تماميّت ارضى و مرزى يا مرض تماميّت خواهى؟تماميّت آنها مرز آنهاست
كه هيچ مرزى تمام نيست!!!

 

در ايران بحث تماميت مرزى داريم تماميت ارضى نداريم. تماميت ارض ها داريم. ايران، زندان اراضى است. اراضى عرب ها، اراضى ترك ها، اراضى بلوچ ها ...
پسِ پشتِ همين شعار تماميت مرزى و ارضى ، مرضِ مرزِ تماميت خواهى پنهان است.
تماميت ارضى ايرانيت تنها به خير فارسها و زبان فارسى تمام مى شود. اين تماميت ارضى فقط حقوق و مبانى زبان فارسى و قوم فارس را تضمين مى كند.
ما بيشتر بايد خواهان اجراى بند پنجم و ششم اصل سوم قانون اساسى باشيم.

5-طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
6-محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.

استعمار در لغتنامه ى فارسى به كشورهاى متخاصم و اجنبى با ادبيات سياسى خودشان گفته مى شود. استعمار در لغتنامه ى ما به سلطه ى سياسى و فرهنگى و ارضى زبان فارسى گفته مى شود كه با استفاده از حاكميت قدرت و زبان در راستاى اشغالگرى و استحاله عناد مى ورزد. زبان فارسى، اجنبى مسلط براى ماست. نبايد در تله ى ادبيات سياسى زبان فارسى بيفتيم.

براى مثال تركيب " ستم ملى " تركيبى است مختص ادبيات حاكم. در منطقه ى محروسه اى به نام ايران ما ستمگرى متجاوز و اشغالگر و سلطه گر را شاهديم.

در اصل دوم بند شش (ج) مى نويسد:

ج) نفی هرگونه ستم گری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می کند.

اگر در سراسر قانون اساسى از ملت ايران سخن مى رود اين به مفهوم ديگرى ستيزى و " اجنبى پندارى ملت هاى همزيست " مى باشد. در ايران ملت ها داريم ملت نداريم.

شما كافيست از همين بخش ج بند شش واژه ى ملى را برداريد. لطمه اى به ساختار نگاره نخواهد رسيد و حتى آن را عميق تر و پربارتر و انسانى تر خواهد ساخت. نفى سلطه گرى همبستگى را تامين مى كند.

اصرار بر مرزكشى ها و مرزبندى ها و تماميت ارضى و مرزى ربطى به اسلام ندارد. در اسلام مرزبندى عقيدتى داريم نه مرزبندى جغرافيايى. مى خواهم بگويم مثلاً اين اصرار بر فارسى بودن خليج، يك اصرار و مرزبندى كاملاً نژادى و تحت حمايت حكومت شيعه ى شعوبى مى باشد.

قرار بود اين حكومت از جهان اسلام و مستضعفين جهان حمايت كند اما ذات شعوبيه گرى آن به حمايت از قوم و فرهنگ و زبان فارسى و شعوبيه گرى ختم شد.

از شما مى پرسم چرا من بايد بر سر فارسى بودن خليجى بجنگم كه مارك تبليغ نژاد فارسى است در حالى كه مى بينيم سر خشك شدن درياچه ى اروميه كك حكومت و آريايى جماعت نگزيد؟

چرا نمى گويند خليج ايرانى و مى گويند خليج فارسى؟ اصرار بر ماهيت نژادپرستى حكومت از كجا ريشه مى گيرد؟ آيا اصرار بر فارسى بودن مرزبندى ايرانى نشان از حذف و نفى زبان ها و ملت هاى محروسه ى ايران نمى دهد؟ چرا ما بايد از نژادپرستى آنهم از بدترين شكل آن دفاع كنيم؟

آيا ساخت فيلم كوروش علناً يك پروژه ى نژادپرستانه نيست؟ آيا قصد دارند به دوران مرزكشى هاى وحشيانه و اشغالگرايانه برگردند؟

آيا اين اصرار بر زنده كردن عجم با پارسى نشان از ساختارهاى نژادپرستى حاكميت زبان فارسى و زبان حاكميت ندارد؟

در اين باره بيشتر خواهم نوشت.

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام - جناب استخوانلو،بازیک آماتورپیدانکرده زدی به دشت کربوبلا.
ازطرفی خودراکمونیست معرفی کرده ولی طرفدارشیعه گشته ونفرت خودرابه بهانه اردوغان سرسنی هامیریزی؟
ما ومااگرتورک مغول.تاتار.ووو..هستیم تواگرکمونیست وانسانی ودنیارا
ازبالامیبنی چراتوهین های تفاوت نژادی رابزرگ کرده ودرون خودرانشان
میدهی؟
من فکرمیکنم شمانقاب انسان رازده اید وحتی معنی انسان رانمی توانی بدرستی تعریف کنی.
جناب کهن دیارا.من وماخوب میدانیم که نسل کشی ارامنه ایی وجودنداشته ولی دربغل گوشمان کل ارمنستان وسرزمین اشغالی جدیدش هدیه کرستیان های روس واروپا به ارامنه بخاطرجاپاداشتن آنها
برای خودشان است.
حتی مابخوبی میدانیم که تشکیل حکومت پارسیان هندی نیزبخاطرتفرقه
دربین مسلمانان عرب وتورک میباشد.
عزیزدلم .شماازاسامه یادکرده وماراازترسان فرض کرده ایی.دراصل شما
طرفدارانسانهای کم سواد وبی منطق وچماقدارهستی.
بلی عزیزدل.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
درود بر " کهن دیارا " که مچ این چند نفر "تازه سیاسی شده تجزیه طلب ترک " را باز کرد.
اینها حرف از استقلال و هویت میزنند ولی وابسته به این سایت فارسی زبان ایرانی هستند..و با اسامی مغولی اویغوری اسکیمویی کمنت میگذارند. در آذربایجان شمالی شما اینگونه اسامی مغولی را نمی بینی. احتمالا در آنجا اینها را پیدا خواهند کرد و به ازبکستان خواهند فرستاد.
آذری یا ایرانی است یا ترک ! . اگر ترک است ، طبق تحقیقات 300 ساله غرب، از نژاد و فرهنگ و سرزمین و تاریخ ، مغول است و باید به دشتهای وسیع و خالی مغولستان برود ، و نه در امریکا و اروپا نشسته و از میزبان ایرانی اش طلب تقسیم خانه کند.و برای اردغان سنی فاشیست ، هورا میکشد.
و اکر ایرانی است باید با شاه و شیخ مبارزه سیاسی طبقاتی نظامی کند و نه با مردم فارس و کرد و ارمنی تنفر راسیستی نژادگرایانه ضد بشری نماید.
تازه سیاسی شدههای آذری ، راه به ترکستان میروند و

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چهار پنج نفر توده ای سابق (وبعضأ شرمنده) بامسی ،yaradiciliq،سازاخ،qochaq zon ع.ب.تورک اوغلی. تا این لوایی آیات شیطانی جدیدی مینویسد اینها آفتابه هم که دستشان باشد آنرا به گوشه ای پرتاب کرده و شروع میکنند به ننه من غریبم بازی در آوردن ،آقا بروید در یک سایت بقول خودتان طورکی کامنت بزارید بابا خسته کردید بیچاره لوایی هر چه آیه مینوسد غیر از این چهار نفر سینه زن دیگری نیست که نیست که اضافه شود.شما که همواره جنبش جنبش می کنید پس کجا هستند که شما این الم ایران گلوبال را رها نمیکنیداین سایت فارسی زبان است شما هم فارسی را قبول ندارید پس اینجا چرا کامنت میگذارید اینجا کسی برای شما تره هم خرد نمیکند آقا والا بیلا ول معطل اید اگر بجای اینهمه کامنت فارسی کامنت طورکی(البته با حروف الفبای مغولان آناتولی)نوشته بودید شاید تعدادتان افزوده میشد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام - آقارضای عزیز. اگرمیشود خواهشن سعی نکن جای آن مخترع جدید
راگرفته وشماهم پاجای پای ایشان گذاری.
ایشان ثابت کرد که ماتورکان حرف ح و ر رانداریم .شماهم مثل اینکه میخواهی ثابت کنی پایاپای فارسی است. عزیزدلم .بس باشا باش هم
فارسی است.قاچاقاچ هم بقول شما میتواندفارسی شود.
پای در تورکی میشود سهم .
پایا پای میشود سهم به سهم .
البته پای درتورکی هدیه نیزمعنی میشود.
به این صورت هم میشود ،هدیه درمقابل هدیه.
پس پایاپای تورکی است .لطفن ادامه ندهید.
کالایی به ارزشی باهم دیگررد وبدل شدن ویا کالاهایی به ارزش کالاهایی
عوض وبدل کردن.
آقارضا متوجه شدی که یک کلمه تورکی راباید باچندکلمه فارسی معنی
کرد؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام - دوستان ببخشند که بعضی مواقع اگرجملات قاطی ویاناقص می ماند.باور کنید .اینترنت بعضی مواقع آنچنان ضعیف
میشود،آدم نمی داند آیا جملاتش دنبال هم هستند یانه.
بهمین خاطراجبارن سعی میشود.تا بطریقی فقط مطالب رابرساند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام - خدمت مبارک جناب آقارضاباید عارض شوم که دنیای امروز یک دنیای کوچکی شده است.فکرنکنم هیچ عاقلی درعصرمتمدن امروزی دنیای خود
حتی فکرش رابکند ،که درکشورایران هنوزدرحالت سیستم راسیستی
قرن گذشته درجامیزند.
دراین سایت که من حقیرنیزافتخارآشنایی چندین ساله باآن را
دارم یک سایت دموکراتی بوده هرچندکه بهترین متون من راچاپ نمی کنند
بااین حال شایدمعذوریت هادارد که این راصلاح میبیند.
دوست عزیز .چرانباید قبول کنیم که زبان فارسی بدردخاله خرس های قطبی هم نمی خورد؟البته زبان تورکی هم درمجامع زیادی همین حالت رادارد.مثلن درکانادا.آمریکاحتی پس ازنسل دوم ازبین میرود.
ولی زبان تورکی درمنطقه ربان اقتصادی وارتباطی بیش ازده کشوربوده
درآینده این قدرت بیشترنیزخواهدبود.
هرکسی که دستش درصدساله گذشته درصندوق بیت المال بوده هرچه
توانسته برعلیه تورکان وبنفع فارس ها بخاطرسیاست راسیستی حاکمیت درحوضه فرهنگی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
از نظر نویسنده ارض همانقدر مهم است، و نه مرض، که برای همۀ آنهائی که دارد انتقاد میکند. منتهی برای نویسنده ارض داریم تا ارض. یکی ارض موعود است که ارض مورد نظر ایشان است باید قیچی شود داده شود دست خودشان بقیه ارض ها هم داخل آدم حساب نمیشوند. شعار ارض ارض خودم تو هم برو گمشو میتواند بعنوان یکی از مدرن ترین و پیشرفته ترین شعار ها از طریق تریبون این قبیل افکار عَلَم شود

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جنابان سازاخ و یاراداچیلیق و بامسی:

جناب سازاخ در مصادره و برچسب ترکی زدن به مولانا و نظامی و فارابی و عید نوروز و ... ناکام ماندید حالا بدنبال ترکی سازی رطب و گربه هستید؟! البته سنگ پای قزوین هنوز ثبت نشده تا دیر نشده برای ثبت آن بنام خود اقدام کنید! در ضمن کشور ترکیه بنام ترک نامید میشود و به هزاران شرکت و صنایع و بنگاه تجاری برچسب تر دارند. ترکسل و ترک فلان و ترک بهمان و همینطور جمهوری آذربایجان
جناب یاراداچیلیق :
پایاپای فارسی هست و نه ترکی ( مثل رویاروی - سراسر - لبالب و ...)
اتفاقا این قزلباشستان است که منابع ایران را چپاول کرده و تبریز و آذربایجان توسعه یافته ترین و صنعتی ترین منطقه کشور شده است. اتفاقا همه خواست مردم ایران سهم مساوی در برابر مسئولیت مساوی می باشد چرا باید آذربایجان صنعتی ترین منطقه باشد اما
جناب

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام الیکیم
این باصطلاح مدعیان انسان دوستی و انسان محوری را ببینید بیخ گوش و چشم شان ارمنستان آدم کش در منطقه غیر نظامی اقدام به کشتار زهرا دوساله و مادر بزرگش توسط خمپاره روس کرده و نه دولت اسلامی به اصطلاح شیعه دوست و مخالفان شعوبیه دوستش هیچ یک محکومیت این اقدام ضد بشری را انجام نداده اند که هیچ کمونیستهای هزار آتشه کوبانی دوست هم عکس العملی ندارند نشان میدهد همه چیز کشک است فقط در فکر خودشان هستند که جایگاه از دست رفته را بیابند و دسته ای هم در فکر فرصت طلبی و اپورتونیسم موجود در افکار کمونیستیشان هستند لذا وقت این نوع اخبار بی اهمیت منطقه ای را ندارند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در ایران سیستم فارس سلاری بدون اهمیت دادن به ملیت و زبان دیگر ملل بطور کملا یکجانبه با توسل به تاریخ جعلی خود ساخته، خود را از طرف خودش وصی قیم همه ملل جا زده زیر شعار تمامیت ارضی هر چیزی که با ارزش باشد بنام ملت فارس یا پارس ثبت کرده، از پارس الکتریک گرفته تا پارس خودرو، واگن پارس. گاز پارس جنوبی، از فرش تا رطب همه مارک پارس خورده، حتی به گربه تبریز هم رحم نکرده و بنام پرسیش کات بثبت رساندند، در عوض هر گونه کم کسری در جامعه را به عرب و ترک و عمر و چنگیز و قاجاریه نسبت داده و آنان را عامل بدبختی ایران معرفی می کنند،از قدیم گفتند ،کسانی که بدبختی خود را بدیگران نسبت می دهند، بدبختترین عادمیان هستند،

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"" تمامیت ارضی و بازگشت به دوران ( پایاپای ) که یک واژهٔ ترکی است "" تمامیت ارضی یعنی‌ ما به دوران خاتمه "" عرض "" رسیده ایم، دیگر جامعه شاهنامه خوان، عرضی خدمت ما ندارد، دوران امر به معروف و نهی از منکر جامعه شاهنامه خوان تمام شده، ایران وارد دوران "" پایاپای "" که یک واژهٔ ترکی است شده است. یعنی‌ " سهمی در برابر سهمی "، دوران ارباب رعیتی تمام شده، دورانی که فارسستان منابع زیر زمینی‌، روو زمینی‌، استعداد ما را به نفع فارسستان مصادره کند تمام شده، دیگر فارسستان نمیتواند و نباید از ارمنستان حمایت کند و در این راه میتواند کمی‌ از ترکیه یاد بگیرد. جامعه شاهنامه خوان، نمیتواند زبان فارسی‌ با فقط ۳۰۰ فعل ساده را، به زور به ما بچپاند. تاریخ دروغین خود را، به خورد ما و کودکان ما بدهد. اگر جامعه شاهنامه خوان، "" پایاپای "" را در نیابد. با سرعت نور ایران وارد دوران " تمامیت مرزی با فارسستان "" خوا

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
حناب لوائی درایران کنونی سه گروه متضادهستند.
گروه اول- که چهارچوب افکار و افتخارات و افق دید خود را در2500سال می داند و ملت های ایران را هم دراین چهارچوب می خواهند همچنین تمام آثارباستانی باید درقالب این افکار جا داده شوند درغیراین صورت باید نابود شود مثلا آثارباستانی 8000ساله شهریر خیاوی (مشگین شهر)ویا چغای زنبیل خوزستان اصلا اینها مطرح هستندودرعوض کرمان هیچی آثاری ازهخامنشیان ندارند هرچه هست ازمغولان تا قاجاراست .
ولی دراولویت وزارت ارشادبرای معرفی به جهانگردان است.
دراستان فارس نه زبان فارسی بیش از900سال قدمت دارد ونه آثارباستانی منتصب به هخامنشیان تکمیل ومورداستفاده قرارگرفته است و تماما تقلید ازروم و ساخته شده برای جشنها 2500ساله محمدرضا شاه می باشد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
برای آدم بی وطن ، تمامیت ارضی مرض است.
اگر تمامیت ارصی کشک است، پس چرا برای قره باغ اینقدر آی ددم، آی بابام، گریه و زاری میکنید؟
در تمام ترانه ها و موسیقی تکراری رسانه ای باکو ، دهها بار از وطن و آذربایحان نام برده میشود.
واقعا بی منطقی و بی سوادی تجریه طلبان ترک ، فقط در این سایت امکان پخش دارد !