پریشان‎‮ ‬گویی‮ ‬آقای‮ ‬سروش‮ ‬در‮ ‬باره‮ ‬مرگ‮ ‬مریم‮ ‬میرزاخانی

‬آقای‮ ‬سروش‮ ‬در‮ ‬باره‮ ‬مرگ‮ ‬میرزاخانی‮ ‬میگوید:‮ ‬من‮ ‬از‮ ‬مرگ‮ ‬او‮ ‬هم‮ ‬متاسفم‮ ‬و‮ ‬هم ‬متاسف‮ ‬نیستم.‮ ‬مرگ‮ ‬او‮ ‬تقدیر‮ ‬خداست‮ ‬و‮ ‬ما‮ ‬میتوانیم‮ ‬خواستار‮ ‬آن‮ ‬باشیم‮ ‬تا‮ ‬خداوند‮ ‬فرشتگان‮ ‬را‮ ‬بفرستد‮ ‬تا‮ ‬او‮ ‬را‮ ‬در‮ ‬آغوش‮ ‬بگیرند.‮‬در‮ ‬چشم‮ ‬من‮ ‬او‮ ‬که‮ ‬چهل‮ ‬سال‮ ‬عمر‮ ‬کرد‮ ‬چهارصد‮ ‬سال‮ ‬عمر‮ ‬داشت،‮ ‬مانند‮ ‬کسانی‮ ‬که‮ ‬اهل‮ ‬کشف‮ ‬اند‮ ‬و‮ ‬در‮ ‬جستجوی‮ ‬حقیقت‮ ‬اند،‮ ‬امیدوارم‮ ‬که‮ ‬در‮ ‬آن‮ ‬جهان‮ ‬هم‮ ‬زندگی‮ ‬معنوی‮ ‬پرکمالی‮ ‬را‮ ‬ادامه‮ ‬بدهد...

 دانشمند‎‮ ‬ریاضیدان‮ ‬مریم‮ ‬میرزاخانی‮ ‬بسال‮ ‬1356‮ ‬در‮ ‬ایران‮ ‬متولد‮ ‬و‮ ‬بزرگ‮ ‬شده‮ ‬بود.‮ ‬او‮ ‬دو‮ ‬بار‮ ‬به‮ ‬کسب‮ ‬مدال‮ ‬طلای‮ ‬ریاضی‮ ‬کشور‮ ‬موفق‮ ‬شد‮ ‬و‮ ‬در‮ ‬سال‮ ‬1994‮ ‬در‮ ‬المپیاد‮ ‬هنگ‮ ‬کنگ‮ ‬و‮ ‬در‮ ‬سال‮ ‬1995‮ ‬در‮ ‬المپیاد‮ ‬جهانی‮ ‬ریاضی‮ ‬کانادا‮ ‬رتبه‮ ‬اول‮ ‬مدال‮ ‬طلای‮ ‬جهانی‮ ‬را‮ ‬کسب‮ ‬نمود.‮ ‬او‮ ‬پس‮ ‬از‮ ‬تحصیل‮ ‬در‮ ‬دانشگاه‮ ‬صنعتی‮ ‬شریف‮ ‬برای‮ ‬کسب‮ ‬دکترا‮ ‬در‮ ‬سال‮ ‬۲۰۰۴‮ ‬به‮ ‬دانشگاه‮ ‬هاروارد‮ ‬در‮ ‬آمریکا‮ ‬رفت.‮ ‬مریم‮ ‬میرزاخانی‮ ‬از‮ ‬سال‮ ‬2008‮ ‬استاد‮ ‬دانشگاه‮ ‬استنفورد‮ ‬گشت‮ ‬و‮ ‬در‮ ‬این‮ ‬دانشگاه‮ ‬پژوهشهای‮ ‬خود‮ ‬را‮ ‬ادامه‮ ‬داد.‮ ‬او‮ ‬در‮ ‬سال‮ ‬2014‮ ‬برنده‮ ‬مدال‮ ‬فیلدز،‮ ‬بزرگترین‮ ‬جایزه‮ ‬جهانی‮ ‬در‮ ‬ریاضیات‮ ‬شد.‮ ‬او‮ ‬اولین‮ ‬زنی‮ ‬بود‮ ‬که‮ ‬این‮ ‬جایزه‮ ‬را‮ ‬دریافت‮ ‬کرد.‮ ‬پس‮ ‬از‮ ‬دریافت‮ ‬جایزه،‮ ‬دانشمندانی‮ ‬مانند‮ ‬ریچارد‮ ‬داوکینز‮ ‬به‮ ‬او‮ ‬تبریک‮ ‬گفتند.‮ ‬مریم‮ ‬میرزاخانی‮ ‬در‮ ‬سال‮ ‬1916‮ ‬به‮ ‬عضویت‮ ‬آکادمی‮ ‬ملی‮ ‬علوم‮ ‬آمریکا‮ ‬و‮ ‬در‮ ‬2017‮ ‬میلادی‮ ‬به‮ ‬عضویت‮ ‬آکادمی‮ ‬علوم‮ ‬و‮ ‬هنر‮ ‬آمریکا‮ ‬درآمد.‮ ‬او‮ ‬در‮ ‬14‮ ‬ژوئیه‮ ‬2017‮ ‬در‮ ‬چهل‮ ‬سالگی‮ ‬به‮ ‬سبب‮ ‬سرطان‮ ‬سینه‮ ‬و‮ ‬استخوان‮ ‬در‮ ‬آمریکا‮ ‬درگذشت.‮ 
 
