فاجعه عظیمی در پیش روست!

حوادث اخیر دقیقا شباهتهای زیادی به دوران و دهه پنجاه را داراست.در نیمه اول دهه پنجاه با فشارهای فزاینده امریکا برهبری دموکراتها به حاکمیت پهلوی رژیم شاه مجبور شد برای کاستن این فشارها به امریکا باج دهد قراردادهای عظیم اقتصادی و تسلیحاتی با امریکا بسته شد و امریکا خصوصا بخش دموکرات نشان جناح سرمایه داری ان منافع زیادی کسب کرد
تضاد منافع و رقابت امریکا با اربابان و ماسون های جهانی و رقیب امریکا اینبار با شدت و حدت تمام وارد مرحله جدیدی گشته است.

فاجعه بزرگ در راه است !!!
 اینک رژیم جنایتکار اسلامی با چالش جدی روبروست.بحرانهای فزاینده اقتصادی باعث ورشکستگی کامل حاکمان شده است.از طرف دیگر درگیریهای داخل باندهای رژیم به مرحله خطرناکی رسیده است.خیز هر یک از باندهای رژیم برای تصاحب کامل دستگاه رهبری و اینده خونین بازندگان این رقابت باعث گشته تا اخرین این رقابتها با دو مهره باقی مانده و اصلی به رویارویی هم بروند.بنظر من این اخرین رویارویی باندهای درگیر در ستون فقرات رژیم خواهد بود.عزم سپاه برای تصاحب کامل قدرت سیاسی و اقتصادی و رهبری کاملا مشهود است.رژیم ولایت فقیه،،آنچنان در کلاف اختلافات و درگیری های درونی افتاده است که،مجال پرداختن یکپارچه به سیل احتمالی در منطقه را از دست داده است،،اما به تجربه،،میتوان دریافت،که رژیم ولایت فقیه،تا حد زیادی خود را بدامان روسیه و پوتین انداخته تا از بلایا محافظت شود
در بعد خارجی  از یک طرف فشارهای فزاینده حاکمیت ترامپ برای تسلیم بدون قید وشرط و پذیرش نفوذ کامل اقتصادی ان رژیم را تحت فشار قرار داده است و از طرف دیگر اربابان ماسون و رقیب جناح امریکایی ترامپ در صورت تسلیم رژیم پروژه ویرانی و تجزیه کشور و کشاندن جنگ به منطقه و سرزمینمان را دارند.در صورت شکست و پیروزی امریکا انها (اربابان رژیم) جز ویرانی برای تصاحب امریکا چیزی بیادگار نخواهند گذاشت
 انتصابات رژیم و ترفندها و فریبهای همیشگی اینبار کارساز نیست.گفتگوهای پنهان مبنی بر رضایت مهره های کارگزار حاکم در هر دو باند رییسی و روحانی با امریکا مبنی بر قبول بخشی از شروط امریکا جاریست.هر دو باند کارگزار و ماسون تضمینهایی برای اجرایی کردن این شرطها و درخواستهای ترامپ داده اند.وعده عملی کردن این امتیازات نیز با توجه به ساختار وابستگی کل نظام ناممکن است
 حوادث اخیر دقیقا شباهتهای زیادی به دوران و دهه پنجاه را داراست.در نیمه اول دهه پنجاه با فشارهای فزاینده امریکا برهبری دموکراتها به حاکمیت پهلوی رژیم شاه مجبور شد برای کاستن این فشارها به امریکا باج دهد قراردادهای عظیم اقتصادی و تسلیحاتی با امریکا بسته شد و امریکا خصوصا بخش دموکرات نشان جناح سرمایه داری ان منافع زیادی کسب کرد.در نیمه دوم دهه پنجاه رقبای ماسون امریکا پروژه انقلاب سازی را استارت زده و با همکاری و هماهنگی روسیه شوروی ؛ امریکا رقیب اصلی را بدست خود و با توسل به مزدوری بنام خمینی و شرکا از صحنه رقابت بدور افکندند.بازی ساخت الترناتیوی بنام خمینی علیه شاه در دوران کندی با اغاز اصلاحات و رفورمهای شاه همراه بود که به انقلاب سفید معروف گشت.در ان دوران با نزدیک کردن و ایجاد ارتباط خمینی با محافل سیاسی امریکا الترناتیو مرتجع و دست ساز ماسونی را بدست خود امریکا سازماندهی میکردند.این ترفند زیرکانه با تعهد دوباره شاه مبنی بر تداوم همکاری و سطحی بودن رفرمها بدون اسیب رساندن به زیرساختهای وابستهگی به اربابان منتفی گشت.(این اسناد جدیدا توسط نهادهایی از امریکا بصورت سطحی انتشار یافته است)
 تضاد منافع و رقابت امریکا با اربابان و ماسون های جهانی و رقیب امریکا اینبار با شدت و حدت تمام وارد مرحله جدیدی گشته است. سناریوهای شبیه سوریه و مداخله نظامی در صورت مقاومت رژیم از باج دهی اماده میگردد.بهترین سناریو اذعان اغاز مجدد فعالیتهای مخفی برای ساخت بمب اتمیست.این سناریو در مراحل ابتدایی خود در حال اماده شدن و بروز شدن است الترناتیوهای کارگزار و حامی منافع امریکا دستچین گشته اند.پروژه رژیم چنج استارت خورده است .عناصر ابله در معنی سیاسی ان و مزدوران وابسته از بین مخالفان نظام دستچین گشته و انان بدون اگاهی از درصد پایین شانسسشان برای کسب حاکمیت اینده وارد این ریسک و بازی شنیع گشته اند.
