همنشین بهار: رسول خدا، برتر از سؤال نیست (1) قتل اُم قِرفَه

این بحث را از ویدئو یا فایل صوتی بشنوید
...
اینگونه مباحث مخاطبین خاص خودش را دارد. کسانیکه به قول آندره ژید عظمت در نگاه آنهاست نه در آنچه می‌بینند. کسانیکه باور دارند باید بر لب جوی تاریخ بنشینیم و از آن بیاموزیم. چرا که مرتجعین کهنه و نو از ناآشنایی ما با وقایع تاریخی، سوءاستفاده می‌کنند. از شما دعوت می‌کنم به این بحث با تأمل و تأنی و با چشم جان بنگرید. امیدوارم ذهنّیت من مقّدم بر واقعیت‌هایی نباشد که در اسناد و مدارک یافت می‌شود. 

...

مقاله مربوط به این بحث

http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=479

...

سایت همنشین بهار

http://www.hamneshinbahar.net

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
گرچه ممکن است فقط عده ای معدود سیاست افرین باشند ولی ما همه میتوانیم بر ان سیاست قضاوت کنیم .

پریکلس.430 قبل از میلاد .
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
آقای همنشین،
کارهای شما کم کم شکل و فرم ویکیپدیایی پیدا کرده است.
آقای محترم!
سوژه خود موضوع ابژه است. از اینرو نه عظمت، بلکه مشکل در نگاه شماست.
فرق شما با مومنین و منبر خوانان در اینجاست، که آنان در آنچه به ما بشکل کتاب و حدیث رسیده است (و ۹۹٪ آنها مورد تردید و هالیوودی هستند) بدیده ی حقیقت نگریسته و از آن دفاع کرده، آنرا ترویج کرده اند. شما نیز به این مهملات تاریخی اعتماد کرده، اما می خواهید از آن انتقاد کنید.
سبک برخورد هردوی شما اما بشکل روضه‌خوانی شیعه گری است.

یک لحظه تصور و تردید کنید، که تاریخ طبری، مانند تاریخ حزب کمونیست "رفیق" استالین، سراپا دروغ و مهمل بافی برای شکل و سامان دهی امپراطوری جدید بعد از ساسانیان بیش نبوده است.
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
پیشنهاد -
1- اگر امکان دارید تاریخ سلسله های حاکم در ایران . از هخامنشی تا قاجار را برای کم آگاهی اپوزیسیون معرفی کنید .
2. مهندس مشیری در برنامه هایش مدعی است که تمام جنگهای مسلمین برای مصادر اموال همسایگان بوده و ریشه مالی داشته و اعراب آنزمان انگیزه ای برای جنگ و به خطر انداختن خود نداشتند چون گرسنه و فقیر و پابرهنه و جاهل بودند.
اکنون فضای فرهنگی جهان ، اسلامیستی شده . در ایران هم آخوندها 24 ساعت در باره تاریخ اسلام لاف و گزاف میروند. دیگر شما بعنوان روشنفکر اپوزیسیون لازم نیست دنبال این موج گیری و فضا گیری اشتباه بروید و وقت و انرژی خود و دیگران را صرف موضوعاتی بکنید که متاسفانه اکنون در میان سنی و شیعه و نصرانی به اندازه کافی طرج میشوند.
سعی کن به دامن ایران باز گرد و تارخ حکومتهای ایرانی در طی این 3 هزار سال را یا تاریخ سلسله های حاکم در ایران از قاجار تا ساسانی یا جلوتر را...
عدم انتشار شده: 
false