مرد شورشگر متروی شهرری چه کسی بود؟

زنده یاد "اصغر نحوی پور فریدنی"، مرد 46 ساله ای بود که برای دفاع از زن جوانی، که مورد مزاحمت آخوند "خلیل ذوالفقاری" و محافظش قرار گرفته و بازداشت شده بود، با این دو مزدور رژیم درگیر شد و جان خود را بر سر این جوانمردی گذارد

 

جانباخته ی درگیری متروی شهرری، هیچگونه اعتیاد یا پیشینه ی کیفری نداشته است:

 با گرفتن تست پزشکی از پیکر مردی که در درگیری روز 24 تیر 1396 در متروی شهرری به دست پلیس رژیم کشته شد، روشن گردید که وی، برخلاف برخی تبلیغات رسانه های رژیم، مست یا معتاد نبوده است.

همچنین هیچگونه پیشینه ی کیفری در مورد او وجود ندارد. زنده یاد "اصغر نحوی پور فریدنی"، مرد 46 ساله ای بود که برای دفاع از زن جوانی، که مورد مزاحمت آخوند "خلیل ذوالفقاری" و محافظش قرار گرفته و بازداشت شده بود، با این دو مزدور رژیم درگیر شد و جان خود را بر سر این جوانمردی گذارد.

 

آخوند خلیل ذوالفقاری، قاضی پیشین دادگاه خانواده،امام جماعت کنونی مسجد "مرتضی علی"، محله ی دیلمان شهرری و نیز متصدی مشاغل دیگری در رژیم است.

زنده یاد اصغر نحوی، که مربی ورزش و ساکن "محمودآباد" مازندران بود، پیش از کشته شدن به شعار بر ضد رژیم جمهوری اسلامی پرداخته، خود را "فرزند ایران" نامیده بود.

 

 

زنده یاد اصغر نحوی پور، در لباس ورزشی 

 

پیکر تیرخورده و بیجان زنده یاد اصغر نحوی پور

 

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام - باتشکرازجناب کاوه.جادارد،ازاین آزادمرد که جانش را بخاطر دفاع از حقوق زنان
که نیمی از ملت و ملل ایران راتشکیل می هند،ازدست داد.
بخاطراینکه مورد سوی استفاده پان ایرانیست هاقرارنگیرد،بایدایشان را اولین شهید راه آزادی زنان شمرد،تبلیغ کرد.
راه وروش مبارزه باتحجررانباید به مردم عوضی نشان داد،همه گیرشدن مبارزات مردم رابپان ایرانیستی شووینیستی نبایدآلوده کرد،اشتباه صدساله حاکمان خودآلوده است
اگرچنانچه حتی گفته باشد،من ایرانی ام ،این دلیل برداشتن افکار پان ایرانیستی ایشان
ندارد.چونکه بیاید این حرف رامیزد،تابتواند مردم تماشاگررانیزباخودهمراه کند.
جناب کاوه،اگر حتی خودت گرفتاراین تفکرباشی،حق نداری از حرف این آقا سود برده
وبخواهی،مبارزه سالم راآلوده کنی،
حق است زنان ودختران ایران هرروز هرهفته بخاطر این شهید،نوع مبارزه را جسته
وبخاطر این تازه درگذشته وبخاطر سر کوب حقوق خود،با روشن