گفتگو با آرمان چاروستایی در مورد سخنان وزیر خارجه امریکا

تغییر نظامِ سیاسیِ ایران فقط به دستِ ملتِ ایران.

گفتگویِ سیروس شرفشاهی با آرمان چاروستایی در تلویزیون پارس - ۳۰ خرداد ۱۳۹۶- ۲۰ ژوین ۲۰۱۷ -

جنگ قدرت در درونِ نظام و عقبِ‌نشینیِ #خامنهای از #آتش_به_اختیار

- سخنانِ وزیر امور خارجه‌یِ امریکا در موردِ تغییر رژیمِ ایران

 

کانالِ تلگرام: www.t.me/charostaei

اینستاگرام: www.instagram.com/arman.charostaei

تارنما: www.Charostaei.com

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: