مهمانی شام پُل‌ برمر Paul Bremer بعد از اشغال و تجاوز عراق

گرچه استبدادِ زیر پرده دین، بزرگ‌ترین خطر برای ایران و ایرانی است اما برای زیرسؤال بردنِ آن نباید به روش‌هایِ پلید متوسل شد. شیوه‌‌هایِ مختلف جنگ روانی و تبلیغاتِ دروغ، امروز امثال رئیسی و علم الهدی را نشان می‌گیرد اما فردا و پس فردا، به تخریب دوست خواهد کشید و هر منتقدی را دشمن جلوه خواهد داد.

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نه جناب گمگشته!
خود دین و مبلغان آن مانند شما بزرگترين خطر برای ایران و کل بشريت است! احتیاجی هم به پرده مرده ندارد چون خیلی عریان عمل میکند. دین عامل استبداد ، استثمار، جهل، قتل و غارت ، تجاوز ، بیداد و استحمار است. کافی است به خود نگاهی بیاندازید.
بزرگترین مستبد خود خدای شماست که به انسانها امر نموده که به قوانین مزخرف ، مسخره و ضد علمی خود باید گردن بنهند و گرنه سیخ آتشین به ماتحتشان فرو خواهد برد. شاید هم از ترس این مسئله مسلمان مانده اید!