :بدیهی است مخابره کنندگان علایم باید با زمان های توقف مشخص برای هر بار باز و بسته شدن تا مخابره هر حرف و زمان های بیشتر برای مخابره هر کلمه مخابره کلمه ها را ممکن می ساختند .

او اظهار داشت :از آنجا که در سرزمین وسیع و چند ملیتی ایران در دوران داریوش اقوامی با زبان های گوناگون سخن می گفته اند این شیوه اختلالی در انتقال یک پیام از تخت جمشید تا یکی از نقاط مرزی کشور از سوی مخابره کنندگان مستقر در بالای برج ها یا بالای تپه های دست ساز علی رغم داشتن زبان های مختلف ایجاد نمی کرد .

به گفته او ، به نظر می رسد که پس از فروپاشی امپراطوری هخامنشی و هرج و مرج های مقطعی ایران ، سازمان های خبررسانی مربوط به برج های دوران داریوش از هم پاشید و برج ها متروک شد.

محسنیان راد با اشاره به اینکه دایره المعارف های غربی بدون هیچ اشاره ای به نظام ارتباطی دوران داریوش به وجود سیستمی مشابه تلگراف در گذشته های دور اشاره کرده اند گفت : بریتانیکا در مقدمه مبحث تلگراف می نویسد :هزاران سال است که بشر در حال تجربه شیوه های مخابره تلگراف بوده و نخستین ابزار چنین کاری همان برج های دیده بانی آتش است.

او افزود : دایره المعارف یاد شده برای ارایه مثال درباره برج های دیده بانی آتش ، بدون هیچگونه اشاره ای به ایران ۵۰۰قبل از میلاد از یک رویداد تاریخی مربوط به ۱۹آوریل سال ۱۷۷۵میلادی یاد می کند که چگونه ۶۹سال قبل از اختراع ساموئل مورس برای مخابره خبر حمله انگلستان به فرانسه از نور فانوس استفاده شده است.

به گفته وی ، آلن پلامر در فصلی ازکتاب ارتباطات جهانی هنگام بحث درباره گذرهای تاریخی ارتباطات هیچگونه نامی از برج های یاد شده که مربوط به چندین قرن قبل از دوران امپراطوری روم باستان است نبرده است .

او می نویسد :حداقل سه هزار سال است که انسان ها کوشیده اند که از فاصله های بسیار دور با یکدیگر ارتباط برقرار کنند ؛چین باستان و مصر از نظام های پیچیده نامه رسانی استفاده می کردند و یونانی ها ، سقوط شهر تروا را با روشن کردن آتش بر فراز کوه اعلام می کردند .

او در ادامه به برخی از تحقیقات میدانی صورت گرفته با این موضوع از سوی دانشجویان جامعه شناسی ، باستان شناسی ، ارتباطات و مشاهده برخی از بقایای برج های قدیمی گفت :سال ۱۳۸۶این فرصت فراهم شد تا از نزدیک برج مشرف به شهر قزوین (برج باراجین ) که اکنون درون یک منطقه وسیع نظامی است را مورد بازدید قرار دهم که بررسی مشخصات سازه این برج از سوی باستان شناسان از منظر کاربر به عنوان برخ مخابره تلگراف نوری توصیه می شود .

کامران امامی مدیر کاروانسرای زین الدین ، دیگر سخنران این نشست به گوشه ای از فعالیت های صورت گرفته برای مرمت و احیا رباط زین الدین در مسیر راه ادویه پرداخت و گفت : کاروانسرای زین الدین که از شاهکار معماری دوره صفویه محسوب می‌شود تنها بنای مدور ایرانی است.

وی با بیان اینکه این کاروانسرا در ۶۰ کیلومتری جاده یزد – کرمان قرار دارد تصریح کرد: کاروانسرای رباط زین الدین به دستور زین الدین گنجعلی خان حکمران کرمان ساخته شد.

امامی با اشاره به منحصر به فرد بودن بنای این کاروانسرا از نظر پلان و فرم معماری گفت :این بنا دارای ۵برج نیم دایره (نماد پنج تن )، یک هشتی (نمادی از امام هشتم )و صحن دوازده ضلعی(نماد ۱۲امام ) است .

