تحریم "انتخابات" ریاست جمهوری (نه به خامنه یی، نه به اصلاح طلبان یک سانتی متری)

38 سال، حرکت یک سانتی متری ، دیگر بس است. جامعه نیاز به حرکت اساسی دارد. و لازم است در این سمت حرکت نمود.
نه به خامنه یی، نه به اصلاح طلب یک سانتی متری، نیاز مبرم جامعه است. ضروریست روشنگران جامعه این مهم را عمیقا درک کرده پیش برند.
1-سخن حجاریان( انتخابات و آینده قدرت در ایران ) در مورد روحانی و دیگران درست است. او تنها « نفع جناح به اصطلاح اطلاح طلب»را در نظر گرفته است.
2- مشکلاتی که اینجا مخفی نگهداشته شده « خدمات » و« وضع مردم» است.
3- دولت در دست هرجناحی باشد«خدمات» کشور داری، اجبارا با« اندکی تفاوت»انجام خواهد گرفت. جهت حفظ قدرت .
4- در عین حال نیز هر جناحی ( از این سه جناح، نظامی، روحانی، رییسی) بر سر کار باشند،در« وضع مردم» از جهات ، سیاست داخلی ( فقر،فحشاء، اعتیاد، اختناق، زندان وشکنجه و اعدام،) و توسعه طلبی نظامی -دینی در سیاست خارجی، تغییر قابل ملاحظه ای نمیتواند روی بدهد. که در ماهیت و توانایی کل « ساختار نظام» نیست.
5- بنابرین تنها راه درست « مبارزه علیه همه ی جناحها» یعنی کل نظام ، کار اساسی ست.
6- عمل تحریم کل نظام، روشنگری ، سازماندهی، اعتراض، علیه همه جناحها ی بدرد نخور، و مشکل ساز، لازم است
کار دائمی نیروی تغییر طلب جامعه باشد. قدم نخست تحریم.

7-مشکل « مردم» یک سانتی متر، آنور، یک سانتی متر این ور نیست. مشکل اساسی مردم این نیست که رو سری یک سانتی متر بالا یا پایین بیاید. این مشکل خود جناح اصلاح طلب، برای کسب قدرت خویش است. 
8- مشکل مردم« رفع کل نظام» است. با همه ی جناحهایش. حرکت مردم ضروریست در جهت این هدف باشد.
خامنه ای هم این را خوب فهمیده است. بله هدف مردم، نیاز مبرم آنها، حرکت در جهت رفع کل نظام است. 
قدم اول، تحریم نظام ، در هر گوشه و در هر سوراخ سمبه از مملکت است. به هروسیله و از هر راهی که امکانش هست یا میتوان ایجاد کرد.
9- 38 سال، حرکت یک سانتی متری ، دیگر بس است. جامعه نیاز به حرکت اساسی دارد. و لازم است در این سمت حرکت نمود.
10- نه به خامنه یی، نه به اصلاح طلب یک سانتی متری، نیاز مبرم جامعه است. ضروریست روشنگران جامعه این مهم را عمیقا درک کرده پیش برند.
*
11-خامنه ای دوست دارد با رییسی و مانند او کارکند. نه با روحانی. اما مردم هر سه نفر را مانع خواسته های خود می بینند. گویند سروته یک کرباس اند.
خامنه ای با این تمایل خود یک تضاد جناحی راه انداخته که دارد بازار صندوقهای رأی گرم میشود.
- مردم عملا باز بین خامنه ای- و روحانی جبهه خواهند گرفت و به روحانی رای خواهند داد. اما آقا مهندسی کرده که با کس دیگری کار کند. اگر عملا موفق شود روحانی بازنده است ، مگر اینکه مهندسی آقا جواب ندهد.
-
کار اساسی تحریم است. مردم لازم است یاد بگیرند با تاکتیک تحریم چگونه میتوانند حکومت را به زانو در آورند. تحریم تنها رأی ندادن نیست و صدها عمل لازم می طلبد که به یک ابزار مبارزه تبدیل شود. تحریم را باید به وسیله ی مبارزه ی گسترده تبدیل کرد. 
 
**
انتخابات شورای شهرها 
در انتخابات شورای شهرها لازم است در جهت تحقق اهداف زیر شرکت کرد:
1- دادن رأی به کاندیدهایی که طرفدار شوراهای مستقل و غیر وابسه به حکومت اند.
و میکوشند خواسته های مردم را تحقق بخشند.
2-در آذربایجان ، مخصوصا در آذربایجان غربی و شهرهای اورمیه و سولدوز ، ضروری ست با رأی دادن به کاندیداهای مورد نظر خود از بافت اتنیکی آذربایجان
و خواسته های مردم دفاع، و با حرکات غیرقانونی و اختلاف انگیز حکومت و برخی گروه ها ، که در جهت اهداف سیاسی و درگیری، عمدا و طبق نقشه پیش برده میشوند، مقابله کرد.
و از کسانی که ارجی به خواسته های مردم میگذارند و بافت اتنیکی استاندارد منطقه را حفظ میکنند، پشتیبانی نمود.
3-وظیفه ی اجتماعی فعالان آذربایجانی ست که از بافت اتنیکی استاندارد آذربایجان، در همه ی نقاط آن، از راههای مدنی و مسالمت آمیز، دفاع کنند.
و نقشه های عمدی اختلاف آفرین را خنثی نمایند.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
گرامی، ممنون که نوشتید سخنم شما را قانع نکرد. بعد از این میکوشم مستدل تر بنویسم.
شما هر طور قانع هستید عمل کنید. من به تصمیم شما احترام میگذارم هرچند که خلاف نظر من است. یا آنرا نمی پذیرم.
1- « صندوق رای یک نشانه از دمکراسی ست».،
-صندوق رأی فقط یک صندوق است. چیز دیگری نیست. شئی یی خنثی ست. و قتی « عملکرد» اش به آن افزوده میشود جنبه ی مثبت یا منفی می یابد. عملکرد صندوق تعیین میکند نشانه ی دموکراسی ست یا نشانه ی نفی دموکراسی.
این صندوق فعلا شئ ایست برای نفی دموکراسی، و اثبات دیکتاتوری. صندوق را دیکتاتور گذاشته آنجا ، صندوق اوست. مردم صندوق ندارند. بی صندوق اند. شما ی نوعی مجبورید پای ضندوق بروید تا شناسنامه یتان مهر بخورد و کنترول برایتان مشکل ایجاد نکند. شما در رفتن و نرفتن آزاد نیستید. تابع اراده ی دیکتاتور هستید. آزادی اراده ی شما سلب و نقض شده است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اگرجه دغدغه اصلی من فرهنگ آذربایجانه که برای هیچ جناحی اهمیت نداره
اما بخاطر عدم افزایش فشار اقتصادی و ععل زیر رای میدهم
مطالبی که شما نوشتید مرا قانع نکرد.