ترور در تهران، سعودی ها در دام رژیم

اما جز آنچه تا کنون مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت به نظر می رسد رژیم حاکم بر ایران برنامه هایی کلان و فراتر از آنچه تا کنون بهره برده اند در سر منقوش داشته اند. بحران میان ولایت فقیه و خلافت سعودی لحظه به لحظه تشدید شده و می شود. هر دو حکومت مدعی رهبری جهان اسلام بوده و خواهند بود. هر دو قصد آن دارند رهبری کذایی خود را به رهبری مطلق بی منازعه بر جهان اسلام بدل نمایند

چهارشنبه گذشته حمله مسلحانه داعش به مجلس رژیم حاکم بر ایران و بارگاه دیکتاتور فقید رژیم به بمب خبری رسانه های داخلی و خارجی بدل شد. اما آنچه مهم است تبعات پیش آمد تروریستی اخیر بوده و میباشد. اینکه حادثه به وقوع پیوسته تا کنون چه تأثیری بر فضای موجود نهاده و از این پس چه تأثیر می تواند بنهد.

اول: رژیم حاکم بر ایران همواره به حمایت از تفکر ترور و گروه های تروریستی در منطقه متهم و محکوم بوده است. حاکمان تهران در تقابل با این اتهام خود و ملت ایران را قربانیان ترور می خواندند و می خوانند. اکنون دو حمله تروریستی از سوی برجسته ترین جریان تروریستی در فضای بین الملل تا اندازه ای فشارها و اتهامات را از رژیم تهران برداشته و برخواهد داشت.

دوم: حادثه اخیر سفر تاریخی دونالد ترامپ به سعودی و ناتو عربی را از ابتدا با شکست مواجه کرد. اصلی ترین محور سیاسی مذاکرات ترامپ با اتحاد سقط شده عربی مبارزه با رژیم ایران تحت عنوان "طلایه داری تروریسم و افراط گرایی" بوده است. پادشاه مرتجع سعودی در این خصوص مدعی بود:

«مسئولیت ما در مقابل خدا، مردم مان و کل جهان این است که با اتحاد خود با نیروهای شیطانی و افراط گرایی مقابله کنیم . . . رژیم ایران از زمان انقلاب خمینی در سال به طلایه‌ دارتروریسم جهانی بدل شده است»

رئیس جمهوری امریکا نیز بی وقفه مدعیات سعودی ها را تأیید و مدعی شد:

«می‌خواهم درباره ایران صحبت کنم که مسئول بی‌ ثباتی درمنطقه بوده ایران به تروریست‌ها آموزش می‌دهد. دهه‌ها هست که ایران آتش جنگ‌های فرقه‌ای را شعله‌ ور کرده است . . . این کشور خواستار نابودی اسرائیل است. ایران خاورمیانه را بی ‌ثبات کرده است. در سوریه شاهد آن هستیم. بزرگترین قربانیان رژیم ایران، خود مردم ایران هستند. مردم ایران به خاطر حمایت رژیم ایران از افراط گرایی دچار زحمت شده اند. همه باید کمک کنند تا ایران منزوی شود»

ترامپ از مقدمات سخنان خود به این نتیجه راه یافت که رژیم حاکم بر ایران مسبب تمامی بدبختی های کنونی بوده و میباید منزوی شود. اما با حادثه تروریستی اخیر جمهوری اسلامی بیش از پیش بر طبل قربانی بودن و شدن توسط تروریسم کوبیده و می کوبد. اکنون کوبیدن بر این طبل در فضای منطقه ای و بین المللی خالی از تأثیر هم نبوده است.

