ايرانيّت يك خوانش قاطى پاطى از تاريخ است

چندان كه بر شما مى نگرم
اين سير روشنفكرى نيست
اين سيطره ى بى فكرى است

 

 

روشنفكران ايرانى در جستجوى مبانى تغيير به دنبال انديشه نرفتند بلكه به دنبال قدرت هاى سياسى رفتند. آنها در بازتاب حوادث و وقايع سياسى گم شدند. هنوز هم اين گمشدكى در تار و پود اتاق فكر ايران ديده مى شود. جدال اين روشنفكران سر انتخاب يك قدرت حامى است نه يك تفكر.

آنها شاعرانه و عارفانه با سياست و تاريخ رو به رو مى شوند. اين رو به رويى بر كنايى و استعاره اى بودن جامعه افزوده است.

اين جامعه مداوم نيست يكبارگى است.،كلنگى است. اين اجتماع، كوتاه مدت است و تاريخ مصرف دارد. ايرانيّت، برگه اى قابل استناد از تاريخ نيست بلكه يك خوانش قاطى پاطى از تاريخ است.

در اين جامعه حكومت ها به خوبى مى دانند كه كلنگى اند. براى همين فقط منافع خويش را حكومت مى كنند.

روشنفكر ايرانى بحث مواقع و حقايق تاريخى را يك دشواره تلقى مى كند. از نظر او مليت ها و ديگرى هاى خاستگاه تاريخى او يك بحران اند.

روشنفكر ايرانى از نظر خودش نه تنها بين سنت و مدرنيسم كه بين ديگرى و خويش گير افتاده اما اين "خود نظر پردازى" روشنفكر ايرانى محصول تحجر فكرى اوست.

او مى تواند در بين خود و ديگرى، در بين سنت و مدرنيسم سياحت كند و بياموزد. مى تواند مالك نباشد مَلَك باشد. مى تواند اشغال نباشد مشغول باشد. مى تواند از كوروش و فرودوسى و وهم گذشته و گذشتگانش رهايى يابد و پل هاى دموكراسى و برابرى پيش رو را ببيند. مى تواند خودستايى نكند اما خودش را دوست داشته باشد.

مشكل روشنفكر ايرانى اين است كه " خود حقيقت پندار " است و حقيقت بغل دست خويش را انكار مى كند. هرچه بر انكار بيفزايد بى تاثير خواهد شد چون جهان، حقيقت بغل دست او را مى بيند.

و من حقيقت بغل دست ايرانيّتى هستم كه انكار مى شوم. من يك ديگرى ام. من تُرك زبان خويشتنم.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلمان رشدی مینوسد بدون همکاری روشنفکران هندی استعمار در هند دوامی نداشت.یعنی اینکه امدن خمینی و فرقه پیشه وری ووو بدون روشنفکر ممکن نبود.تا زمانیکه این روشنفکر ضد ایرانی است وضع به همین گونه است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ایرانیتی وجود ندارد. ایران موجودیتی سیاسی هست که از توافق دو قدرت برای عقب نشینی از "ریم لند" آسیا به وجود آمده. برای درک عدم تجزیه ایران کشوری که در هر دو جنگ جهانی اشغال شده کشوری که جنگ استقلال ندارد کشوری که شاهش توسط روس و انگلیس نصب و عزل شده باید نگاهی به تئوری ریملند نیکولاس اسپایکمن انداخت. امروز اگر ایرانی وجود دارد نه حاصل ناسیونالیزم ایرانی و نه حاصل یک ملت بودن انسان های ساکن در قلمرو آن بلکه نتیجه یک فعل و انفعال ژئوپولتیک است. متاسفانه دود این اجبار به چشم همان انسانها یی می رود که محکوم به زندگی در قالب موجود عجیب الخلقه ای به نام ایران هستند. کشوری که ایران نامیده میشود نه انسان های همگونی دارد نه جغرافیای همگونی دارد. بیاد دارم وقتی کتاب انتقام جغرافیا اثر رابرت کاپلان را می خواندم در جایی نوشته بود که اروپایی ها برای نقشه برداری جغرافیای لرستان کمپ خود را به جای تهران