نظام‎‮ ‬دینی‮ ‬استعدادها‮ ‬را‮ ‬ویران‮ ‬میکند
 
داستان‎‮ ‬زندگی‮ ‬و‮ ‬مرگ‮ ‬این‮ ‬دانشمند،‮ ‬نمونه‮ ‬وضعیت‮ ‬ایرانیان‮ ‬بیشماری‮ ‬است‮ ‬که‮ ‬از‮ ‬ایران‮ ‬مهاجرت‮ ‬میکنند‮ ‬زیرا‮ ‬فضای‮ ‬فرهنگی‮ ‬و‮ ‬سیاسی‮ ‬موجود‮ ‬را‮ ‬نامناسب‮ ‬و‮ ‬خفقان‮ ‬آور‮ ‬ارزیابی‮ ‬میکنند.‮ ‬در‮ ‬واقع‮ ‬نخبگان‮ ‬علمی‮ ‬و‮ ‬دانشگاهی‮ ‬و‮ ‬هنری‮ ‬از‮ ‬کشور‮ ‬خود‮ ‬دور‮ ‬می‮ ‬افتند‮ ‬زیرا‮ ‬در‮ ‬زیر‮ ‬این‮ ‬آسمان‮ ‬جهانی،‮ ‬جای‮ ‬مناسبتر‮ ‬و‮ ‬آرامتر‮ ‬گیر‮ ‬میاورند.‮ ‬البته‮ ‬مهاجرت‮ ‬ها‮ ‬در‮ ‬دنیا‮ ‬همیشه‮ ‬ناشی‮ ‬از‮ ‬وجود‮ ‬استبداد‮ ‬و‮ ‬فشار‮ ‬سیاسی‮ ‬نیست‮ ‬ولی‮ ‬بسیاری‮ ‬از‮ ‬نخبگانی‮ ‬که‮ ‬از‮ ‬کشور‮ ‬ما‮ ‬به‮ ‬غرب‮ ‬آمدند،‮ ‬دست‮ ‬به‮ ‬یک‮ ‬انتخاب‮ ‬زدند.‮ ‬نظام‮ ‬حاکم‮ ‬دینی،‮ ‬نخبگان‮ ‬بسیاری‮ ‬را‮ ‬از‮ ‬مراکز‮ ‬دانشگاهی‮ ‬به‮ ‬بیرون‮ ‬پرتاب‮ ‬می‮ ‬کند‮ ‬و‮ ‬یا‮ ‬بسیاری‮ ‬از‮ ‬آنان‮ ‬را‮ ‬به‮ ‬مهاجرت‮ ‬مجبور‮ ‬میکند.‮ ‬استبداد‮ ‬اسلامی‮ ‬فرار‮ ‬مغزها‮ ‬را‮ ‬تشدید‮ ‬نمود‮ ‬زیرا‮ ‬دشواری‮ ‬های‮ ‬سیاسی‮ ‬و‮ ‬فرهنگی‮ ‬و‮ ‬امنیتی‮ ‬و‮ ‬شغلی‮ ‬و‮ ‬خانوادگی،‮ ‬امید‮ ‬و‮ ‬خواست‮ ‬آنها‮ ‬برای‮ ‬ماندن‮ ‬را‮ ‬ناممکن‮ ‬میسازد.‮ ‬این‮ ‬نظام‮ ‬تبعیض‮ ‬گر‮ ‬اسلامی،‮ ‬نخبگان‮ ‬را‮ ‬فراری‮ ‬میدهد‮ ‬تا‮ ‬میدان‮ ‬عمل‮ ‬برای‮ ‬قدرتمداران‮ ‬و‮ ‬تبهکاران‮ ‬و‮ ‬رانتخواران‮ ‬و‮ ‬بوروکراتها‮ ‬و‮ ‬مدیران‮ ‬نالایق،‮ ‬بازتر‮ ‬باشد.‮ ‬هر‮ ‬اندازه‮ ‬که‮ ‬فاسدان‮ ‬و‮ ‬کارگزاران‮ ‬دین‮ ‬و‮ ‬بهشت‮ ‬فروشان،‮ ‬قدرتمندتر‮ ‬باشند،‮ ‬جایگاه‮ ‬و‮ ‬نقش‮ ‬نخبگان‮ ‬علم‮ ‬ناتوانتر‮ ‬میگردد.