آن روز بلند تیرگان!

جشن تیرگان، گرامیداشت جانفشانی آرش کمانگیر
آن روز بلند تیرگان را؛
بنوشت به قلب سرخ تاریخ؛
با خامه‌ی عشق و جوهر جان؛
بنهاد یکی نشان جاوید؛
بر سینه‌ی افتخار انسان

 

آن روز بلند تیرگان!

از دامن کوهسار البرز،

میریخت به صخره های تبدار

سوزنده شراره های خورشید

وان قامت دلکش دماوند،

با آنهمه فر و سرفرازی

لرزنده به خود ز بیم و امید.

آن روز غریب محنت انگیز،

پیمانه‌ی بخت شاد خواران،

در چنبر چرخ باژگونه

در شهر همه نشان غم بود....

در ساغر قلب میگساران

جوشنده شرنگ نامرادی

رخساره‌ی مردمان دژم بود

آن روز حدود و مرز ایران،

آزادگی و غرور انسان

در پرش تیر یک کمان بود

میرفت یگانه سربداری

بر مسلخ عشق و پایداری

آوردگهش نه آنچنان بود.

چون شیر که رو کند به نخجیر،

آن سخت کمان آتشین تیر،

کز وحشت ننگ و بیم تحقیر

میجست به کار خوش تدبیر،

میرفت که در پناه یزدان

خود نقش زند نشان تقدیر

بازو بگشاد آن کماندار

رو جانب کوه و آسمان کرد

بدرید سپید جامه بر تن،

سر بر سر صخره ای همی سود

دادار یگانه را ندا داد ....

پژواک بلند خواهش او،

پیچید به قلب کوه البرز

جوشید گدازه‌های سوزان 

در سینه‌ی سنگها شتابان

غرید پلنگ خفته در کوه

آهو بچگان ز جان هراسان.

آنگاه ز اوج آسمانها،

ابری چو غبار سر برآورد

توفنده نهاد گرد بادی،

کوبید به چهر کوهساران....

فرهیخته آرش کماندار،

آن گرد نژاده سر افراز

دل بر کف و جان در آستین گفت:

ای یاور و یار پاکبازان، 

ای بر دل خسته‌ام تو درمان،

من قاصد افتخار و نورم،

شیراوژن و پر دل و جسورم

جانبازی من چو نیست بازی

بر من تو ببخش سرفرازی....

آنگاه به نام ایزد جان

با یاد وطن خجسته ایران

آن تیر گزیده در کمان کرد

قربان شرف تن و توان کرد

آمیخت همه روان پاکش،

با سختی تیر تیز پران

وان تیر همه روان و جان شد

گویی که روان آرش وتیر

پیچید بهم چو آذرخشی

توفنده و جان شکار و سوزان

بر جانب اهرمن روان شد....

آرش، به فروغ و نور ایمان، 

آن روز بلند تیرگان را،

بنوشت به قلب سرخ تاریخ

با خامه‌ی عشق و جوهر جان

بنهاد یکی نشان جاوید

بر سینه‌ی افتخار انسان

یعنی که: زجان گذر توان کرد،

در آتش خشم وکین خطر کرد،

وز بازی آسمان حذر کرد

لیکن دل خود زمهر ایران

هرگز نتوان برید آسان

 

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
گر فرهنگی داشتی در زبان ات برایش واژه ای داشتی
گر فرهنگی داشتی تعداد دانشمندان ات لااقل به عدد انگشت های دو دست میرسید
گر فرهنگی داشتی لازم نبود از بقیه را بدزدی
گر فرهنگی داشتی تاریخ ات سراسر توحش نبود
گر فرهنگی داشتی به دیگران اینقدر حس حسادت و حقارت نداشتی
گر فرهنگی داشتی اثار معنوی فرهنگ بقیه را نمیدزدیدی
گر فرهنگی داشتی توی ورزشگاه تبریز اصل و نصب عربی خودات را فریاد نمیزدی
گر فرهنگی داشتی نسل کشی ارمنی و کرد و زازا و اذری و اشوری را در پرونده نداشتی
گر فرهنگی داشتی هر روز یکجای جهان جنایات ات بنام نسل کشی را به رسمیت نمیشناختند
گر فرهنگی داشتی حداقل چند تا کتاب فرهنگی تاریخی داشتی نه اینکه را جعل بکنی
گر فرهنگی داشتی اصل و حقیقت و واقعیت خودات را میپذیرفتی
گر فرهنگی داشتی اینقدر چاخان تحویل نمیدادی و یک کم شخصیت داشتی
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
اسامه،
امسال شما سادیسم خودشان را فرهنگ می دانند !

اگر فرهنگی داشتی با اشتیاق به تمسخر دیگران نمی پراختی !
اگر فرهنگی داشتی تخریب دیگران را تعریف خودی نمی پنداشتی !
اگر فرهنگی داشتی به غیر خودی در وطن احترامی می گذاشتی !
اگر فرهنگی داشتی به جای عشق و محبت، نفرت و تفرقه نمی کاشتی !
اگر فرهنگی داشتی ، خود را برتر و سرتر از دیگران نمی شناختی !
اگر فرهنگی داشتی ، کینه و کدورت در کله کوچک ات نمی انباشتی !
اگر فرهنگی داشتی ، از تهمت و توهین به دیگران می مردی بایستی !

عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
فرخنده باد یاد آرش کمانگیر نماد میهنپرستی ایرانیان. جشن تیرگان 10 تیرماه اول جولای. جشن آبریزان را همه ایرانیها در تمام جهان به یادداشته باشند. 10 تیر تا13 تیر.
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
سالام - بخاطرهمین است که میگوییم اینها درعالم توهم زندگی کرده وجز با افسانه های استعمارساز شاهنامه چیزی ندارند که به آن افتخارکنند.
بخاطرنداشتن تولید فکر به افسانه متوصل میشوند.
باپول نفت وشریک دلار خورنفتی غربی با زندگی آیندگان ملت خود ومابازی میکنند.
حاکمان صدساله نفتی ،درصدسال اخیر،خود وفرزندانشان بهترین نقاط شهرهای زببای کشورهای غربی راخریده وزندگی شاهانه میکنند.
جوانان دلسوزرا کشته وفراری وزندونی کرده اند،ولی تعدادی را کاشته اند تا ملت را باشاهنامه خوانی وتوهم سرگرم میکنند.
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
استاد مرحوم آقای پورپیرار در مستندی با دلایل فراوان اثبات کردند که عبارات کوروش مذگان تیرگان مذگان و غیره بمانند وازه هایی از قبیل درخت و چند ده کلمه تشکیل دهنده شاحنامه بعد از اسلام ابداع شده اند و هر چی منابع در مورد قدمت این قبیل کلمات باشد را قاطعانه مردود و ساختگی بودنشان را اثبات می کنیم.جهت دسترسی به اسناد و کلیپ های استاد پورپیرار می توانید نام استاد پورپیرار را همراه با مقولات جعل شده بسیاری در موتور جستجوی گوگل پیدا کنید.
عدم انتشار شده: 
false