صدای مال باختگان باشیم!

ایران همانند انباری از خشم، نفرت، اعتراض و انزجار لشکریان گرسنگان، بیکاران، مال باختگان و زندگی باختگان نسبت به حکومت اسلامی است. پرسش این است که این خشم کی و در کجا شعله ور می شود؟ آیا بحران کنونی بالائی ها و اعتراضات گسترده مال باختگان، آستانه یک انفجار ملی علیه حکومت اسلامی می باشد؟
آیا یک حادثه کوچک بهانه انفجار ملی میشود، یا همین اعتراضات موضعی در تداوم خود به جنبش همگانی ارتقاء می یابد؟

 

میهن ما زیر بار هزینه های قشر روحانیت شیعه، آقازاده ها، سپاهیان، بسیجی ها، سوریه ای ها، عراقی ها، لبنانی ها، فلسطینی ها، یمنی ها و .. کمرش شکسته و پیامد آن برای حکومت اسلامی، ورشکستگی سیاسی – اقتصادی، رشد انفجاری فساد و ایستادن نظام در آستانه پوکیدن (ترکیدن) است. مافیاهای حاکم بر ایران و شبکه های حزب الهی زیر مجموعه نظام، به چندرغازهای ایرانیان "مجوس" هم رحم نکرده و آنها را تصرف کرده اند.   

اعتراضات مال باختگان در ماه های اخیر رشد، تعمیق و خصلت تهاجمی یافته است. چند میلیون مال باخته برای بازپس گیری مال شان، راهی جز درآوردن پاشنه های درهای  مجلس، "بیت" های آخوندها، بانک های دولتی، نهادهای مالی وابسته به حکومت، برایشان باقی نمانده است.

جنبش مال باختگان شاید بتواند آغازی برای دادخواهی ملی ایرانیان باشد و به شعله ور گشتن جنبش رهائی مردمان زندگی باخته از اسارت اسلام سیاسی یاری کند. اما پر واضح است که هنگامی دادخواهی اقشار متوسط جامعه به ثمر می نشیند، که سیاست را تنها از دریچه مال باختگی نبینند و بعنوان اندام جامعه ایرانی و از خاستگاه ایرانیان زندگی باخته، پشتیبانی مردم را در اعتراضات خیابانی جلب کنند.

اکثریت جامعه ایران زیر سلطه راهزنان و چپاول گران حرفه ای – تاریخی اسلام گرایان بوده و تصور داشتن "پس انداز" نداشته و ندارند. این اکثریت "زندگی باخته"، نمی تواند نسبت به دادخواهی مال باختگان (ستم بر اقشار میانی جامعه) بی تفاوت باشد. ایران و همه سرمایه های مادی و معنوی آن به اشغال اسلام گرایان درآمده و حکومت اسلامی در 40 سال گذشته در غارت، دزدی، چپاول، سرکوب و کشتار مردم، "آتش به اختیار" بوده است.

باید نقطه پایان به جولاندهی اسلام گرایان (اسلام سیاسی) در ایران گذاشت و این مهم هنگامی میسر است، که هیچگونه دادخواهی ملی، در عصر بیدادگری و توحش اسلام گرایان، بی حمایت نماند.

مبارزات کنونی مال باختگان و سایر جنبش های پیشرو اجتماعی، پراکنده، بدون رهبری و فاقد سمتگیری سیاسی معطوف به تحقق استراتژی سیاسی برای یک جنبش ملی اجتماعی بوده و تا هنگامی کمبودهای گفته شده (خلاء ها) پر نگردند، همواره خطر پوپولیسم کور، به انحراف بردن خیزش های مردمی را تهدید می کند.

باشد که یکی از همین اعتراضات، زمینه شعله ور گشتن آتشفشان جنبش ازادیخواهانه با پرچم  "استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی" و سیاست روشن و شفاف نهادینه کردن اهداف آزادی، دمکراسی، لائیسیته و جمهوریت در ایران بثمر بنشیند.

از اینرو صدای مال باختگان باشیم!

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بازهم در باب اتحاد نیروهای سرنگونی طلب
اتئلافی که نیروی رسوائی مانند سلطنت طلب های پهلوی چی در آن حضور داشته باشند در میان توده ها اعتباری نخواهد داشت.
تمام جیره خواران و میوه چینان مترصدند که کاشی بنای رفیع مقاومت را به اسم خود بکنند و همان بکنند که خمینی با انقلاب ضدسلطنتی خلق قهرمان ایران کرد و اسلاف تاجدار و عمامه دارش با انقلاب مشروطه کردند.
باری ، ما نیاز به یک پلاتفرم برای اتحاد عمل داریم . این پلاتفرم، با در نظر گرفتن شرایط بحرانی در درون حاکمیت و ایجاد و تشدید بحران اقتصادی و سیاسی باید محتوی یک پلاتفرم انقلابی باشد.مواردی که باید دراین پلاتفرم ذکر شود:
1- سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و استفرار یک نظام دمکراتیک و لائیک
2- انحلال بازوی نظامی رژیم ( سپاه پاسداران ضدخلقی) و تقویت ارتش 3- تشکیل شورا ها در سراسر کشور 4- تامین آزادی های سیاسی و لغو هر گونه تبعیض (جنسیت ، قومیت ،

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کامنت "شروین" همانطور که "پ.ا" هم اشاره کرده بسیار مهم است و موضوع حساسی را مطرح می کند که توجه مخصوص می طلبد. مخصوصا مسؤولان و نویسندگان این سایت که به نظر می رسد قربانی همان کامنت نویسانی شده اند که "شروین" در موردشان نوشته است لازم است به آن توجه بیشتری داشته یاشند.
سایبری ها را به شعارهایشان نمی شود شناخت چون بلند ترین و پرجوش وخروش ترین شعار ها علیه رژیم از طرف همان ها نوشته می شود و خودشان پیشاپیش و جلوی همه کسانی که دنبال سایبری ها می گردند می دوند و علیه سایبری ها فریاد "آی سایبری آی سایبری" سر می دهند.
پیشنهاد می کنم فقط به کسانی اجازه انتشار بدون واسطه و مستقیم کامنت داده شود که خودشان را با اسم و رسم و عکس واقعی غیر مستعار و غیر ساختگی همراه با سوابق شناخته شده ای که تا قبل از دریافت کد داشته اند و قابل اثبات و بررسی دقیق باشد به
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مسئله بسیار مهم در رابطه با جنبش سرنگونی طلبانۀ توده های مردم و اپوزیسیون، مسالۀ رهبری این جنبش است. تامین این رهبری از ضروریات است. معمای معضل سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی را در این نقطه باید دید. باید کاری کرد که این اردوی عظیم(جنبش سرنگونی طلب) دارای رهبری و افق رادیکالی باشد،سازمان یابد. رهبری داشته باشد، افق داشته باشد. ضروری است بر سر سازمان یافتن و رهبری جنبش سرنگونی طلبانۀ توده مردم و اپوزیسیون، گفتگو و رایزنی صورت گیرد. مخلص کلام اینکه مسئله اصلی باید بر چگونگی سازمان دادن و به میدان آوردن این توده عظیم سرنگونی طلب باشد. این مشغلۀ عمومی نیروهای انقلابی و دمکرات است.
راهکارهای موثر برای مبارزه با رژیم:
1- ایجاد جبهۀ مشترک نیروهای سرنگونی طلب/ 2- حفظ اتحاد و همبستگی ملی / 3- التزام به نفی کامل حکومت اسلامی با تمامی باندهای منفورش/ 4 - تاکید بر حفظ استقلال ملی و تمامیت ارضی ایران

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چرا خودزنی می کنید آقای "بهمن موحدی" ؟ هیچ مبارز سرنگونی طلبی نیاز به متحد شدن با مزدوران سایبری رژیم تحت عنوان اتحاد سرنگونی طلبان ندارد. سرنگونی طلبان با سرنگونی طلبان متحد می شوند نه با مزدوران سایبری رژیم. خودزنی شما کار بی ثمری است.
با موضوع مهمی که کاربر محترمی که کامنت جمعه, 06/30/2017 - 19:51 را گذاشته اند مطرح کرده اند موافقم و فکر می کنم همه مبارزان و مخصوصا جمهوری خواهان سرنگونی طلب باید مراقب ترفند های رژیم و مزدوران سایبری آن باشند.
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اتحادو همبستگی جمهوریخواهانِ سرنگون طلب، رمز پیروزی محتوم خلق ما و سرنگونی رژیم سفاک جمهوری اسلامی است. وقتی از اتحاد مبارزین در سایتهای اپوزیسیون سخنی به میان می آید، مزدوران رذل سایبری رژیم با سوز و گداز و دهن دریدگی به این و آن حمله می کنند و پاچه می گیرند و با نوشتن مطالب نفرت انگیز، قصد ایجاد تفرقه و دوبهم زنی بین مبارزین را دارند. و نیروهای انقلابی و دمکرات نباید نسبت به این دسیسه های مزدوران رذل سایبری رژیم بی توجه باشند.
باری، خامنه‌ای جلاد و توله سگ های او (مزدوران رذل ارتش سایبری رژیم) از اتحاد ما ایرانیان به‌شدت در هراس است و ما نیز بر آنیم تا با اتحاد و همبستگی، جنبش سرنگونی طلبی و مقاومت را در داخل و خارج از کشور یاری رسانیم و فریادرس مظلومان، گرسنگان زندانیان سیاسی و تمامی خون‌های به‌ناحق ریخته شده در این رژیم ضد خلقی و سرکوبگر باشیم.

تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بله درست می فرمایید اقبالی گرامی، جنبش فرهنگی ، سیاسی - اجتماعی بر پایۀ ایرانگرائی لائیک دمکراتیک (جمهوری ایرانی) می تواند بیشترین نیروی جامعه را در برابر حکومت اسلامی به میدان آورد. و یا به عبارتی دیگر رژیمی که در گفتار و کردار خود ضد ملی و ضد ایرانی است، با آنتی تز آن یعنی با مبارزه ای ملی و با پاسداری از ارزشهای ملی و تبلیغ و ترویج لائیسیته و دمکراسی خواهی سرنگون می شود.
اقبالی گرامی , در ضمن نباید قومیت های ایران (گروههای اتنیکی)، اقلیتهای مذهبی، جوانان و زنان را فراموش کرد و به هر طریقی که شده اعتماد آنها را باید جلب کرد ودر حفظ آن کوشید.
اقبالی گرامی , لازمۀ پایان دادن به رژیم دیکتاتوری در میهنمان،در گرو ائتلاف گسترده و سازمان‌یافتۀ تمامی نیروهای سرنگونی طلبِ جمهوریخواه، در داخل و خارج ایران است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
یک تاکتیک لو رفته سایبری های آموزش دیده وزارت اطلاعات که با نام های مستعار،ماموریت معینی را به طور سیستماتیک در یک یا دو سایت اپوزیسیون که به عنوان حوزه عمل برای آن ها در نظر گرفته شده پیش می برند وارد دیالوگ شدن آن ها با نویسندگانی در آن سایت هاست که بدنام نیستند.
آن ها از این طریق، این نویسندگان را یا با چاپلوسی یا با بد دهانی و وادار به دفاع کردن یا به بهانه های دیگر، به هم سخنی با خود می کشانند تا به این وسیله سوء ظن هایی را که احتمالا نسبت به رفتار ها و کامنت های مشکوک خودشان وجود دارد خنثی کنند.
فتوا های لازم از طرف بعضی روحانیون برای سهولت کار وزارت اطلاعات صادر شده که به این وزارت خانه اجازه شرعی می دهد که به افراد سایبری خود آموزش دهند که چگونه بدون نگرانی های مربوطه، برای رد گم کردن، خود را به عنوان یک ضد مذهب دو آتشه، یک کمونیست، یک هوادار مجاهدین، و یک کسی
تصویر اقبال اقبالی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
درود به جناب موحدی گرامی
ممنون از اینکه مانند گذشته نسبت به سرنوشت ایران و ایرانیان با حساسیت و احساس مسئولیت نوشتید. من لازم می دانم به موضوعی اشاره کنم که ناظر بر روانشناسی موجود در جامعه ایرانی می باشد.
می دانیم که مردم ایران پس از سه دهه تجربه حکومت اسلامی، در جریان خیزش 1388 برای نخستین بار آلترناتیو جمهوری ایرانی را در برابر "جمهوری" اسلامی قرار داد. این مطالبه در بستر برآمد ایرانگرائی در مقابل سیطره افسارگسیخته اسلامگرائی و از دل جامعه برخاست و بدلیل فروکش جنبش، فرصت سراسری شدن و شکوفائی نیافت.
واقعیت این است که جنبش فرهنگی، سیاسی - اجتماعی بر مدار ایرانگرائی لائیک دمکراتیک (جمهوری ایرانی) می تواند بیشترین نیروی جامعه را در برابر حکومت اسلامی بمیدان آورد. اگر قرار باشد جبهه یا جنبشی معطوف به ایجاد بسترهای واقعی تغییر توازن قوا در کف خیابان ایجاد گردد،
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با درود به هموطن گرامی ؛ آقای اقبال اقبالی
اقبالی گرامی , ابراز نگرانی شما در مورد خطر پوپولیسم کور و به انحراف کشیده شدن خیزش های مردمی کاملاً بجا و صحیح است و من نیز با شما موافق هستم. اما می توان با ایجاد جبهۀ مشترک نیروهای سرنگونی طلب ، حفظ اتحاد و همبستگی ملی، التزام مبارزین به نفی کامل حکومت اسلامی با تمامی باندهای منفورش ، تاکید مؤکد بر جمهوریخواهی و لائیسیته و حفظ استقلال ملی و تمامیت ارضی ایران، این تهدیدات را خنثی کرد.
واقعیت این است که رژیم پا به گور جمهوری اسلامی، در گرداب بحرانهای سیاسی بین‌المللی و منطقه‌ای و در ورشکستگی اقتصادی قرار گرفته، و عرصه بر جنایتکاران حاکم تنگ شده است و دور نیست روزی که سونامی لشکر جوانان جویای کار، همگام با لشکر گرسنگان و مال باختگان در همراهی کارگران و دانشجویان بر سر غارتگران و جنایتکاران حاکم بر میهنمان فرود بیاید.