سوم: رژیم ولایت فقیه به کرات در باب مداخلات نظامی در سوریه و عراق سیبل انتقادات اپوزوسیون داخلی و خارجی قرار گرفته بود. توجیه حاکمان تهران نزد افکار عمومی دفاع در خارج از مرزهای کشور جهت ممانعت از رسوخ و نفوذ جنگ به داخل مرزهای کشور بوده و می باشد. اولین بار "علی خامنه ای" در پنجم اسفند ماه سال نود و چهار در جمع خانواده های مدافع حرم با صراحت عنوان داشت:

« . . . امتیـاز دوم ایـن شـهدای شـما ایـن اسـت کـه اینهـا رفتنـد بـا دشـمنی مبـارزه کردنـد کـه اگـر اینهـا مبـارزه نمی کردنـد ایـن دشـمن می آمـد داخـل کشـور... اگـرجلویش گرفتـه نمی شـد مـا باید اینجـا در کرمانشاه و همـدان و بقیه اسـتانها بـا اینهـا می جنگیدیم و جلـوی اینهـا را می گرفتیم. در واقع ایـن شهدای عزیـز ما جـان خودشان را در راه دفاع از کشـور، ملت، دیـن، انقلاب اسلامی فـدا کردند»

رژیم ایران میباید این استدلال رهبر مافوق بشر خوانده خود را به اثبات می رساند. به نظر می رسد اکنون با آنچه رخ داده است این استدلال چه صحیح و چه نا صحیح در نزد افکار عمومی به رسمیت شناخته شده و خواهد شد.

چهارم: بحران های عریض و طویل رژیم ولایت فقیه در داخل کشور و در لایه های جامعه نشو نما نموده است. بحران های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و در نهایت بحران مشروعیت پشتوانه مردمی از ساخت سیاسی سلب نموده تا رژیم در فقدان این مشروعیت توان اعمال برنامه هایش در خارج از مرزها را آنگونه که مد نظر داشته نتواند به پیش برد. مضافا بحران های داخلی بارها برای تمامیت و موجودیت بافت قدرت مشکل آفریده و خواهد آفرید. تحصن فرهنگیان و کارگران و دراویش و دیگر اقشار و طبقات اجتماع از این دست تهدیدها بوده و میباشند. اکنون اما، واقعه تروریستی توسط داعش اتحاد و همگرایی کاذبی میان حاکمیت و ملت ایجاد کرده و میکند تا رژیم در سایه ایجاد وحشت از ترور و تروریسم بتواند در داخل اعتراضات سیاسی را خونثی نموده و از هرگونه اعتصاب و تجمعی به بهانه احتمال عملیات تروریستی و جلوگیری از مصدومیت اعتصاب کنندگان ممانعت به عمل آورد. البته در جای خود بماند اعدام های فله ای جوانان اهل سنت که به بهانه همکاری و همراهی با داعش انجام خواهد پذیرفت.

پنجم: با شناخت از رژیم ولایت فقیه و انباشت تجربه تاریخی به مخاطبان میگوید دستگاه اطلاعاتی و امنیتی رژیم خود خواهان ظهور و بروز چنین عمل تروریستی بوده اند. رژیمی که خود بیست و سه سال قبل حرم رضوی را در ظهر عاشورا مورد بمب گذاری قرار داد امروز روز گشوده نهادن راه داعش برای عملیات مذکور در تهران دور از تصور نبوده و نیست. دستگاه های امنیتی رژیم تمامی حرکات داخلی و خارجی را مورد واکاوی ذره بینی لحظه به لحظه قرار داده و می دهند. مضاف بر این تهران و حومه سراسر پر بوده است از تورها و تله های امنیتی. با این حساب به نظر رسیده و می رسد رژیم از ابتدا نسبت به طرح عملیاتی اخیر علم و احاطه کامل داشته اما به جهت بهره برداری داخلی و خارجی از انجام عملیات تروریستی اخیر ممانعت بعمل نیاورده است.

ششم: اما جز آنچه تا کنون مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت به نظر می رسد رژیم حاکم بر ایران برنامه هایی کلان و فراتر از آنچه تا کنون بهره برده اند در سر منقوش داشته اند. بحران میان ولایت فقیه و خلافت سعودی لحظه به لحظه تشدید شده و می شود. هر دو حکومت مدعی رهبری جهان اسلام بوده و خواهند بود. هر دو قصد آن دارند رهبری کذایی خود را به رهبری مطلق بی منازعه بر جهان اسلام بدل نمایند. تقابل و تعارض ذاتی میان این دو حکومت نهفته است. ولی امر بارها و بارها جنگ رسانه ای و دیپلماتیک را از سعودی ها برده است. گویی حکومت ولایت نشین تهران اوضاع را طبق مراد یافته و قصد دارد خلافت نشین ریاض را ساقط نماید.

هفتم: صعودی ها از هر جهت با ضعف مواجه اند.

*دولتی جوان بر سرکار آمده است که بازی سیاست، جنگ و دیپلماسی را به هیچ وجه من الوجوه ندانسته و در پی آموختن هم نبوده و نیست. سازمان ملل متحد، "پیمان عربی" به رهبری خلافت نشین سعودی را به جرم کشتار زنان و کودکان و حمله به بیمارستان ها در لیست سیاه خود قرار داده بود اما وزیر خارجه جوان سعودی با بی تجربگی خاص خود سازمان ملل را به قطع کمک های مالی تهدید نمود. این موضع گیری بی شرمانه عادل الجبیر در فضای رسانه ای غرب هزینه های هنگفتی برای سعودی ها داشت. دیگر مواضع اتخاذ شده از سوی سعودی ها چنین بوده و می باشد. اکنون علی خامنه ای و ولایت امری تهران بر روی این بی تجربگی سعودی ها حسابی ویژه گشوده اند. علی خامنه ای در این باب گفته بود:

«ما با سعودیها در مسائل گوناگون سیاسی اختلافات متعددی داریم اما همیشه می گفتیم که آنها در سیاست خارجی متانت و وقار نشان می دهند، اما چند جوان بی تجربه امور آن کشور را در دست گرفته و دارند جنبه توحش را بر جنبه متانت و ظاهرسازی غلبه می دهند، که این کار قطعاً به ضررشان تمام خواهد شد . . . سعودیها در این ماجرا قطعاً ضربه خواهند خورد و بینی آنها  به خاک مالیده خواهد شد»

**از دیگر نقاط ضعف سعودی ها منفور بودن تفکر آنها نزد رسانه ها و روشنفکران غربی بوده و میباشد. غرب یکسره تفکر سعودی ها را تحجرگرایانه و تروریستی دانسته و می داند. پس از هر واقعه تروریستی در غرب، رسانه های غربی و روشنفکران غرب نام وهابیت و "محمد ابن عبدالوهاب" و "ابن تیمیه" را به عنوان پایه گذاران تفکر تروریستی در میان مسلمانان بر می شمرند. نشریه "بیلد" آلمان سال گذشته در تیتری با این عنوان در مورد سعودی ها نوشت:

«عربستان جز نفت، خرما و تروریست چه برای صادرات دارد؟»

***دولت اسرائیل در جهان اسلام و بسیاری از جوامع دیگر منفور است. "روون ریلون" رئیس جمهور اسرائیل در آستانه توافق هسته ای رژیم با پنج بعلاوه یک در انتقاد از سیاست های تنش زا نتانیاهو با اوباما در مورد انزوای اسرائیل در مصاحبه با روزنامه "هاآرتص" گفته بود:

«این کشور در صحنۀ بین‌المللی منزوی است به طوری که نبردهای عادلانۀ اسرائیل نیز می توانند نهایتاً به زیان این کشور تمام شوند» 

اما سایت "ویکی لیکس" اسناد کمک های نجومی سعودی ها به اسرائیل را منتشر کردند. سعودی ها در قبال این افشاگری از مردمشان خواسته بودند به این اسناد توجهی نداشته باشند. هم اکنون هم در نزاع میان قطر و سعودی ها دولت اسرائیل اعلام کرده است در کنار سعودی ها علیه ایران متحد خواهد شد.

"موشه یعلون" وزیر دفاع سابق اسرائیل عنوان کرد:

«با کشورهای عربی جز قطر در یک کشتی حرکت می‌کنیم.. دشمن شماره یک همه ما ایران است . . . عرب‌هایی در زمان جنگ شش روزه علیه ما بودند اما اکنون آنها جز قطر، خودشان را با ما در یک کشتی می‌بینند، همه اینها نتیجه آن است که ما ایران را دشمن شماره یک خود می‌دانیم»

رونمایی صریح همسویی سعودی ها با اسرائیل علیه ایران تأثیری مخرب بر اذهان افکار عمومی جهان عرب خواهد گذاشت و از اتفاق رژیم تهران در تبلیغات رسانه ای خوب از آن بهره برده و می برد.