او با بیان اینکه سال ۱۳۸۰این بنا در طرح تبدیل کاروانسرا به کاروانسرا مرمت و مورد استفاده گردشگران خارجی قرار گرفت تصریح کرد :این کاروانسرا تنها دارنده ایرانی جایزه بهترین مرمت ابنیه تاریخی با بیش از ۵۰ سال عمر ، اعطا شده توسط سازمان جهانی یونسکو با حفظ کاربری و توسط مصالح اولیه در سال ۲۰۰۶ است

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"" تلگراف نوری و یادگیری سیاست مداری و دولت سازی روس‌ها از شاهنامه "" دوستان جامعه شاهنامه خوان، اخیرا فیلسوفی را در دامن خود پرورده، که در اندیشه ورزی، دست کمی‌ از افلاطون و ارسطو ندارند، در آخرین مقاله از ایشون، حتما بخوانید "" تآثیر چنگیز و تیمور بر فرهنگ ایرانی و آسیای مرکزی "" http://www.iranglobal.info/node/59887"" ایشون ادعا میکنند که روس‌ها به دلیل فقر تاریخی، سیاست مداری، دولتمندی را از تفسیر شاهنامه یاد گرفتند. واقعیت این است که "" هجوم مغولان "" با بستر سازی به ۲ پدیده و فاکتور، "" باعث تشکیل کشور امروز روسیه شد "". ۱- هجوم مغولان، باعث ایجاد "" بافر زون "" بین روس‌ها و اوروپای غربی شد "" و از تحلیل، اضمحلال روس‌ها در فرهنگ اوروپای غربی جلوگیری کرد. ۲- طرح بستن خراج به مسکو توسط مغولان، به

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آن ها جامه شناس اند. یعنی به جامه ها نگاه می کنند و جامعه را آنالیز می کنند.اکبری

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ائلیار عزیز.... در کتاب ..« خیانت به وطنم » معذرت میخواهم (( مآموریت به وطنم )) شاه اشاره به همین موضوع می کند و به آن « بُعد الهی » می دهد . Divine Intervention. این همان تاکتیکی هست که جرج بوش قبل از حمله به عراق استفاده میکند. روزهای بهتری را برایتان آرزومندیم و از اینکه ایران گلوبال به زودی راه اندازی شد , خوشحالیم... سیز ساغ , بیز سلامت...
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
lachin گرامی،
بعد از ترور ناموفق شاه باوری در ایران تبلیغ شد با این مضمون که تا 57 در بین مردم رایج بود، برخی از پیرمردان در آذربایجان
نقل میکرد:
شاه کمر بسته ی امام رضاست. امام کمربندی از جنس گوشت بدور کمر او بسته است. و او را حفظ میکند. گلوله هم برایش کارگر نیست.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کاربری که در کامنت قبلی خوداش منبر رفته بود و بقیه را فاضلانه پند همی میداد که :
بخاطر اینکه این حس ( برتری) را حفظ بکند
." مجبور است برای (( غلو سازی )) به هر چیزی که خارج از ( عقل, شعور و منطق ) است, دست بزند"

منابع این جوک فوتبال ورزش چند هزار ساله تورکان است :
http://qizilyurt.blogfa.com/post-124.aspx
http://shokufeh.mihanblog.com/post/563
http://medeniyyet.blogfa.com/post-9.aspx
http://www.cloob.com/u/savalan92/122769976
http://salariyan.arzublog.com/post-66975.html
http://www.anadilitv.com/fr/index.php/haber/11569-2014-10-20-14-24-10.html

.................
حالا این کاربر فاضل به بقیه نشان خواهد داد که چرا تورکان به چنین "غلو سازی ها" و" دروغ های شاخداری" دست میازند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
یادتان هست نوشتم: یکی از شاخصه های تورک جماعت .وقتی مفاهیم و پدیده های علمی را می بیند، برای پز دادن و برای اینکه بگوید ما هم کمتر از بقیه نیستیم، تلاش می کند که ادای دیگران را در بیاورد و از آنها عقب نیفتد
حال
عامل اصلیش را نه « خود» بلکه به گردن دیگران بیاندازد."
یعنی دائم بگوید شونیست فارس کرد
." مجبور است برای (( غلو سازی )) به هر چیزی که خارج از ( عقل, شعور و منطق ) است, دست بزند"
نمونه خانم نیکیتا هایدن
سومری ها تورک بودنند
لولوبی ها تورک بودند
عیلامی ها تورک بودند
یا آقای خامنه ای در هنگام تولد (( یا علی .. یا علی )) داد میزن
و یا نادر قاضی پور به جبهه میرود و در محور فاو البحار سر 700 تن تدیگر را با چند تا از بر و بچس اردبیل میبرد
"""این آقایون می خواهند ما را وادار بکنند که این وقایع بپذیریم"""
در حالی که ازمایش های دقیق ثابت کرده عربزاده هستیم بگویم تورک ایم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان .. همانطور که متوجه هستید موضوع مقاله در باره (( تلگراف نوری )) در زمان هخامنشیان است ولی کاربری بازهم برای ما درس و ادبیّات (( مغولی )) را می خواهد تدریس بکند.. خوشبختانه درسهای (( باجا.. سوراخ... سنبه ها )) تمام کردیم و حالا رسیدیم به ورزش فوتبال....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامی آقای yaradiciliq... ما منکر فرهنگ و یا تاریخ هیچ ملتی نیستیم. هر ملتی برای خود فرهنگ و تاریخ مخصوص خود را دارد که احترام گذاشتن به آن فرهنگ یکی از وظایف انسانی است. مشکل ما این است که ما در یک جغرافیای سیاسی با ملل های دیگر زندگی میکنیم که یک قشر « اقلیّت» از جامعه خود را بالاتر از ملل های دیگر میداند. و بخاطر اینکه این حس ( برتری) را حفظ بکند , مجبور است برای (( غلو سازی )) به هر چیزی که خارج از ( عقل, شعور و منطق ) است, دست بزند و هر مشکلی که در طول تاریخ مواجه شده است و یا در جنگ های که شکست خورده است, عامل اصلیش را نه « خود» بلکه به گردن دیگران بیاندازد. بقول جفرسون, (( سر یک ملتی را میتوان یک بار کلاه گذاشت. سر ملتی را می توان مدتی کلاه گذاشت . ولی سر ملتی را نمی توان برای همیشه کلاه گذاشت)). تا آنجائی که یادم میاید, از بدو ورود به دبستان تا اخرین روز که سربازی را تمام

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اسامه جان زبان درازی نکنید, اول کلمه اسامه را برای ما معنی کنید. برای چیزهای دیگر وقت داریم کورش هم که صاحب تلگراف بوده است

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پیروز بئی گئچکمیش بو بحث دان , چوخ طنز و گولملی یازیب سیز بو یازی قیریلدیم
الله سیز دان گئچمسی من الان گولماقدان سکته ائلدیم فقط سوال نی تجسم ائلدیم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب علیرضا درباره زبان "توکی" تان هم یک چیز را فراموش کردم بنویسم این هم لهجه غربی زبان مغولی است باور نمیکنی کامنت های من درباره اثبات همین موضوع در لینک زیر هست بخوانید:

http://www.iranglobal.info/node/59400

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
میبینی جناب علیرضا دلیل دشمنی شما با فارس و ایرانی و فردوسی کاملا مشخص است . شما اذربایجانی ها امروز فرزند همان اعراب هستید که به ایران حمله کردنند و هیچ ربطی به اذربایجانی های باستان ندارید چون انها را خود شما کشتار کردید
وقتی 60 درصد ژن های مبارکتان عربی است دلیلی ندارد خودتان را تورک یا بهتر بنویسم "توکی" بدانید
حالا پاسخ یک پرسش ما را بده ان هم به طور علمی :
در کتاب ترکی هنر است، اسماعیل هادی، انتشارات احرار، تبریز، ۱۳۷۴ نوشته :

هیچ کلمهٔ ترکی (اصیل) با حرف “ر” شروع نمی‌شود. گویا در قدیم واج “ر” در زبان تورک ها وجود نداشته چنانکه برای سهولت تلفظ کلماتی (غیر ترکی) که با این حرف آغاز می‌شود، معمولاً به اول آنها حرف “الف” می‌افایند د؛ به عنوان مثال در نواحی مختلف ترک‌نشین ایران، رضا به صورت ایرضا، روس به صورت اروس و رشته به صورت اریشته ادا می‌شود. بر این اساس احتمالاً کلمه....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب علیرضا :
امروزه دیگر عهد کیومرث و شاهنامه و فردوسی نیست امروز عصر دقت و سرعت و ازمایش های دقیق علمی است که به هیچ عنوان هم شوخی بردار نیست
مثلا همین واژه ازری یا اذری و پرسش اینکه ایا واقعا ما امروز در اذربایجان عاذری داریم یا تورک یا چیز دیگر :
با برسی دقیق علمی پاسخ خواهیم داد که:
چرا 56 درصد مردم اذربایجان شرقی این هاپلوگروپ ها را نشان میردهند
J1-M267

J1-PAGEO8
J2-M410

J2-M12
باید این را بدانید که هاپلوگروپ ها گروه J1وJ2 شاخصه نژاد عرب میباشد
چرا 20 درصد مردم اذربایجان شرقی هاپلوگروپT-M70 که این هاپلوگروپ متعلق به اعراب شمال شرقی افریقا(حامیان) یعنی کشورهایی چون مصر و اتیوپی است و بیشترین امار این شناسه متعلق به اذربایجان است که حاکی از کوچ گسترده اعراب به این سرزمین است. را نشان میدهند صاحبین این مارکر با چهرهای خاص و با پوست های تیره و نوع لب کلفت مشخص هست

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من اصلا تعجب نکردم ؛بیشتر متعجبم از دوستان آزری که این جک ها رو جدی گفتن ...
پدر جد فرهنگ فارس زبانان فردوسی است .
شما به اشعار این فرد توجه کنید :
در آغاز شاهنامه، با سه شخصيت اساطيری به نام جمشيد و ضحاک و فريدون آشنا می‌شويم، که ظاهرا جمشيد ۷۰۰ سال، ضحاک ۱۰۰۰ سال و فريدون ۷۰۰ سال حکومت کرده اند!!!(البته می دانید که این اسم ها را تاریخدان هایشان معادل سلسله های هخامنشی و ساسانی گرفتن )
بعد این کتاب مانیفست پان ایرانیسم است با تمام غلط های جغرافیایی ،تاریخی و ...
این کتاب مقدس، راسیسم فارس است طبیعی است که شاگردان این مکتب هم در همین اندازه بیاندیشند و چنین دست به قلم ببرند !
جک ماجرا جایی است که چنان با جدیت از شاهنامه سخن می گویند که کسی نداند فکر می کند مقالات ناسا را در بر دارد ...
این مقاله و جدیت پشت سر آن هم جدای از آن نیست .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب اسامه,
جهت اقناع کسانی مانند من که هیچگونه اطلاعی از مبداء و تاریخچه تلگراف نوری ندارند ممکن است لطفا خلاصه ای از سابقه تحصیلات و تحقیقات خود در این زمینه را بیان فرمائید ؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
منبع دیگر این شکر خواری:

ski Türkler günümüzde futbol adı verilen oyunun bir benzeri olan “tepük” oyununu oynuyorlardı. Tepük; tepmek, tekmelemek anlamında kullanılan bir sözcüktür. Türkler, bu oyunu yalnız ayakla oynadıkları için bu adı vermişlerdir

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به جهت خنده خوانندگان درباره ادعاهای تورکانه :

ایا میدانید تورکان در هزار سال پیش فوتبال بازی میکردنند و فوتبال ورزشی تورکی است :

تپوک که از فعل تپمک (لگد زدن) آمده است به نظر نویسنده کتاب «هزار سال قبل و هزار سال بعد محمود کاشغرلی و دیوان لغات التورک»، شیوه قدیمی بازی فوتبال بوده است
یک توضیح درباره این جعل
{واژه +ماق و واژه + مکذ یا همان اولماق و اولمک (شدن و کردن ) ) قاعده مندراوردی فرهنگستان زبان تورکی برای جبران کمبود افعال بسیط تورکی است (که در زبان تورکی نیست و این قاعده خاص زبان های تحلیلی است نه التصاقی) که حتی 50 تا هم نیست مانند گلم و گت و یاز اگر باور نمیکنید از یک تورک بخواهید 100 تا فعل بدون مک و ماق برابیتان بنویسد }

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ادامه کامنت پیش :
این مناره از یک نظر با مناره‌هاي ديگر متفاوت است و آن این که دو پلکان جداگانه برای بالا رفتن دارد. اين پله‌ها کاملا از هم مجزا هستند و کسی که بالا می‌رود با کسی که پایین می‌آید، روبه‌رو نمی‌شود؛ یک طرح پلکان حلزونی شکل. مناره گار در اوایل سده ششم هجری ساخته شده و در نزدیکی روستای گار در جنوب شرقی اصفهان قرار دارد؛ در مسیر راهی که از اصفهان به سوی دریاچه بختگان می‌رود.

