بيعت با بردگى؟!

نگوييد
برگه هاى راى
بگوييد
برگه هاى بردگى

 

 

مناظره هايى براى بردگى و بيعت، مناظره هايى توخالى و از پى مصلحت. كانديداهايى براى كشاندن حضور مردم پاى صندوق هاى سركوب و سرسپردگى.

ديگرى ها و ملت ها و هويت ها در اين مناظره ها به شدت غايبند. گاهى تك و توكى لفظ آذرى و اصل پانزده و از اين چرنديات، جهت ماستمالى و شيره مالى از دهان " كانديداهاى بيعت " بيرون مى پرد اما همه مى دانيم كه اين شوهاى تكرارى را خيال خدمت و مسئوليت نيست.

بعدش با كمال بيشرمى كسانى هم از درون ديگرى هاى محكوم در چهارچوب ايرانيّت همصدا با رژيم بر طبل بيعت مى كوبند. دارند به طور آشكار براى نظام راى جمع مى كنند. دارند به طور آشكار چهره هاى بيعت و اطاعت را تبليغ مى كنند آنوقت ما كه تحريم كرده ايم مى شويم طرفدار رژيم و سركوب. شرم بر استدلال و كثيف كاريشان. شرم بر شيوه هاى كثيف هم آخورهاى رژيم كه بيزنس و تجارتشان تنها با ماندگارى رژيم تضمين مى شود. شرم بر بيسوادى و كوته بينى كوتوله هايى كه به جاى ستيز با بيعت و اطاعت و بردگى به جان مخالفان برده دارى و بيعت افتاده اند.

شرم و ننگ بر كسانى باد كه وسعت مبارزه و تفكرشان اندازه ى سوراخ صندوق هاى راى براى حفظ نظام است.

كه اگر به هر بهانه اى پاى صندوق راى كشيده شوى، كشيده شده اى و تمام. كه چهل سال است مردم همينطور با دست پُر پاى صندوق راى كشيده مى شوند و دست خالى بر مى گردند.

كه چهل سال است از درون و بيرون، بيزنسمن هاى برده دارى با رسانه ها و شركت ها و لابى گرى ها دارند براى حفظ جمهورى بردگان كارهاى پوششى انجام مى دهند. بايد هشدارى صريح و واضح به اين پوشش دهندگان نظام برده دارى داد.

به قول نويسنده اى حضور در پاى صندوق، بيعت با بردگى خويشتن است.
كه همصدايى با اصلاحات و مصلحتچى ها و ديگر مخلّفاتِ بيعت و بردگى، تاييد و توجيه بردگى خويشتن است.

براى جمهورى بردگان ، رئيسى لازم است تا زنجيرهاى بردگى را محكمتر نمايد. و بردگان بايد بدانند كه هر برگه ى راى، زنجيرى است كه بر دست گرفته مى شود و تحويل برده داران مى گردد تا زنجيرهاى بردگى كلفت تر و درازتر گردد.

كه جمهورى بردگان به زنجيره ى آراى شما محتاج است تا عقل و دل و قدرت تحليل شما را به زنجير بكشد. كه استدلال ها و منطق و توانايى بيان شما را به زنجير بكشد.

كه زنجيرها نه بر دست و پاهايتان بلكه بر عقل و انديشه تان بسته مى شود.

كه اگر بالاى پنجاه - شصت درصد بياورند به معنى بيعت شصت درصدى با جمهورى بردگى است.

كه بايد ياد بگيريم مى توان با عدم تاييد برگه هاى بردگى راه را براى آزادى و رهايى هموار كرد.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اگر رای ازربایجان در انتخابات ریاست جمهوری زیر 30 درصد باشد این به معنی رفرندام و جواب آری به استقلال آزربایجان جنوبی است. متاسفانه تلویزیون احمد اوبالی هم به طرفداران روحانی اضافه شده و میخواهد فکر حمایت از روحانی را تبلیغ کند . برای تلویزیونی که مرام نامه اش را استقلال آزربایجان گذاشته مایه تاسف و شرمساری است که به اصول خود پشت پا بزند . اصولی که ادعای تبلیغ اش را دارد. اصول آزربایجان چلیق نمی گوید به روحانی رای دهید . اصول آزربایجانچلیق می گوید به استقلال رای دهید که همان رای ندادن به رئیس جمهوری اشغالگراست.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
لوایی عزیز ، ولی فدائیان اکثریت و حزب توده در سایت پیک نت نظر مخالف شما را دارند، آقای ماشالله رزمی هم مشابه برخورد سازمان فدائیان اکثریت محافظه کار قدیمیشان نظر مشابهی در تلویزیون گوناذ به جامعه بی دفاع آزربایجان تزریق می کنند، شما در این موارد چه فکر می کنید؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به نظرم حالا كه مردم ما جرئت فرياد كردن ندارند اقلاً لطف كنند با بايكوت كردن بر عليه خودشان راى ندهند. واقعاً كه
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای محمدرضا لوائی , مشکل آنجاست که شما و همفکرانتان نیز با کوبیدن بر طبل جدایی طلبی و تکه پاره کردن ایران و تبلیغ گستردۀ قومیت پرستی و طایفه گرایی، ماندگارى رژيم پان اسلامیست جمهوری اسلامی را تضمين می کنید. یکی‌ از عوامل بازدارندۀ برپایی آزادی و برابری در ایران و سرنگونی رژیم پان اسلامیست جمهوری اسلامی، گروه‌های قومی افراطی و جدایی طلب و پان کردها و پان ترکها و پان عربها هستند که سعی‌ در تشتت و پراکندگی روند اتحاد و انسجام گروهها و سازمانهای اپوزیسیون ایرانی‌ دارند.
آقای محمدرضا لوائی, شما و دوستانتان مطمئن باشید که در فردای سرنگونی رژیم جنایتکار و غارتگر جمهوری اسلامی، تمامی گروه‌های اتنیکی تحت ستم ایران به حق و حقوق خود خواهند رسید و حق خودگردانی و آموزش به زبان مادری به آنها اعطا خواهد شد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پاسپورت‌های ایرانیتان را آتش بزنید تا اگر چنانکه حماقتتان بر عقلتان پیروز شد، باز هم نتوانید رای بدهید.