سیاست، علم ممکنات است و نه عالم ایده‌آل‌ها

گرچه نظام حاکم با بحران اعتماد روبروست و با تحولات ساختاری، جمعيتی و ذهنی جامعه ايران، زورچپان‌کردن رئیسی ساده نیست، اما بخش مسلط قدرت برای یک دست کردن حکومت، نیاز دارد با بلوا و آشوب هم که شده، او را پیش بیاندازد و هوایش را داشته باشد.
این درحالی است که ترامپ و دیگر جغدهای جنگ در کمین نشسته‌ و در اتحاد عمل با قدرت‌های ارتجاعی منطقه‌، دارند دوز و کلک می‌چینند

...

سایت همنشین بهار
انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اگه به جملاتی شبیه جمله زیر معتقدیم از علم ممکنات میشه فاکتور گرفت، اعترافی صمیمانه کرد و رفت به سینه زدن زیر علم رجوی رذل!
"با اتحاد تاکتیکی با اضداد دشمن خویش{ مثل بولتن، جولیانی، مک کین، ...امپریالیستها و صهیونیستها}، می‌‌تواند تنگناها را به راه عبور تبدیل کند "؛ یعنی هدف وسیله را توجیه میکند!

اگه هدف وسیله رو توجبه می کنه، چرا نامحرمی مردم، جنگ طلبی، تهمت زدن، پاپوش دوختن، جاسوسی، طلاق اجباری، دیکتاتوری، بی حیایی و رذالت، همخوابگی با صدام و نتابابو و ملک کوفت و پرنس سفلیس و ... نباید مورد استفاده قرار بگیرند؟!

در ضمن حد و حدود چه جوری تعیین میشه؟! به نظر من هر کی به محض اینکه "هدف وسیله رو توجیه می کنه" رو پذیرفت، مجبوره زیر علم رجوی رذل سینه بزنه! و دارودسته اونو مجاهد بخونه!

مخلص همه جانهای شیفته آزادی و برابری،
بر و بچه های اسیر آلبانی و هزار اشرف یادتون نره!