****امریکا هم وضعیتی متفاوت از وضعیت اسرائیل در افکار عمومی دارا نمی باشد. رژیم ایران روزانه به مسلمانان و بسیاری از غیر مسلمانان یادآوری میکند که پادشاهی سعودی روابطی همسو با امریکایی ها در پیش گرفته است. در نتیجه افکار عمومی روز به روز علیه سیاست های سعودی جهت گرفته و خواهند گرفت. شاید از این جهت بوده باشد که علی خامنه ای گفته است:

«احمق‌ها خیال می‌کنند که با دادن پول و با کمک کردن و با این چیزها می ‌توانند صمیمیت دشمنان اسلام را جلب کنند، درحالی‌که صمیمیتی وجود ندارد؛ همان‌طور که خودشان هم گفتند، مثل گاو شیرده هستند؛ شیرشان را می ‌دوشند، وقتی ‌که دیگر شیر نداشتند، ذبحشان می‌کنند»

*****سعودی ها تا کنون جنگ خاورمیانه را به ولایت مداران تهران باخته اند. سعودی ها در محاصره ولایت اندیشان قرار گرفته اند. نیروهای مسلح خارجی وابسته به رژیم در عراق، سوریه، لبنان و یمن حضور فعال داشته و دارند. در اولین رویارویی مستقیم این نیروهای مسلح توان ورود به خاک سعودی را خواهند داشت. با بحران دوحه و ریاض ائتلاف عربی ضد ایران با سرعت به شکست انجامید و اکنون تلویزیون "الجزیره" به عنوان بزرگترین و رسا ترین رسانه عرب زبان در جهت امیال رژیم در حرکت است و افکار عمومی اعراب را مدیریت خواهد کرد.

هشتم: علی خامنه ای در سخنان اخیرش سعودی ها را احمق و گاو شیرده توصیف کرد. در همان سخنرانی حاکمان سعودی را "رفتنی و ساقط شدنی" خواند. این سخن رأس رژیم تهران پر از معنی و مفهوم بوده است. پیش از این هم "محمدی گلپایگانی" رئیس دفتر او آل سعود را آل سقوط خوانده بود. دو روز پس از ترورهای تهران که داعش آن را بر عهده گرفت علی خامنه ای در پیام تسلیت خود سعودی ها را هدف قرار داده و نوشته بود:

«نتیجه‌ قطعی این‌ها چیزی جز افزایش نفرت از دولت‌های آمریکا و عوامل آنان در منطقه همچون سعودی نیست»

سخنان و حملات اخیر ولی امر در تهران فقط حملات لفظی به سعودی ها نبوده است چرا که، علی مطهری در صفحه توییتر خود از قصد ولایت اندیشان برای رویارویی نظامی با ریاض خبر داد. او گفت:

«سیاست صهیونیسم این است که به جای اسرائیل، ایران را در مقابل اعراب قرار دهد. نباید در این دام گرفتار شویم»

نهم: رژیم ایران در این خصوص از پیش در تدارک ایجاد پاپوش برای صعودی ها بوده است. جهالت و حماقت جوانان تازه کار سعودی از یک سو و تجارب کهنه کاران رژیم تهران از سوی دیگر کار دست سعودی ها داده و خواهد داد. "محمد بن سلمان" وزیر دفاع و جانشین ولیعهد سعودی در اظهار نظری ناپخته گفته بود:

«ما منتظر نمی ‌مانیم تا آنان جنگ را به داخل خاک سعودی بکشانند بلکه تلاش ما این است که این نبرد در طرف آنان، داخل ایران روی دهد نه در عربستان سعودی»

این سخنان نابخردانه بهانه را به دست رژیم دادند تا پرونده ای تازه از مداخله سعودی ها در ایران را تحت عنوان نقض حاکمیت ملی در سازمان ملل طرح و پیگیری نمایند. "غلامعلی خشرو" نماینده ایران در سازمان ملل در نامه ای به رئیس سازمان ملل مرقوم داشته بود:

«تهدید آشکار علیه جمهوری اسلامی در نقض بند چهار ماده دو منشور ملل متحد و همچنین پذیرش صریح همدستی رژیم سعودی با اقدامات تروریستی و خشونت بار در داخل ایران است . . . پیشینه‌ای طولانی در حمایت از تجاوزگری و استفاده از گروه‌های تروریستی و افراطی برای نیل به اهداف کوته‌بینانه و جاه طلبی‌های خطرناک خود در منطقه و ورای آن دارد»

رژیم تهران بی هیاهو تمامی مقدمات حمله نظامی به سعودی ها را ریخته و خواهد ریخت تا حکومت بلامنازع جهان اسلام بشود. در این راه سعودی ها نیز با بی تجربگی راه را بیش از پیش برای تهران نشینان هموار نموده و می نمایند.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
""" کی‌ به دام کی‌ افتاده است؟ """ با تجهیز تروریست‌های کمونیست پ ک ک و شاخه‌های آن توسط آمریکا، روسیه و سوریه مهار این نیروها را در منطقه با امتیاز دهی‌ به ترکیه، به دست خواهند گرفت و شاهد تضاد روسیه و آمریکا خواهیم بود. رژیم شاهنامه خوان ایران، در اینجا بزرگترین بازنده است چونکه استراتژی رسیدن به دریای مدیترانه با اتکا به تروریست‌های کمونیست پ ک ک و دیگر شاخه‌های آن، عملا نا ممکن خواهد شد. آزربایجان جنوبی شانس آورده است که فقط کمونیست‌ها و جامعه شناس‌های ما، در خط حمایت از پروژهٔ کردستان بزرگ گام بر میدارند و مردم ما " ترکان آزربایجانی " بیشتر از پیش در حال به آغوش کشیدن هویت ترک خود هستند، این یعنی‌ تروریست‌های پ ک ک با استفاده از جامعه شناس و کمونیست‌های ما، قادر به نیرو گیری در آزربایجان جنوبی نخواهند شد. در کّل، افکار کمونیستی بازنده نزاع جدید در خاورمیانه خواهند شد، دولت هائیکه با

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
""" قطر، بوی خون طعمه‌ای بود که برای جلب کوسه ها، به ژئوپلتیک خاورمیانه ریخته شد """ اینک شاهد تشدید تصاعدی تضاد عربستان با ایران خواهیم شد، اگر سر نخ‌ها به هم بپیوندند، جنگی خانمان سوز، منطقه را ویران خواهد کرد، در مرحله بعدی، سوریه‌ای شدن ایران، اجرا خواهد شد، آزربایجان جنوبی در این وسط، باید از افکار پوسیده کمونیستی، نزدیکی‌ و اتحاد با تروریست‌های کمونیست پ ک ک و شاخه‌های آن، دوری گزیند و گرنه در پروژهٔ کردستان بزرگ، له‌ و لورده خواهد شد، جامعه شناس و کمونیست ما، ذوب شده در پروژهٔ کردستان بزرگ و فرهنگ ترک ستیزی، بازیچهٔ امپریالیزم شدند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"" در پشت پرده چه خبر است؟ "" منزوی کردن قطر طرح " مصر و امارات متحده " با " چراغ سبز عربستان " بود، در شکلی‌ اجمالی‌، قطر طعمه‌ای بود برای شکار، ترکیه هیچ فرصتی را از دست نداد تا " با مذاکره با عربستان "، امارات متحده عربی‌ و مصر را منزوی کند و عربستان به مدار ترکیه وارد کند، در حالیکه تنش بین " ایران و عربستان " تشدید شده، خاورمیانه وارد دو مرحله شده، ۱- گسست در اتحادیه کشور‌های شورای همکاری خلیج ۲- شکل گیری بلوک‌های جدید، من در این موارد بیشتر توضیح خواهم داد، ولی‌ اگر این کامنت من، مانند کامنت ۳ من، حذف شود یا درج نشود، دیگر هیچوقت در سایت ایران گلوبال، کامنتی نخواهم نوشت.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام ـ اکنون دیگرزمان دوران شعبون بی مغی تمام شده وهرکس به حقوق وحق خود حتی درروستاها آشنایی کامل دارد۰حتی زیاده خواهی میکنند۰شما فکرکنم هنوزخوابید۰وقتی بیدارشدید آنوقت خواهید دید که همه چیزراسیل برده است۰بخواب درخوابی۰وقتی بیدارشدی صحبت میکنیم۰

