نگاهی به افکار محمد امین رسول زاده

او روزنامه نگار و فعال سیاسی و شخصیت خیلی معروفی بود. تمام عمر تلاش کرد برای استقلال آذربایجان. با ابزار اسلام، ناسیونالیسم، ترکیسم، سوسیال دموکراسی، نوشتن، تحمل نابودی خانواده خود و خویشان، و دست به دامان نازیسم آلمان شدن، قربانی نمودن یک لشگر از افراد آذربایجانی که تحت فرمان ارتش نازی بودند و از آذربایجانی های اسیر و داوطلب،تحت نام
L'Aserbaidschanische Legion تشکیل شده بودند. همه اینها برای کسب دگرباره ی قدرت، استقلال آذربایجان و نفی شونیسم روس بود. اما متاسفانه همه فاجعه اند...
خانواده پدری
 
پدرش روحانی بود  و او تحت تربیت خانواده 
 
Atası – Axund Hacı Molla Ələkbər Rəsulzadə. Novxanı kəndinin çox tanınmış axundu olub. 1926-cı ildə dünyasını dəyişib. Məzarı Novxanı kənd qəbirstanlığındadır. M.Ə.Rəsulzadənin İstanbulda nəşr etdiyi “Yeni Qafqasiya” jurnalının 1927-ci ildəki sayında onun ölümü haqqında məlumat verilib.
 
 اولین فعالیت او در 17 سالگی ست 
که با دوستانش تشکیلات (تشکل)جوانان مسلمان را پدید میاورند
.اصولا دارای عقاید مذهبی ست
 
Müsəlman gənclik təşkilatı
1902-ci ildə on yeddi yaşında olan M.Ə.Rəsulzadə "Müsəlman gənclik təşkilatı"nı yaratmışdır.
 
 
-----
 
فعالیت با سوسیال دموکراتها - تشکل همت
----------------
1904
cü il oktyabr-noyabr – RSDFP (Rusiya Sosial Demokrat Fəhlə Partiyası) –
nin nəzdində yaradılan “Hümmət” (enerji, güc, qüvvət) Sosial-Demokrat Təşkilatının
yaradıcılarından biri olur.Qeyd edək ki, bu həm də Zaqafqaziyada yaradılan ilk
müsəlman sosial-demokrat qrupu idi. “Hümmət”in baniləri arasında ondan başqa
N.Nərimanov, M.Əzizbəyov, M.H.Mövsümov, M.H.Hacınski, eyni zamanda sonradan
Müsavatın yaradıcılarından olan A.Kazımzadə və K.Mikayılzadə var idi.
1904-cü il – M.Ə.Rəsulzadənin redaktorluğu ilə “Hümmət” qəzeti çap edilir.
M.Ə.Rəsulzadə qeyd edirdi ki, “Hümmət” Qafqazda türk (Azərbaycan) mətbuatı arasında
partiya orqanı olmaq üzrə ilk qəzet olub. 1904-1905-ci illərdə bu qəzetin 5-6 sayı çap
edilir. 1917-ci ilin iyulun 3-də isə qəzet N.Nərimanovun redaktorluğu ilə yenidən Bakıda
nəşrə başlayır.
1905-ci il – “Hümmət” qəzetinin 3-cü sayında “Hümmətür-rical” (yəni, “Kişilərin
hümməti (gücü) dağları qoparar”) adlı məqaləsi çap edilir. Və həmin yazıda birləşməyin,
islama bağlılığın vacibliyini göstərir. M.Ə.Rəsulzadə həmin məqalədə yazırdı:
“Hərəmiz bir küncdə bir xüsusi cəmiyyət qayırıb (yaradıb) da müxtəlif yollar ilə
getməkdənsə birləşməli, öz fikir və fellərimizdən bir-birimizi halı etməliyiz”
 
منبعNəsiman Yaqublu
 
 -
 
اعتقاد به ضرور بودن هواداری از اسلام
 
 
islama bağlılığın vacibliyini 
1905
ci il – “Hümmət” qəzetinin 3-cü sayında “Hümmətür-rical” (yəni, “Kişilərin
hümməti (gücü) dağları qoparar”) adlı məqaləsi çap edilir. Və həmin yazıda birləşməyin,
islama bağlılığın vacibliyini göstərir.
 
رسول زاده در ایران
 حدود 24 ساله
1909-cu il 23 avqust – Tehranda Avropa tipli “İrani-Nov” (“Yeni İran”) qəzetini
nəşr edir
 
 
 
---
Seyid Həsən Tağızadə, M.Ə.Rəsulzadənin xatirəsinə həsr etdiyi nekroloqda yazacaq: "Modern Avropa qəzet formasını ilk dəfə İrana gətirən M.Ə.Rəsulzadə olmuşdur"
 
 نوشته های رسول زاده در مورد ایران گرایی و علاقه ایران ایستها به او در این دوره است. 
رجوع به کتاب گزارشهایی از انقلاب مشروطه- م.ا.رسول زاده
 
او دو آتشه ناسیونالیسم فارس را مطرح میکند .
 
----
 
افکار و فعالیت رسولزاده در ترکیه
بیرون از [مفهوم] ملت سعادتی نیست
Ziya Göyalp آشنایی با 
 
Nəsiman YAQUBLU
Nəsiman Yaqublu Rəsulzadənin Türkiyədəki fəaliyyətindən yazır
 
 
Türkiyədə olduğu müddətdə M.Ə.Rəsulzadə müsəlman dünyasının böyük mütəfəkkiri Şeyx Cəmaləddin Əfqaninin yaradıcılığı və dünyagörüşü ilə ciddi maraqlanır. Onun böyük əhəmiyyət daşıyan fikirlərini, fəlsəfi düşüncələrini öyrənir. Bəs Şeyx Cəmaləddin Əfqani hansı işıqlı ideyaları ilə M.Ə.Rəsulzadənin diqqətini cəlb edirdi?. İlk öncə böyük mütəfəkkir milliyyət şüurunu oyatmağın vacibliyini vurğulayır və bütün xoşbəxtliyi də bu problemin həllində görüb yazırdı: “Milliyyət xaricində səadət yoxdur”.
Məhz bu illərdə o, Cəmaləddin Əfqaninin “Milli birlik fəlsəfəsi” əsərini farscadan türk dilinə çevirib “Türk Yurdu” jurnalında nəşr etdirdi.
 
Türkiyədə olarkən M.Ə.Rəsulzadə “Türk Ocaqları”ndakı dəyərli mütəfəkkirlərlə də yaxın təmaslar qurmuşdu. Belə ki, burada olan tanınmış şəxsiyyətlər arasında “türkçülük” ideyası ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılırdı. Bu məsələdə Əli bəy Hüseynzadə ilə Ziya Göyalpın mövqeləri müxtəlif idi. Türk dünyasında ilk dəfə olaraq “türkləşmək, islamlaşmaq və müasirləşmək” fikrini irəli sürən Əli bəy Hüseynzadə “Osmanlı lisanını” qızğınlıqla müdafiə edirdi. Ziya Göyalp isə Əli bəyin “Türkləşmək, islamlaşmaq və müasirləşmək” fikrini əsaslı şəkildə işləyib sadə türkcə yazmağı, danışmağı irəli sürürdü.
 
Qeyd edək ki, Ziya Göyalpın dərin təhlil edib təkmilləşdirdiyi “türkçülük” ideyasının M.Ə.Rəsulzadəyə böyük təsiri olmuşdu. Bu haqda o, belə yazırdı: “...Mərhumun (Ziya Göyalpın) ”Türk Yurdu"nda nəşr olunan “türkləşmək, islamlaşmaq və müasirləşmək” məqalələri məni vəcdə gətirdi. Bakıya getdim. Mətbuat dil məsələsi ilə məşğul idi. Bu məsələdə Ziya nəzəriyyəsini müdafiə etməyə başladım. Türkçülüyü təbliğ üçün müharibə ərəfəsində çıxarmağa başladığımız “Açıq söz” qəzetinə Ziyanın sözlərini bir “şüar” götürdük. Daha sonra Ziyanın son zamanlarda “Türk millətindənəm, islam hümmətindənəm, qərb mədəniyyətindənəm” şəklində dediyi bu şüar türkçülük, xalqçılıq vəzifələri üzərində təşəkkül edən milliyyətpərvər “Müsavat” qəzetinin proqram müqəddiməsində yer tapdı. Rus istibdadında mütəbərrik xanlıqlar şəklində deyil, müttəhit və milli bir kütlə surətində nicat bulan Azərbaycan türklüyü bu istiqlalını tərtəmiz edəcək bayrağa, əsri məfkurəsi ilə mütənasib bir məna vermək istəyirdi. Bu mənanı da “türkləşmək, islamlaşmaq və müasirləşmək” məfhumlarında buldu: Bayrağı mavi, yaşıl və al rəngli qumaşlardan yapdı".
 
 
-----
 
رسولزاده - دیدارها در آلمان
1937-ci il 2-22 may – Almaniyanın Berlin şəhərində olur. Almaniya Nasional
Sosialist Fəhlə Partiyasının Xarici Siyasət İdarəsinin, Almaniya Təbliğat Nazirliyinin
yüksək vəzifəli məmurları ilə görüşür. Müəyyən edir ki, bu dairələr Sovetlər Birliyində
milli problemlərlə çox ciddi maraqlanır
 
1943-cü il 5 avqust – Azərbaycan legionerləri qarşısında çıxış edir. Almaniya
hökumətinin yürütdüyü siyasətlə razılaşmadığını bildirib bu ölkəni tərk edir. 
 
1945-ci il – Rumıniya işğal edildikdən sonra Avstriyaya gəlir, “İmperial”
mehmanxanasında yaşayır, sonra Almaniyanın Mittenvald bölgəsindəki qaçqın
düşərgəsində olur. Burada “Azərbaycan Demokrat Birliyi”ni yaradır. Bu birliyin də
başlıca məqsədi azərbaycanlıları xilas etmək, onların sovet dövlətinə verilməsinin 
qarşısını almaq idi. Çünki sovet dövləti legionerlərin çoxunu ya həbs edir, ya da
güllələyirdi. 
 