‮ ‬این‮ ‬نظام‮ ‬دینی،‮ ‬توتالیتاریستی‮ ‬است‮ ‬و‮ ‬حلقه‮ ‬«خودی‮ ‬های‮»‬ آن‮ ‬محدود‮ ‬است.‮ ‬عناصری‮ ‬که‮ ‬واقعن‮ ‬به‮ ‬خدمت‮ ‬نظام‮ ‬درمیایند،‮ ‬به‮ ‬امتیازاتی‮ ‬میرسند‮ ‬ولی‮ ‬تعداد‮ ‬بیشماری‮ ‬به‮ ‬حاشیه‮ ‬رانده‮ ‬شده‮ ‬و‮ ‬یا‮ ‬از‮ ‬صحنه‮ ‬کاملن‮ ‬خارج‮ ‬میشوند.‮ ‬شرط‮ ‬امتیازگیری،‮ ‬شیعه‮ ‬گری‮ ‬و‮ ‬خدمت‮ ‬به‮ ‬ولایت‮ ‬فقیه‮ ‬و‮ ‬نظام‮ ‬تابع‮ ‬آنست.‮  
 
خوشبختانه‎‮ ‬جامعه‮ ‬شناسی‮ ‬ایرانیان‮ ‬نشان‮ ‬داده‮ ‬است‮ ‬که‮ ‬ایرانیان‮ ‬در‮ ‬خارج‮ ‬از‮ ‬کشور‮ ‬با‮ ‬پتانسیل‮ ‬بالایی‮ ‬خود‮ ‬را‮ ‬با‮ ‬محیط‮ ‬سازگار‮ ‬نموده‮ ‬و‮ ‬موقعیبت‮ ‬اجتماعی‮ ‬جدیدی‮ ‬برای‮ ‬خود‮ ‬بوجود‮ ‬میاورند.‮ ‬در‮ ‬این‮ ‬میان‮ ‬نخبگان‮ ‬علمی‮ ‬و‮ ‬دانشگاهی‮ ‬با‮ ‬سرعت‮ ‬زیادی‮ ‬در‮ ‬محیط‮ ‬علمی‮ ‬جذب‮ ‬شده‮ ‬و‮ ‬خود‮ ‬منشا‮ ‬کار‮ ‬مثبت‮ ‬و‮ ‬ابتکار‮ ‬و‮ ‬نوآوری‮ ‬های‮ ‬بسیاری‮ ‬میشوند.‮ ‬در‮ ‬بسیاری‮ ‬از‮ ‬دانشگاه‮ ‬ها‮ ‬و‮ ‬مرکزهای‮ ‬پژوهشی‮ ‬و‮ ‬بنگاههای‮ ‬اقتصادی‮ ‬مهم‮ ‬غرب،‮ ‬ایرانیان‮ ‬جایگاه‮ ‬با‮ ‬ثبات‮ ‬و‮ ‬ارزنده‮ ‬و‮ ‬محکمی‮ ‬کسب‮ ‬کرده‮ ‬اند.‮ ‬مریم‮ ‬میرزاخانی‮ ‬یکی‮ ‬از‮ ‬این‮ ‬نخبگان‮ ‬است‮ ‬که‮ ‬موفقیت‮ ‬اش‮ ‬ناشی‮ ‬از‮ ‬هوش‮ ‬و‮ ‬نبوغ‮ ‬شخصی‮ ‬او‮ ‬و‮ ‬نیز‮ ‬شرایط‮ ‬مناسبی‮ ‬است‮ ‬که‮ ‬تمام‮ ‬امکانات‮ ‬علمی‮ ‬و‮ ‬مادی‮ ‬و‮ ‬اجتماعی‮ ‬لازم‮ ‬را‮ ‬در‮ ‬اختیار‮ ‬او‮ ‬قرار‮ ‬میدهد.‮ ‬در‮ ‬ایران‮ ‬این‮ ‬امکانات‮ ‬پژوهشی‮ ‬و‮ ‬شرایط‮ ‬مناسب‮ ‬برای‮ ‬شکوفایی‮ ‬محدود‮ ‬است‮ ‬و‮ ‬بسیاری‮ ‬از‮ ‬استعدادها‮ ‬هدر‮ ‬می‮ ‬رود.‮ 
 
پریشانگویی‎‮ ‬آقای‮ ‬سروش‮  
 
این‎‮ ‬مرگ،‮ ‬جامعه‮ ‬جهانی‮ ‬را‮ ‬متاثر‮ ‬ساخت‮ ‬و‮ ‬ایرانی‮ ‬و‮ ‬خارجی‮ ‬را‮ ‬به‮ ‬اندوه‮ ‬نشاند.‮ ‬بدنبال‮ ‬این‮ ‬تراژدی،‮ ‬واکنش‮ ‬ها‮ ‬بیشمارند‮ ‬و‮ ‬یکی‮ ‬از‮ ‬آنها‮ ‬واکنش‮ ‬آقای‮ ‬عبدالکریم‮ ‬سروش‮ ‬است.‮ ‬اقای‮ ‬سروش‮ ‬خود‮ ‬را‮ ‬مدافع‮ ‬علم‮ ‬معرفی‮ ‬میکند‮ ‬ولی‮ ‬کمی‮ ‬دقت‮ ‬نشان‮ ‬میدهد‮ ‬که‮ ‬علم‮ ‬مورد‮ ‬علاقه‮ ‬او،‮ ‬هم‮ ‬خانواده‮ ‬با‮ ‬عرفان‮ ‬و‮ ‬موهومات‮ ‬دینی‮ ‬است.‮ ‬او‮ ‬از‮ ‬علم‮ ‬یا‮ ‬شخصیت‮ ‬علمی‮ ‬استفاده‮ ‬میکند‮ ‬تا‮ ‬آنها‮ ‬در‮ ‬خدمت‮ ‬دین‮ ‬باشند.‮ ‬آقای‮ ‬سروش‮ ‬در‮ ‬باره‮ ‬مرگ‮ ‬میرزاخانی‮ ‬میگوید:‮ ‬من‮ ‬از‮ ‬مرگ‮ ‬او‮ ‬هم‮ ‬متاسفم‮ ‬و‮ ‬هم‮ ‬متاسف‮ ‬نیستم.‮ ‬مرگ‮ ‬او‮ ‬تقدیر‮ ‬خداست‮ ‬و‮ ‬ما‮ ‬میتوانیم‮ ‬خواستار‮ ‬آن‮ ‬باشیم‮ ‬تا‮ ‬خداوند‮ ‬فرشتگان‮ ‬را‮ ‬بفرستد‮ ‬تا‮ ‬او‮ ‬را‮ ‬در‮ ‬آغوش‮ ‬بگیرند.‮ ‬در‮ ‬چشم‮ ‬من‮ ‬او‮ ‬که‮ ‬چهل‮ ‬سال‮ ‬عمر‮ ‬کرد‮ ‬چهارصد‮ ‬سال‮ ‬عمر‮ ‬داشت،‮ ‬مانند‮ ‬کسانی‮ ‬که‮ ‬اهل‮ ‬کشف‮ ‬اند‮ ‬و‮ ‬در‮ ‬جستجوی‮ ‬حقیقت‮ ‬اند،‮ ‬امیدوارم‮ ‬که‮ ‬در‮ ‬آن‮ ‬جهان‮ ‬هم‮ ‬زندگی‮ ‬معنوی‮ ‬پرکمالی‮ ‬را‮ ‬ادامه‮ ‬بدهد.‭
‬اینست‮ ‬پریشانگویی‮ ‬آقای‮ ‬سروش.‮ ‬شما‮ ‬در‮ ‬برابر‮ ‬این‮ ‬همه‮ ‬پرگوئی‮ ‬و‮ ‬خرافه‮ ‬گویی‮ ‬و‮ ‬عوامفریبی‮ «‬فیلسوف‮» ‬اسلامی‮ ‬شگفت‮ ‬زده‮ ‬میشوید.‮ ‬اقای‮ ‬سروش‮ ‬پرگویی‮ ‬میکند‮ ‬زیرا‮ ‬مرگ‮ ‬یک‮ ‬دانشمند‮ ‬به‮ ‬توضیح‮ ‬فرشتگان‮ ‬و‮ ‬افسانه‮ ‬سازی‮ ‬و‮ ‬تبلیغات‮ ‬دینی،‮ ‬ربطی‮ ‬ندارد.‮ ‬اقای‮ ‬سروش‮ ‬کدام‮ ‬ملاقات‮ ‬را‮ ‬با‮ ‬فرشتگان‮ ‬الله‮ ‬داشته‮ ‬است‮ ‬که‮ ‬دوباره‮ ‬وعده‮ ‬آنرا‮ ‬میدهد.‮ ‬او‮ ‬همان‮ ‬حرفی‮ ‬را‮ ‬میزند‮ ‬که‮ ‬در‮ ‬شریعت‮ ‬شیعه‮ ‬آمده‮ ‬است‮ ‬و‮ ‬عوام‮ ‬آنرا‮ ‬دوست‮ ‬دارد،‮ ‬یعنی‮ ‬صحبت‮ ‬از‮ ‬جهنم‮ ‬و‮ ‬بهشت‮ ‬و‮ ‬حور‮ ‬و‮ ‬پری‮ ‬و‮ ‬فرشتگان‮ ‬و‮ ‬حقیقت‮ ‬پس‮ ‬از‮ ‬مرگ.‮ ‬در‮ ‬چنین‮ ‬هنگامه‮ ‬ای‮ ‬دردناک،‮ ‬جامعه‮ ‬ما‮ ‬محتاج‮ ‬خرافه‮ ‬پراکنی‮ ‬نمی‮ ‬باشد.‮ ‬آقای‮ ‬سروش‮ ‬میتواند‮ ‬هر‮ ‬عقیده‮ ‬دینی‮ ‬و‮ ‬خرافی‮ ‬داشته‮ ‬باشد.‮ ‬ولی‮ ‬زمانیکه‮ ‬ایشان‮ ‬این‮ ‬اعتقادات‮ ‬جادوگرانه‮ ‬و‮ ‬خرافه‮ ‬را‮ ‬در‮ ‬رسانه‮ ‬ها‮ ‬و‮ ‬در‮ ‬اجتماع‮ ‬پخش‮ ‬میکند،‮ ‬کاملن‮ ‬طبیعی‮ ‬است‮ ‬که‮ ‬پخش‮ ‬خرافه‮ ‬مورد‮ ‬اعتراض‮ ‬قرار‮ ‬گیرد‮ ‬و‮ ‬چنین‮ ‬هذیانهای‮ ‬ضد‮ ‬خرد‮ ‬به‮ ‬انتقاد‮ ‬کشیده‮ ‬شود.‮  ‬  
 
 آقای‎‮ ‬سروش‮ ‬با‮ ‬چنین‮ ‬حرفهایی‮ ‬یکبار‮ ‬دیگر‮ ‬نشان‮ ‬میدهد‮ ‬که‮ ‬یار‮ ‬خرافه‮ ‬بافان‮ ‬اسلامی‮ ‬است‮ ‬و‮ ‬فاقد‮ ‬فکر‮ ‬خردمندانه‮ ‬و‮ ‬علمی‮ ‬میباشد.‮ ‬سروش‮ ‬آرزو‮ ‬دارد‮ ‬تا‮ ‬در‮ «‬آن‮ ‬جهان‮» ‬دیگر،‮ ‬الله‮ ‬برای‮ ‬مریم‮ ‬میرزاخانی‮ «‬فرشتگان‮» ‬را‮ ‬ارسال‮ ‬دارد‮ ‬تا‮ ‬او‮ «‬زندگی‮ ‬معنوی‮ ‬پرکمالی‮» ‬داشته‮ ‬باشد.‮ ‬همین‮ ‬حرفهایی‮ ‬که‮ ‬هر‮ ‬آخوند‮ ‬پیش‮ ‬پا‮ ‬افتاده‮ ‬میتواند‮ ‬بیان‮ ‬کند،‮ «‬فیلسوف‮» ‬اسلامی‮ ‬نیزعرضه‮ ‬میکند.‮ ‬سروش‮ ‬از‮ ‬مرگ‮ ‬این‮ ‬دانشمند‮ ‬سوءاستفاده‮ ‬میکند‮ ‬تا‮ ‬برای‮ ‬شریعت‮ ‬خود‮ ‬تبلیغ‮ ‬کند.‮ ‬ولی‮ ‬در‮ ‬واکنش‮ ‬خود،‮ ‬این‮ ‬آقای‮ «‬نواندیش‮» ‬یک‮ ‬کلمه‮ ‬در‮ ‬باره‮ ‬ضدیت‮ ‬قرآن‮ ‬و‮ ‬اسلام‮ ‬با‮ ‬حقوق‮ ‬زن‮ ‬نمی‮ ‬گوید،‮ ‬ولی‮ ‬این‮ ‬آقای‮ ‬نخبه‮ ‬شیعه،‮ ‬یک‮ ‬کلمه‮ ‬در‮ ‬باره‮ ‬فشار‮ ‬و‮ ‬ستمگری‮ ‬جمهوری‮ ‬اسلامی‮ ‬علیه‮ ‬زنان‮ ‬نمی‮ ‬گوید.‮ ‬همسر‮ ‬میرزاخانی‮ ‬دانشمندی‮ ‬اهل‮ ‬جمهوری‮ ‬چک‮ ‬است.‮ ‬از‮ ‬آن‮ ‬جایی‮ ‬که‮ ‬ازدواج‮ ‬بین‮ ‬زن‮ ‬مسلمان‮ ‬و‮ ‬مرد‮ ‬غیر‮ ‬مسلمان‮ ‬بنا‮ ‬بر‮ ‬قانون‮ ‬اسلامی‮ ‬در‮ ‬ایران‮ ‬به‮ ‬رسمیت‮ ‬شناخته‮ ‬نمی‮ ‬شود،‮ ‬بانو‮ ‬میرزاخانی‮ ‬سال‮ ‬ها‮ ‬نتوانست‮ ‬با‮ ‬خانواده‮ ‬اش‮ ‬به‮ ‬ایران‮ ‬سفر‮ ‬کند.