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"""" نفرت پایان ناپذیر شما به ترک و ترکیه،"""
برای خشکاندن ریشه هر دو بعلاوه عرب بایجان نه ببخشید عاظربایجان لازم است

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اسامه عزیز، این نفرت پایان ناپذیر شا به ترک و ترکیه،
آیا ناشی از ایدئولوژی داشناکیسم و یا پژاکیسم است و یا شما در زندگی خصوصی خود مثلا از همسایه ترکتان آسب دیده اید؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
علی الحساب تا پایان دوران نفت و پترو دلار و بازگشت انقلابی مردم دنیا به دوران طلایی خر سواری در خاورمیانه هنوز 80 سالی مانده است تا ان موقع انشالله که همه هزینه های امریکا برای خاورمیانه بزرگ که کمترین اخلال در روند ان پای مجریان را به دلیل به هدر دادن پول مالیات دهندگان امریکایی به دادگاه میکشاند اجرا نخواهد شد(ما هم به درگاه کور اوغلو متوسل میشویم) ترکیه اخوانی هم که حالا به وسط جنگ عربستان با اخوان و گروه های رقیب اش افتاده انشا الله از گزند دلارهای سبز عربستان برای دشمنان اش به دور باشد
ایران که البته در همین حد و اندازه رهبری شعیان تو سری خورده دنیا باقی بماند کلاه اش را به هوا میاندازد عربستان هم اصولا خاستگاه اسلام سنی بوده و هست و خواهد بود پاکستان هم تا ان زمان از مرکز سلفی گری و حیات خلوت عربستان در امده به دیسکوی اسلامی استانبول ساخت اردوغان خواهد رسید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام ـ آقای اکبرآقای آزادی باورکن که این رژیم خودبخودسرپانیست۰دولت های بزرگ مهندیسی کرده وبیسودان یاسوادداران غرق درتفکرپان ایرانیست مجریان یاهنرپیشکان ترویج پشتیبانی درداخل برای رژیم هستند۰بهمین راحتی نیست که شما سئوال فرمودید۰چپ های پان ایرانیست وغرق شده درتوهم ۴۸ سال است نقش ترویج درانتخابات رامیکنند۰آنهاییکه درخارج نشسته وازدرون ایران خبرندارند نیزبه تولید تئوری سازی مشغولند۰این تفکر حکومت خرده بروژا یا بد وبدتر ابزاری برای این پان ایرانیست هاشده وازقبل انتخابات برای مشروعیت بخشی بین المللی به شدیدترین مبلغان شرکت دررای گیری میشوند۰بایدباورکرد که خامنه ایی کاره ایی نیست ۰اون فقط هماهنگ کنده ونظم دهنده به کارهای این متوهمان روشنفکراست۰البته خامنه ایی به صدتا خمینی وشاه می ارزد۰دار ودسته روباه بنفش خیلی مخوف تروکثیف ترازهمه افراداین سیستم به عوامفریبی می پردازد۰دزدی ورانت وچپاول

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای یارادیجیلیق، لطفا بفرمایید کی این رژیم کثافت جمهوری اسلامی سقوط میکند تا ما مردم ایران نفسی بکشیم؟ در ایران گوشت شده کیلویی 45000 تومان! بسته ای کپسول برای بیماریم دو هفته پیش خریدم 45000 تومان، الآن شده 50000 تومان! این تورم تک رقمی روباه بنفش دروغ است. تو رو خدا بگید این رژیم جنایتکار کی سقوط میکند که ببینم اصلا به سن من پیرمرد میرسد یا نه؟!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام ـ جناب یارادیجلیق عزیز۰ولی همانطورکه شمافرمودید۰حاکمان خاورمیانه نفتی بخاطرحاکم شدن برشیرهای نفتی واستفاده غرب ازاین انرژی طی مدت صدسال کاری باعملکردحاکمان این منابع نداشته وتنها دخالتشان بخاطر توهم خودبزرگ بینی این حاکمان اتفاق افتاده است۰مثل تبعید رضاشاه وبرداشتن شاه وکاشتن خمینی۰ویا برداشتن صدام۰وتعویض های مرموزحاکمان مصرف تمام آنان۰ همانطورکه شمابخوبی تشریح کرده ایی۰اکنون نیزکردستان بخاطروجودنفت ودلارهای نفتی فراوان امکان تشکیل حکومت کردستان وجوددارد۰بشرطی کی تورکیه واجماع دوستان تورکیه این رابپذیرند۰کودتا درتورکیه نیزبخاطررشد روزافزون اقتصاداین کشور۰واحساس خطردولت های استعماری غرب بوده وهم چنین دولت ایران باحرکت زیگزاگی هم بتمام دنیاباج داده وبرای آنها وبه سفارش آنهادرمنطقه خرابکاری میکند وهم میخواهد سیاست مستقلی راپیش ببرد۰که این سیاست هم تازمانیکه بدرستی به دست وپای غرب