----------
Azərbaycan legionunun Varşava üsyanının yatızdırılmasında
iştirakı, 1944-cü il avqust
 
Qüds müftisi Məhəmməd Əmin Əl-Hüseyni
azərbaycanlı legionerlərlə görüş zamanı
 
 
Azərbaycan legionunun 
əsas bazaları Polşa və Almaniya ərazilərində yerləşirdi.[5] Sonralar isə legionu Polşanın Rodom məntəqəsindən Fransanın cənubunda yerləşən Rodess şəhərinə köçürdülər.[5] 1944-cü ildə Azərbaycan legionerlərindən Ə. Düdənginskinin, İ. İsrafilovun, R. Babayevin, T. Məmməd və Ə. Qazıyevin fəallığı ilə "İrtibat Qərargahı"-nın (Ferbindunqştabın) Paris filialı yaradıldı. Paris filialına Nuşibəy Zülqədərov, Rza Tağıyev və Əlibəy Hacınski daxil oldular. 1944-cü ildə Parisin almanlardan azad edilməsindən sonra Paris filialı da buraxıldı. Azərbaycan legionunun bir hissəsi məhv edildi, bir hissəsi isə ingilis-amerikan qoşunlarına təslim oldu.[11]
Azərbaycan legionerlərinin başlıca qərargahı Polşa ərazisində yerləşirdi. Legionerlərin ümumi sayının 36 mindən 65-70 minədək olduğu göstərilməkdədir.[12] Legionerlərin sol qollarında üç rəngli Azərbaycan bayrağı və ay-ulduz həkk olunmuş fərqlənmə nişanı vardı.

مسیر فکری و سیاسی محمد امین رسول زاده

محمد امین رسول زاده در کودکی با عقاید مذهبی اسلام آشنا میشود و در 17 سالگی تشکل جوانان مسلمان را  با دوستانش به وجود میاورند. بعدها به تشکیلات همت می پیوندد که یک تشکل سوسیال دموکرات  است و با استالین نیز دوست میشود. در این برهه او کلا دارای گرایشهای سیاسی سوسیال دموکراتیک، ناسیونالیستی( نفی ناسیونالیسم روس، در مقابل ناسیونالیسم ملی خود)، و اسلامی است. اما او اسلامیست نیست.  توجه اش به اسلام تنها به عنوان یک پارامتر سیاسی برایش مطرح است( عاملی برای ایجاد اتحاد). نه به عنوان یک اعتقاد مذهبی و ایمانی. تقریبا تاکتیک، برای رسیدن به اهداف استراتژیک. که در هر برهه، این تاکتیکها، برای او متفاوت اند.

در مجموع عوامل مذهب ، ناسیونالیسم، سوسیال دموکراسی، در مرکز توجه او قرار دارند و مقولات فعالیت قلمی و سیاسی اش را تشکیل میدهند. او به (ناسیونالیسم خودی و نفی ناسیونالیسم روسی) و بهبود وضع زندگی مردم از این راه و زاویه ( ناسیونالیسم خودی نفی روسی ، ایجاد اتحاد با عامل اسلام ، طرح خواسته های رفاهی) باور دارد. مذهبی نیست و روی مذهب به عنوان عاملی برای اتحاد حساب میکند. 

رابطه با نیروی هیتلر، جهت شکست بولشویسم در روسیه و تشکیل دگر باره ی حکومت آذربایجان در عمل او رخ میدهد.( مانند رابطه مسعود رجوی - صدام، یا حجاج آذربایجانی - آل سعود)، همه ی اینها فقط به خاطر اهداف سیاسی ست. همانطور که از ترکیه به دوستانش در باکو گفته بود « بهر بهایی شده باید باکو را تسخیر کنید- باکی نی توتون ، هرنه باهاسینا اولور اولسون-رجوع به منابع داده شده»-بدون اینکه  با درستی یا نادرستی ایده کاری داشته باشیم- او در همه جا با این ایده حرکت میکند. «رسیدن به هدف بهر بهایی». حرکت در همه ی برهه ها با این تز صورت میگیرد که مسئله ساز است. و بحث انگیز، و خطا. از نظر فلسفه ی سیاسی تزی از تزهای ماکیاولی ست.
نه،  رسیدن به هدف با توجه به «حفظ ارزشهای مترقی مبارزه ، اخلاق سیاسی و انسانی، و بهای لازم و نه غیر لازم» باید تحقق یابد. 
فعالیت ایران ایستی اش در تهران نیز دلیل بر اعتقاد او به ناسیونالیسم ( اینجا فارسیسم) است. 

ابداً متوجه شونیشم فارس نیست. در حالی که در زندگیش درد را به شدت حس کرده است. مگر ممکن است شخص از شونیشم فرار کند و بیاید به تبلیغ شونیسم دیگری پردازد و متوجه نباشد. مگر اینکه فکرش را، رسیدن به هدف بهر بهایی، تسخیر کرده باشد. 

در ترکیه با افکار پان ترکیسم ضیاء گؤی آلپ و مانندهای او و پان اسلامیسم(  Şeyx Cəmaləddin Əfqanini)، آشنا شده وگرایشات اسلامی و ناسیونالیستی خود و منطقه ایش را تکامل میدهد. و نتیجه اش را در باکو به کار میگیرد. در این برهه رسول زاده یک ترکیست ( پان ترکیست) است. کتاب « آذربایجان در قلمرو توران» نیر نشانه ی دیگری از این افکار است.
با شکست حکومت آذربایجان در باکو، و ارتباط او با نازیسم آلمان، برای شکست کمونیسم و برپایی دو باره ی حکومت مستقل، رخ میدهد ، که حرکت دیگری بر اساس تز ماکیاولی اش میباشد. رسیدن به هدف بهر بهایی.
تز فاجعه انگیزی ست که رجوی و خود رسول زاده و اخیراً حرب دموکرات کردستان و آل سعود، و غیره نمونه های بارز آن اند. به قول آسیب جویی « سیاست عملی غیر مستقل بعضی از گروههای خودمان» نیز نمونه ی دیگری از این تز است. 
این گونه رهروان نمیدانند اعمال سیاست به معنای ایجاد تغییر، کار مردم است ، نه کار حزب و گروه و رهبر. و نه کاری اراده گرایانه . اراده ی گروه و افراد.
قدرت مال مردم است و در خود مردم قرار دارد. و عامل تغییر هم مردم اند.حکومت کردن نیز کار خود آنهاست. پیشرو کارش « آگاهی دادن و یاری به خود سازمان یابی اقشار اجتماعی ست، و در نهایت طرف مشورت. نه بیش از این». حزب و گروه میتواند هنگام تسخیر قدرت پیشآهنگ باشد ولی حق ندارد قدرت را برای خود تصاحب کند.این در واقع برابر با شکست همه تلاشهاست ، که حزب به جای مردم بنشیند و حکومت کند. 

علت استعمال تز ماکیاولی مذکور عدم درک سیاست و اخلاق و ارزشهای مترقی مبارزه، و عدم اطلاع از این امر است که « افتاده به این باتلاق فروخواهد رفت و جز مرگ او را نصیبی نیست.»
وقتی در راه صاف و زیبایی ،  ماشین ات را با سرعت زیاد میرانی، و انتهای راه را نمی بینی، که پرتگاه است، مرگ تو حتمی ست. 

و این باتلاق و پرتگاه،  ناسیونالیسم اولیه ی صاف و زیبا و حق طلبانه و عدالتخواهانه ی رسول زاده بود. آغاز ناسیونالیسم حق و زیباست، اما اگر به این سراشیبی افتادی، رفته ای، انتهای آن پرتگاه است. ناسیونالیسم چیزی نیست، جز اینکه نخستین قدم زیبا و بحق توست، که پا گذاشتی، تا به انتها رفته ای و پرتگاه فاشیسم برایت آغوش گشوده است. از این روست که گفته ام ناسیونالیسم قدم اول فاشیسم است. حق زیبایت را باید از راه دیگری به دست آوری. اگر بالای این پرتگاه رفتی بدان که افتاده ای. بدون اینکه حس کنی یا بویی ببری. چیز زیبایی ست ولی وحشتناک. و کام مرگ تلاشها.
رسول زاده تنها یک نمونه از هزاران نمونه است.
 نفی ناسیونالیسم روس زیبا و درست و به حق است، اما بعد اتوماتیک در سراشیبی ناسیونالیسم ترک قرار داری، و بعد هم درخانه ی عمو هیتلر هستی. خودت نیز هیچ درد و رنجی احساس نمی کنی.
و نه بخاطر خودت، بل بخاطر استقلال آذربایجان. 
نازیسم و فاشیسم باید پیروز شوند تا تو بتوانی حکومت جدید در باکو برپا کنونی. چنین است شیرینی ناسیونالیسم، و قدرت و استقلال و اراده گرایی، و عدم توجه به  آمادگی و قدرت مردم، و بن بست سیاست و راههای درست دیگر، که بسیار بودند. از جمله ترک این زهر که « کسب قدرت بهربهایی»غلط اندر غلط است. می بینیم که مسعود رجوی اکنون نماینده ی تپیک این تز است.

رسول زاده عاشق استقرار حکومت مستقل آذربایجان بود.  اما برای یافتن راه درست، تنها عشق کافی نیست. تسلط برخرد سیاسی و فن سیاست هم لازم است، وگرنه فاجعه میافرینی. نیت خوب، شعار خوب،عشق دیوانه وار بدرد نمی خورد و فاجعه میافریند. عشق به خمینی را هم دیده ایم. من متاسفم که رسول زاده، این جان شیفته، چنین خود را در راههای ناشناخته ، که آگاهی کافی بر سیاست آنها نداشت سوزاند و خاکستر شد. نه تنها خودش بل خانواده و اقوام اش نیز قربانی شدند. انتظاری از محیط بد نیست، انتظار از رهرو است که راهش را به ناچار باید درست انتخاب کند. وگرنه در پایین پرتگاه جزو مردگان قرار دارد. و برای خود و دیگران جهنم میسازد.

بله او روزنامه نگار و فعال سیاسی و شخصیت خیلی معروفی بود. تمام عمر تلاش کرد برای استقلال آذربایجان. با ابزار اسلام، ناسیونالیسم، ترکیسم، سوسیال دموکراسی، نوشتن، تحمل نابودی خانواده خود و خویشان اش، و دست به دامان نازیسم آلمان یازیدن، و قربانی نمودن یک لشگر از افراد آذربایجانی که تحت فرمان ارتش نازی بودند و از آذربایجانی های اسیر و داوطلب،تحت نام L'Aserbaidschanische Legion تشکیل شده بودند. همه اینها برای کسب دگرباره ی قدرت، استقلال آذربایجان و نفی شونیسم روس بود. اما متاسفانه همه ی راههای این گردونه ها فاجعه بود و هست، و نراژدی آفرید.