میل نگار
http://www.irandeserts.com/pics-5/mil-7big.jpg
در حدود بیست کیلومتری شرق شهر بردسیر در جنوب کرمان، روستایی دورافتاده با مردمانی اصیل و مهمان‌نواز به نام نگار قرار دارد که میل نگار نیز در همین روستا ساخته شده است. این مناره دارای یکی از ارزنده‌ترین کتیبه‌ها به خط کوفی پر نقش و نگار بوده است که با کاشی‌های فیروزه‌ای رنگ ساخته بودند. اما بیشتر این کتیبه‌ها از جای خود خارج شده‌اند و امروزه فقط

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
حالا ایده ایرانیان برای پیام رسانی به کمک اتش چگونه بوده است
در جاهاي مختلف ايران، مي‌شود بناهاي بلندي را پيدا كرد كه پر از تزئينات جذاب و ديدني‌اند، معماري درست و حسابي دارند و از طرفي تك و تنها افتاده‌اند.
از همان ابتداي ساخت‌شان بنايي مستقل بوده‌اند و ربطي به بنايي ديگر نداشته‌اند. همين‌قدر مي‌دانيم كه از میل‌ها در دوران باستان براي پیام‌رسانی، پست و راهنمایی راه‌ها استفاده مي‌شده؛ هر چند تزئین‌های عالی آ‌ن‌ها جاي بحث دربارة كاربردشان را باز مي‌گذارد.
مناره به معنای «محل نور»، اسم دیگري برای میل‌های راهنما و پیام‌رسانی است که با روشن كردن آتش بر بالای آن، مسير به مسافران نشان داده مي‌شده و همچنين با استفاده از پرتوهاي نور، پيام‌هاي رمزي مثل تلگراف به مناطق دورتر فرستاده مي‌شده.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
یکی از مشخصه های شاخص تورک جماعت و روشنفکرانش (البته اگر بشود اسمشان را روشنفکر گذاشت) چیست؟ تجربه به من می گوید که یکی از مشخصه هایش توانایی و استعداد بی همتایش است در لوث کردن، بی معنی کردن و به ابتذال کشیدن هر مفهوم و واقعیت است . چرا؟ چون نه دانشش را دارد، نه حال دانش آموزی را. نه فرهنگش را دارد و نه نیازی به کسب آن فرهنگ می بیند چون لابد بقیه فرهنگها وامدار و مدیون فرهنگ معلوم الحالش هستند. ظرفیتش را هم ندارد چون در محیطی بار آمده که داشتن ظرفیت تحمل نظر مخالف به او آموخته نشده است. لذا و به دلایل متعدد دیگر، وقتی مفاهیم و پدیده های علمی را می بیند، برای پز دادن و برای اینکه بگوید ما هم کمتر از بقیه نیستیم، تلاش می کند که ادای دیگران را در بیاورد و از آنها عقب نیفتد ولی در حقیقت کوچکترین دارایی دیگران دیگ حرص و از و عقده و حقارت اش را به جوش می اورد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
" گامی زده با تو کودکانه - پرسیده ز شهر و برج و بارو ". پروین . مومیائی.
همه داستان کودکی را میدانیم که با پدر مادر در شهر قدم میزد و پدر را در باره " برج و بارو " سوال پیچ کرده و جواب پدر هم " نمیدانم " بود. سر انجام مادر دخالت کرد که بچه انقدر سوال نکن و اعتراض پدر که " نه خانم, بگذار بچه چیز بپرسد چیز بفهمد ".

در کامنت قبلی من مبنی بر آنکه به قول شهریار " نان به نانوا میده گر همه بسوزاند " , از ۱۴ پوینت, ۱۳ نفر فرموده اند که خیر هرکسی آزاد است در باره مسائل علمی اظهار عقیده بنماید و به " تنویر افکار عمومی " کمک نماید تا مردم " چیز بپرسند و چیز بفهمند ". و کامنت ها نیز موید این کیفیت است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
" (( پان فارسیسم آنقدر گیج و سر در گم )) که نه تنها عقل و منطق را از دست داده است بلکه قدرت تمرکز فکری را هم از دست داده است.". lachin