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جمعیت کوردهای ترکیه طبق اسناد اتحادیه اروپا 10 در صد است ولی 80 نماینده در مجلس 250 نماینده ای ترکیه دارند. در کدام کشور اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی و مسلح فعالیت آزاد دارد که شما از ترکیه انتظار دارید . مشکل کوردها در ترکیه این است که می خواهند فقط با صدای گلوله حرف بزنند و این یعنی تروریسم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خیلی جالب است
کورد های ترکیه در جریان رفراندم اخیر بیشترین رای را به اردغان دادند !
ضمنا آقای لوایی شما نمی توانید ایرانی را تعریف کنید که همه در آن در آرامش باشند .
برای مثال شما به نوشته اخیر صاحب سایت "مرگ را به چشم دیدم" توجه کنید .
این فرد پان ایرانیست مورد هجوم قرار گرفته بعد ادعای واهی می کند که مهاجمین ترک بودند یا عرب !!!
یک نفر از ایشان پرسیده از کجا فهمیدی؟
جواب داده از لهجه ... در حالی که همه می دانند عربی و ترکی بسیار متفاوت است چه از نظر لحن چه بیان !
یعنی پیشفرض این ادم این است که عرب و ترک وحشی هستند .
شما برای دیالوگ افراد غلطی را انتخاب کردی .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چه آسمان ریسمانی بهم بافتی همشهری؟
یک کلام بگو قدرت را در بهم پیوستن میدانی یا جدائی؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ملت کورد در کشور ترکیه که نفوس آن حدود 30 میلیون (یعنی 40% جمعیت ترکیه) هستند نیز در کشور ترکیه انکار می‌شوند قتل‌عام و کشتار می‌شوند. آقای لوایی نظر شما در این ارتباط چی است؟ آیا آن حقوقی که برای خودتان می‌خواهید برای کوردهای ترکیه نیز قایل هستین؟
سپاسگزارم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
(ببخشید زیرمقاله فتاحی این کامنت را انتشارنمی دهدمحبورم میخوام انتشاردهم)
دکترقاسملو پانکردی نژادپرست بی رخم بوده
قاسملو خون تورکها بخصوص تورکهای آزربایجان غربی را به شیشه کرده بود آزربایجان غربی درجنگ ایران وعراق 12000شیهد داده فقط 2000نفردرجنگ کشته شدند 10000نفر توسط قاسملو سربریده شده است .
یاران قاسملو سر پاسداران تورک را ازتنشان جدامی کردند ولی هیچیک ازپاسداران فارس را چنین وحشیانه نمی کشتند .
قاسملو درسال 58 طی نامه ای به امام خمینی نوشته که کوردها درسلماس بیش از 130000نفرهستند .
درحالی که سال96 کل جمیعت سلماس 130000نفرنیست که کوردها اقلیتی درآزربایجان غربی هستند .
قاسملو باجمع کردن گروهها مانند چریک فدایی ومجاهد وپیکار و...درآزربایحان غربی اکثر خانواده ها را عزادارکرد.
کورد ها باجمهوری اسلامی جنگ مسلحانه دارند وهرروز وهفته سرباز و ارتشی رامی کشندوبه زبان
کوردی هم درس

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
قاتی پاتی و هردمبیل ، آن ازبک تبارانی هستند که خود را وارد اپوزیسیون ایرانی نموده اند و نه زبان و نه الفبا و نه لیست اسامی و نه لغت فرهنگ و نه تاریخ و نه سرزمین و نه هویت و نه سایت و نه مخفل دارند و کارشان بقول نیچه ؛ انکار دیگران است چون خودشان فاقد همه چیز هستند.