رواداری: سازگاری وناسازگاری سرشت آدمی با رواداری

انجمن دوستداران اندیشه با همکاری جامعه ایرانیان در آلمان برگزار می کند.
رواداری
Toleranz
سازگاری وناسازگاری سرشت آدمی با رواداری
سخنران:
احد قربانی
انجمن دوستداران اندیشه پیوسته در راستای پیشبرد بحث های نظری و علمی گام برمی دارد. در نشست کنونی، احد قربانی در باره ی رواداری و سازگاری و ناسازگاری سرشت آدمی با آن سخن خواهد گفت.
زمان: شنبه 10 ژوئن ساعت 18
مکان: دفتر جامعه ایرانیان در آلمان
Trautenaustr, 5
U. 9 Güntzelstr.
10717 Berlin

انجمن دوستداران اندیشه با همکاری جامعه ایرانیان در آلمان  برگزار می کند.

 

رواداری

Toleranz

سازگاری وناسازگاری سرشت آدمی با رواداری

سخنران:

احد قربانی

 

انجمن دوستداران اندیشه پیوسته در راستای پیشبرد بحث های نظری و علمی گام برمی دارد. در نشست کنونی، احد قربانی  در باره ی رواداری و سازگاری و ناسازگاری سرشت آدمی با آن سخن خواهد گفت.

ما حضور همه ی دوستداران بحث های نظری و علمی را در این نشست گرامی می داریم.

 

زمان: شنبه 10 ژوئن ساعت 18

مکان: دفتر جامعه ایرانیان در آلمان

Trautenaustr, 5

U. 9 Güntzelstr.

10717 Berlin

 

 

چکیده:

 

رواداری

Toleranz 

سازگاری و ناسازگاریی سرشت آدمی با رواداری

 

 

انسان ها طی میلیون ها سال تکامل زیستی و هزاران سال دگرگونی اجتماعی و فرهنگی،  به سنت ها، آیین ها و دین ها و دیدگاه های سیاسی، علمی و فلسفی گوناگون مجهز شده اند . صدها سال رشد ناموزن اقتصادی، شکافی ژرف در بهره مندی آنان از مواهب طبیعی  پدید آورده است.

هرچند بشریت پیشرفت ها وبهبود شرایط  زندگیش را از جمله مدیون همدلی، همکاری و رواداری است وانسان ها با همه ی اختلاف ها و تفاوت ها، در پیوند تنگاتنگ با یکدیگر و ملزم به زندگی روادارانه با هم هستند، ولی روان آدمی از جنگ ها، تنگ نظری ها و نارواداری ها زخم های کاری برداشته است.

رواداری چیست؟ آیا سرشت انسان با رواداری سازگار است؟ کدامیک  از عناصر سرشت آدمی با رواداری سازگار است و کدامیک ناسازگار . 

در این سخنرانی می کوشیم به این پرسش ها بپردازیم و ببینیم کدامیک از عناصر سرشت آدمی با همکاری، همدلی، همزیستی مسالمت آمیز و رواداری سازگار است و تاثیر مثبت بر آنها دارد و کدام عناصر ما را خودخواه، ناروادار و ستیزه جو و جنگ طلب می کند. با آنکه برخورد سنجشگرانه ومنصفانه آدمی با خودش بسیار دشوار است اما باید دید انسان چگونه با شناخت دقیق تر ازسرشتش می تواند روادارتر گردد.

احد قربانی

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.