" پان فارسیسم " اگر درست فهمیده باشم یعنی فارس ها میکوشند که تمام مردم فارس یعنی فارس زبانها را زیر یک پرچم گرد آورند؛ این در عمل یعنی فارس زبانها بخواهند افغانستان و تاجیکستان و سمرقند و بخارا را " فارسستان " بنمایند و ظاهرا این آن چیزی نیست که منظور جناب لاچین میباشد. در عوض معنی پان عربیسم و پان ترکیسم در معنی و عمل مشخص است. حال چرا جناب ایشان این کلمه را در مورد ایران بکار میبرند برای من نا معلوم است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
معنی موهومات را میدانید؟ از موهومات تاریخ تمدن نسازید. همین

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اگر ما ایرانیان پارسی زبان گیج و سر در گم هستیم, شما متوهمان گم شده در ایده الوژی پانترک خود که کور و نادان هستید, زیرا با وجود خواندن یک متن ساده به زیان پارسی از فهم درست آن عاجزید.
در متن نوشته شده که اینها در فاصله هایی تا 100ها مایل ادامه داشته اند, دانشمند پانترک, این بدین معنی نیست که فقط دو عدد از آنان در این فاصله بوده! بلکه در این فاصله جند صد مایلی تعداد زیادی از آنان با فاصله هایی متناسب وجود داشته است.!
شما با عنوان کردن خانه سازی در قطب شمال و جنوب (حالا این چه ربطی به دیدن! دارد بماند) و تدریس علوم درسی مثلا نشان دادید که دانشمند و تحصیل کرده اید؟!) ربطش را با شقایق فقط پانترکها میفهمند)
موجودات زنده رقت آوری هستید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
هر دم از این باغ بری می رسد با این اوصاف کم کم به این نتیجه می رسیم که کوروش کبیر سلاح اتمی و موشک قاره پیما هم داشته ولی بخاطر استوانه حقوق بشر استفاده نمیکرده

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
lachin عزیز، اصلا اینطور نیست، این تلگراف‌های نوری، نور را، به قالیهای پرنده که مجهز به آئینه بودند و مانند ماهواره دور زمین گردش میکردند میفرستادند و این قالیهای پرنده، دوباره همین نور را، به صدها کیلومتر مسافتهای دورتر منعکس میکردند، یادتان است "" خشایار شاه در حمله به یونان، وقتیکه به آب دریا رسید، شلاقش را در آورد و آب دریا را، با آن شلاق زد "" دانشمندان جامعه فارسی‌ با ضریب هوشی‌ ۸۴، باید با استفاده از همین قالیهای پرنده، نور را به آنجا می‌‌افشانندند. خشایار شاه آن نور را ندید، و عصبانی شد. این حرف شما را قبول دارم که "" گر در یک صحرای (( مسطح )) و کاملآ تاریک , سربازی ایستاده و در دستش چوب کبریتی روشن باشد , این سرباز تا 16 کیلومتری قابل مشاهده است "".

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"" lachin عزیز، در تابستان امسال، برای اولین بر، شاهد پرواز تاکسی‌های هوائی، در دوبی خواهیم بود، از جزیره کیش نیز، "" قالیهای پرنده "" با پرچم هخا ، به پرواز در خواهند آامد، میدانید که خلفای اموی و عباسی، در تخریب تکنولوژی ساخت قالیهای پرنده جامعه شاهنامه خوان، زمین و زمان را نابود کردند، ولی‌ جامعه شاهنامه خوان با "" ضریب هوشی‌ ۸۴ "" دانشمندانی را تکنولوژی ساخت این قالیهای پرنده را می‌دانستند در "" لباس شاعر "" به دربار شاهان عرب و ترک فرستاند، شاعران باهوش و نابغه، اسرار ساخت تکنولوژی قالی پرنده، "" به صورت شعر و ور "" کدبندی کردند، ۳۰۰ شاعری که جامعه فارسی‌ به دربار خوارزم فرستاد، حافظان این مجموع شعر‌های کدبندی شده بودند، این شاعران اسرار را، در چاهی پنهان کردند تا اینکه "" مصباح یزدی و احمدی‌ نژاد و جنتی "" با هوش شرلوک هلمزی، این چاه را پیدا کارند، جهانیان این چاه را