از طرف دیگر فاجعه اول را حزب بولشویک درست کرد که حق جدایی را به رسمیت نشناخت. برای خلقهای خواهان جدایی. اتحاد داوطلبانه صورت نگرفت. اشغال گری تزاری رفع نشد .
اتحاد زورکی برقرار ماند که  اتحاد نبود و باید آن را اشغال نامید. این است که عدم آزادی فاجعه میافریند و آفرید. حیف برجانهایی که در بیراهه ها خاک وخاکستر شدند.

 

انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بعد از وضع هیئت، و رسول زاده، و... به کامنت ها اشاره کنم:
-در کامنت ها به کمونیست ها بد و بیرا میگویند.
مطالعه کنندگان نوشته هایم میدانند که اندیشه های من در قالب این و آن مکتب نیست.
و من هر جا حقی ببینم ممکن باشد دفاع میکنم. حتی مخالف من باشد.
بد گویی راه حل نیست . راه حل استعمال منطق است.
- روشنگر وقتی خطا ها را می بیند وظیفه دارد بگوید. البته ممکن است اشتباه هم بکند-حرفی نیست.

- آنچه قبلا در مورد موضوعات مختلف نوشته ام فکر میکنم در کل هنوز هم درست اند.

- راه درست در مسئله ملی « حقوق خواهی » و « دموکراتیسم» است. دیگر اینکه
با الوداع از «ترکیسم و شاخه هایش» لازم است برپایه ی « دموکراتیسم» ، علاقمندان جبهه ی مشترک تشکیل دهند که
در فضای سیاسی به حساب آیند.
بدون خداحافظی از ایده لوژی ترکیسم اتحاد واقعی نمیتواند پدید آید. همانطور که دهه هاست نیامده است.
---

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام الیکیم
تامام آیار پان فارسیست :
بوتون ایستنادلارین تورکییه دی و هئچ بیر مستندین رسول زاذه یه یوخوندی
تورکیه خیصوصوندادا مستندلرین چوخونلوقو خائین کومونیستلرین کیدیر
سنده ن اومیدیم کسیلدی بو دا سون سوز .
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
« انديشه‌ی آذربايجان با انديشه‌ی ملی گرايي ترک ازدواج کرد. آذربايجان نوين که خود را از شهوت پير «سودابه‌ی بی عفت» رهانده بود، به حريم وصل «فرنگيس پاک دامن» رسيد و خوش دلانه زيست.

مسلک ادبی توران گرايي و ترک گرايي به مانند محکمترين رشته ترکيه را به آذربايجان پيوند داد. انديشه‌ی توران گرايي چون بر عرصه سياسی وارد شد، اشکالی چون مليت، بين الملل اسلامی و فدراسيون پديد آورد. در صحنه‌ی اجتماعی نيز شعار سه پايه‌ی «ترک شدن، اسلامی شدن و معاصر شدن» به ميان آمد.

همچنان که وطن پرستان استانبول اين شعارها را از نظر نظريه، ترويج می‌کردند، توران گرايي آذربايجانی آن را مانند يک فلسفه‌ی سياسی فرض کرده و آن را اساس فرقه‌ای سياسی و ملی (که تشکيل داده بودند) قرار دادند.»-م.رسول زاده.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
« مرکز معاینات انسان شناسی تورک»-در حکومت مصطفی کمال
----------------------------------
«به نقش نژاد در سخنان مصطفی کمال دقت شود، در سخنانی چون "خوشبخت کسی
است که ميگوید تورک ھستم "؛ "یک تورک برابر با جھان است "؛ "جوانان تورک، نيرویی که
لازم دارید در خون اصيلی است که در رگھایتان جاریست "؛ " نژاد تورک در جھان زیباترین
نژادھاست؛" عنصر نژاد ھم با شاخصه ھای فيزیکی و ھم با ایده ھویت ملی ھمخوانی
داشت.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ادامه
«اینھا نمونه و مشتی از خروارھا
اصطلاحات نژادستانه و راسيستی ميباشند که سرتاسر ادبيات پانتورکيستم را تشکيل
ميدھند. در این مکتب مانند ناسيونال فاشيستھای ایتاليا و ژاپنی، شعار "خون و شرف"
اعتبار و جایگاه ویژه ای داشته و خونھای زیادی بر اساس آنھا ریخته شده است .
ھمچنين ماھنامه گرگھای خاکستری (بوزقورد ) نوین در سال ١٩۴٨ھمان شعار " نژاد تورک برتر
از ھمه نژادھا" سرلوحه ماھنامه شده بود.
مقاله "عقاید گرگھای خاکستری" در نشریه "بوزقورد" نشریه رسمی حزب حرکت ملی عقاید
آنھا را چنين توضيح ميدھد :
ما کی ھستيم؟ ما اعضای گرگھای خاکستری (بوزقورد) ھستيم .
ایدئولوژی ما چيست؟ تورک بودن گرگھای خاکستری .
عقيده و کيشمان چيست؟ برتریت نژاد تورک و ملت تورک .
منشاء، منبع و علت این برتریت در چيست؟ خون تورک.(١٣٢

تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
«
ُ دکتر عایشه حر در ترکيه در بخش تاریخ، علوم اجتماعی و روابط بين الملل تحصیل و کار کرده
و در روزنامه ھای طرف، رادیکال، اگوس و مجلات مختلف در مورد تاریخ و سياست مقاله و مطلب مينویسد .مطلب مينویسد . او در طی مقاله ای بنام "از پانتورکيسم تا نژاد پرستی" نوشت که مصطفی
کمال آثار متفکران نژاد پرستی چون آرتور دگوبيناو و اویگئنه پيتارد را با دقت تمام خوانده بود،
اگر به نقش نژاد در سخنان مصطفی کمال دقت ش ،ود در سخنانی چون "خوشبخت کسی
است که ميگوید تورک ھستم "؛ "یک تورک برابر با جھان است "؛ "جوانان تورک، نيرویی که
لازم دارید در خون اصيلی است که در رگھایتان جاریست "؛ " نژاد تورک در جھان زیباترین
نژادھاست؛" عنصر نژاد ھم با شاخصه ھای فيزیکی و ھم با ایده ھویت ملی ھمخوانی
داشت.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام الیکیم
کجاست آن آ. ائلیار که متن زیر را نوشت کو ؟؟ پان فارسیست بود ؟؟؟ یا پان فارسیست شد ؟؟؟؟
زبانها با «احساس و لمس و روح » سروکار دارند. برای تشخیص رابطه ی آنها عنصر «درک و احساس» ضروریست. تا کسی واژه ی şeş را در رابطه با گریه کردن و « şiş» قلب درک و احساس نکند نمی تواند رابطه این دو کلمه را درک کند. یا ارتباط gaz =کشتن را با « dibin gazmaq»، کؤکون قازماق ، نمی تواند احساس کند. برای درک پیوندها، عنصرمهم در کنار اصول زبان شناسی، درک « احساس های» یک زبان است.
ما چرا اینقدر ملت بدبختی هستیم که انسانهای ارزشمندمان در یک چشم به هم زدن به همه چیز پشت پا میزنند و جالیرلر نه کی واردی اوزون دیرسن فیکر ایله سونرا ایله یازیرسان کی اولاردا فیکیر یوخدور بیز هاچانا جان گرکن اوزوموزده ن ضربه لر ییاخ یازدیخلارین سوزوموش یا .......... تاسفلر تاسفلرتاشفلر تاسفلر .....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام الیکیم
با پوزش متاسفانه بجای بولوتون گونشین نوشته شده است اصلاح میشود

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام الیکیم
آاا مینویسید که: تورک اصیل
(نژاد ترکان: ترکان از شاخه ی توران نژاد سفید بوده و اساساً براکیسفال، دارای صورت گرد و چشم بادامی بوده اند. حال آنکه مغولان دولیکوسفال هستند. برای اینکه بتوانیم چهره ی اصیل ترک را تصور کنیم باید به مجسمه یا تصویر مجسمه ای را ببینیم که در مزار شاهزاده گول تکین برکرانه ی رود اورخون یافت شده است.» (ص 15 تاریخ مختصر ترک -دکتر جواد هیئت) پایان نقل قول. بعد تفسیر میفرمائید :

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام الیکیم
مینویسی تورک اصیل
بعد فاکتی از کتاب ((ص 15 تاریخ مختصر ترک -دکتر جواد هیئت)) نقل میکنید
سپس تفسیر خود را به صورت غرض الود و نامردانه به سبک لنین و استالین کمونیست فاشیست خائن ابراز میکنی
(- این سطور همان نگاه نژاد گرایانه است که راسیسم به انسانها دارد. دقیقا همان نگاه نازیسم به نژاد آریا ست. آریاچی ها دارند.
دید دید دوران نازیسم و سومکا به انسان است و دیدی که « ترکیستها» در ترکیه به انسان و نژاد داشتند و به دنبال اصیل و اصالت بودند.)
نه خیر اوفقط و فقط میگوید که صورت و تیپ تورک این چنین اشت نمیگوید تورک برتر است زیرا مغزش پر حجم تر است و از این قبیل مزخرفات که فاشیست آریائی میگفت و میگوید فحش را متاسفانه شما شروع کردی و ذات کمونیست فاشیست همین است
بعد در خصوص افکاربویوک داهی ممد امین رسول زاده نقل قولها اگر صحیح باشند من هیچ اشکالی ندیدم
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ترک اصیل
------
«نژاد ترکان: ترکان از شاخه ی توران نژاد سفید بوده و اساساً براکیسفال، دارای صورت گرد و چشم بادامی بوده اند. حال آنکه مغولان دولیکوسفال هستند. برای اینکه بتوانیم چهره ی اصیل ترک را تصور کنیم باید به مجسمه یا تصویر مجسمه ای را ببینیم که در مزار شاهزاده گول تکین برکرانه ی رود اورخون یافت شده است.» (ص 15 تاریخ مختصر ترک -دکتر جواد هیئت) پایان نقل قول.
---
- این سطور همان نگاه نژاد گرایانه است که راسیسم به انسانها دارد. دقیقا همان نگاه نازیسم به نژاد آریا ست. آریاچی ها دارند.
دید دید دوران نازیسم و سومکا به انسان است و دیدی که « ترکیستها» در ترکیه به انسان و نژاد داشتند و به دنبال اصیل و اصالت بودند.
----
جواد هیئت( ترکیست) نتوانسته درک کند که :
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ادامه

انديشمندان روح خود را صيقل دادند. آنان گفتند اصلاحاتی که به علت برخی عوامل تاريخی در استانبول به بن بست رسيده، در آذربايجان به خوبی می‌تواند اجرا شود. اين سرزمين که مالک نفت سياه و شراب سرخ است؛ به پشتوانه‌ی اين ثروت گرانبها، به عمران و ترقی زيادی خواهد رسيد.