‮ ‬تنگ‮ ‬نظری‮ ‬اسلام‮ ‬و‮ ‬مردسالاری‮ ‬ذاتی‮ ‬اسلام‮ ‬مانع‮ ‬هرگونه‮ ‬مناسبات‮ ‬باز‮ ‬و‮ ‬مدرن‮ ‬اجتماعی‮ ‬می‮ ‬باشد.‮ ‬حال‮ ‬مدافعان‮ ‬همین‮ ‬دین‮ ‬مانند‮ ‬آقای‮ ‬سروش‮ ‬در‮ ‬باره‮ ‬عذاب‮ ‬و‮ ‬آزار‮ ‬خانوادگی‮ ‬این‮ ‬دانشمند‮ ‬سکوت‮ ‬میکنند.‮ ‬سراسر‮ ‬تاریخ‮ ‬اسلام‮ ‬با‮ ‬سرکوب‮ ‬دیگراندیش‮ ‬و‮ ‬فکر‮ ‬فلسفی‮ ‬و‮ ‬حقوق‮ ‬زن‮ ‬و‮ ‬رشد‮ ‬دانش،‮ ‬همراه‮ ‬بوده‮ ‬است.‮ ‬در‮ ‬ایران‮ ‬فلسفه‮ ‬شکست‮ ‬خورد‮ ‬و‮ ‬آزادی‮ ‬فکری‮ ‬منکوب‮ ‬گشت‮ ‬و‮ ‬زن‮ ‬تحقیر‮ ‬شد،‮ ‬زیرا‮ ‬سنت‮ ‬قرآنی‮ ‬و‮ ‬توتالیتاریسم‮ ‬اسلامی‮ ‬در‮ ‬قدرت‮ ‬و‮ ‬در‮ ‬فرهنگ‮ ‬جامعه،‮ ‬حاکمیت‮ ‬داشته‮ ‬است.‮ ‬حال‮ ‬آقایان‮ ‬نواندیش‮ ‬مانند‮ ‬آقای‮ ‬سروش،‮ ‬کوتاه‮ ‬نمی‮ ‬آیند‮ ‬و‮ ‬در‮ ‬تقویت‮ ‬ماشین‮ ‬ایدئولوژیکی‮ ‬اسلامی‮ ‬در‮ ‬تمامی‮ ‬اجزا‮ ‬جامعه‮ ‬میکوشند‮ ‬و‮ ‬با‮ ‬تمام‮ ‬قوا‮ ‬در‮ ‬بازتولید‮ ‬ازخودبیگانگی‮ ‬و‮ ‬مسخ‮ ‬جامعه‮ ‬اقدام‮ ‬میکنند.‮      
 
خانم‎‮ ‬مریم‮ ‬میرخانی‮ ‬یکی‮ ‬دیگر‮ ‬از‮ ‬زنانی‮ ‬است‮ ‬که‮ ‬با‮ ‬هوش‮ ‬و‮ ‬دانش‮ ‬و‮ ‬جسارت‮ ‬خود‮ ‬نشان‮ ‬داد‮ ‬که‮ ‬تمام‮ ‬گفتمان‮ ‬اسلامی‮ ‬و‮ ‬سنت‮ ‬جامعه‮ ‬اسلامی‮ ‬و‮ ‬سیاست‮ ‬نخبگان‮ ‬اسلامی،‮ ‬تبعیض‮ ‬گرا‮ ‬می‮ ‬باشند.‮ ‬چنین‮ ‬زن‮ ‬دانشمندی‮ ‬در‮ ‬نظام‮ ‬دینی‮ ‬نمی‮ ‬تواند‮ ‬در‮ ‬دانشگاه‮ ‬درس‮ ‬بدهد‮ ‬و‮ ‬مقام‮ ‬رفیع‮ ‬سیاسی‮ ‬و‮ ‬اجتماعی‮ ‬داشته‮ ‬باشد.‮ ‬آزادی‮ ‬و‮ ‬پیشرفت‮ ‬زن‮ ‬خارج‮ ‬از‮ ‬این‮ ‬نظام‮ ‬دینی‮ ‬ممکن‮ ‬است.‮    
 
جلال‎‮ ‬ایجادی
 
جامعه‎‮ ‬شناس‮ ‬دانشگاه‮ ‬فرانسه‮ 
 
برگرفته از: 
ایمیل رسیده
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای دکتر‎‮ ‬ایجادی عزیز
با درود خدمت شما بزرگوار
درود بر شرف شما، متن بسیار دقیق و قابل توجه ای را مرقوم فرمودید، ای کاش هزاران انسان شریف، مهین دوست و خردگرایی مثل شما را در سال ۵۷ می داشتیم تا می توانستیم از اسارت ۱۴۰۰ ساله بختک دین و فکر عربی پیروز در بیاییم.
فرزاد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای دکتر ‬ایجادی عزیز
با درود خدمت شما بزرگوار
درود بر شرف شما، متن بسیار دقیق و قابل توجه ای را مرقوم فرمودید، ای کاش هزاران انسان شریف، مهین دوست و خردگرایی مثل شما را در سال ۵۷ می داشتیم تا می توانستیم از اسارت ۱۴۰۰ ساله بختک دین و فکر عربی پیروز در بیاییم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان...با یاوه گوی های آقای سروش ما تا اندازه ای آشنا هستیم.خوب بیاد داریم که ایشان در اوایل انقلاب, عطر و عنبر اسلام را در دانشگاهای ایران پاشیدند. ولی متاسفانه این عطر و عنبر اسلام به « تعفن» تبدیل گشت و ایشان راه سرزمین شیطان بزرگ را گرفتند ولی خواهر و شوهر خواهرم مثل هزاران استادان دیگر دانشگاه ها , پاک سازی شدند.کسی که در سوگ یک ریاضیدان بگوید که ( در‮ ‬چشم‮ ‬من‮ ‬او‮ ‬که‮ ‬چهل‮ ‬سال‮ ‬عمر‮ ‬کرد‮ ‬چهارصد‮ ‬سال‮ ‬عمر‮ ‬داشت) , نشان میدهد که این آقا حتی شمارش اعداد هم بلد نیست و در یک محاسبه کلاس دوم ابتدائی 40X10=400,ایشان یک غلط و اشتباه ( ده برابری ) میکنند. و این یک توهین بزرگی است به یک ریاضیدان.در ضمن عکس این ریاضیدان که در خیابان های تهران با فرمول معروف Sin2+Cos2=1 ( سینوس به توان دو + کسینوس به توان دو =1) بر روی عکس نوشته شده بود کلمه ( تحریکی کسینوس ) را سانسور کرده و

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سروش در ویدیو مثل یک آخوند هفت خط صحبت میکند.
آنوقع ملت تعجب میکند که چرا انقلاب بدست قرون وسطایی ها افتاد.!
