آتنا، فرشته اى در حصار آموزه هاى قاتل

آتنا
آتا آناى ما بود
كه كثيف ترين قاتل دنيا
يعنى آموزه هاى انسان ستيز مسلط
او را كشتند

 

 

نبايد رو مى شد. همينطور زير زمينى و زير ميزى و پنهانكارانه بايد با آموزه هايى كه بر ما مسلط گشته اند و ديو مى پرورند كنار بياييم. اگر اين آموزه هاى پلشت رو شوند حاكميت فرهنگ اجبارى و سلطه گر به خطر خواهد افتاد.

 

بايد همينطور رياكارانه و مزورانه به زيستن در كنار آموزه هاى انسان ستيز ادامه دهيم.

 

آتنا هيچ بود، كوچك بود، سپرده شده بود دست كثافت ترين قاتل دنيا. آتنا ديده نمى شد. بعدش كه كشتندش آتنا فرشته شد، معصوم شد، ديده شد.

 

اين فرهنگ، حاصل يك عمر آموزش آموزه هاى رياكارى است. بعدش قاتل را دارش خواهند زد و خلاص. اما در حقيقت ما خلاصى نخواهيم يافت. چون آن آموزه هاى رياكار و مخرب و انسان كُش را كسى دار نمى زند.

 

بغل دست هر يك از ما يك آتناى معصوم وول مى خورد و البته يك قاتل رياكار و مزور كه تصوير آموزه هاى فرهنگ مسلط است.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
انتخاب موضوع مقالات برای نویسنده مثل دم کردن چایی می ماند و چاییش هم می شود چای تازه دم ولی اگر با تفاله چایی قبلی بخواهی دوباره چایی درست کنی دیگر آن چایی نمی شود, می شود پساب اسب

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
حالا که معلوم شد قاتل هم آذری تبار است این پان ترکها چه دلخوشی دیگر راسیستی ضد ایرانی دارند ؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای لوائی چنین که می گویدنیست .
اگرشماحتی لحضه ای خود رابه جای او قراربدهید بعد چنین حرف های بی ادبانه را نخواهید زد.
ببینید:
تورکهابا اعراب جنگ کردندو کشته شدند اعراب با همدستی فارس ها به ایران تسلت یافتند.
فارس ها عربتر ازعرب شدند زبان عربی و دین عربی بسیار شدیدتر ازعرب سرمشق زندگی خود قرار دادند.
تورکها درمقابل مغولان مقاومت کردند شاه و ملت و دولت مردان تورک کشته شدند مغولان وحشی با همدستی فارس هابه ایران تسلت یافتند .
فارس ها چنان خدمتکار وفادار مغول شدند حتی چنگیز وحشی ازاین فارس ها برای اداره هند و چین به استفاده کرده است.
آن وقت بعضی پان فارس ها به تورکها نسبت مغولی می دهندبدون اینکه کوچکتر اطلاعی ازتاریخ داشته باشد.
اگر زبان فارسی عزیزاست این زبان ارمغان تورکها به ایران است چون تاقبل از غزنویان درایران کسی به فارسی نه صحبت می کرده ونه نوشته ازآن زمان داریم .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان.... فکر میکنم در مکتب پان فارسیسم هست که همدردی آقای لوائی با کودکان غرق شده در آب های دریای مدیترانه و یا کشته شدن زیر بمب های اشغالگران یک «بیماری » به حساب می اآید..

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام - جناب استخانلو.ایکاش میتوانستی این کین ونفرت خودرابرای انسانیست وعدالت
درراهنمایی امثال ماهابکارمیبردی.
ایکاش تفکرخودراکه مملو ازتفکرشئونیستی نژادپرستی است کنار زده دربین انسانها
بجای افکار پان فارسی عقب مانده لا قل یک جوافکارانسانی بود.
جناب استخانلو..درپشت افکارکمونیستی،قائم شدن وخودراروشنفکرجا زند کاش نقاب واقعی رانشان میدادی،
برای جامعه بشری بزرگ ترین ننگ چندچهرگی است،این چندجلدی هاست که دردریای
متمدن پیشرفته اصلا لن جایی نداشته وندارد.
تو چه بخواهی یا نه ملت های حاکم دیکتاتور دربین ملت های تحت سمت یک استعمارگر
روانیست هستند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این اقای لوائی نه بیمار است ونه مثل ان قاتل. این فرد تحت تاثیر تبلیغات چپ و جنبش تجزیه طلبانه پیشه وری قرار داشته و خواهان تجزیه اذربایجان از ایران و ایجاد کشور اذربایجان جنوبی و اتحاد با ترکیه است و به هر وسیله نفرت خود را از ایران و ایرانی در هر شکل و شمایل هویدا میکند . .
اگر این افراد روزی توان تجزیه ایران را پیدا کنند مردم پار س زبان سرنوشت مردم یهود را پیدا خواهند کرد . کوشش کنیم که تجزیه طلب و چپ بر ایران حاکم نشوند . لوائی فرزند راستین انقلاب بلشویکی روسیه است .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چه خوب در مورد هزاران کودک مجروح و فراری جنگ قره باغ هم اینگونه رگ غیرت را نشان میدادی. ولی ژن تنفر ضد ایرانی ات یکروز ترا دود خواهد نمود و نزد روح چنگیز خواهد فرستاد تا امریکا را ترک کنی و بسوی کودمان قفقاز و تهران بیایی.
حوددرمانی راسیستی شیوه ایست که شونیسم قبیله گرا بکار میبرد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این چند خط نوشته ، رمانتیسم جنون- و جنون رمانتیسم - نویسنده را بخوبی نشان میدهد که فرصت طلبانه هر خبر و اتفاق و جنایتب را نزادگرایانه و راسیستی مبکند. این شخص بیماراست - مثل آن قاتل.