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 

یک دانشمند هات داگ فروشی وجود داره که روزها هات داگ میفروشد و شبها حقوقدان و اقتصاددان و کهکشانشناس میشود. ایشان دارای مدرک دیپلم از شهرستان عجب شیر هستند. بنظرم اگر از این نابغه سوال شود، جواب خوبی دریافت خواهد شد در این زمینه! در ضمن داداش بزرگ ایشان هم از دبیرستان روستای قولونجی مدرک دیپلم گرفته اند و نابغه روزگار شده اند. اگر از این دو نوابغ پرسیده شود، همه مستفیض خواهند شد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان... بارها اشاره کرده ام که بقول دوست عزیز ائلیار (( پان فارسیسم آنقدر گیج و سر در گم )) که نه تنها عقل و منطق را از دست داده است بلکه قدرت تمرکز فکری را هم از دست داده است. طبق منطق نوشته شده بالا, فرض کنیم که در فواصل زیادی با صد مایل ها شن زار های بوده است که دارای آتشکده بوده وآتش آنها شعله های زرد و آبی و قرمز و بنفش داشته است. 1-از دروس اول رزم های صحرائی ارتش- اگر در یک صحرای (( مسطح )) و کاملآ تاریک , سربازی ایستاده و در دستش چوب کبریتی روشن باشد , این سرباز تا 16 کیلومتری قابل مشاهده است. آقایان پان فارسیتهای رنگارنک , روشنی یک آتشکده به فاصله (( 100 ها میل )) نمی تواند قابل رویت باشد چون (( کروی بوده کره زمین )) این اجازه را نخواهد داد. همانطور که شما در یک اقیانوس نمی توانید کشتی های بسیار دور را مشاهده بکنید چون دید (( افقی )) بخاطر گرد بودن کره زمین محدود است همانطور

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در داستانی قدیمی که جزئیات را فراموش کرده ام نقاش هنرمندی تابلو تصویر شخصی را تهیه و در معرض دید عموم قرار داد و در پس آن پنهان شد تا نظر عابرین را دریابد, کفاشی از تصویر کفش ایرادی گرفت که نقش آنرا اصلاح کرد. روز دیگرکفاش از موضوع دیگری ایراد گرفت و نقاش به او یادآور شد که حوضه تخصص او کفاشی ست و نباید به موضوعات دیگر بپردازد.

تلگراف نوری سابقه بسیار قدیمی دارد و بسیاری از تمدن های قدیم آنرا بکار برده اند. این ادعا که چه تمدنی آنرا شروع و یا بتدریج کامل کرد وظیفه باستان شناسان و متخصصین این رشته از دانش است و چون هخامنشی ها هم آنرا بکار برده اند دلیل ابداع آن نمیشود. ضمنا دوستان اگر اطلاعی در این باره دارند آنرا ذکر بفرمایند. کامنت های احساساتی و الله کلنگی چیزی به معلومات ما نمی افزاید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این خبر و ادعا جدید نیست چون چیز ساده ایست، و حداقل 70 سال پیش از طریق شرق شناسان در تمام کتایهای تاریخی مطرح شده است.
بیسوادان آخوندی هر چند ماهی یک موضوع و خبر قدیمی را برای پست و مقام خود مطرح میکنند چون حرف تازه در فرهنگ مبتذل داعشی شیعه ممنوع است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این اظهار فضلها بیشتر شبیه به آن جوکی می ماند که یک امریکایی و اروپایی در مورد اینکه در حین حفاری در بعضی از مناطق آمریکا سیم های تلفن قدیمی با روپوش سربی پیدا کرده اند و معلوم شده که خیلی از شهر ها در قدیم، با هم ارتباط تلفنی داشته اند، و یک شیرازی هم که بحرفهای آنها گوش می داده یکدفعه می پرد وسط صحبت آنها و می گوید که در حفاری های بدست امده از پاسارگاد، مثل شما عقب مانده ها سیمی پیدا نکردند و معلوم شده که از زمان کورش مردم با بیسیم با هم ارتباط داشتند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ساده لوهترین ایرانیان، چه در داخل و چه در خارج، جامعه شناسی‌ خوانده اند، اینها جامعه شناس نیستند، انگل جامعه هستند، """ این یک افتضاح است، ببینید درک این جامعه شناس را """ ساده لوح ها، ابله‌های ما جامعه شناسی‌ خوانده اند و ما جهان سومی‌ ما میخواهیم با اتکا این جامعه شناسان، پیشرفت کنیم.