داعش شیعه پیش از داعش سنی در ایران بقدرت رسید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با تشکر از نظرات سنجیده دکتر ایجادی.
اگر یک جامعه را به یک بدن تشبيه کنیم به مقایسه جالبی میرسیم.
در یک بدن سالم سيستم دفاعی مانع پاگرفتن و یا استمرار عفونت میشود. برای داشتن سیستم دفاعی خوب و کارآمد بدن محتاج ساختن مستمر خون تازه است تا در رگها جاری شود و با باکتریها و ویروسها و پارازیتهای گوناگون مبارزه کند. اگر اختلالی در خون سازی سالم پیش بیاید بدن عفونی شده و در بعضی مواقع عفونت مزمن میشود و بدن را به نابودی میکشاند.
در یک جامعه افکار و انديشه ها و ایده هاحکم خون را دارند. اگر افکار و انديشه های نو در یک جامعه به طور مستمر جاری نشود آن جامعه دچار عفونت مزمن شده و خواهد مرد. مدرنيته در واقع جاری کردن خون تازه در کالبد جامعه میرا است.
عدم دمکراسی در یک جامعه در واقع مثل انسداد عروق یک بدن است تا خون تازه جریان نیابد.
جامعه ما دچار این انسداد عروق است. بختک اسلام و مبلغینش مثل...

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام - باتشکرازجناب ایجادی،که خوب توصیفی ازاین واقعه نمودند،
جناب ایرانی ما همگی ایرانی بوده وشایدهم سابقه تاریخی سکونت تعدادی بیشترازدو آتشه های جو گیر شده هامیباشد،
شما شاید جوان باشید و یادتان نیاید،همین سروش درسال های
پنجاه و هشت وبعد چنارها که نکرد،
یکی ازمتفکرین انقلاب فرهنگی وتعطبلی دانشگاه های ایران بود
وقتی در بحث های تلویزیونی ازتعدادی مثل کیانوری و
بهشتی و فرخ نگهدار وارد میشد،با آهنگ وحشتناکی که تلویزیون
می گذاشت ایشان یکی از مدافعین همین سیستم وحشت بود.
دلیل نمی‌شود ،که یک نفر دانشگاهی باشد.کسی درمورد تفکر
ومشت ایشان سکوت کند.
ایشان در اول انقلاب وارد ایران شد و وظیفه خود را انجام داده
و برگشت،.این افراد دانشگاه رابرای خودش مگر کرده اند.
ایشان اگر عالم بود ،فقط در مورد رشته تحصیلی حرف میزد.
ما اکنون باید شکست های نهضت های ملل را در داشتن چنین افراد جستجو کنیم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من به عنوان یک دانشگاهی برای شما بسیار تاسف می خورم کهدر نوشته تان جز حسادت بیمار گونه نسبت به دکتر سروش گیری ندیم جنابعالی که مدعی علم آگاهی هستید وقتی پیام تسلیت که استاد دانشگاه دکتر سروش برایتان آزار دهنده است و جز خود کسی را نمی بینید چگونه دم از آزادی فکر می زنید من تعجب می کنم جگونهفردی آکادمیک اینقدر باید از کینه وحسادت بیمار گونه مملو باشد پیام تسلیت جهت ربطی به این نظرات شما دارم مطمینی هستم که اگر شما رییس جمهور جایی می شدید دادگاه تفتیش عقاید برپا می کردید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ایران گویا ادعا کرده که به وی حمله اتمی اورانیومی شده . روسیه این کار را با یک جاسوس فراری خود نمود. رسانه های سلطنت طلب ادعا نمودند که ایران این خانم را مجروح نموده.
خلاصه - ایرانی ها اسیر تئوری توطئه شده اند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
گویا نخبگان ایرانی چه زنده یاد مریم میرزاخانی و یا نویسنده گان این کشور سرنشوتتشان بدست خود نیست یا الله جان انها را میگیرد و یا نماینده گان الله در ایران اتوبوس نویسنده گان ایرانی را به در ه می اندازد و یا مانند شاد روان سیعدی سیر جانی در زندان به مرگ نا خواسته دچار میشوند .
راستی چه الله خبیثی بر روح و جان ما حاکم است که جان دانشمندی مانند مریم را می گیرد و خبیثی مانند خمینی و خامنه ای و هزاران شیاد مسلمان و دزد را بر ما حاکم میکند ؟
شاید طبیعت الله بیرحمی و شقاوت باشد ولی بدتر از زشتکاری الله دفاع از تبهکاریهای الله است .