اطلاعيهء حزب سکولار دموکرات

مسئول محترم پايگاه اينترنتی ايران گلوبال

از آنجا که اخيراً اعلاميه هائی در سايت شما منتشر شده که يکی از امضاء کنندگان آن، با نام مستعار مجيد آژنگ، خود را بعنوان «عضو شورای رهبری حزب سکولار دموکرات ايرانيان» معرفی می کند بدينوسيله از شما می خواهيم به خوانندگان خود اطلاع دهيد که اين حزب اساساً دارای نهادی به نام «شورای رهبری» نبوده و شخص نامبرده نيز مدتی است که، با نظر اکثریت مطلق آرای اعضاء، از حزب سکولار دموکرات ایرانیان اخراج شده است.

 

از طرف کليهء اعضاء حزب سکولار دموکرات ايرانيان
اسماعيل نوری علا - رئيس شورای مرکزی حزب
حسن اعتمادی - دبير کل حزب
منبع: 
امیل رسیده
انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بنده به عنوان یکی از موسسان این حزب که بعد از یک مدت کوتاه از استبداد اقای.... و رهبری به چون و چرای ایشان به تنگ امده و استعفا دادم اعلام میکنم که این بیانیه واقعیت را بیان نمیکند. در این حزب یک شورایی وجود دارد که در خدمت اقای نوری علاست. بنده هم عضو این شورا بودم. این شورای مرکزی و شورای رهبری این حزب را تشکیل میدهد. اقای اژنگ هم عضو این شورای رهبری بود. علت مخالفت بنده با اقای .... این بود که ایشان ضد تمام جریانت سیاسی از رضا پهلوی گرفته تا مارکسیستها و کردها و مجاهدین بود. ......ن طرفدار سرسخت اقای ترامپ بود. اقای .... متاسفانه اعتقادی به دیالوگ سالم و درون حزبی در این موارد نداشت. هر انتقاد را طوری شخصی میکرد که عضو شورا میبایست جای یک بحث و گفتگوی سالم از خود به لحاظ شخصی دفاع کند. ایشان هر وقت که دلش میخواست کنگره فوق الاده میگذاشت. بنده به خاطر استبداد استعفا دادم.