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مسئول کامنت‌های عزیز "" آیا کامنت ۳ من را دریافت نکردید "" من کامنت ۳ را فرستادم اگر دریافت نشده دوباره خواهم فرستاد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کامنت - ۴ """ با این تفاصیل، قطر یک دام است که برای هلاکت خاورمیانه، نهاده شده """ اگر با جنگهای خانمانسوز، شیعه و سنی را به جان هم بیندازند، خاورمیانه ویران می‌‌شود و آمریکا با " تکنیک / تکنولوژی فرکینگ "" جای خاورمیانه را پر می‌کند، تمام سیاست‌های حمایت از تروریست‌های کمونیست پ ک ک ، پرورش ساده لوح‌های خاورمیانه‌ای با عناوین جامعه شناس و حمایت آنان از تروریست‌های کمونیست پ ک ک و کودتای گولن در ترکیه، برای این هدف بزرگ سرمایگذاری شده، در این بلبشو، و دوران پایان سروری نفت و گاز، اقلیم کردستان نیز با سادگی‌ تمام، با اتکا به نفت و گاز، می‌خواهد مستقل شود. long live america

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای yaradiciliq گرامی بدرستی که مطلب یارادانسان و استفاده میکنم درخواستی داشتم لطفا کمی بیشتر کامنت آخری را باز کنید تشککورلر

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"" برای درک بهتر بحران قطر، درک و شرایط بازارBretton Woods ضروری است "" آمریکا در حال انتقال بین دو دوره "" تجارت و وفوری "" است، سیاست ترامپ، نگاه داشتن آمریکا در دوره " تجارت و وفوری " تا آنجائیکه امکان دارد است، ولی‌ این دوره، با صعود ارزش تجارت در مقایسه با ارزش طلا، پایان یافته است، چین بخصوص خواهان پایان دوران " اقتصاد پتردولار " است، سیاست‌های جاه طلبانه گازی قطر، تغییر نظام پارلمانی به ریاستی در ترکیه، تشدید اختلاف بین آمریکا و آلمان، آغاز پایان دوران پترو دولار است. این دوران همچنان مصادف است با "" پایان جامعه شناسی‌ "" چونکه اقتصاد عملا مدیریت شیفت ساختاری جوامع و بلوک‌های قدرت را، به دست گرفته است، برای درک این دوران، طرد جامعه شناسان از جامعه ضروری خواهد بود. لطفا دقت کنیم هم اکنون ارزش کّل ذخایر طلایی دنیا، ۶ تریلیون دولار است در حالیکه ارزش تجارت کالا، بیشتر از از ۶ برابر

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"" نتیجهٔ جنگ سعودی / ایران، شاید چیزی غیر از آنچه شما تصور می‌کنید باشد "" دو کشور نفتی‌ و گازی خاورمیانه نمیتوانند سرنوشت دو کشور "" غیر نفتی‌، یکی‌ اتمی‌، دیگری عضو ۲۰ اقتصاد برتر دنیا "" را تعیین کنند، ایران در حجم و اندازه‌ای نیست که دنیای مثلمان را رهبری کند، عربستان هم با "" پایان دوران نفت و گاز "" بزودی آهی در بساط نخواهد داشت، به نظر من، پاکستان، قطر و ترکیه پیرامون آینده خاورمیانه به تفاهماتی خواهند رسید.