 طرف اصلی و اربابان رژیم یعنی تمامی کارتلهای نفتی برهبری بریتیش پترولیوم و شرکای اقتصادی انها و بانکها و جناح جنگ طلب سرمایه جهانی و صاحبان کارخانه های تسلیحاتی در جهان در صورت تسلیم رژیم جنگ رایج در سوریه و عراق را به سرزمینمان خواهند کشاند.در صورت شکست کامل و سرخوردگی از عناصر کارگزار وابسته در قبال فشارهای امریکا و تسلیم رژیم مرحله بعدی اغاز خواهد شد.پروژه دامن زدن به مناقشات قومی برهبری سپاه که همانا دامن زدن به جنگهای ملی و قومی است اجرایی خواهد گشت.این پروژه از اغاز دوران حیاط رژیم برهبری نهادهای امنیتی و سپاه اماده گشته و منتظر اجراست.کارکرد این پروژه برای ایجاد رعب و وحشت جهانی و مردم سرزمینمان و فریب مخالفین داخلی و خارجی تاکنون موفق عمل کرده است.
 منطقه و سرزمینمان بسان بشکه باروتیست که هر لحظه هر دیوانه ای میتواند با جرقه ای بنابودی کامل ان اقدام کند.
 در صورت بروز و گسترش جنگ همه نهادهای وابسته به جناح جمهوریخواه برهبری ترامپ نیز سود خواهند کرد.بحرانهای اقتصادی فزاینده سرمایه داری نیاز فراوانی به این جنگ و رونق اقتصادی ماحصل فروش سلاح در منطقه در حجم گسترده را دارند.صدها و شاید هزاران میلیارد سود ماحصل اتش جنگ خانمانسوز و ویرانی تمامی ساختارهای اقتصادی و سپس بازسازی انها در منطقه منتظر انان است.
اینک روی سخنم با مفسرین بی درد و سیاسیون و تمامی بخشها و  گروههای اپوزسیون نما که عاجز از درک این فاجعه پیش رو در بازی نمایشی انتصابات رژیم رقصانده میشوند نیست.بگذارید انها چون همیشه رقصانده شوند و بخش حقیر تر انان در مسندها و کاخهای ریاست و وزارت خیالی خود خوشنود باشند
 روی سخنم با تمامی انسانهای ازادیخواهیست که بسان من با دلی دردمند فاقد میکروفون و رسانه تنها میتوانیم این فاجعه پیش رو را دیده و از درد میلیونها قربانی پیش رو بخود بپیچیم.بسیج و فراخوان نیروهای مردمی و ایجاد جبهه مستقل از هر دو ارتجاع ماسون جهانی و جنایتکاران حاکم مزدور انها ناشدنی و امری غیر ممکن نبود اما ایجاد ان بسیار دیر گشته است.
 بنظر من در این مقطع تنها با استفاده از رسانه های محدود میتوان این فاجعه را افشا نمود و و افشاگری را گستراند.
 از یاد نبریم که سناریو اخیر بمب شیمیایی در سوریه که کاملا ساختگی و دروغ بود توسط تمامی رسانه های در انحصار قدرتهای جهانی بخوبی توانست اذهان جهانی را در این دوران با این حجم عظیم رسانه ای بفریبد. با استارت این پروژه اینبار نیز نیز بسان همه دورانهای گذشته فریب جهانی بسار ساده و راحت مشروعیت جهانی را برای استارت جنگ فراهم خواهد ساخت.متاسفانه فاجعه پیش رو پیشگویی نیست و درکی ساده از معادلات سیاسی پشت پرده بر اساس گواه گرفتن از تاریخ معاصریست که باز تکرار میگردد.
باریش نصیریان
22 اپریل  17

پ.ن 
 سایت مربوط به خبر فعالیتهای ساخت و اغاز مجدد فعالیتهای رژیم بمنظور تولید سلاحهای اتمی رژیم در زیر خواهد امد.
