گفتگو کیانوش با کیانوش از گذشته تا به امروز

از چپ تا هواداری از نظام پادشاهی در ایران
کیانوش رشیدی قادی در این گفتگو با کیانوش توکلی از گذشته توده ای خود تا ارتباط با سفارت شوروی ، ک گ ب تا سالهای بعدکه خود را حامی نظام پادشاهی یافت و.... می گوید. او همچنین در باره امروز برای گذار از وضعیت کنونی مخالف دخالت نظامی قدرت های بزرگ است و تنها حمایت سیاسی و تبلیغی از جنبش ازادیخواهی مردم ایران را طلب می کند
منبع: 
ویژه ایرانگلوبال
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
با تشکر. گفتگوی ساده و مفید بدور از هرگونه فریب و ریاکاری و کینه . بقول سهراب سپهری چشمها را باید شست جور دیگر باید دید.نقاشی ها زیبا هستند . فکر نمی کنید اگر برای ایران گلوبال نقاشی مخصوص بکشید بهتر باشد.شاید اگر در نقاشی به کمر انسانها شمشیر هم ببندی و به نوع دلخواه زبان انها را هم مشخص کنی بیشتر بیننده و کامنت خواهد داشت.
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
سالام - دوستان بازهم این جاعل وبی همه چیزپیداش شد.
باورکنید من هنوزاین فیلم را گوش نکرده ،جاعل بنام من کامنت
گذاشت.
این کامنت 18:01 ازمن نیست.
نمی دانم چه مرضی این بی همه چیزگرفته است.
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
همراه با درود. سپاس از گفتگو و پخش نشانی برخی از کارهای نقاشی های من
عدم انتشار شده: 
false