آذربايجان جوان با نيتی صاف و صميمی خود را شاگرد معلمان ترک قرار داد. ديری نگذشت که نامق کمال محمدهادی را، عبدالحق حامد حسين جاويد را، محمدامين احمدجواد را به پسر خواندگی پذيرفتند.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
درستی ترجمه ی زیر را کنترول نکرده ام ، اما فرض را بر درستی آن میگذاریم و با افکار نوشته اش آشنا میشویم.
این نوشته میزان و سطح آگاهی سیاسی نویسنده را نشان میدهد:

آذربايجان در قلمرو توران


محمد امین رسول زاده
ترجمه: پرویز زارع شاهمرسی

دير زمانی آذريان ترک بودن و تعلقشان به ريشه‌های ترک را نمی‌دانستند. آنان خود را مانند ايرانيان خالص می‌شناختند. مانند ايرانی می‌انديشند و ايرانی وار می‌زيستند. اين در زمانی بود که تمام جهان ترک کمابيش در زير تأثير ايران بود. زمانی بود که سلطان سليم شعر فارسی می‌سرود و کم مانده بود که فارسی را زبان رسمی اعلام کند.

آذریها در دوره‌ای که خويشتن و پايه‌های مهم هويتشان را فراموش کرده بودند، اگر چه ويژگیهای بسياری را از دست دادند ولی در برابر برخی خصايص را نيز صاحب شدند. در نتيجه متانت مشهور ترکی با ذکاوت معروف فارسی در آنان گرد آمد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ائلیار عزیز،چرا مسئله را انتزاعی میکنی،رسول زاده تنها یک روزنامه نگار کشور همسایه نیست.اتفاقا رسول زاده لیدر حرکت ملی بود.ایشان با کمک همفکرانش بنیان گذار جمهوری خلق آذربایجان است"آذربایجان خالق چمهوریتی" که بیست وسه ماه عمر کرد ومتاسفانه توسط رفقای بلشویک ما منهزم شده وبه اشغال روسها در آمد.رسول زاده هم مثل تمامی لیدرها در طول مبارزه میتواند دچار اشتباه بشود،حرفی در این نیست.من منکر نقد هیچ کس نیستم اما فرق است که با حسن نیت باشد یا با سونیت.دوست عزیز میبایست هر موضوع ویا هر رخداد تاریخی را در زمان ومکان مشخص خود تحلیل ویا بررسی کرد.شما وعلی الخصوص آن دوستمان "ایزا "بدون اشراف کامل به وقایع تاریخی آن زمان یک موضوع را حربه دست خود کرده وهمه را از دم تیغ میگذرانید.همان زمان که شما میگوید رسول زاده بخاطر آزادی آذربایجان از دست روسها با المان تماس گرفته هم زمان با این مسئله "گاندی" رهبر
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
-«دیدار ممد امین رسول زاده با المان ها...همان موقع هم دوستان جواب ... دادند»
-خوب چه جواب دادند؟
-----
-«جلو حرکت ملی سنک اندازی یکنند»
- « حرکت گروهی اسم اش حرکت ملی یا عمومی»نیست. همه هم «رسول چی» نیستند.
رسول زاده یک روزنامه نگار کشور همسایه بود.
« تلاش عمومی برای رفع تبعیض در آذربایجان جنوبی» هم مسئله او نبود .
شما میتوانند بت سازی کنید-اما فقط برای خودتان.
---
«رهبری حرکت در دست این آقایان»باشد
-نیازی به دنباله رو نیست- و راهبرنده نیز.
اما شما میتوانید به دنبال بت های خود بدوید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان این موضوع دیدار ممد امین رسول زاده با المان هارا چندین سال پیش آقای سیروس مددی که گویا کشف تازه ای بر علیه حرکت ملی پیدا کرده است طی یک نسخه ای انتشار داد این موضوع چیز تازه ای نیست همان موقع هم دوستان جواب آقای سیروس مددی را دادند وکل مسئله را با توضیح کامل برای اقا سیروس دادند ودیگر آقا ی سیروس مددی دنبال این مسئله را نگرفت.حالا آقای ائلیار وهمفکرش کسی بنام "ایزا" به بهانه نقد حرکت ملی آذربایجان این مسائل را طرح میگنند که مثلا جلو حرکت ملی سنک اندازی یکنند.آنهم به دلیل اینکه باید رهبری حرکت در دست این آقایان باشد وانقلاب سوسیالیستی بکنند و گرنه وغیر از این حرکت نام ناسیونالیسم افرا طی وپان ترکسیم وتورانیزم وبزقوردیسم دیکتاتوری خواهد شد ودر صورت پیروزی این آقایان وخانم ها را اعدام خواهند کرد.منظور اینکه طرح این مسائل بهانه ای بیش در دست اینها نیست.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام الیکیم
آقای ائلیار سه مطلب را که آورده اید ولی مسکوت گذارده اید و ترجمه نکرده اید و همچنین میفرمائید که به تحقیقات بیشتری نیاز است( این عمل ناقص کاری به عمد است یا از روی باری به هر جهت)بالاخره نامش چیست ؟؟؟
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ادامه کامنت قبلی
1- کار نقد و بررسی تئوریها و سیاست ها ، آسیب شناسی ها، در تلاش عمومی رفع تبعیض، کار خود فعالان با عقاید مختلف است.
این کار سودمند و سازنده است، ضروریست همواره ادامه یابد و راه حلهای آلترناتیو، تئوریها و سیاستهای جدید مورد بحث و بررسی قرارگیرند. لازم است افکار و عقاید و سیاستهای شخصیت های مطرح نقد و توضیح داده شود و تجارب لازم بدست آید.

2- حکومت همیشه کارش « دشمنی آفرینی» بین فعالان در تلاش عمومی رفع تبعیض بوده و خواهد بود.
برای شناخت « تبلیغات و نوشته های حکومت» ما تنها « تشخیص خود را به عنوان ابزار» میتوانیم داشته باشیم. درستی تشخیص هم نسبی و همراه با خطاست. اما در تبلیغات و نوشته های حکومت معمولا این نکات وجود دارند:
-این نوشته ها تضادها را عنوان کرده و بین آنها علیه "همه" مانور میدهند. ومثلا مینویسد:
«هر کس آمد صرفأ مزدوری بیش نبود!»

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ابا ولمون کنید این چیزا چیه مینویسید اخه اونور دنیا پیشرفته شدن کاری به قومیت ندارن من خودم تورکم دارن هر روز پیشرفت میکنن اونوقت من و شما میزنیم تو سرو کله هم دیگه لر و فارس و بلوچ و تورک حالا زبون چه فرقی داره من همیشه دیدم این مردم از هر قومی پشت هم بودن به فکر پیشرفت باشید ببینید مثال میزنم همین ترکیه ببینید اردوغان اومده سرشون شعار گرگ میده یا همین کوردستان عراق ببینید بارزانی کنار نمیره یا اذربایجان علی اف همه اینا باز جدا شدن دیکتاتوری شدن من خودم جمهوری اذربایجان بودم پدربزرگم اونجاست واقعا همه جا دیکتاتور دیکتاوره چه ایران چه اذربایجان چه کوردستان ..فکرتونو باز کنید و انقدر استعمارطلب نباشید این استعمارگرا مارو میبرن تو یه کشور کوچیکتر یه دیکتاتور دیگه میزارن بالاسرمون سعی کنید اگاه باشید تو دام استعمار نیفتید
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مطالبى كه گوناز بر عليه ايران گلوبال به لانين نوشته بدين قراراست:
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اخیراً
گوناذ مطالبی در مورد نقد های آ.ائلیار و eza در نشانی زیر به زبان آذربایجانی عنوان کرده که لازم است توضیج داده شود.
و از دو مقاله دیگر که توسط منصور انتشار یافته سخن گفته است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
6 - کارگران و زحمتکشان آذربایجان، فارسستان، کردستان، عربستان، بلوچستان و ترکمنستان زمانی میتواند سیستم سوسیالیستی را در جامعه خود برقرار کنند که ابتدا آنها کشور مستقل و دولت ملی خود را تسکیل دهند و ستم ملی بعنوان یکی از موانع راه سوسیالیسم را نابود کنند.
7 - کارگران و سوسیالیستهای آذربایجان جهت رهبری جنبش ملی، رهبری جنبش کارگری و ایجاد جامعه سوسیالیستی باید متحد شوند و تشکلات و احزاب خود را ایجاد کنند. سوسیالیستها و کارگران آذربایجان بدون شکل دادن خود به یک سیاسی نمی توانند جریانی برای خود و جریانی جدی محسوب شوند. چپ سوسیالیست در آذربایجان جنوبی نمی تواند به مثابه نیروی دمکراتیک و سوسیالیست عمل کند مگر اینکه بطور مجزا و مستقل در مقابل احزاب راست متشکل، متحد و توانا شود. در آذربایجان نیروهای جپ و راست کاملا از همدیگر تفکیک شده اند.
شکل گیری احزاب چپ

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
8 - در غیاب و ضعف نیروهای سوسیالیست کارگری، این وظیفه نیروهای دمکرات، سکولار، سوسیال دمکرات و ناسیونالیست آذربایجانگرا و غیر پانترکیست است که در رهبری و پیشبرد جنبش رهایی بخش و دمکراتیک آذربایجان نقش فعال داشته باشند ولی متاسفانه این جبهه هم ضعیف میباشد.

