آیا حاکمیت جمهوری اسلام ضد دین است یا شاهین نجفی؟

امروز عصر به برنامه تفسیر خبر صدای آمریکا گوش میدادم، آقای فرهودی مجری برنامه، نظر مهمانان را در مورد ترانه "نقی " شاهین نجفی پرسید، ابتدا آقای فرهودی گفت بعضی ها معتقدند که شاهین نجفی به امام نقی" امام چهارم" شیعیان توهین کرده است و حدود یک دقیقه از ترانه برای مهمانان و بینندگان پخش شد، در این فاصله گویا دکتر نوری زاده به آقای فرهودی توضیح داده بود که امام نقی" امام دهم" است نه امام چهارم، آقای فرهودی حرفش را اصلاح کرد و عذر خواست، وسپس نوبت آقای محمد سهیمی مهمان دیگر برنامه رسیدکه...

امروز عصر به برنامه تفسیر خبر صدای آمریکا گوش میدادم، آقای فرهودی مجری برنامه، نظر مهمانان را در مورد ترانه "نقی " شاهین نجفی پرسید، ابتدا آقای فرهودی گفت بعضی ها معتقدند که شاهین نجفی به امام نقی" امام چهارم" شیعیان توهین کرده است و حدود یک دقیقه از ترانه برای مهمانان و بینندگان  پخش شد، در این فاصله گویا دکتر نوری زاده به آقای فرهودی توضیح داده بود که امام نقی" امام دهم" است نه امام چهارم، آقای فرهودی حرفش را اصلاح کرد و عذر خواست، وسپس نوبت آقای محمد سهیمی مهمان دیگر برنامه رسیدکه خیلی هم به مسلمان بودن خودش بها میداد و طی برنامه چندین بار تذکر داد که او مسلمانی معتقد است، او نیز گفت که امام نقی" امام یازدهم" شیعیان است... من که هیچ اطلاعاتی در این زمینه ندارم برایم این سؤال ایجاد شده که بالاخره امام نقی امام چندم شیعیان است؟

دوستان، این قضیه در مورد اکثر ایرانیان صدق میکند،امروز مسئله مردم پرداختن به دین نیست، حجاب و نماز و روزه نیست، اصلا بگذارید براحتی بگویم جامعه ایران یک جامعه مذهبی نیست و نمیخواهد مذهبی باشد. بسیاری از مسلمانان سنتی که از حاکمیت فاصله گرفته اند ابدا حاکمیت را مسلمان نمیدانند و معتقد هستند که حاکمیت موجود به اسلام لطمه جدی زده است و خط خود را از آنها جدا کرده اند.

همین دست در جیبهای مسلح ضد اسلام هستند که می خواهند با زور جامعه ایران رامذهبی جلوه دهند، مگر آنهمه افرادی که در زندان هستند مسلمان نبودند؟  دکتر زیدآبادی مسلمان نبود؟ آقایان کروبی و موسوی فرزندان خود آیت الله خمینی نبودند؟ آقای احمدی نژاد جگرگوشه آقای خامنه ای نبود؟ چطورشد همه یکباره مرتد، منحرف و فتنه جو معرفی شدند؟ آیا معیارهای مذهبی حاکمین بر اساس قدرت و پول تعیین نشده است؟ آیا واقعا تصمیم" شیعه آن لاین" مبنی بر قتل شاهین نجفی با سوء استفاده از فتوای آیت الله صافی گلپایگانی که دو هفته قبل ازپخش این ترانه اتفاق افتاده به علت توهین به امام نقی بوده یا افشای عامیانه همین زورگویانی است که از دین برای رسیدن به امیال خود سوء استفاده  میکنند؟ بر آشفتگی آنها از بیان دزدی، بدبختی و کشتار از زبان خواننده جوانی است که در میان جوانان ایرانی محبوبیت دارد نه دفاع از اسلام. شاهین نجفی میگوید حالا که شما چاه جمکران درست کرده و امام زمان را در آن زندانی کرده اید و نمیگذارید ظهور کند، امام نقی  را به کمک می طلبم.

دوستان، درد جامعه ما ترس است، وحشت است، زندانی کردن و ترور است، وگرنه بیان افکار، پرسش و جستجو کردن از نیازهای بشر است، جز حقوق اولیه یک انسان  است، هیچ چیزی به خودی خود مقدس نیست،  ما انسانهای فرصت طلب آنرا مقدس و غیرقابل دست زدن میکنیم. این دیوارهای غیر واقعی دیر یا زود میشکند، دنیا متفاوت شده، دوران  زور و استبداد بسر رسیده، و میهن ما هم دیر یا زود خود را از قید و بند بردگی میرهاند، استبداد با نیازهای فردی و منافع سیاسی هیچ کشوری در دنیای امروز همخوانی ندارد ،تنها چاره اش هم از بین رفتن است و بس. 

  نتیجه ای که میخواهم بگیرم اینست که  شاهین نجفی حداقل با پخش ترانه رپ  "نقی" این فرصت را به ایرانیان داد که بپرسند و بخاطر بسپارند که امام نقی چندمین امام شیعیان است، کاری که جمهوری اسلامی در طول سی و چهار سال عمر خود نتوانست بکند. آیا واقعا شاهین نجفی به اسلام توهین کرده یا حاکمان جمهوری اسلامی؟

ناهیدحسینی-  لندن

جمعه 11 مه 2012 

منبع: 
ایران گلوبال

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
توهین نکرده بنده خدا اونا اونجوری دوست دارن تفسیرش کردن

نظر: 
1علی.2حسن.3حسین. 4 زین العابدین .5 محمد باقر 6 جعفر صادق..7موسی کاظم. 8 امام رضا . 9علی نقی .10 محمد تقی 11حسن عسکری . 12مهدی هادی .13 امام خمینی .-- آخری در دوره گلوبال ظهور کرد و از خانواده انبیا نیست ولی امام است.