آمران قتل فریدون فرخزاد و کشتار رستوران میکونوس"همایش" برگزار می کنند
29.06.2017 - 18:29

آمران قتل فریدون فرخزاد و کشتار رستوران میکونوس چنان گستاخ شده‌اند که می خواهند در همان محل "همایش تاریخی" برگزار کنند در صورتیکه هیچ قرابتی با تاریخ و فرهنگِ کهنِ ایران‌زمین ندارند. سفارت جمهوری اسلامی در برلین که در واقع یک پایگاه جاسوسی و بنگاه دور زدن تحریم‌های اقتصادی و نظامی است، برای اینکه بتواند قبح رفتنِ "پناهندگان سیاسی" به این پایگاه را بشکند و طیفی از ایرانیان مقیم آلمان و کشورهای همجوار را با خود همراه سازد، تاریخ و فرهنگ کهنِ ایران‌زمین را مستمسک این هدف شوم قرار داده و برنامه‌ای برای 30 ژوئن تا دوم ژوئیه تدارک دیده است. "سفارت"ی که در قتل ناجوانمردانه فریدون فرخزاد، کشتار بیرحمانه رستوران میکونوس و ... دخالت مستقیم داشته است، طبعاً نمی تواند میراث‌دار تاریخ و فرهنگِ کهن ایران‌زمین باشد و با این بهانه، طیفی از دانشگاهیان و فرهنگ‌دوستان را با خود همراه سازد. این پایگاه جاسوسی و کشتار، جز ترویج جهل و جنایت هیچ عملکرد مثبتی در کارنامه خود ندارد و هرگونه همسویی، همکاری و تردد در آن، پا گذاشتن رو خون به ناحق ریخته شده‌ی فریدون فرخزاد، قتلعام شدگانِ رستوران میکونوس و دیگر آزادگانی است که در خارج و داخل کشور به قتل رسیده‌اند. بر هر ایرانیِ آزاده است که در جهت برچیدن بساط آمران قتل فریدون فرخزاد و کشتار رستوران میکونوس همراه شود.

                                                        لطفا کلیک کنید

https://www.youtube.com/watch?v=FJxAOtMg2cM&feature=share

*************************************************************************

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما