دستگیری بانوی ایرانی بجرم سوزاندن "تازی نامه"

رسانه های حکومت جنایت پیشه حاکم بر میهن ما، از دستگیری بانوی ایرانی بجرم سوزاندن قرآن خبر دادند. ایرانیان 1400 سال زیر تازیانه اسلام و اسلامگرایان بوده و صدها جنبش آزادیخواهانه آنها به خون نشسته، اما روح و روان آزادی خواهانه رهائی از زیر بار سلطه آئینی-سیاسی بیگانه همواره ققنوس وار بپاخاسته و اهداف شریف خود را پیگیری کرده است. اسلامگرایان حاکم تقدسات خود را به جامعه ایرانی بیزار از اسلام سیاسی نسبت داده و به سرکوب دگراندیشان همچنان ادامه می دهند.
اسلامگرایان با قوانین من درآوردی از هیچ جنایتی در ایران ابا نکرده اند. مجازات سوزاندن یک کتاب، اگر متعلق به شخص دیگری باشد، پرداخت هزینه آن بر اساس حکم صادر شده در یک دادگاه عادلانه  است و لاغیر!
اما واقعیت این است که پاره کردن یا سوزاندن هیچ کتابی درست نیست. کتاب یعنی اندیشه و اندیشه هرقدر هم ارتجاعی و ضد انسانی باشد، باید مورد نقد علمی و علنی قرار گیرد.
از اینرو نفی حکومت اسلامی و نقد مانیفست خشونت و تبعض این نظام؛ مسئله روز جامعه ایرانی می باشد.
 
***************
 
 
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: با هوشیاری عوامل حفاظت دادگستری استان تهران خانمی که تصویر وی در فضای مجازی در حال آتش زدن اوراق قرآن کریم بود در حین ورود به یکی از مجتمع های قضایی شناسایی و بازداشت شد.
 
غلامحسین اسماعیلی اظهارکرد: تصویر این خانم که در شبکه‌های مجازی در حال آتش زدن اوراق قرآن کریم منتشر شده است با هوشیاری عوامل حفاظت دادگستری تهران در حین ورود به یکی از مجتمع های قضایی شناسایی و با دستور قضایی بازداشت شد.
 
 منبع: میزان
منبع: 
ایرانگلوبال
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.