آنچه که در موارد بالا آمد بخش کوچکی از واقعیات است. نقد ضعف و انحرافات جریانهای موجود و فعال در جنبش رهایی بخش آذربایجان مثبت و ارزنده است و بدون نقد نمی شود مبارزه را پیش برد. اما نقد فاشیسم از سوی سوسیالیستها یا سوسیال دمکراتهای آذربایجان کافی نیست. جریان نقد کننده باید آلترناتیو ارائه بدهد. آلترناتیو سوسیالیستی در برابر جریانات راست، بوزقورد - پانترکیستی و تورانچی چیست؟ مشکل پانترکیسم یکی از مشکلات جنبش ملی و دمکراتیک آذربایجان جنوبی است سوسیالیستها برای فائق امدن به تمامی مشکلات مجبورند به اقدامات ایدئولوژیک، سیاسی، تشکیلاتی و

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
4 - جریان راست ناسیونالیست، ترکگرا - پانترکیست، بوزقورد و تورانچی که همگی در اساس متحد الفکرند نقطه ضعف بزرگ جنبش ملی و دمکراتیک آذربایجان هستند. آنها بعنوان نماینده طبقه سرمایه دار، تاریخ آذربایجان را تحریف میکنند، به اسطوره سازی و توتم پرستی مشغول هستند، رهبران ترکیه را رهبران آذربایجان معرفی میکند. زبان، ادبیات، فرهنگ و منافع ترکیه و آذربایجان شمالی را به دار و ندار آذربایجان جنوبی ترجیح میدهند. هدف و استراتژی توران و دنیای تورک را به مرکز فعالیت های خود تبدیل کردند. پرچم ترکیه و آذربایجان شمالی را پرچم آذربایجان جنوبی معرفی میکنند. خون تورک، نژاد تورک، وطن تورک، دنیای تورک و برقراری امپراطوری اسلامی نژاد تورک را مطرح میکنند و از مسیر مبارزه ملی و دمکراتیک مردم آذربایجان دور شدند و برای برقراری مجدد امپراطوری عثمانی، امپراطوری گوک تورک و دنیای تورک مبارزه میکنند و اذربایجان

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
وضعیت بحرانی سوسیالیستهای آذربایجان و مشکل پانترکیسم
---------------------------
اخیرا در بحث" آسیب شناسی جنبش ملی آذربایجان" چپ ها و سوسیالیستها بارها به مسئله ایدئولوژی پانترکیسم، سیاستها، استراتژی و روشهای پانترکیسم بعنوان یکی از مشکلات اساسی جنبش ملی و دمکراتیک آذربایجان اشاره کردند. اما انتقاد بدون ارائه آلترناتیو سوسیالیستی چندان موثر نخواهد بود. در این باره به چند نکته می پردازم.
1 - جنبش راست و ناسیونالیست در آذربایجان تاریخ و سابقه مبارزاتی کمی دارد. جنبش ملی و دمکراتیک آذربایجان تا دو دهه پیش تحت تاثیر و نفوذ جناح چپ بود. دولت فاشیست ایران بعد از اشغال مجدد آذربایجان و ساقط کردن "حکومت ملی آذربایجان و جمهوری دمکراتیک آذربایجان" وحشیانه سوسیالیستها را زندانی، کشتار و قتل و عام کرد. فرقه دمکرات آذربایجان تبعید شد و بلاخره به دام حزب توده، چپ شوونیست
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مسایل را « دایی جان ناپلئونی» نمی شود حل کرد.که مثلا حل کردید.
کار نه کار انگلیسی ها بود نه کار دایی یوسف. نه کار عمو توده.
« ایشی دی، میشی دی- دالی یانمیش- امیر یمنYəmən، ایشی دی»

کمونیسم هم اول«سوسیال دموکراتیسم» بود.اینکه کسانی نه« عنصر سوسیال را رعایت کردند و نه دموکراتیسم» را ربطی به
مثبت بدون عدالت اجتماعی و دموکراسی ندارد.آنها هم راه حلهای بشری بودند، نه مال این مکتب و آن مکتب. عدالت و دموکراسی از باستان زمان برای بشر مطرح بود و هست.
هر حقی را رعایت نکنی نقض حق حاصل میشود.

جنیش های رفع تبعیض خواست تأمین حقوق است.هر کس برای حقوق خودش میکوشد و رهبر عمل خودش است.
افراد مرکز جمعی هم داشته باشند مثبت است مانند جبهه.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آ. الیار عزیز
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
صادق تبریزی عزیز،
در مورد این شعار ها در گذشته بحث شده است و زیاد هم شده.
شعار « مدرسه» خوب و درست است.
شعار « ترکم» در مقابل «فارس هستید » داده شده. چیز مقابله ای ست.
--
اما شعارهای «کور اولسون» و« آنکارا - باکی» « علامت انگشت» نادرست اند.
آنکارا و باکی دو پایتخت کشور همسایه اند . مشکل ما نیستند.
قونشویا اومود اولان-شامسیز قالار.

ما نمی توانیم خواهان کور شدن چشم کسی باشیم. میکوشیم کور را بینا کنیم نه اینکه بینایی را کور.
این شعارها باعث سرشکستی مامیشوند نه سر بلندی ما. این فرهنگی نیست که بتوان از آن دفاع کرد. ضد انسانی ست.
شعار ها غیر از دریاچه و مدرسه و مانند آنها، باقی عوام گرایانه و نادرست اند.

در تبریز یا در کل آذربایجان، حدود 70 درصد رای داده اند.نشانه ی سطح پایین فکر است. خجالت آور است.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
qochaq zonozli گرامی، جواب سئوال شما را اینجا داده ام: http://www.iranglobal.info/node/60029
و کامل هم داده ام.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
و اما کامنت و حرفهای جم گرامی،
چنین آغاز میشود«فیلسوف و دانشمند گرامی، جناب ائلیار! ... با توجه به نبوغ عالمانه جنابعالی ...تا آخر.» که در پایین میخوانید.
1- کاری که این عزیز کرده « درجه دهی و مسخرگی»ست. اگر « مسخره کردن دیگری و دیگران» در صحبت کار خوبی ست خالی کنید که « همه همدیگر را مسخره کنیم». ببینیم نتیجه چه میشود.
جمع عزیز، eza -ی گرامی را هم با این رفتار محبت کرده اند.

-سئوال اینه که این دوست ما واقعا چرا این « رفتار» را پیشه کرده است؟
فکری را رد میکند؟خوب بنویسد «قبول ندارد و دلیل اش هم چنین و چنان است».
- نه، حال رد کردن ندارد .می خواهد با مسخرگی رد کند.
فکر با مسخرگی رد نمی شود. با منطق رد میشود.
فکر را روی کاغذ بگذاری یک نفس تا آن سر دنیا میدود. و تامام تیراناچیلار مجلیس لرین ده گزیب گئچر.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای ائلیار حتما از تظاهرات دیشب جوانان در تبریز و شعار های ملی و خواستهایشان با خبر هستی جنابعالی که این همه قدرت تحلیل داری این تظاهرات و یورش آدم کشان رژیم و شعار ها و خواستهای این جوانان « ناآگاه به خیال تو و همفکرت آقا عزا EZA » را یک تحلیل سیاسی مارکسیستی بفرمائید تا ما هم استفاده بفرمائيم یکی از شعار هایشان چنین است هارای هارای من تورکم «حتما توکیزیم را میگویند » و شعار دومی « تبریز باکی آنکارا - بیز هارا فارسلار هارا » و حتما منظورشان پان تورکیزیم است و الا چه دردشان است با ملت فارس در صفا و حقوق برابر زندگی میکنند و حیف این هم وطنی و یک پاچه گی نیست . البته این تظاهرات غافلگیرانه دیشب پته رژیم و بالخص خامنه ای ضد تورک را به آب انداخت و نشان داد که آذربایجا و حرکت می آذربایجان آتش زیر خاکستر است و در لحظه مناسب شعله ور میشود

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام الیکیم
نوشته اید :
نگاه من به مشکلات چنین است که فکر میکنم«لازم است جمعی کلید یک قفل یا قفلها را پیدا کنیم.»
سوال : چرا به دعوت گوناز چواب مثبت ندادید تا ما بتوانیم مسایل را به کمک نظرات شما بهتر درک کنیم ؟؟؟؟؟
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
عزیزجان،
امیدوارم کلاً دوستان از « نوشته ها و سخنانم» این بر داشت را نداشته باشند و این سوء تفاهم پیش نیاید که گویا معتقدم « یکی کم سواد است دیگری پرسواد». نه ، چنین دیدی ندارم. نگاه من به مشکلات چنین است که فکر میکنم«لازم است جمعی کلید یک قفل یا قفلها را پیدا کنیم.» چون هر قفل یک چیز تازه است.یک مسئله ی تازه و تجربه و آزمایش نشده است. از اینرو ضرورت دارد « خردمان را جمعی» روی هم بگذاریم شاید به برخی مسایل راه حل نسبی داشته باشیم. از پیش بدون تجربه ی قفل تازه، بدون آزمایش کلید و قفل، هیچکس نمیداند و نمی تواند هم بداند که جواب درست و راه حل چیست. یعنی حین حل یک مسئله است که میتوان به جواب درست یا ناصحیح رسید و دانست. پس کم سواد و پرسواد اینجا صدق نمی کند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام الیکیم
آقای ائلیار و سایر دوستان عزیز
من خیلی ساده مینویسم شما نوشته اید :
اینها را که نباید توضیح داد. شخص قبل اینکه فعال سیاسی شود لازم است چنین مواردی را خودش بررسی کند و وقت دیگران را به هدر ندهد. سطح صحبت را در « مرحله الفبا» ترمز نکند. دهه هاست بحث دوستان در الفباست. کی میخواهید الفبا
را تمام کنید؟
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پاسخ به پیامها
----
1- از زاویه ای، « منیت یک تبعیض دیده» چکیده ی « منیت همه ی تبعیض دیدگان» است. که به آن « منیت جمعی تبعیض دیدگان» گویند.
راه حل : رفع تبعیض موجود در محیط اجتماعی ست. با « مبارزه برای کسب حقوق». و رسیدن به « منیت فردی و جمعی بدون تبعیض و آزاد». یعنی رهایی جمعی از « تبعیض و دیکتاتوری و فقر فکری و مادی».
در سر راه فعال رفع تبعیض ، چاهها وجود دارند که لازم است متوجه آنها باشد: 1-لوژیون سازی های جدید 2-ایده لوژی و ایسم گرایی ها 3- عدم امید به حلق خود و خارجی گرایی ها، 4- عدم حفظ شخصت و سیاست مستقل( پیروی از سیاست سازیهای دیگران) 5- پراکندگی گرایی 6- انزوا طلبی 7- اراده گرایی و عدم توجه به اینکه کار تغییر ، کار خود مردم است نه گروه».
8- عدم درک و توجه به استراتژی تلاش عمومی 9- گرفتاری در ارزشهای غیر علمی و عدم توجه به ارزشهای پایدار بشری.
اینها و مانندهاشان .
تصویر دیرنج مین ائللی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نگاه به وقایع تاریخی و شخصیتها از زاویه فرهنگ مسلط ایرانی فارس-محور, بیشتر حوزوی و فئودالیستیست تا قرن بیست و بیست ویکمی. ظاهرا آقای ائلیار علیرغم ادعاهایشان از القائات گفتمانهای مسلط ارتجاعی ایرانی کم نصیب نبرده اند. ایشان همانند آیت الله ها درس اخلاق میدهند و از ثنویتی که همانند همه ایرانیان بدان دچارند غافلند. رسولزاده ها بربریزم کمونیستها را با گوشت و پوست خود تجربه کرده بودند و از تضاد فاشیسم و کمونیزم میخواستند استفاده کنند که آلمانها نپذرفتند. حقایق تاریخی در خصوص همکاری با آلمانها در پشت پرده ضخیم پرونده سازیهای کمونیستهای روسیه بر علیه رسولزاده مدفون است و اکثر دشمنان حرکت ملی از همین اتهامات روسها برای کوبیدن حرکت استفاده می کنند. تردیدی ندارم که با من هم عقیده هستند که گاندی مبارز و رهبری آزادیخواه بود اما احتمالا از نامه او به هیتلر و همرزم و برادر خواندن وی و طللب یاری

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام الیکیم
آقای ائلیار نوشته شما را دقیق خواندم و عزیز :
(وقتی می بینم نابود کننده ی بشریت میخواهد با من صحبت کند روشن است که میخواهد کمک اش کنم.)
خوب چرا با گوناز صحبت نکردی ؟؟؟؟؟؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فیلسوف و دانشمند گرامی، جناب ائلیار! بنا بر نظرات و مشاهدات دوستان و خوانندگان ایران گلوبال و با توجه به نبوغ عالمانه جنابعالی درخصوص حل وفصل مقالات و بحثهای سیاسی با معادلات ریاضی که بطور بی سابقه ای اعجاب خوانندگان را بر می انگیزد، بنظر میرسد، در نوع خود احتمالا راه و روش نوین علمی در حل و فصل مسائل پیچیده اجتماعی با معادلات ریاضی است، از محضر آن استاد ارجمند استدعا دارد هرگاه در این خصوص آثارعلمی و تالیفات کتبی دارید، برای مطالعه روشهای جدید جنابعالی در حل و فصل مسائل سیاسی با معادلات دو مجهولی ریاضی" جبر ومثلثات" آنرا در دسترس خوانندگان قرار دهید، تا با آثار و نبوغ علمی جنابعالی آشنا گردند. پیشاپیش زحماتتان سپاسگزارم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آئلیار عزیز با تشکر از اینکه این لینک های خوب را در باره رسول زاده گذاشتید تا بتوانیم با افکار وی بیشتر آشنا شویم. بدون مطالعه در باره ادوار مختلف زندگی سیاسی وی، اظهار نظر قطعی در باره  او ناممکن است.
در تحلیل و معرفی شخصیت های تاریخی، مهم است که نه فقط مرحله ای از زندگی و عقاید آنها، بلکه تفکر نهایی و عمومی آنها یکجا بررسی شود. مثلا زنده یاد دکتر تقی ارانی در سن ۲۰ یا

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با سلام امید به روز های بهتر
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بعضی ها روشن و ناروشن میگویند: ننویسم! حرف نزن! ائله و بئله هستی.
در قالبی که ما برایت ساخته ایم جای نمی گیری.

اینان نمی دانند، من هیچ وقت، در تابوتی که دیگران برایم ساخته اند جای نگرفته ام.
و نمیدانند که برای کسی هم نمی نویسم.
پس با کی سخن میگویم؟

برای خودم حرف میزنم. از درد خودم و برای خودم.
در مقالاتم، در اشعار و داستانهایم. و بهر زبانی که بتوانم. از زخم ام می نویسم.
شاید خودم را بهتر بشناسم.

گذشتگانم درد خود را با آتش آذر گفتند، و دوستانم با برف بهمن ها.
من وقتی چشم باز کردم نه آتشی مانده بود، و نه برف بهمنی.
بدون اینکه متوجه باشم، شروع کردم زیر لبی با خودم به حرف زدن.
نه ، دقیق تر، با منِ خودم به کلنجار رفتن.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مشکلات را گذشت زمان حل می کند، و راهها را تردد.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مذاکره
-----
مذاکره به معنی صحبت کردن است. خود صحبت کردن مانند خوردن و آشامیدن و آواز خواندن ایرادی ندارد.
--
اما در صحبت کردن انسان توجه میکند:
1- با کی صحبت کند
2- در باره ی چه صحبت کند
3- مشکلی حل میشود یانه؟
و یا برعکس مشکل جدیدی هم درست میشود. هدف از صحبت چیست؟
4- چه زیان و خیری دارد؟
5- چه تأثیری در کار دارد؟
6- طرف چه موقعیتی دارد؟
7- اصلا طرف صحبت را قبول داریم یا نداریم؟
و مانند اینها
---
اینها مسایلی ست که شخص توجه میکندو تصمیم میگیرد صحبت کند یا نکند.
یا چگونه به موضوع برخورد کند.
----
وقتی می بینم نابود کننده ی بشریت میخواهد با من صحبت کند روشن است که میخواهد کمک اش کنم.
گیرم قول میدهد که «من را نابود نکند و استقلال وطنم را رعایت کند.»
- آیا او من را فریب نمیدهد؟
- کمک اش کنم که خرش از پل بگذرد و بعد به جان من هم بیافتد؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ای کاش آلمانیها شوروی را تصرف می کردند و ما آزربایجانیها با نفت و گاز باکو بجای روسهای عقب مانده و استعمارچی استالین فاشیست شرایطی را فراهم می کردیم که به همه شان پشت پا می زدیم و آزربایجان را زنده نگه می داشتیم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آ. الیار عزیز، آنهائی که مردند و رفتند اکر خیلی زرنگ بودند برای زنده ماندن خودشان کاری می کردند ،ولی آزربایجان امروز به ما نیاز داد، این راباید جدی گرفت!!!!!!!!!!!))
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
عزیز جان،
1- سیاست آلمانها چه بود؟ گفته نشده.
2- خواست رسول زاده چه بود؟ گفته نشده
---
1-ولی میدانیم که هر دو طرف «موافق مذاکره» بودند.
2- سیاست کلی آلمان شکست شوروی بود. یعنی « اشغال آذربایجان توسط آلمانها».
3- باز روشن است، خواسته ی کلی آلمانها « کمک رسولزاده به ارتش آلمان بود» جهت شکست شوروی. یعنی اشغال آذربایجان.
4- در عوض خواسته ی کلی رسول زاده هم باز مشخص است که « استقلال آذربایجان» بود.
---
نگفته پیداست که « عدم توافق» به خاطر این است که آلمان ها با «استقلال آذربایجان» موافقت نکرده اند.
و رسولزاده هم « موافق استقلال » بود. این است که توافق حاصل نشده است.
--
البته این ها نوشته ی آن روزنامه نگار آذربایجانی ست که خودش طرفدار رسول زاده است. موضوع باید عمیق تر تحقیق شود.
--

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام الیکیم
آقای ائلیار به این جمله توجه فرمایید
1943-cü il 5 avqust – Azərbaycan legionerləri qarşısında çıxış edir. Almaniya
hökumətinin yürütdüyü siyasətlə razılaşmadığını bildirib bu ölkəni tərk edir.
در مقابل لزیون آزربایچانی ها در سخنرانی خود میگوید :(بعلت نرسیدن به توافق با دولت المان و موافق نبودن با سیاست انها المان را ترک میکنم)
پیام بهتر از این و واضحتر از این چه میخواهید ؟؟؟
ضمنا اگر نظر شما واقعا نقد گذشته و یافتن راه حل برای آینده است .
چرا دعوت گوناز را نپذیرفتی ؟؟؟؟!!!!!!!
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
عزیز جان و عزیز جانان،
مشکل آ. ائلیار آتاترک و سوسیالیسم و ایران و این و آن فرد و چه وچه نیست. مشکل من و من های میلیونی « نقض حقوق» است.
راه حل شما چیست برای این من ها؟
حقوق استانداردم در همه ی زمینه ها نقض شده چطور میخواهی آنها را تأمین کنی؟ شماها نماینده منها باشید راه حل تأمین حقوق من چیست؟
آتاترک است یا ائلچی بئی یا عکس رسولزاده یا فلان و بهمان فعال؟ نه ، مشکلم اینها نیست.
مسئله تبعیض و ستم دارم ، بیعدالتی دارم، دیکتاتوری و نابرابری دارم. و تنها هستم . میلیونها هستم اما تنها و جداجدا، چطور میخواهی حقوق مرا تأمین کنی؟
تاریخ و جغرافیا و همسایه ، نسب و نژاد و ترک و فارس و غیره مشکل من نیست. مشکلم نقض شدن حقوقم است، انسان بودنم را نقض کرده اند چطور میخواهی کمکم کنی؟
آنچه به فکرم میرسید گفتم ، حالا شما بگویید چطور میتوانید یاری کنید؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای Anonymous شما و شرکایتان بعنوان سوسیالیست قلابی، بزرگترین ضعفتان این است، نه سواد اجتماعی دارید، نه سواد علمی دارید، و نه سواد سیاسی. چند مقاله به زبان فارسی خدا بیامرز سازمان اکثریت را خوانده فکر میکنید کمونیست شده اید. از آن کمونیستهای بیسواد. زیرا رهبران اعظم تان حزب توده نیز بیسواد سیاسی هستند. جای تاسف است در نهایت کم سوادی و بیسوادی تشریف دارد، شما ها چشمهایتان را بسته، سرتان را زیر کرسی پانفارسیسم کرده، فکر میکنید شق القمر میکنید. سئوال این است با چه زبانی باید با شما صحبت کرد؟ شما چرا با سماجت با الهام از سیاست های ضد آزربایجانی رژیم منفور اسلامی، میخواهید بر حرکت ملی آذربایجان برچسب پانترکیسم بزنید؟! فکر میکنید در این کارموفق خواهید شد؟ نه! موفق نخواهید شد! اگر صد سال هم از تورکچولوک تخیلی و بوزقوردیسم خیالاتی صحبت کنید، نخواهید توانست بر اراده مردم آذربایجان خللی
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
راه حل- نه چیز دیگر
--------------
« بزرگ» و « کوچک»، « همه فلان میگویند»، « لنین و استالین و شوروی» اخ بودند راه حل مشکلات نیست.
راه حل لازم داریم.
راه حل « دیکتاتوری» دموکراسی(آزادی و برابری)ست.
راه حل شوونیسم چیست؟
-بعضی جریانها گویند کردستان استثنانا « حق جدایی» دارد.
بعضی ها گویند همه حق جدایی داشته باشند ایران نابود میشود.
-برخیها گویند هیچکس حق جدایی ندارد.
ووو
------
در زمان رسولزاده هم این پرسش بود که راه حل شوونیسم چیست.
راه حل از دید مقاله همانطور که گفته « حق جدایی برای همه-حق اتحاد داوطلبانه برای همه. تصمیم ملتها با انتخابات عمومی آگاهانه و آزاد در فضای دموکراتیک» است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اخیرا بحثی در مورد هوشیاری سیاسی آتاتورک در یک برنامه تلویزیونی در جریان بود که طه یاسین مجری برنامه و تاریخ شناس میگفت بعد از پیروزی نیروهای مقاومت تورک بر علیه دول انگلیس - فرانسه - روس و یونان اولین سفیر خارجی که به تورکیه میاید روس بود و اتاتورک در این دیدار به او میگوید که در دولت ما هم تعداد زیادی وزیر طرفدار سوسیالیزم موجود است از جمله عصمت اینونو و ما هم مثل شما هستیم و سفیر روسیه بلافاصله ضمن ابراز خوشحالی میگوید حتما این را بزودی اعلام کنید و آتا تورک میگوید در زمان مناسب بلی و یک ماه دیگر رهبر بزرگترین عشیره لیبی به خدمت آتاتورک میاید و آتاتورک در این دیدار از حس مسلمانی دو ملت لیبی و تورکیه صحبت میکند و اینکه ما ریشه در تاریخ عثمانی داریم .و حتی اتاتورک بخاطر نجات باقی مانده خاک از اشغال دول متهد با آلمان همکاری میکند و از آنها سلاح دریافت میکند و اگر اینکار را نکرده بود
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
لوژیون سازی
----------
تشکیل ارتش محلی ست که نیرویی علیه نیروی دیگر درست میکند.
1- لوژیون شاه را در جنبش 21 آذر از « فئوالها ها و خانها و لاتها» علیه پیشه وری ساختند. و اینها چه جنایتها که نکردند.
2- بعد از انقلاب در کردستان « جاشها» را حکومت ساخت و هنوز هم تحت عناوین مختلف دارد.
3- در آذربایجان « حزب الهی ها» را در این کار به خدمت گرفت.
4- اکنون، حکومت با « فعال سازی و رهبر سازی و سایت سازی و نویسنده سازی و جاسوس سازی» به این کار ادامه میدهد.
5- خارجیها با « فعال سازی طبق استراتژی خود در عرصه تبلیغات» به لوژیون سازی مشغول اند.
---
کسی که « استراتژی -تاکتیک» جنبش را خوب درک نکند ونداند ، به مشکلات پاسخ درست نسبی نداشته باشد ، راحت، دانسته یا ندانسته، به تله ی این لوژیون سازیها میافتد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چقدر عکس اول رسولزاده شبیه عکس جمال عبدالناصر هست

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در آن دوره سبیل مسواکی مد روز بوده، از چارلی چاپلین گرفته تا اولیور هاردی و هیتلر و خیلی های دیگر از این مدل سبیل گذاشته بودند، محمد امین رسولزاده هم سبیل مسواکی داشت، آیا تشابه سبیل او به هیتلر دلیل گرایش او به نژاد پرستی است؟ کتابهای فردریش نیچه، استاد هیتلر و تعلیم دهنده او و کتابهائی مثل ((چنین گفت زرتشت)) او را که کمونستها خواندنش را برای همه پیشنهاد می کردند، همه اینها را فراموش کرده، چسپیدید به ملت مظلومی که بعد از 26 سال هنوز از اف و اوای زبان استعمار روس نتوانسته رهائی یابد، احتمالا استنباط شما از اینکه ما در کانال دلخواه شما نمی خواهیم بیافتیم، پس خارج از موضوع نظر می دهیم، کانالیزه کردن کامنتها برای رسیدن به هدف دلخواه خود نوعی برخورد تحمیلی است، که نباید چنین شود. برخورد مکانیکی و متمتیکال با مقولات اجتماعی نمی توان صد در صد درست باشد.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در نگاه به افکار رسول زاده میخواهیم برای حل مشکلات امروزی راه حل درست نسبی پیدا کنیم. نمی خواهیم که به کسی درجه بدهیم یا درجه هایش را بکنیم. چیزی که بدرد ما میخورد تجربه و راه حل است.
---
در مقابل رسول زاده مسایل« شوونیسم، استقلال، رفاه، آزادی و برابری، و مبارزه ی حق طلبانه» قرار داشتند. او طبق تجربه و فکر خود به این مسایل برخورد و عمل نموده است . ما چه چیزی از او میتوانیم بیاموزیم و چه چیزی میتوانیم کنار بگذاریم؟
--

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای ائلیار خیلی ها میگویند که رسول زاده یکی از رهبران فکری انقلاب مشروطیت بوده و اولین روزنامه بشکل مدرن بنام ایران نو نیز به سر دبیری او بچاپ رسید و رحیم آقا رئیس نیا نیز برخی از مقالات و نوشته های رسول زاده را به فارسی ترجمه کرده ولی تو اینکار رسول زاده را مترادف با ایران دوستی و ایران پرستی تا حد شونیزیم میدانی که باز هم این عمل تو نشان از درک نادرست تو از شرایط است چون همه گان میدانند که آن زمان وقتی از ایران نامبرده میشد بیشتر منظور آذربایجانی ها بود و هنوز شونیزیم فارس به لحاظ اقتدار سیاسی پا نگرفته بود و در ثانی خود ما منظورم آنهائی که از تشیکلاتهای ایرانی جدا شده و در خدمت حرکت ملی آذربایجان هستیم چه ها که بنام ایران نکرده ایم حالا آینده گان در مورد ما چه ها خواهند .آقای محترم بخاطر ضدیت با حرکت ملی آذربایجان تمام پرنسیب ها را زیر پا نگذار . همه گان میدانند که محمد امین

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سازاخ
شما و شرکایتان یک ضعف بزرگ دارید. شما به نوشته ها ، جمله ها و پاراگراف منتقدین سوسیالیست جواب نمی دهید و از درستی تئوریهای پانترکیسم با دلیل و استدالال دفاع نمی کنید و جواب انتقادات سوسیالیستها را با نقد استالین یا لنین جواب میدهید. آیا کسی از استالین دفاع کرده که شما در مورد جنایات استالین یا لنین حرف میزنید؟
من تا بحال ندیدم که منتقدین پانترکیسم از لنین یا استالین حرفی بزنند یا دفاعی بکنند. در همین نوشته ائلیار استالین را به زیر نقد برده و نوشته است: "از طرف دیگر فاجعه اول را حزب بولشویک درست کرد که حق جدایی را به رسمیت نشناخت. برای خلقهای خواهان جدایی. اتحاد داوطلبانه صورت نگرفت. اشغال گری تزاری رفع نشد ."
در نوشته های قبلی eza خود را ضد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای ائلیار، بقول جناب qochaq در متن زیر بصورت مستدل به موضوع مهمی اشاره شده است، شما چرا مطالب ذیربط را کتمان کرده وارونه نشان داده ای؟! از شما چنین انتظاری نداشتیم که دیدیم Burada “Azərbaycan Demokrat Birliyi”ni yaradır. Bu birliyin də
başlıca məqsədi azərbaycanlıları xilas etmək, onların sovet dövlətinə verilməsinin
qarşısını almaq idi. Çünki sovet dövləti legionerlərin çoxunu ya həbs edir, ya da
güllələyirdi.
برابر این نوشته "چون هیتلر قصد تحویل آزربایجانیها را به استالین داشته و استالین هم آنها را سلاخی میکرده، لذا رسول زاده گفته که برعلیه استالین بجنگند و هیتلر هم قبول کرده" حال سوال این است چرا این مطلب به این واضحی را در نوشته جا ندادی؟ آنرا سانسور کردی؟!! آیا اینست راستی و صداققتان؟! اکنون غرض ورزی و ضدیت ات مشخص شد. "دم خروس زد بیرون" برحال شما تاسف باید خورد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
قبل از هر چیز بگویم که این آقای ائلیار از زبح شرعی احمد اوبالی فرار کرد و حالا افتاده بجان فعالان ملی و از آب گل آلود ماهی میخواهد بگیرد که البته این فضا توسط آقای لوائی با بی تجربه گی تمام شروع شد و احمد اوبالی و تتیک چی اش علی سلمانی دامن زدند . حالا این آقای ائلیار بفرض خودش دارد ما فعالان حرکت ملی را به راه راست هدایت میکند منتها با ناشگری تمام دارد به جو ضد کمونیست و ضد سوسیالیزیم دامن میزند . ولی ای کاش این پاراگراف را که رفیق لنین و ارتش سرخش و ورود خون آشامش به باکو را کمی توضیح میداد تا خوانندگان مقاله مستند ایشان آگاه میشدند که چگونه ارتش اشغال گر و دارو دسته خونخوار شان یک کشور مستقل و دموکرات را اشغال میکنند آنهم اولین کشور مسلمان که به روش جمهوریت اداره میشد و احزاب مختلف در پارلمان و حتی دولت نمایندگانی داشتند و از همه بدتر آقا لنین و ارتش خونخوار سرخش آذربایجان را تحت