به باور من رژیم جنایتکار حاکم بر سرزمینمان حتی قادر است برای حفظ نظام و قدرت خود  بمب اتمی را بر روی مردم سرزمینش بکار یرد.اما باور کردن این قبیل اخبار در این مقطع فریبی بیش نیست و با هماهنگیهای لازم اربابان جهانی تولید و تقدیم گشته است

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
انسان تعجب میکند! مگر آقا باریش طرفدار رژیم آخوندی پانفارس تهران است، از فرو ریختن تار و پود پوسیده رژیم اظهار وحشت میکند؟، مدام با شعار های " فاجعه بزرگ در راه است !!!" فریاد و فغان راه میاندازد؟، امپریالیسم غرب رژیم آخوندی را سر کار گذاشته هر وقت لازم ببیند دیکتاتوری دیگری سر کار میگذارد. ایشان چنان نگران فرو ریختن پایه های پوسیده رژیم پانفارس است، گویا ایران بهشت برین است مردم خبر ندارند! آقای باریش که خود تورک است اگر احساس مسئولیت میکند، به ندای وجدان خود پاسخ دهد. از درد و رنج مردم سیل زده آزربایجان جنوبی چیزی بنویسد، نگران فرو ریختن پایه های پوسیده رژیم نباشد!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقای باریش زیاد نگران ایران نباش قبل از تو بی بی سی ،رادیو فردا و هزاران رسانه فارسی زبان در ان مورد کار می کنند
اگر شما یک شهروند تورک هستید چرا در رابطه با همین سیل ازربایجان چیزی ننوشتی؟ چرا در مورد زبان مادری چیزی نمی نویسی؟ ازربایجان خودش انقدر مسایل دارد که مقاله هیچ بلکه باید کتابها نوشت سهم شما در این مورد بعنوان یک تورک اهل قلم چیست؟ اگر تورک نیستی اعلام کنید تا بنده از شما معذرت خواهی کنم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"" سخن دیگری از نویسندهٔ سطور فوق "" تناقض را ببینید "" ایشون می‌نویسند "" از یاد نبریم که سناریو اخیر بمب شیمیایی در سوریه که کاملا ساختگی و دروغ بود "" پایان نقل قول، در اینجا، نویسندهٔ مقاله، سازمان‌های اطلاعاتی روسی را، به چالش میکشد، به گفته آنان، بمب شیمیائی، توسط مخالفان اسد، انجام شده بود، یعنی‌ اطلاعات و انتلیجنسیای روس، بمب شیمیائی را، انکار نمیکند. جالب است اسد نیز که جان بیشتر از نیم میلیون انسان را گرفته، در مصاحبه آاش، بر خلاف پوتین و روسیه که گفتند بمب شیمیائی کار مخالفان است ، اسد گفت این بمب شیمیائی، ساختگی است. توده ای‌ها و رژیم شاهنامه خوان ایران نیز، هم عقیده کمونیست ما است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نوشتجاتی که با کلمات خطرناک و دهن پرکنی مثل : فاجعه، عظیم، خطرناک در حال انفجار، هولناک، وحشتنناک ووو شروع می شوند معمولا از نظر محتوا تهی و حرف جدیدی برای گفتن ندارند، فقط می خواهند با این لغات آتشزا خوانندگان را بدنبال خود بکشند و نسخه های تکراری و بی محتوای خود را همانند آیه آسمانی ارائه دهند، آنها هر از چندگاهی، سرشان را از لانه خودشان بیرون می کنند، تا اگر انتخاب شاه جدیدی در جریان باشد شانس خود را به پادشاه شدن از دست ندهند، تا اگر پرنده اقبال به پرواز درآید بر سرشان بنشیند، آنها متوجه نیستند که در دنیای مدرن پرندگان از بس زیاد می خورند، بجای شانس تخت و تاج، زیلشان را در حال پرواز بر سر مردم می ریزند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این سخن از نویسندهٔ سطور فوق است "" پروژه دامن زدن به مناقشات قومی برهبری سپاه که همانا دامن زدن به جنگهای ملی و قومی است اجرایی خواهد گشت ""، پایان نقل قول، سپاه پشت حمله تروریست‌های کمونیست پ ک ک به ترکیه بود، شما چرا از کمونیست‌های پ ک ک حمایت میکردید؟ آیا به شما نگفتم اگر رژیم شاهنامه خوان ایران، این کشور را به سوی جنگ و قحطی سوق دهد، دست کم ما یک ترکیه با ثبات را خواهیم داشت که مردم مصیبت زده به آنجا فرار کنند؟ آیا نگفتم که اگر ۱.۵ میلیون بنگلادش، میتوانند به اندونزی برای کار بروند، ما نیز میتوانیم برای مدتی‌، به ترکیه برویم، چگونن است که شما کمونیست، خواهان نابودی ترکیه، پیشرفته‌ترین کشور خاورمیانه هستید، ولی‌ در ایران، میخواهید از روحانی، گرباچف بسازید؟