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام الیکیم
چند سال پیش( ساکاشویلی دموکرات فوق العاده محترم گرچستان که پایه های دموکراسی را در گرچستان محکم نمود و خود اولین قربانی این دموکراسی قرار گرفت و در یک انتخابات آزاد میدان را به رقیب واگذار کرد )
در دوران ریاستش در گرجستان به کشور آزربایجان دعوت میشود و در مچلس آزربایجان سخنرانی میکند
صحبت او چنین است که : هر قفقازی بخصوص هر آزربایجانی به سالهای 1918 تا 1920 افتخار میکند خصوصا به رهبر فکری ان دوران محمد امین رسول زاده که من بسیار از او اموختم
این سخنان مورد پسند روس پرستان و( کمونیستهای استالینیستی ) و ضد تورکها در مجلس آزربایجان واقع نشد ولی به لحاظ روابط دیپلماسی اعتراض نکردند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای ائلیار! پادو و آلت دست دشمنان آزربایجان شدن بس است. اینانیکه شما را شیر کرده وسط انداخته اند، از شما سو استفاده ابزاری میکنند، همه میدانند این مقالات نمی تواند مال شما باشد. چون تو نه سوادش را داری و نه حافظه اش را. تو مثل داشناکهای ارمنی حرف میزنی. مثل موش خانگی در سوراخی قایم میشوی. چنان به ترس می افتی از ترست کمنترها را منعکس نمیکنی. ازنظر من بحث با لمپن ها و مانقوردی مثل تو بیهوده است. تو همان فردی هستی احمد اوبالی رئیس تلویزیون گوناز تو را به مناظره دعوت کرد، مثل بچه ها از ترست غیبت زد. این است صداقت و همت تو. تو به اندازه زنان آزرباجان غیرت نداری. ذره ای غیرت در وجودت نیست! تو برو برای فاشیست های پان ایرنیست پادوئی کن. خیرش را خواهی دید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آزربایجانی ها وقتیکه استالین در باکو در زندان تزار، زندانی بود، نامه های بلشویکها را با خواندن ترانه پنجردن داش گلیر آی بری باخ به او می رساندند، استالین در اولین سفر خود به باکو که ساعت دو شب به محض ورود به پالایشگاه نفت باکو رگ اقتصادی استعمار روس رفته و برای زهره چشم گرفتن، سربازی را که سر پست خمیازه می کشیده با گفتن این جمله، که از وطن اینطور مراقبت می کنند؟ با اسلحه کمری جوان ۱۸ ساله ایی را بقتل رسانده بود، میکاییل مشفق را بخاطر سرودن اخو تار برای زنده نگهداشتن موسیقی آزربایجان، بعد از تبعید، بقتل رسانده بود، با برپا کردن دیوار دو لایه با سیم خاردار الکتریکی در کنار رود آراز عملا آزربایجان را دو تیکه کرد و هرکسی که در شمال شناسنامه جنوب را داشتند با فرزندانشان که در شمال متولد و بزرگ شده بودند بزور به جنوب برگرداند، استالین و محمد رضا شاه

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای محترم در ترکی مثلی هست که می گوید اشه اولر قالار ثمری اینسان اولر قالار اثری. شما کمونیست های روس پرست و خیالاتی باید اول نشان دهید کدام اثر را تقدیم آزربایجان کرده اید. ملت آزربایجان نفهم که نیست مقایسه مساحت آزربایجان شمالی پیش و پس از تسلط شما متوهمان ساده لوح همه چیز را آشکار می کند. اگر رسول زاده نبود الان آزربایجانی نبود. رسول زاده آتا ترک اسماعیل گاسپرالی را خوانده ام و آنها را قهرمان خود می دانم. استفاده امثال تو از ادبیات ک گ ب برای چسباندن هر مخالقی به نازیسم حالم را به هم می زند. حداقل کمی ان مغز پوکتان را به کار بیندازید و بهانه های تازه ای دست وپا کنید. جالب است پوتین هم وفتی دست به اشغال کریمه میزد بهانه اش مبارزه با نازیسم بود. جالب تر انکه وقتی استالین تاتارهای کریمه را نسل کشی میکرد باز گناه تاتارها همکاری با نازی ها بود. دوباره وقتی بلشویک ها دست به تبعید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای زنگانلی ! فعلا شما که با qochaq zonozli،peerooz Anonymous ،lachin، habib eza ،yaradiciliq، که یکعده فاشیست های قومی واز پانترکها میباشند ، همفکر و همرای هستید کسانی که از بی هویتی و وحشت از نوشتن نام خود به حروف الفبای فارسی (عربی)از خط جعلی آناتولی (لاتین توکی شده)ساخته آتاتوک ،جعل و استفاده میکنند یعنی همانکاری را که آتاتوک کرد و اینک اردوعان (مراد شما) از اسلام میکند برای فرار از بی هویتی.انصاف(اگر برایتان مانده) دهید چه کسی راسیست ونژاد پرست است؟؟
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
Nəsiman Yaqublu روزنامه نگار معروف آذربایجانی ست که خود از دوستاران رسول زاده میباشد . و به برخی چیزها نپرداخته است. اما این موضوع برای کار من زیاد اشکال ایجاد نکرد. که بیشتر منابع ام از تألیفات اوست.
بهرصورت بهتر است علاقمندان خود نیز به منابع معتبر مراجعه کنند.
منابع تکمیلی را در کامنتهای این مقاله گذاشته ام میتوانید ببینید:

http://www.iranglobal.info/node/60116

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اتاش: هدف و استراتژی جنبش ملی آذربایجان کسب حق تعیین سرنوشت است یا ایجاد توران؟
دو هدف وجود دارد و جواب شما نشان میدهد که در کدام جبهه قرار دارید. دو جبهه آذربایجان محوری و آذربایجان دوستی در تقابل و تضاد با توران محوری و تورانچی گری قرار دارد. تورانچی گری مانع و سد بزرگی در راه رشد و گسترش مبارزه مردم آذربایجانیها شده است.
آبرای رشد و گسترش مبارزه ملی و دمکراتیک و برابری طلبانه ،آذربایجان باید این مانع را به کنار بزنند.
آتاش دولت ترکیه و دیگر کشورها و جمهوریهای ترک هدفشان ایجاد امپراطوری توران نیست. جنبش ضعبف ،ذربایجان و من و شما در این میان چکاره هستیم؟ دولتهای تورک بدنبال منافع ملی خود هستند، شما چرا سنگ عظیم الچثه توران را که همکار هیتلر مطرح ساخته ، به سینه میزنید؟ بهتر است به آذربایجان خودمان فکر بکنی.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ظهور فاشیسم در آلمان و توسعه طلبی آن باعث جنایات بی شماری در جهان شد. فاشیستها جهان را به آتش و ویرانی کشیدند. فاشیستها و متحدان آنها به از شکست فاشیسم در فرانسه، اتریش، لهستان و غیره به محکمه و دادگاه کشیده شدند. اما چرا محمد امین رسولزاده بعنوان همکار و افسر نازی محاکمه نشد؟ چرا رسولزاده همکار جنایتکارترین فاشیستهای تاریخ به عنوان قهرمان به آذربایجانیها معرفی میشود؟
رسولزاده روزی تئوریسین فاشیسم فارس، پان فارسیسیم و پان ایرانیسم بود، روزی همکار و فرمانده لشکر هیتلر بود. روزی پانترکیست و تورانچی بود و آذربایجان را در قلمرو توران میدانست. و غیره سوال این است آیا چنین شخصی می تواند الکوی رهبری و پیامبری به آذربایجان باشد؟ یک آذربایجانی میتواند همکار هیتلر و مدافع کشور خیالی و ذهنی توران را قهرمان ملی خود و رهبر ایدئولوژیک خودش قبول کند؟؟؟
ما ملت

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب ائليار، در تمامى كشور هاى منطقه از جمله رژيم نژاد پرست فارس حاكم در ايران، و حتى شوروى سابق، با به هر قيمتى بر تسلط به ديگر ملت ها حكومت كرده و مى كنند، اصولا سياست يعنى همين، لا اقل در عصر حاضر، حتى رجوى هم أوائل انقلاب از از اين حرفهاى شسته رفته مى زد. أنا وقتى پاى عمل به آن حرفها رسيد، ديديم كه در عراق و صدام و حالا هم با غرب و سعودى ها و...چكار كه نمى كند؟؟؟؟
همين آون. ها را ببينيد ٤٠ سال است با انواع و أقسام حيله و سركوب و دغل بر ملت هاى ايران حكومت كرده اند، حالا اگر همين كار را ملت هاى سركوب شده ايران براى رهائى از چنگالهاى خونين اين رژيم انجام دهند. خلاف است؟؟؟؟
اين حرفها بدرد تعارف مى خورد. در دنياى سياست همواره چنين بوده است. در غير اينصورت به سر ملت هاى اشغال شده و سركوب شده كلاه گشادى خواهد رفت....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای ایلیار برایتان بسیار متاسفم ، شما در حالی که می دانید در منطفه یگانه حرکت صلح آمیز و طرفدار گفتمان ، تنها و تنها حرکت ملی آذربایجان هست ! در دو متر آن ور تر جواب اعتراض خودی یا رقیب را با گلوله می دهند. با این وجود در صدد تخریب این حرکت هستید به نظر من این هر گز اتفاقی نیست ! هدف شما انتقادی و اصلاحی نیست .کاملا دشمنانه و تخریبیست .
شما فکر می کنی از این خراب کاری فارسها نفع می کنند ؟ و از این کار بسیار ناشیانتان چیزی عاید منطقه می شود ؟ نه خیر برادر تنها استعمارگر ها استفاده خواهند کرد. آینده قاضی امروز.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام الیکیم
آقای ائلیار از شما انتظار ترجمه مطالب مورد نظر خود و کنمان مطالبی را نداشتم که دیدم Burada “Azərbaycan Demokrat Birliyi”ni yaradır. Bu birliyin də
başlıca məqsədi azərbaycanlıları xilas etmək, onların sovet dövlətinə verilməsinin
qarşısını almaq idi. Çünki sovet dövləti legionerlərin çoxunu ya həbs edir, ya da
güllələyirdi.
برابر این نوشته چون هیتلر قصد تحویل ازربایجانیها را به استالین را داشنه و استالین هم انها را سلاخی میکرده لذا مرحوم رسول زاده گفته که بر علیه استالین بجنگند و هیتلر هم قبول کرده
سوال این است چرا این مطلب به این واضحی را در نوشته خود چا ندادید؟؟؟؟؟؟؟
غرضورزی و ضدیت شما مشخص شد یعنی دم خروس زد بیرون بر حال شما ضد تورکچی ها متاشفم .